koronavirus-onlemleri-kapsamında-destekler-ve-vergi-ertelemeleri

(Güncellendi!) Koronavirüs Önlemleri Kapsamında Destekler ve Vergi Ertelemeleri

Tüm dünya gibi ülkemizi de etkileyen koronavirüs salgını yalnızca sağlığımızı değil ekonomimizi de tehdit ediyor. Bu salgının ekonomiye olan etkisinin azaltılması amacıyla çeşitli desteklerle birlikte vergi ödemelerinin ertelenmesi kararı alındı. Koronavirüs önlemleri kapsamında destekler ve vergi ertelemelerini bir araya getirdik.

1- Vergi Ertelemeleri

Tüm Vergi Mükellefleri için;

 • 26 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken KDV beyannamelerinin verilme süreleri ile ödeme süreleri 24 Nisan 2020 sonuna kadar,
 • 31 Mart 2020 sonuna kadar verilmesi gereken 2019 yılına ait Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 30 Nisan 2020 sonuna kadar,
 • 31 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2020/Şubat dönemine ilişkin B Formu bildirimlerinin verilme süresi 30 Nisan 2020 sonuna kadar uzatılmıştır.

Salgından Etkilenen Kurumlar Vergisi Mükellefleri ve Tüm Gelir Vergisi Mükellefleri için

Salgından etkilenen sektörler halinde sayılan kurumlar vergisi mükelleflerinin ve tüm gelir vergisi mükelleflerinin Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında vermeleri gereken; Muhtasar Beyanname, KDV Beyannamesi ve B Formu Bildirimleri verilme süresi 27.07.2020 günü sonuna kadar uzatılmıştır. 

Bu beyannamelerle tahakkuk eden vergilerin ödemeleri ise;

 • Nisan ayında verilmesi gereken beyannamelerle tahakkuk eden ve Mayıs ayında ödenmesi gereken vergiler: 27.10.2020 tarihine,
 • Mayıs ayında verilmesi gereken beyannamelerle tahakkuk eden ve Haziran ayında ödenmesi gereken vergiler: 27.11.2020 tarihine,
 • Haziran ayında verilmesi gereken beyannamelerle tahakkuk eden ve Temmuz ayında ödenmesi gereken vergiler: 28.12.2020 tarihine kadar uzatılmıştır. 

Bu ertelemelerden tüm gelir vergisi mükellefleri faydalanırken, kurumlar vergisi mükellefleri ilgili sorgulamayı İnteraktif Vergi Dairesi, Bilgilerim menüsü altındaki sorgulama alanından yapabilir.

Vergi Ertelemeleri

Mücbir Sebep Hali Kimler İçin Geçerlidir?

Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan veya salgından doğrudan etkilenen ya da İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükellefler itibarıyla mücbir sebep hali ilan edilmiştir.

24/03/2020 tarihli tebliğ ile salgından doğrudan etkilenen ve ana faaliyetleri itibariyle:

Alışveriş merkezleri dahil perakende, sağlık hizmetleri, mobilya imalatı, demir çelik ve metal sanayii, madencilik ve taş ocakçılığı, bina inşaat hizmetleri, endüstriyel mutfak imalatı, otomotiv imalatı ve ticareti ile otomotiv sanayii için parça ve aksesuar imalatı, araç kiralama, depolama faaliyetleri dahil lojistik ve ulaşım, sinema ve tiyatro gibi sanatsal hizmetler, matbaacılık dahil kitap, gazete, dergi ve benzeri basılı ürünlerin yayımcılık faaliyetleri, tur operatörleri ve seyahat acenteleri dahil konaklama faaliyetleri, lokanta, kıraathane dahil yiyecek ve içecek hizmetleri, tekstil ve konfeksiyon imalatı ve ticareti ile halkla ilişkiler dahil etkinlik ve organizasyon hizmetleri sektörlerinde faaliyette bulunan ve 65 yaş üstü olması veya sağlık sebebiyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren vergi mükelleflerinin 01.04.2020 ile 30.06.2020 tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilmiştir. 

2- Devlet Bankaları Tarafından Verilecek Kredi Destekleri

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank sektör ayrımı yapmaksızın tüm firmaların işletme sermayesi ihtiyaçları için “İşe Devam Kredi Desteği” vereceklerini açıklamıştır. Bu kredi desteğinden faydalanmak isteyen firmalarda 2020 yılı Şubat ayı sonu itibariyle çalışan sayılarında düşüş olmaması ön koşul olarak aranmaktadır. Kredi desteği, 6 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 36 ay vadeli ve yıllık %7,5 faiz oranlı olacaktır. Ayrıca banka müşterilerine 6 aya kadar ödemesiz dönem olacak şekilde yapılandırılacağı, en çok etkilenen sektörlere özgü kredilerin 12 aya kadar uzatılabileceği, firmalardaki istihdamın azaltılmaması şartıyla 3 aylık dönem boyunca personel maaş gideri kadar ilave kredi limiti verileceği, firmaların kurumsal limitlerinin artırılacağı açıklanmıştır.

Halkbank tarafından 28 Nisan 2020’de şahıs şirketleri için açıklanan İşe Devam Desteği – Küçük İşletmelere Can Suyu Kredisi hakkında bilgi almak için bu yazımızı da incelemek isteyebilirsiniz.

3- İşyeri Kiraları İçin Yapılan Düzenleme

01.03.2020 tarihinden 30.06.2020 tarihine kadar olan işyeri kira bedellerinin ödenmemesi halinde, kira sözleşmesinin fesih ve tahliyesinin istenemeyeceği ile ilgili düzenleme yapılmıştır.

4- Personel Çalıştıran İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneği

Kısa Çalışma Ödeneği Nedir?

Kısa çalışma uygulaması; genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır. 
Kısa çalışma kapsamında; personele kısa çalışma ödeneği verilir ve Genel Sağlık Sigortası primleri ödenir. 

**17 Nisan 2020’de yapılan değişikliklerle işverenlerin yaptıkları kısa çalışma ödeneği başvurularının uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeksizin, işverenlerin beyanlarına göre kısa çalışma ödemesi yapılabilecek.

 

Kısa Çalışma Ödeneği

Kısa Çalışma Ödeneğinden Kimler Faydalanabilir?

İşyerinizin bu ödenekten faydalanabilmesi için:

İşverenin; genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğu yönünde İŞKUR’a başvuruda bulunması ve İş Müfettişlerince yapılan uygunluk tespiti sonucu işyerinin bu durumlardan etkilendiğinin tespit edilmesi gerekmektedir.

Personelinizin bu ödenekten faydalanabilmesi için;

 • İşverenin kısa çalışma talebinin iş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu uygun bulunması,
 • Kısa çalışmaya tabi tutulan işçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte çalışma sürelerini ve prim ödeme şartlarını sağlamış olması (Covid-19 etkisiyle yapılan kısa çalışma başvurularında, son 60 gün hizmet akdine tabi olmak kaydıyla son 3 yıl içinde 450 gün prim ödemiş olması),
 • İş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunması gerekmektedir.

Kısa Çalışma Ödeneği Nasıl Hesaplanır?

Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son on iki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60’ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150’sini geçemez.
Kısa çalışma ödeneği, çalışmadığı süreler için, işçinin kendisine ve aylık olarak her ayın beşinde ödenir. Ödemeler PTT Bank aracılığı ile yapılmaktadır. Ödeme tarihini öne çekmeye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkilidir.
Aşağıda 2020 yılı için asgari ücretle çalışan bir personel için aylık kısa çalışma ödeneği hesabı verilmiştir;

Son 12 Aylık Prime Esas Kazançların Aylık Ortalaması: 2.943,00
Hesaplanan Kısa Çalışma Ödeneği Miktarı: 1.765,80
Damga Vergisi: 13,40
Ödenecek Kısa Çalışma Ödeneği Miktarı: 1.752,40

Kısa Çalışma Ödeneğine Nasıl Başvuru Yapılır? Gerekli Evraklar Nelerdir?

İşkur’a yapılacak başvurular tamamen elektronik ortamda olup; aşağıdaki belgeler taratılıp başvurunun yapılacağı İşkur müdürlüğünün e-posta adresine gönderilecektir. 

 • Üst Dilekçe
 • Kısa çalışma talep formu
 • Kısa çalışma uygulanacak işçi listesi
 • Şirketlerde yönetim kurulu kararı

SGK ve Bağkur Prim Ertelemeleri

5- SGK ve Bağkur Prim Ertelemeleri

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 02.04.2020 tarihinde Prim ödeme sürelerinin ertelenmesi hakkında yapılan duyuru ile; mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen sektörler (Vergi ertelemeleri başlığında sektörler halinde yazılmıştır.) 

 • 2020/Nisan ayı sonuna kadar ödenmesi gereken 2020/Mart ayına ait sigorta primlerinin ödeme süresi, 31/10/2020 tarihinin cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle 2/11/2020 tarihine,
 • 2020/Mayıs ayı sonuna kadar ödenmesi gereken 2020/Nisan ayına ait sigorta primlerinin ödeme süresi, 30/11/2020 tarihine,
 • 2020/Haziran ayı sonuna kadar ödenmesi gereken 2020/Mayıs ayına ait sigorta primlerinin ödeme süresi, 31/12/2020 tarihine ertelenmiştir.

Erteleme nedeniyle 5510 sayılı Kanunun 89. maddesinde belirtilen gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmayacaktır.

Ayrıca, İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler uyarınca 65 yaşını doldurmuş veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren gerçek kişi işverenler ile isteğe bağlı sigortalılar hariç 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılardan;

 • 22/3/2020 tarihi ile mücbir sebep döneminin sonuna kadar 65 yaşını doldurmuş olanların,
 • Kronik rahatsızlığını sağlık kuruluşlarından alınacak muteber belgelerle ispat ve tevsik edenlerin,

mücbir sebep dönemi boyunca tahakkuk edecek sigorta primleri, sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15 üncü günün sonuna kadar ertelenmiştir.
5510 sayılı Kanuna göre Kuruma verilmesi gereken her türlü bilgi, belge ve beyanname ile yapılması gereken başvuruların sürelerinde ertelemeye gidilmemiş olup cari usul ve sürelere göre işlem yapılacaktır.

6- Ücretsiz İzine Çıkarılanlara Devlet Desteği

4447 sayılı Kanuna eklenen geçici madde ile 17.04.2020 tarihinde iş sözleşmesi bulunmakla birlikte işveren tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler ile 15/3/2020 tarihinden sonra iş sözleşmesi feshedilen ve bu Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçilere, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak kaydıyla 3 aylık süreyi geçmemek üzere, bu süre içinde ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre kadar, Günlük 39,24 TL nakdi ücret desteği verilir.

7- 3 Ay Süreyle İş Sözleşmesi Fesih Edilemeyecek

4857 sayılı kanun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, 17.04.2020 tarihten itibaren 3 ay süreyle  İş Kanununun 25/2 maddesi “ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri” dışında işveren tarafından fesih edilemeyecek.

8- Sermaye Şirketlerinde Kar Payı Dağıtımına Sınırlama

Sermaye şirketlerinde (Limited, Anonim) 30/09/2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmi beşine (%25) kadarının dağıtımına karar verilebilir, önceki yıl kârları dağıtılamaz ve genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemez.

Blog Anasayfa üzerinden diğer yazılarımızı inceleyebilirsiniz. Koronavirüs Önlemleri Kapsamında Destekler ve Vergi Ertelemeleri veya diğer konularda aklınıza takılan soru işaretleri için web sitemizde canlı destekten, mail ile veya telefon üzerinden bize ulaşabilirsiniz.



Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir