sermaye şirketi nedir

Sermaye Şirketi Nedir? Nasıl Kurulur? Özellikleri Nelerdir?

Yayın Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Sermaye şirketleri, modern iş dünyasında büyümenin ve gelişmenin anahtarlarından biridir. Özellikle girişimciler ve yatırımcılar için büyük avantajlar sunan bu şirket yapıları, ticaretin ve ekonominin dinamiklerini değiştirme potansiyeline sahiptir. Peki, sermaye şirketleri nedir ve nasıl kurulur? Hangi avantajları sunar, şahıs şirketleri ile aralarındaki farklar nelerdir? Gelin, sermaye şirketleri hakkında tüm merak edilenlere birlikte göz atalım.

Sermaye Şirketi Nedir?

Sermaye şirketi, ortakların koyduğu sermaye miktarı ile sorumluluklarının belirlendiği, tüzel kişiliğe sahip olan ticari işletmelerdir. Yani, ticari işletme kurmak, işletmeyi büyütmek amacıyla bir araya gelen yatırımcılar tarafından oluşturulur. Sermaye şirketlerinin temel amacı ise ekonomik faaliyetlerini sürdürebilmek için gerekli olan sermayeyi toplamak ve bu sermayeyle işletmenin faaliyetlerini yürütmektir. Belirli bir sermaye taahhüdü ile kurulduğundan ortaklar sermaye miktarları kadar sorumluluk taşır.

Sermaye şirketleri, ticaret hayatında önemli bir yere sahiptir ve genellikle büyük ölçekli işletmeler tarafından tercih edilir. Ortakların sorumluluklarının sınırlandırılması, şirketin borçlarından dolayı kişisel mal varlıklarının zarar görmemesini sağladığından sermaye şirketleri yatırımcılar için cazip bir iş modeli olabilir. Sermaye şirketlerinin Türkiye’de yaygın türleri arasında anonim şirket (A.Ş.) ve limited şirket (LTD. ŞTİ.) bulunur.

New call-to-action

Sermaye Şirketleri Özellikleri Nelerdir?

Modern iş dünyasında büyük ölçekli projelerin ve yatırımların yürütülmesi için en uygun yapıların başında gelen sermaye şirketleri, ortaklarının sorumluluklarının koydukları sermayeyle sınırlı olması, bağımsız bir tüzel kişilik olarak faaliyet göstermesi nedeniyle birçok avantaj sunar. Sermaye şirketlerinin özellikleri, onları diğer şirket türlerinden ayıran, daha kurumsal bir yapıya sahip olmalarını sağlayan unsurlardır. Kurumsal yönetim, sermaye artırımı ve sürdürülebilirlik gibi özellikler, sermaye şirketlerinin daha profesyonel ve etkili bir şekilde yönetilmesine olanak tanır. Diğer şirket türlerinden ayrılan özellikleri ise şunlardır:

 • Tüzel Kişilik: Sermaye şirketleri kendi başlarına hukuki işlemler yapabilen bağımsız tüzel kişiliklerdir.
 • Sınırlı Sorumluluk: Ortakların sorumlulukları, şirkete koydukları sermayeyle sınırlıdır.
 • Sermaye Yapısı: Sermaye şirketleri, hisse senetleri aracılığıyla sermaye artırabilirler.
 • Yönetim: Genellikle yönetim kurulu tarafından yönetilir, kararlar genel kurul toplantılarında alınır.
 • Süreklilik: Ortakların değişmesi veya vefatı, şirketin varlığını etkilemez.

Sermaye Şirketlerinin Avantajları Nelerdir?

Sermaye şirketleri hem büyük ölçekli işletmeler hem de küçük / orta ölçekli işletmeler için birçok avantaj sunar. Sundukları sayesinde şirketlerin daha rekabetçi olmalarına, daha fazla yatırım çekmelerine ve daha etkili bir şekilde yönetilmelerine yardımcı olur. İşte sermaye şirketlerinin sunduğu bazı önemli avantajlar:

 • Ortakların sorumluluklarının sermaye paylarıyla sınırlı olması, kişisel mal varlıklarını koruma altına alır. Dolayısıyla yatırımcıların ve girişimcilerin risklerini azaltır.
 • Hisse senetleri aracılığıyla kolayca sermaye artırılıp büyük yatırımlar yapabileceğinden şirketlerin büyüme / genişleme potansiyelini artırır.
 • Kurumsal yapı ve şeffaflık sayesinde daha fazla yatırımcı çekebilir. Yatırımcılar, sermaye şirketlerinin profesyonel yönetimi, düzenli raporlama sistemleri sayesinde güven duyar.
 • Yönetim kurulu ve genel kurul gibi kurumsal yapılar, profesyonel yönetim sağlar. Böylece şirketin stratejik hedeflerine ulaşmasını, operasyonel verimliliğini artırır.
 • Belirli durumlarda vergi avantajlarından yararlanabileceğinden maliyetleri düşürebilir. Özellikle büyük ölçekli şirketler için önemli vergi teşvikleri, indirimler mevcut olabilir.
sermaye şirketi avantajları

Sermaye Şirketleri Hangileridir?

Tüzel kişilikleri ve ortaklarının sorumluluklarının sınırlı olması ile tanınan sermaye şirketleri, farklı türlere ayrılır. Türkiye’de de çeşitli sermaye şirketleri bulunur ve her biri farklı yasal düzenlemelere, yapısal özelliklere sahiptir. Sermaye şirketlerinin türleri, kuruluş amaçları, faaliyet alanları, sermaye yapıları açısından farklılık gösterir. Türkiye’de en yaygın sermaye şirketleri ise şöyle sıralanabilir:

 • Anonim Şirket (A.Ş.): Hisse senetleriyle sermaye artırımı yapabilen, geniş yatırımcı kitlesine hitap eden şirketlerdir. Anonim şirketler, büyük ölçekli projeler / yatırımlar için uygundur.
 • Limited Şirket (LTD. ŞTİ.): Ortakların sorumluluklarının koydukları sermaye ile sınırlı olduğu, daha küçük ölçekli sermaye şirketleridir. Limited şirketler, daha esnek yapıları ve daha düşük kuruluş maliyetleriyle dikkat çeker.
 • Komandit Şirket: Ortakların sorumlulukları sınırlı olsa da bazı paydaşların sorumlulukları sınırsızdır. Bu tür şirketlerde, aktif olarak yönetimde yer alan komandite ortaklar sınırsız sorumluluk taşırken komanditer ortaklar sadece koydukları sermaye kadar sorumludur.
 • Kooperatif: Ortakların ekonomik çıkarlarını korumak amacıyla kurulan, kâr amacı gütmeyen sermaye şirketleridir. Kooperatifler, üyelerinin ekonomik / sosyal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla faaliyet gösterir.

Şahıs Şirketi ile Sermaye Şirketi Arasındaki Farklar Nelerdir?

Şahıs şirketleri ve sermaye şirketleri, kuruluş yapıları, sorumluluk düzeyleri ve faaliyet alanları açısından pek çok farklılık gösterir. Özellikleri nedeniyle her ikisi de girişimciler ve yatırımcılar için farklı avantajlar / dezavantajlar sunar. Örneğin; şahıs şirketleri genellikle daha küçük ölçekli işletmeler için tercih edilirken sermaye şirketleri daha büyük ölçekli, kurumsal yapıya sahip işletmeler için uygundur. Şahıs şirketi ile sermaye şirketi arasındaki başlıca farklar ise şunlardır:

 • Şahıs şirketlerinde ortaklar, şirketin borçlarından sınırsız sorumludur, oysa sermaye şirketlerinde sorumluluk sermaye payları ile sınırlıdır.
 • Şahıs şirketleri, sermaye şirketlerine göre daha hızlı ve kolay kurulur. Kuruluş işlemleri daha az bürokratik süreç gerektirir, maliyetleri daha düşüktür.
 • Sermaye şirketleri, hisse senetleri aracılığıyla sermaye artırımı yapabilirken şahıs şirketlerinde bu mümkün değildir.
 • Şahıs şirketlerinde yönetim genellikle tek bir kişi tarafından yapılır, sermaye şirketlerinde ise yönetim kurulu ve genel kurul gibi kurumsal yapılar bulunur.
 • Şahıs şirketlerinde ortakların değişmesi veya vefatı şirketin sonlanmasına neden olabilir, ancak sermaye şirketlerinde bu durum şirketin devamlılığını etkilemez. Sermaye şirketleri, ortakların değişmesi durumunda bile tüzel kişilik olarak faaliyetlerini sürdürür.

Sermaye Şirketi Nasıl Kurulur?

Şirket kurulum süreçleri belirli yasal prosedürler ve adımlarla gerçekleştirilir. Sermaye şirketi kurulumunda ise öncelikle şirketin türü, adı, faaliyet alanı ve sermaye miktarı belirlenir. Ardından, kuruluş sözleşmesi hazırlanarak ortaklar tarafından imzalanır. Sözleşme, şirketin yönetim yapısını, ortakların hak ve sorumluluklarını, sermaye miktarını, diğer önemli bilgileri içerir. Kuruluş sözleşmesi noter tarafından onaylandıktan sonra Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne başvuru yapılır, böylece şirketin sicile kaydı gerçekleştirilir. Şirketin tescil edilmesinin ardından ise vergi dairesine kayıt işlemleri yapılır, gerekli izinler alınır. Ayrıca, şirketin faaliyetlerine başlaması için banka hesabı açılması, sermayenin bu hesaba yatırılması gerekir.

Sermaye Şirketi Kapanış İşlemleri

Şirketleri kapatmak için de belirli prosedürler vardır, her şirket türünde bu süreç farklı işleyebilir. Sermaye şirketinizi kapatmak için öncelikle kapanış kararının genel kurul tarafından alınması gerekir. Kararın ardından, şirketin tüm borçları / yükümlülükleri ödenmeli, alacakları tahsil edilmelidir. Bu aşamada şirketin mal varlıkları satılarak nakde çevrilir, ortaklara dağıtılır. Ardından, şirketin ticaret sicil kaydı silinmeli, vergi dairesine gerekli bildirimler yapılmalıdır. Kapanış işlemleri sırasında şirketin mali durumu ve faaliyetleri denetlenip gerekli raporlar hazırlanır. Süreç, şirketin türüne, büyüklüğüne bağlı olarak değişebilir, dolayısıyla profesyonel yardım alınması tavsiye edilir.

Şirketinizi Mükellef ile Kurun

Mükellef, şirket kuruluş süreçlerinde uzman danışmanlık ve gerekli tüm yasal prosedürlerin yerine getirilmesi konularında destek sağlar. Özellikle anonim şirket kuruluşu ve limited şirket kuruluşu için geniş hizmet yelpazesi bulunan Mükellef, şirket kurma sürecinin her aşamasının profesyonel şekilde tamamlanmasına yardımcı olur. Siz de anonim ve limited şirket kurulumunda ihtiyaç duyulan belgelerin hazırlanması, noter işlemleri, ticaret sicil kaydı, vergi dairesi bildirimleri gibi işlemleri Mükellef aracılığıyla kolayca yapabilirsiniz. Böylece şirketinizi kurarken zaman ve maliyet tasarrufu sağlayabilir, işinize odaklanabilirsiniz. Anonim ile limited şirketlerin kurulumu hakkında detaylı bilgi almak, süreçlerinizi hızlandırmak için hemen iletişime geçebilirsiniz.

New call-to-action

Sermaye Şirketleri Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Sermaye şirketleri ile ilgili sıkça sorulan sorulara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Sermaye Şirketleri Kaç Kişiyle Kurulur?

Sermaye şirketleri, en az bir ortak ile kurulabilir. Anonim şirketlerde asgari ortak sayısı beş iken limited şirketlerde bu sayı bir olarak belirlenmiştir.

Sermaye Şirketi Şahıs Şirketine Dönüşebilir mi?

Sermaye şirketi şahıs şirketine dönüşebilir. Ancak bu dönüşüm süreci yasal prosedürler ve vergi mevzuatı çerçevesinde gerçekleşir.

Sermaye Şirketlerinde Şirket Borçlarına Karşı Ortakların Sorumluluğu Nedir?

Sermaye şirketlerinde ortakların sorumluluğu, koydukları sermaye miktarı ile sınırlıdır. Ortaklar, şirket borçlarından kişisel mal varlıkları ile sorumlu tutulmazlar.

Sermaye Şirketlerinde Kâr Zarar Dağıtımı Nasıldır?

Kâr ve zarar dağıtımı, şirket sözleşmesinde belirtilen oranlarda ortaklara paylaştırılır. Genel kurul kararı ile dağıtım gerçekleştirilir.

Sermaye Şirketleri Tüzel Kişi Midir?

Sermaye şirketleri tüzel kişiliğe sahiptir. Kendi adına hukuki işlemler yapabilir, borç altına girebilir.

Sermaye Şirketi Vergi Oranları Nedir?

Sermaye şirketleri, kurumlar vergisine tabidir. Kurumlar vergisi oranı, her yıl belirlenen vergi mevzuatına göre değişiklik gösterebilir.

Sermaye Şirketleri Faaliyet Raporunu Ne Zaman Hazırlar?

Sermaye şirketlerinde, yıllık faaliyet raporları her zaman hesap döneminin sonunda hazırlanıp genel kurula sunulur. 

Sermaye Şirketleri Kâr Payı Dağıtmak Zorunda mıdır?

Sermaye şirketleri kâr payı dağıtmak zorunda değildir. Kâr payı dağıtımı, genel kurul kararına bağlıdır.

Sermaye Şirketleri Özel midir Halka Açık mıdır?

Sermaye şirketleri hem özel hem de halka açık olabilir. Anonim şirketler, halka açılma imkanına sahipken limited şirketler genellikle özel şirketler olarak faaliyet gösterir.Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir