Devlet Memurları Şirket Kurabilir mi? Ortak Olabilir mi?

Kamu çalışanlarının şirket kurması ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunması konusu ile ilgili 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 28. maddesinde yasak olduğu belirtilmektedir. İlgili kanun şu şekildedir;

“Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil ve ticari vekil veya kolektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. (Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç)”

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Açıklaması Nedir?

Bu kanun ile devlet memurlarının ticari ve birtakım kazanç getirici faaliyetlerde bulunması yasaklanmıştır. Kural olarak, memurlar ticaret şirketlerinin organlarında (yönetim kurulu, disiplin kurulu vs.) veya şirket müdürlüğü gibi alanlarda görev alamaz.

Yazımızda ”Kamu çalışanları anonim, limited ve şahıs şirketi kurabilir mi? Nasıl bir yol izlemeleri gerekir?” gibi soruları açıkladık. Mükellef olarak şirket kurulum süreçlerini dijitalleştirerek şirket kurmak isteyenlere çeşitli avantajlar sağlıyor ve hem ek masraflardan kaçınmalarını hem de başarılı bir şirket işleyişi sağlamaları için hizmetler sunuyoruz. Detaylı bilgi almak için tıklayınız. 

Devlet Memurları Anonim ya da Limited Şirket Kurabilir mi?

Devlet memurlarının anonim şirkete ortak olup olmayacağına dair hüküm bulunmamaktadır. Kanunda herhangi bir yasaklama olmaması ve ortakların sınırlı sorumlu olmaları nedeniyle anonim şirket ortağı olmaları mümkündür. Yasak olan bu şirketlerin yönetiminde yer almaları ve yönetim faaliyeti icra etmeleridir. Bu tür yasakların olmasının sebebi de memurların sınırsız sorumluluk yüklemelerini önlemektir. 

Bu sebeple şahıs şirketi kurmaları yasaklanmış; ancak anonim şirkette ortakların sorumlulukları taahhüt ettikleri sermaye paylarıyla sınırlı olduğu için bu şirket türüne yasal olarak bir yasaklama getirilmemiştir. Aynı şekilde limited şirketler için de şirket ortakları, borçlardan sadece mal varlığı ile sınırlı olarak sorumludur. Anonim ve limited şirket türü için bir yasak getirilmemiştir. Önemli olarak yönetim kurulu, şirkette müdür olarak bulunmamaları gerekmektedir.

Devlet Memurlarının Şirket Kurması Neden Yasaklanmıştır?

Devlet, memurları sınırsız sorumluluk almaları durumundaki sonuçlardan koruyarak ekonomik olarak zarara uğramalarını önlemek ve bu yolla da memurların düzenli ve verimli çalışmalarını sağlamayı hedeflemek amacıyla yasaklanmıştır. Anonim ve limited şirketler için ise; kanuni temsilci ve yönetim mekanizmasında yer almama koşulu ile kurucu ortak olmanız ya da kurulu şirkete sonradan ortak olmanızda yasal olarak herhangi bir engel yoktur.

Hükümler değerlendirildiğinde, kamu çalışanları şahıs şirketi kuramazlar ve kurucusu olamazlar. Anonim ve limited şirket için ise memur olmayan başka bir kurucunun da olmasıyla kurucu ortak olarak şirkete ortak olabilirsiniz; ancak dikkat edilmesi gereken şirket yöneticisi/müdürü devlet memuru olmamalıdır. Önemli olan husus, yönetici olup olmamakla ilgilidir. Bu bağlamda şirket hissedarlığına ilişkin yasal bir engel bulunmamaktadır.

New call-to-action


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: