Şahıs Şirketini Anonim veya Limited Şirkete Çevirmek

Şahıs Şirketini Anonim veya Limited Şirkete Çevirmek

Kendi işinizin sahibi olmak istiyorsanız, yapmanız gereken ilk şey bir şirket kurmaktır. Şahıs şirketi, diğer şirket türlerine göre daha az masraflı ve kolay kurulabilir olduğu için başlangıçta tercih edebileceğiniz şirket türüdür. Zamanla iş hacminizin büyümesiyle birlikte şahıs şirketinizi anonim ya da limited şirkete çevirebilirsiniz. Bu sayede başlangıçta limited şirket ya da anonim şirket kurarak risk almanız gerekmez. İşlerinizin büyüklüğüne göre doğru zamanda şirket dönüşümü yapabilirsiniz. Ayrıca bu şirket türleri, şahıs şirketine göre daha zorlu kuruluş aşamalarına sahip oldukları için vakit kaybetmezsiniz. Zamanla işleriniz büyüdükçe ve ortak buldukça limited ya da anonim şirkete geçerek daha az maliyetli vergi ödemeleri ile kârınızı artırabilirsiniz.

Şahıs Şirketi Anonim veya Limited Şirkete Çevrilebilir mi?

Türk Ticaret Kanunu’nda belirtildiği üzere tüzel kişi olmayan şahıs şirketlerinin, tüzel kişiliği olan limited şirketlere dönüşmesi mümkündür. Aynı zamanda şahıs firmaları, anonim şirkete de dönüştürülebilir. Kanunda bu dönüşüme tür değiştirme adı verilir. Şahıs işletmeleri limited şirkete dönüşürken tek kişilik ya da ortaklık yapısında olabilir. Eğer ortaklık yoluyla limited şirket oluşacaksa, gerçek kişi ile üçüncü kişi ya da kişilerin ortaklık konusunda anlaşması gerekir.

Şahıs firmanızı limited şirkete dönüştürmek için yapmanız gerekenler Türk Ticaret Kanunu’nun 182-193. maddelerinde ve yönetmeliklerde açıklanmıştır. Herhangi bir ek vergi ödemeden şahıs şirketinizi, limited şirkete dönüştürmeniz mümkündür. Bu sayede çok büyük bir kolaylık elde edebilirsiniz. Elinizdeki ürünleri satmanıza gerek kalmadan, KDV ve gelir vergisi ödemek zorunda olmadan bu ürünleri limited şirketinize devredebilirsiniz. Bununla birlikte şahıs şirketinizin üzerinde herhangi bir mal varlığınız bulunuyorsa, ek bir ödeme yapmadan limited şirkete aktarabilirsiniz. Bu mal varlıklarına şahıs şirketiniz üzerine kayıtlı olan araçlar da dahil edilir.

Şahıs şirketinizi anonim şirkete mi yoksa limited şirkete mi dönüştüreceğiniz konusunda karar veremiyorsanız, bu şirket türlerinin gerekliliklerine ve sahip olduğu özelliklere bakabilirsiniz. Genel olarak anonim şirket ve limited şirket arasındaki farklar; maliyet, ortak sayısı, sorumluluklar ve prosedürlerdir.

Şahıs Şirketini Anonim veya Limited Şirkete Çevirmenin Avantajları

Şahıs şirketini daha sonradan limited ya da anonim şirkete dönüştürebilme imkanı, işletmenin iş hacmine göre şirketi doğru zamanda büyütebilme avantajı sunar. Bu sayede fazladan sermaye ayırmanıza gerek kalmadan şirket kurabilir ve işletmenizi sonradan daha kurumsal bir hale çevirebilirsiniz. Sahip olduğunuz şahıs şirketini, anonim ya da limited şirkete dönüştürerek pek çok avantaj elde edebilirsiniz. Anonim ve limited şirketlerde hem aradığınız kurumsallığı bulabilir hem de harç ve ödeme maliyetlerinizi düşürebilirsiniz. Limited şirket kurmak için tek ortağınızın bulunması yeterlidir. Bununla birlikte şirketinizin daha kurumsal bir hale dönüşmesi için şirket içi yapılandırma konusunda da limited şirketler büyük kolaylık sağlar.

Şahıs şirketinizi, limited ya da anonim şirkete dönüştürerek şu avantajlara sahip olabilirsiniz:

 • Şahıs firmanızda bulunan bütün stok ürünleri, satışlarını yapmadan KDV ve gelir vergisinden muaf bir şekilde limited ya da anonim şirketinize aktarabilirsiniz.
 • Şahıs şirketiniz üzerine kayıtlı olan bütün taşınmazları, tapu harcı ve diğer tüm harçlardan muaf olarak vergi ödemeksizin limited ya da anonim şirketinize devredebilirsiniz.
 • Şahıs işletmenize ait tüm taşınmazları, vergi ödemeksizin anonim ya da limited firmanıza aktarabilirsiniz.
 • Şahıs firmanızın bilançosunda bulunan geçmiş dönem zararlarını limited ya da anonim şirketinize geçirebilirsiniz.
 • Şahıs şirketinizin KDV beyannamesindeki devrolan KDV tutarını limited ya da anonim şirketinizde kullanabilirsiniz.
 • Şahıs şirketinizi anonim şirkete dönüştürdüğünüzde, siz ve ortaklarınız şirketinizin kamu borçlarından sorumlu olmazsınız. Bu sayede şahsi mal varlıklarınızı, şirketin zarar etmesi gibi risklerden koruyabilirsiniz.

Şahıs Şirketini Anonim veya Limited Şirkete Çevirmek için Gerekli Evraklar

Şahıs şirketinizi, anonim veya limited şirkete dönüştürmek istiyorsanız, izlemeniz gereken adımları iyi bilmelisiniz. Bu işlemlere başlamak için öncelikle tescil talebi hakkında bir dilekçe yazmanız ve bunu iletmeniz gerekir. Şahıs işletmenizi anonim ya da limited şirkete çevirmek için gereken evraklar şunlardır:

 • Ticaret sicili ve oda sicili için iki ayrı dilekçe,
 • Limited şirkete geçiş yapmak için Türk Ticaret Kanunu’nun belirlediği dilekçe,
 • Tür değişikliğini beyan eden rapor,
 • Bilanço ibrazı,
 • Kuruluş bildirim formu,
 • Kurucuların imzaladığı kurucular beyanı,
 • Serbest Meslek Makbuzu ya da Yeminli Mali Müşavirlik raporu.

Ticaret Sicil Müdürlüğüne, şahıs şirketi dönüştürme işlemi için tescil başvurusunda bulunmanız gerekir. Bu başvuru esnasında da sizden bazı belgeler talep edilir:

 • Şahıs firması tür değişikliği beyanı,
 • Limited şirket kuruluşunda istenen evraklar,
 • Tür değiştirme raporu,
 • Tür değiştirme planı,
 • Şirket müdürleri tarafından noterde ticaret unvanı altına atılmış imza beyannameleri,
 • Ayni sermaye konulursa, buna yönelik olarak TTK’da ve ilgili yönetmelikte belirtilen belgeler,
 • Limited şirketin sermayesine göre pay bedellerinin en az %25’inin TTK’da belirtildiği şekilde bankaya yatırıldığını gösteren banka dekontu.

Şahıs Şirketini Anonim veya Limited Şirkete Çevirme Maliyeti

Sahip olduğunuz şahıs işletmenizi büyüterek anonim ya da limited şirket haline getirmek istiyorsanız, bu süreçte yapmanız gereken masrafı düşünüyor olabilirsiniz. Öncelikle mevcut şahıs şirketinizi tür değişikliği ile büyütmek istediğinizde; KDV, gelir vergisi, tapu harcı gibi ödemeleri yapmanıza gerek olmadığını bilmelisiniz. Şirketinizdeki tüm ürünleri satmaya gerek kalmadan ve şirketinize ait taşınmazlar için ekstra bir ödeme yapmadan bunları anonim ya da limited şirketinize devredebilirsiniz. Ancak limited şirket ya da anonim şirket kurmak için gerekli olan sermayenin ne kadar olduğunu bilmeniz gerekir. Çünkü tür değiştirme esnasında bu sermayeye sahip olup olmadığınıza bakılır. Şahıs şirketinizi limited şirkete dönüştürecekseniz; en az 10.000 TL sermayeye, anonim şirkete dönüştürecekseniz ise 50.000 TL sermayeye ihtiyacınız vardır.

Şahıs şirketinizi, limited ya da anonim şirkete dönüştürerek büyütmek istediğinizde tescil ve noter için de belli bir ödeme yapmanız gerekir. Tescil ve noter masrafları firmaya göre değişiklik göstermekle birlikte ortalama 2.000–3.000 TL arasındadır. Şahıs şirketinizi büyütmek için doğru zamanı beklemeniz ve yeterli sermayeye sahip olmanız önemlidir. Bu nedenle şirket tür değişikliği için acele etmemelisiniz. İşletmeniz yeterli iş hacmine sahip olduğunda bu değişikliği yaparak pek çok maliyeti en aza indirgeyebilirsiniz.

Anonim veya Limited Şirketinizi Mükellef ile Kurun

Yeni bir işe adım atacaksanız, şahıs şirketi kurarak işe başlamanız oldukça mantıklıdır. İşletmenizin büyümesiyle birlikte anonim ya da limited şirkete geçiş yaparak işlerinizi daha verimli bir şekilde yürütebilirsiniz. Mevcut şahıs şirketinizi, gerekli koşullara uygunluk gösterdiğinizde kolayca anonim veya limited şirkete dönüştürebilirsiniz. Mükellef, hızlı ve kolay bir şekilde online olarak anonim ya da limited şirket kurmanıza yardımcı olur. Aynı zamanda başta vekalet hizmeti ve ön muhasebe yönetimi olmak üzere Mükellef’in anonim ve limited şirketler için sunduğu pek çok hizmetten de yararlanarak işletmenize dair süreçleri çok daha profesyonel bir şekilde ilerletebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için tıklayın.

New call-to-action