Devlet Memurları Şirket Kurabilir mi? Şirket Ortağı Olabilir mi?

Devlet Memurları Şirket Kurabilir mi? Şirket Ortağı Olabilir mi?

”Devlet memurları anonim, limited veya şahıs şirketi kurabilir mi?” sorusu, ek gelir elde etmek isteyen kamu çalışanlarının aklını en çok meşgul eden sorular arasında yer almaktadır. Bu yazımızda memurların hangi şirket türlerini kurabileceklerini, nelerin yasak olduğunu ve nasıl bir yol izlemeleri gerektiğini açıkladık.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Nedir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 28. maddesinde kamu çalışanlarının şirket kurması ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunması ile ilgili yasak olduğu belirtilmektedir. İlgili madde şu şekildedir:

Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil ve ticari vekil veya kolektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. (Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç)

Devlet Memurları Şahıs Şirketi Kurabilir mi?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile kamu çalışanlarının ticari ve kazanç getirici faaliyetlerde bulunması yasaklanmıştır. Bu kanuna göre memurlar, ticaret şirketlerinin organlarında (yönetim kurulu, disiplin kurulu vs.) veya şirket müdürlüğü gibi pozisyonlarda görev alamaz. Dolayısıyla kamu çalışanları şahıs şirketi kuramazlar ve kurucusu olamazlar.

Devlet Memurları Anonim veya Limited Şirket Kurabilir mi?

Devlet memurlarının şahıs şirketi kurmaları yasaklanmış, ancak anonim şirkette ortakların sorumlulukları taahhüt ettikleri sermaye paylarıyla sınırlı olduğu için bu şirket türüne bir yasaklama getirilmemiştir. Aynı şekilde limited şirketler için de şirket ortakları, borçlardan sadece mal varlığı ile sınırlı olarak sorumludur. Kanunda herhangi bir yasaklama olmaması ve ortakların sınırlı sorumlu olmaları nedeniyle kamu çalışanlarının anonim ve limited şirket kurmaları mümkündür. Memurlar için yasak olan şey ise bu şirketlerin yönetiminde yer almaları ve yönetim faaliyeti icra etmeleridir.

Devlet Memurları Anonim veya Limited Şirket Ortağı Olabilir mi?

Devlet memurlarının anonim ve limited şirketlere ortak olup olamayacağına dair hüküm bulunmamaktadır. Yani kamu çalışanları için anonim ve limited şirket ortağı olmalarıyla ilgili herhangi bir yasak yoktur. Dolayısıyla kamu çalışanları anonim veya limited şirket ortağı olabilirler. Hatta memur olmayan başka bir kurucunun da bulunmasıyla kurucu ortak olmaları da mümkündür. Bu bağlamda şirket hissedarlığına ilişkin yasal bir engel de bulunmamaktadır. Ancak bu şirketlerde yönetim kurulu üyesi veya müdür olarak görev alamazlar.

Devlet Memurlarının Şirket Kurması Neden Yasaklanmıştır?

Memurların şahıs şirketi kurması, sınırsız sorumluluk almaları durumunda karşılaşabilecekleri olumsuz sonuçlardan korunarak ekonomik olarak zarara uğramalarını önlemek ve bu yolla da memurların düzenli ve verimli çalışmalarını sağlamak amacıyla yasaklanmıştır. Anonim ve limited şirketler için ise; yönetim mekanizmasında yer almama koşulu ile devlet memurlarının kurucu ortak olmaları ya da kurulu şirkete sonradan ortak olmalarında yasal olarak herhangi bir engel yoktur.

Anonim ve Limited Şirket Kurarken Mükellef Yanınızda!

Şirket kurma ve yönetme sürecini kişisel olarak üstlenmeniz ile karşılaştırıldığında, Mükellef maddi yönden ve zamandan tasarruf etmenizi sağlar. Şirket kuruluşu ve kuruluş sonrası tüm süreçlerde yanınızda yer alır ve tüm vergi süreçlerinizi yönetmeniz için size uçtan uca çözüm sunar. Online ön muhasebe programı ve e-Dönüşüm sistemleri gibi ihtiyaçlarınız için Mükellef’in sunduğu hizmetlerden yararlanabilirsiniz. Mükellef’in anonim ve limited şirketlere yönelik kurumsal paketini incelemek için tıklayınız.

New call-to-action

error: