İngiltere'de Muhasebe Desteği Almak İçin 10 Sebep

İngiltere’de Şirketinize Muhasebe Desteği Almak İçin 10 Sebep

Yayın Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İngiltere’de muhasebe uzmanları, bir işletmenin başarısında hayati bir rol oynayabilir. Birçok küçük şirket, günlük muhasebe takibini kendileri yapmayı tercih etse de, dışarıdan bir muhasebe desteği almanın, kullanmanın İngiltere’deki şirketler için çeşitli faydaları vardır.

Bu yazımızda İngiltere’de muhasebe işlemlerinin, özellikle limited şirketiniz için neden muhasebeciler tarafından yapılması gerektiğine ve bunun avantajlarının neler olacağını ele alıyoruz.

1. Zamandan Tasarruf

İngiltere’de muhasebe genel takibinin yanı sıra, limited şirketlerin yıllık hesapların doldurulması ve vergi beyannamelerinin hazırlanması gibi çok çeşitli muhasebesel sorumlulukları vardır.

Tüm bu sorumluluklar, dikkat gösterilmesi gereken ve fazlasıyla zaman alan işlemlerdir. İşinizin diğer alanlarında daha karlı bir şekilde kullanılabilecek değerli zaman tüketir. Aynı zamanda muhasebeciler bu tür görevleri rutin olarak üstlendikleri için, bu işi genellikle daha hızlı ve hatasız bir şekilde yapar. Bu da bir zamandan tasarruf etmenizi sağlar.

2. Vergi Verimliliği

İngiltere’de muhasebe işlemleri için dışarıdan danışmanlık alınmasının ana nedenlerinden biri de, genel vergi yüklerini azaltmaktır. Uzmanlıkları dolayısıyla İngiltere’deki muhasebeciler yapılabilecek çeşitli vergisel kesintileri (ör: harcamalar, sermaye ödenekleri ve diğer kurumlar vergisi indirimleri) öngörebilir ve gereksiz vergilendirmeyi en aza indirmek için, karların en iyi yönetilme planını çıkarabilirler. Bu bir şirketin mali sağlığı için paha biçilmez olabilir.

Muhasebeciler, şirketlerin yasal vergi yükümlülüklerine uymalarını sağlarken, net karı optimize etmeye yardımcı olan herhangi bir haktan yararlanmalarını sağlayabilir. Bu da optimize edilmiş bir vergi ödeme planını ve verimliliğini getirir.

3. Hesaplar ve Vergi Beyannamelerinin Hazırlanması

İngiltere’de tüm limited şirketlerin, HM Revenue & Customs’a (HMRC) yıllık olarak sunması gereken hesaplar vardır. Bu hesaplar Kar ve Zarar (K&Z) Beyanını ve şirketin Bilançosunu içermelidir ve doldurulmaları için belirli tarih aralıkları ve yöntemleri vardır.

Yıllık hesaplara ek olarak, şirketler yılda bir kez şirket vergi beyannamesi vermelidir. Bu, kurumlar vergisi amaçlı bir kar ve zarar hesaplamasını içerir ve yıllık hesaplar için hazırlanan K&Z tablosundan farklıdır. Kurumlar vergisinin de doldurulması ve ödenmesi için ayrı süreler vardır.

Bir diğer zorunlu yıllık dosyalama ise, daha önce yıllık iade olarak da bilinen, onay beyanıdır. Bu, İngiltere’deki bir şirketin kayıtlı ayrıntılarını ( mevcut kayıtlı ofis, atanan yöneticiler, ihraç edilen hisseler vb) doğrular. Böylece Companies House, kamu sicilinde en güncel bilgilere sahip olur.

Çoğu şirket yöneticisinin de yılda bir kez kendi öz değerlendirme vergi beyannamelerini üstlenmesi gerekecektir. Temettüye ek olarak bir maaş alırlarsa, ilgili tüm hesaplamaları yapmak ve çeşitli formları doldurmak oldukça zor olabilir.

İngiltere’de muhasebe ile ilgilenen muhasebe danışmanlıkları, tüm bu zorunlu başvuruları ve vergi beyannamelerini üstlenecek ve hepsinin doğru bir şekilde tamamlayıp zamanında dosyalanmamsını sağlayabilecektir. İngiltere’deki muhasebe işlemlerini bu kişilere aktarmak çok fazla zaman ve emek tasarrufu sağlarken şirket sahiplerinin de işlerini yönetmeye ve verimliliklerini arttırmaya odaklanmasına olanak tanır.

4. Vergi İndirimleri

İngiltere’de bir limited şirketin genel vergi yükünü azaltmaya ve karı maksimize etmeye yardımcı olabilecek çok sayıda gider, sermaye ödeneği ve diğer kurumlar vergisi indirimleri vardır.

Şirket hesaplarını hazırlarken hangi maliyetlerin düşürülemeyeceğini anlamak, karları dengelemek için hangilerinin kullanılabileceğini bilmek kadar önemlidir. Bunu yanlış yapmak para cezalarını da içeren cezai yaptırımlara yol açabilir. Bir muhasebeci, izin verilen tüm kesintilerin en son kural ve yönetmeliklere uygun olarak yapılmasını sağlayabilir. Böylece İngiltere’de muhasebe işlemlerinizin verimlilikle yapıldığından emin olabilirsiniz.

5. Vergi soruşturmalarından kaçınmak

HMRC, şirketlerin vergi işleriyle ilgili her yıl Vergi Uygunluk Kontrolleri adını verdikleri binlerce soruşturma yürütmektedir. Bunların bir kısmının rastgele kontroller olduğu bilinmesine rağmen, bu kontrollerin çoğunluğu önemli tutarsızlıklar, açıkça yazılmış yanlış rakamlar ve hatta sadece iadelerin geç dosyalanması bile tetiklenebilir.

İngiltere’de muhasebe işlemleriyle ilgilenenler, şirketlerin dosyalara hakim olmalarına ve hesapların doğru olduğundan emin olmalarına yardımcı olur. Bu, HMRC’nin bir uygunluk kontrolü yapma olasılığının daha düşük olduğu ve dolayısıyla, bir soruşturmanın formaliteleri ile işbirliği yapmak için gereken zaman ve çabayı ortadan kaldırdığı anlamına gelir.

Ayrıca, bir nokta kontrolü tam bir soruşturma açılmasına yol açıyorsa, defterlerin bir muhasebeci tarafından düzenli tutulduğunu bilmek ekstra rahatlık sağlar.

6. Cezai Yaptırımlardan Kaçınma

Geciken veya yanlış yapılan vergi beyannameleri; şirketin tasfiye edilmesine, yöneticilerin hak mahrumiyetine uğramasına ve hatta para cezaları da dahil olmak üzere çeşitli cezai yaptırımlara yol açabilir.

Bir muhasebecinin en önemli görevlerinden biri, muhasebeyle ilgili konularda mevzuata uygunluğu sağlamaktır. Böylece yıllık dosyalardaki ihmaller, yanlışlıklar veya gecikmeler gibi nedenlerle şirketlerin ve yöneticilerin mali durumu ve hatta itibarlarının zedelenmesinin önüne geçilebilir.

7. Kayıt tutma ve yazılım

Önemli işlemleri olan daha küçük işletmeler, muhasebe yazılımı kullanarak kayıt tutmakta zorlanabilir. Özel yazılımın maliyeti bir yana, bu yazılımın nasıl kullanılacağını öğrenmek için bir öğrenme eğrisi vardır ve muhasebe paketlerini etkin bir şekilde kullanmak için zaman tüketir.

Şirket kayıtlarını, yalnızca kendi muhasebe yazılımlarına erişim sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda kullanımında da oldukça yetenekli olacak bir muhasebeciye aktarmak genellikle İngiltere’de muhasebe işlemlerini yapmayı oldukça kolaylaştırır.

8. İş planlaması

Günlük baskılarla meşgul olan işletme sahiplerinin mali durumlarını değerlendirmeleri ve gelecekteki iş stratejisini düşünmeleri genellikle zordur.

Yetenekli bir muhasebeci, çeşitli finansal verileri kullanarak, şirket yöneticilerinin mevcut konumlarını değerlendirmelerine, mevsimsel eğilimleri analiz etmelerine ve herhangi bir fırsattan en iyi şekilde nasıl yararlanabileceklerini planlamaya yardımcı olabilir.

Muhasebeciler, yöneticilerin doğru zamanlarda doğru kararları vermesini sağlamak için nakit akışı tahmininde de yardımcı olabilir.

9. Değişen Yönetmeliklere Sürekli Uyumlu Kalmak

Vergi kanunları her zaman revize edilmekte ve güncellenmektedir. Kurumsal hesap dosyalamalarına ilişkin daha temel kurallar bile değişebilir. Yasal bir gelişmeyi gözden kaçırmak veya yeni bir düzenlemeyi gözden kaçırmak oldukça kolaydır. Bu da para cezaları dahil olmak üzere sert cezai yaptırımlara sebebiyet verebilir.

Muhasebeciler, en son düzenlemeleri ve vergilendirme değişikliklerini takip eder ve yeni uyumluluk süreçleri söz konusu olduğunda limited şirketlerin karanlıkta kalmamasına yardımcı olurlar.

10. Gönül rahatlığı

Şirket sahipleri genellikle birçok farklı görevi üstlenmek zorundadır. Ancak muhasebe genellikle, son dakikaya bırakıldığı için endişe duygularına yol açabilen önemli rutin görevlerden biridir.

Profesyonel bir muhasebecinin, çeşitli dosyalama gereksinimlerine baktığını ve şirketin son başvuru tarihlerini karşıladığını bilmek, paha biçilmez bir gönül rahatlığı sağlar.

Mükellef’le İngiltere’de Şirketinizi Kurun

Mükellef ile oturduğunuz yerden yapacağınız başvuru ile İngiltere’de şirket kuruluşunu gerçekleştirebilir ve yıllık adres gösterimi hizmetimizden faydalanarak müşteriler ve servis sağlayıcılar ile İngiltere’de bulunacak yerel adresinizle iletişimde olabilirsiniz.

İngiltere’de muhasebe işlemleri zordur. Mükellef müşterilerine alanında uzman yerli ve Türkçe dil hizmet seçeneği bulunan muhasebe iş ortağı ağı sunar.

New call-to-action


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir