mukellef-muhtasar-beyanname-nedir

Muhtasar Beyanname

Muhtasar Beyanname

Bugünkü yazımızda sizler için kesintisi kaynağında yapılan vergilerin beyanını yani muhtasar beyanname konusunu inceleyeceğiz.

Muhtasar Beyanname Nedir?

Bir tür gelir vergisi beyanı olan muhtasar beyanname, vergi kesintisinin gelirin geldiği kaynaktayken gerçekleştirildiği vergi ödemeleri için hazırlanan bir beyandır. Vergi mükellefinin elde ettiği gelirden, bu gelirlerle doğru orantılı olarak değişkenlik gösteren miktarlarda yapılan kesintilerin devlete beyanıdır.

Daha önceki yazımızda anlattığımız gibi verginin kaynağında kesilmesi yani stopaj, ilgili kanunla belirlenmiş durumlarda gelir vergisi veya kurumlar vergisinin dönemsel olarak değil gelirin gerçekleştiği anda elde edilen gelirden kesinti yapılarak vergi dairesine yatırılmasıdır. Bu duruma en güzel iki örnek maaş ve kira ödemeleridir. İşveren işçisine maaş öderken işçinin gelirine dair olan vergi ödemesini, maaştan ayrı olarak işçiye değil vergi dairesine yatırmakla yükümlüdür. Yani teknik olarak bu vergi işçinin gelirine uygulanıyor olsa da stopaj kavramı burada devreye girerek işverene ilgili verginin işçiye verilmeden vergi dairesine yatırılması sorumluluğunu yüklüyor. İşyeri kira ödemelerinde ise gelir elde eden mülk sahibi olmasına, dolayısıyla gelir vergisinin mülk sahibinden kesiliyor olmasına rağmen bu kesintinin vergi dairesine yatırılması  kiracının sorumluluğundadır. Her iki durum için de verginin ödemesinden sorumlu olan kişi yani işveren ve kiracı muhtasar beyanname hazırlanmasından sorumludur.

Muhtasar Beyanname Hangi Sıklıkla Düzenlenir?

Muhtasar Beyanname’nin her ay düzenlenmesi gerekirken aşağıdaki şartları taşıyan mükelleflerin her ay değil 3 ayda bir düzenleme kolaylığı bulunmaktadır. Bu şartlar;

 • 10 kişiden fazla işçi çalıştırmıyor olmak,
 • Zirai kazanç sağlamak,
 • Muhtasar beyannamenin 3 ayda bir verileceğini vergi dairesine önceden bildirmek.

Muhtasar Beyanname Ne Zaman Verilmelidir?

 • Ekim, Kasım, Aralık dönemi için düzenlenen beyannameler en geç 23 Ocak,
 • Ocak, Şubat, Mart dönemi için düzenlenen beyannameler en geç 23 Nisan,
 • Nisan, Mayıs, Haziran dönemi için düzenlenen beyannameler en geç 23 Temmuz,
 • Temmuz, Ağustos, Eylül dönemi için düzenlenen beyannameler ise en geç 23 Ekim akşamına kadar verilmelidir.

Muhtasar Beyanname’nin İçerisinde Neler Yar Almalıdır?

Gelir Vergisi Kanunu uyarın hazırlanan muhtasar beyannamede aşağıda yer alan bilgilerin yer alması gerekmektedir:

 • Vergi kesintisi yapanın adı ve soyadı veya unvanı ile adresi
 • Muhtasar beyannamenin ilgili bulunduğu ay veya aylar
 • Aylık ücret bordrolarının özeti
  • Hizmet erbabının sayısı
  • Hizmet erbabına verilen ücretler tutarı
  • Ücretlerden yapılan vergi kesintisinin tutarı (Üç aylık muhtasar beyannamelerde her aya ait bordronun icmali ayrı gösterilir)
 • Vergi kesintisine tabi diğer ödemeler
  • Ödeme yapılan kişinin adı ve soyadı ile iş adresi, varsa bağlı bulunduğu vergi dairesi ve mükellef hesap numarası
  • Ödemenin türü
  • Ödemenin miktarı
  • Ödemeden yapılan vergi kesintisi
 • Muhtasar Beyanname’nin düzenleme tarihi ve yetkili imza

Temel Vergi Türleri yazımızı da inceleyebilirsiniz. Aklınıza takılan sorular için web sitemizdeki canlı destek ve telefon üzerinden bize ulaşabilirsiniz.

 

New call-to-action


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir