2021 AGİ Hesaplama

2021 AGİ Hesaplama

Asgari geçim indirimi, toplumun büyük bir kısmını oluşturan asgari ücretli çalışanları ilgilendirmektedir. Asgari geçim indirimi nedir? Kimler Asgari Geçim İndirimi kapsamında ek ücret alır? Asgari geçim indirimi nasıl hesaplanır? Bütün bu soruların cevabını AGİ hesaplama başlıklı yazımızda inceledik.

Asgari Geçim İndirimi (AGİ) Nedir? 

AGİ asgari geçim indirimi demektir. Çalışanın kendisi ile birlikte bakmakla sorumlu olduğu bireyler örneğin ailesi için verilen indirimdir. Çalışanın medeni durumu ve sahip olduğu çocuk sayısına göre AGİ tutarında değişiklik gerçekleşir. 16 yaşından itibaren sigortalı çalışan kişilerin asgari geçimini sağlayacak kısmın hesaplanıp, toplam gelirden çıkarılması ile vergiden muaf bırakılmasıdır. AGİ işveren tarafından verilmez. Bütün AGİ ödenekleri devlet tarafından yapılır. Fakat işverenin vergisinden düşürülür. AGİ hesaplama içinde bulunulan yılın asgari ücret miktarına göre yapılır.

AGİ Hesaplama Nasıl Yapılır?

AGİ hesaplamasında içinde bulunulan senenin ilk 6 aylık asgari ücret miktarının 12 aylık toplamının Asgari İndirim Oranı ile çarpımı yapılır. Çarpımın sonucunda ortaya çıkan Asgari Geçim İndirimine esas tutar minimum Gelir Vergisi Oranı ile (%15)çarpılır ve ardından 12’ye bölünür ve aylık Asgari Geçim İndirimi tutarı ortaya çıkar.

Oran hesaplanırken çalışanın medeni durumu göz önüne alınır. Yıllık asgari ücret toplamının, işçinin kendisi için %50’si, çalışmayan eşi için %10’u, bakmakla yükümlü olduğu 2 çocuğun her biri için %7,5’u, 3. çocuk için %10’u ve sonraki çocukların her biri için ise %5’i esas alınır.

Bu oranların toplamı %85’i geçemez. Örneğin eşi çalışmayan ve 3 çocuğu olan bir işçinin asgari geçim indirimi oranı %50 + %10 + %7,5 + %7,5 + %10 = %85 olacaktır. Yıllık asgari ücret toplamı bu oran ile çarpılır ve sonuç 12’ye bölünerek aylık asgari geçim indirimi hesaplanır.

İndirimin uygulamasında “çocuk” tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları, “eş” tabiri ise, aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade eder.

2021 Yılı Asgari Geçim İndirimi Tablosu

 • Bekar 268,31TL
 • Evli eşi çalışmayan 321,98 TL
 • Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL
 • Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL
 • Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,13 TL
 • Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,13 TL
 • Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,13 TL
 • Evli eşi çalışan 268,31 TL
 • Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL
 • Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 TL
 • Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL
 • Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL
 • Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,12 TL

Blog Anasayfa üzerinden diğer yazılarımızı inceleyebilirsiniz. Asgari geçim indirimi ve AGİ hesaplama ile alakalı hala sorularınız mı var? Web sitemizde canlı destekten  veya telefon üzerinden arama sağlayarak bize ulaşabilirsiniz.

New call-to-action


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir