mukellef-e-fatura-nedir-ne-ise-yarar

Mali Müşavir Kimdir? Ne Yapar? Nasıl Olunur ?

Yayın Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Mali Müşavir Kimdir? Ne Yapar? Nasıl Olunur ?

Mali Müşavir Kimdir?

Kamu kurumları ile firmalar arasında finansal anlamda bir köprü görevini üstlenen mali müşavir, devlet tarafından 3568 sayılı meslek kanunuyla yetkilendirilmiş gerçek ya da tüzel kişilerin ve kurumların hesap bilgilerini düzenlemek, analiz etmek, varlık, borç ve sermaye hesabı girişlerini yapmakla sorumlu kişidir. Firmalar mali idarelerle olan tüm alışverişlerinde, tüm raporlamalarında kanun gereği bir mali müşavir ile anlaşmak zorundadırlar.

Mali Müşavir Nasıl Olunur?

Üniversitelerin iktisat, maliye, işletme ve kamu yönetimi gibi bölümlerinden mezun olan mali müşavirler stajlarını tamamlamalarının ardından Maliye Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen sınavda başarılı olmaları şartıyla 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun hükümlerine göre meslek icrası hakkı kazanırlar. Bu sınavda başarılı olan kişiler Serbest Muhasebeci Mali Müşavir(SMMM) unvanını almanın ardından mesleklerinde 10 yıllık tecrübe kazanıp ikinci bir sınava girmeye hak kazanırlar. Gerçekleştirilen ikinci sınavı da başarıyla tamamlayan SMMM’ler Yeminli Mali Müşavir(YMM) unvanını almaya hak kazanıp görev ve sorumluluk alanlarını genişletebilirler.

Mali Müşavirlerin Mükellefler Adına Yaptığı İşlemler Nelerdir?

  • Müşteri’nin ilgili mevzuat kapsamındaki yasal defterlerinin tutulması
  • Müşteri’nin mali tablolarının düzenlenmesi
  • Müşteri’nin vergi beyannamelerinin hazırlanması
  • Müşteri’nin vergisel ve mali konularda ihtiyacı olan hususlarda müşterinin bilgilendirilmesi ve müşteriye destek sağlanması
  • Gelir İdaresi Başkanlığı ve vergi daireleri başta olmak üzere vergisel ve mali konulara ilişkin yürütülmesi gereken idari süreçlerin takip edilmesi
  • Aylık elektronik bildirgelerin verilmesi, işe giriş-işten ayrılış bildirgelerinin verilmesi
  • Çalışan bordrolama hizmetleri, Sosyal Güvenlik Kurumu işyeri sicil açılış ve kapanış işlemlerinin gerçekleştirilmesi

Mali Müşavirin Mesleki Sorumlulukları Nelerdir?

3568 sayılı kanunun 2 maddesine göre bir mali müşavirin görevi gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin;

  • Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, defterlerini tutmak, bilanço kâr-zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri yapmak.
  • Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, malî mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak.
  • Yukarıdaki bentte yazılı konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, malî tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak.


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir