temel vergi türleri nelerdir?

Temel Vergiler

Temel Vergiler

Devletler vatandaşların güvenlik, sağlık, eğitim, ulaşım vb. ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve devamlılığını sağlayabilmek adına vatandaşlarının belirli gelir ve harcamalarından çeşitli oranlarda vergi kesintisi yapmaktadır. Bugünkü yazımızda sizler için temel vergiler ve 2019 yılı için bu vergilerin oranlarını bir araya getirdik.

Temel Vergi Türleri Karikatür

Temel Vergiler Nelerdir?

  • Gelir Vergisi

Gerçek kişilerin ve kurumlaşmamış kişilerin gelirleri üzerinden alınan vergi türüdür.2019 yılı için belirlenen gelir vergisi dilimi şöyledir;

Resmi Gazete’nin 31 Aralık’taki mükerrer sayısında yer alan gelir vergisi genel tebliğine göre, kapsam dahilinde yer alan gelirlerden;

0-18.000 TL arası gelirler için %15

18.000-40.000 TL arası gelirlerde 18.000 TL’si için 2.700 TL kalanı için %20

40.000-98.000 TL arası gelirlerde 40.000 TL’si için 7.100 TL kalanı için %20

98.000 TL ve üzeri gelirlerde 98.000 TL için 22.760 TL kalanı için %35 tutarında gelir vergisi ödenecektir.

Örneğin 2019’da yıllık geliri 30.000 TL olan A Kişisi; bu gelirin 18.000 TL olan kısmı için 2.700 TL, geri kalan 12.000 TL’si içinse %20 yani 12.000 TLx0.20=2.400 TL ödeyecektir. A Kişisinin 2019 yılında 30.000 TL olan geliri için ödeyeceği gelir vergisi 2.700 TL + 2.400 TL = 5.100 TL olacaktır.

Örneğin 2019’da yıllık geliri 150.000 TL olan B Kişisi; bu gelirin 98.000 TL olan kısmı için 22.760 TL, geri kalan 52.000 TL için %35 yani 52.000 TLx0.35=18.200 TL ödeyecektir. B Kişisinin 2019 yılında 150.000 TL olan geliri için ödeyeceği gelir vergisi 22.760 TL + 18.200 TL = 40.960 TL olacaktır.

  • Kurumlar Vergisi

Sermaye şirketleri , kooperatifler , iktisadi kamu kuruluşları , dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler ile iş ortaklarının kazançlarının tabi tutulduğu vergi çeşididir.

Kurumlar  vergisi kurumların 2018, 2019 ve 2020 yılı vergilendirme dönemlerinde kurum kazancı üzerinden yüzde 22 olarak uygulanmaktadır.

Örneğin; 2019 yılı kazancı 250.000 TL olan bir sermaye şirketinin ödemesi gereken kurumlar vergisi %22 oranından 250.000TL x 0.22=55.000TL olacaktır.

  • Katma Değer Vergisi (KDV)

Harcamalar üzerinden alınan en yaygın vergi çeşididir. Bir mal ya da hizmetin ilk kaynağından nihai tüketiciye ulaşma aşamasına kadar olan katma değer vergisinin konusuna girmektedir.

KDV oranı ürün çeşidine göre %1, %8 ve %18 olarak değişiklik göstermektedir. KDV oranları listesine ulaşmak için tıklayınız.

katma değer vergisi

Ödenecek KDV hesaplaması ise; gelirleriniz için ödemeniz gereken KDV tutarından giderlerinizi yaparken ödediğiniz KDV tutarı çıkartılarak yapılır. Örneğin; Ocak ayında gelirleriniz için %18 KDV ödemeniz gereken hizmet sektöründe 5.000 TL satış yaptınız. Gideriniz olmasaydı 5.000×0.18=900TL KDV ödemeniz gerekirdi. Ancak siz Ocak ayında 1.000TL tutarında %8 KDV’li gıda gideri, 2.000TL tutarında %18 KDV’li gider gerçekleştirdiniz. Yani gıda giderlerinizi yaparken; 1.000×0.08=80TL, diğer giderleriniz için 2.000×0.18=360TL, toplamda 360TL+80TL=440TL KDV ödemesi yaptınız. Bu durumda ödemeniz gereken 900TL KDV’den giderlerinizi yaparken ödediğiniz 440TL KDV’yi çıkartırsınız. Ocak ayı için KDV borcunuz 900TL-440TL=460TL olur.

  • Özel Tüketim Vergisi(ÖTV)

Belirli mal veya ürünler üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergisidir.

-ÖTV’nin sabit bir oranı bulunmamaktadır. Ürün çeşidine göre özel tüketime tabi ürünlerin çeşidine göre her yıl belirlenen oranlar çerçevesinde vergilendirilmektedir. ÖTV oranları listesine ulaşmak için tıklayınız.

  • Damga Vergisi

Kişiler ile kişiler, kişiler ile kurumlar veya kurumlar ile kurumlar arasında hukuki ve resmi işlemleri belgeleyen kağıtlardan alınan vergidir. Buradaki kağıt terimi, yazılıp imzalamak veya imza yerine geçen herhangi bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade eder.

2019 yılı için belirlenen damga vergisi oranı binde 1.89 dur.

Örneğin A kurumu ile B kurumu arasındaki 1.500.000 TL değerindeki bir işlemi belgeleyen bir kağıttan 1.500.000 TL x 0,00189=2835 TL damga vergisi alınacaktır.

  • Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV)

Karayolları Trafik Kanununa göre trafik şube veya bürolarına kayıt ve tescil edilmiş bulunan motorlu kara taşıtları,Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne kayıt ve tescil edilmiş olan uçak ve helikopterlerin ödemesi gereken vergi çeşididir.Motorlu Taşıtlar Vergisi motorlu taşıtın cinsi, yaşı ve silindir hacmi gibi faktörlere bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.

  • Emlak Vergisi

Tapu kayıtlarında geçen, kendi adınıza ait olan konut, arsa, arazi ve bina gibi taşınmazlar için ödenmesi gereken vergi çeşididir. Emlak vergisi söz konusu taşınmazın cinsine ve bulunduğu şehre bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Aşağıdaki tabloda 2019 yılı için emlak vergisi oranları bulunmaktadır.

Temel Vergiler Emlak Vergisi

Örneğin bir büyükşehir sınırları içerisinde yer alan 300.000 TL değerindeki A meskeni için ödenmesi gereken emlak vergisi %0.2 oranından 300.000 TL x 0.002=600 TL iken  büyükşehir olmayan bir şehirdeki 150.000 TL değerindeki B arsası için %0.3 oranından 150.000 TL x 0.003=450 TL emlak vergisi ödenmesi gerekmektedir.

Blog Anasayfa üzerinden diğer yazılarımızı da inceleyebilirsiniz. Temel vergi türleri hakkında ya da farklı konularda sormak istedikleriniz varsa; web sitemizde canlı destek ve telefon üzerinden bize ulaşabilirsiniz.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: