Güncellendi! 2020 Yılı İçin Temel Vergiler

Devletler vatandaşların güvenlik, sağlık, eğitim, ulaşım vb. ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve devamlılığını sağlayabilmek adına vatandaşlarının belirli gelir ve harcamalarından çeşitli oranlarda vergi kesintisi yapmaktadır. Bu vergiler ve oranları her yıl belirli istatistiklere göre belirlenmekte ve güncellenmektedir. Bugünkü yazımızda sizler için temel vergiler ve 2020 yılı için bu vergilerin oranlarını bir araya getirdik.

Temel Vergi Türleri Karikatür

Temel Vergiler Nelerdir? 2020 için Temel Vergi Oranları Nedir?

Gelir Vergisi

Gerçek kişilerin ve kurumlaşmamış kişilerin gelirleri üzerinden alınan vergi türüdür.

***2020 yılı için 2019 yılı gelir vergisi dilimleri uygulanacaktır.

2019 yılı için belirlenen gelir vergisi dilimi şöyledir;

Resmi Gazete’nin 31 Aralık’taki mükerrer sayısında yer alan gelir vergisi genel tebliğine göre, kapsam dahilinde yer alan gelirlerden;

18.000 TL’ye kadar 15%

48.000 TL’nin 18.000 TL’si için 2.700 TL, fazlası 20%

98.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL, (ücret gelirlerinde 148.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL), fazlası 27%

98.000TL’den fazlasının 98.000 TL’si için 22.760 TL, (ücret gelirlerinde 148.000 TL’den fazlasının 148.000 TL’si için 36.260 TL), fazlası 35%

Örneğin 2020 yılında yıllık geliri 30.000 TL olan A Kişisi; bu gelirin 18.000 TL olan kısmı için 2.700 TL, geri kalan 12.000 TL’si içinse %20 yani 2.400 TL ödeyecektir. A Kişisinin 2020 yılında 30.000 TL olan geliri için ödeyeceği gelir vergisi 2.700 TL + 2.400 TL = 5.000 TL olacaktır.

Örneğin 2020 yılında yıllık geliri 110.000 TL olan B Kişisi; bu gelirin 98.000 TL olan kısmı için 22.760 TL, geri kalan 12.000 TL için %27 yani 12.000 TLx0.27=3.240 TL ödeyecektir. B Kişisinin 2020 yılında 110.000 TL olan geliri için ödeyeceği gelir vergisi 22.760  TL + 3.240 TL = 26.000 TL olacaktır.

Kurumlar Vergisi

Sermaye şirketleri , kooperatifler , iktisadi kamu kuruluşları , dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler ile iş ortaklarının kazançlarının tabi tutulduğu vergi çeşididir.

Kurumlar  vergisi kurumların 2018, 2019 ve 2020 yılı vergilendirme dönemlerinde kurum kazancı üzerinden yüzde 22 olarak uygulanmaktadır.

Örneğin; 2020 yılı kazancı 250.000 TL olan bir sermaye şirketinin ödemesi gereken kurumlar vergisi %22 oranından 250.000TL x 0.22=55.000TL olacaktır.

Katma Değer Vergisi (KDV)

Harcamalar üzerinden alınan en yaygın vergi çeşididir. Bir mal ya da hizmetin ilk kaynağından nihai tüketiciye ulaşma aşamasına kadar olan katma değer vergisinin konusuna girmektedir.

KDV oranı ürün çeşidine göre %1, %8 ve %18 olarak değişiklik göstermektedir. KDV oranları listesine ulaşmak için tıklayınız.

KDV Oranı

Ödenecek KDV hesaplaması ise; gelirleriniz için ödemeniz gereken KDV tutarından giderlerinizi yaparken ödediğiniz KDV tutarı çıkartılarak yapılır. Örneğin; Ocak ayında gelirleriniz için %18 KDV ödemeniz gereken hizmet sektöründe 5.000 TL satış yaptınız. Gideriniz olmasaydı 5.000×0.18=900TL KDV ödemeniz gerekirdi. Ancak siz Ocak ayında 1.000TL tutarında %8 KDV’li gıda gideri, 2.000TL tutarında %18 KDV’li gider gerçekleştirdiniz. Yani gıda giderlerinizi yaparken; 1.000×0.08=80TL, diğer giderleriniz için 2.000×0.18=360TL, toplamda 360TL+80TL=440TL KDV ödemesi yaptınız. Bu durumda ödemeniz gereken 900TL KDV’den giderlerinizi yaparken ödediğiniz 440TL KDV’yi çıkartırsınız. Ocak ayı için KDV borcunuz 900TL-440TL=460TL olur.

Özel Tüketim Vergisi(ÖTV)

Belirli mal veya ürünler üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergisidir.

-ÖTV’nin sabit bir oranı bulunmamaktadır. Ürün çeşidine göre özel tüketime tabi ürünlerin çeşidine göre her yıl belirlenen oranlar çerçevesinde vergilendirilmektedir. ÖTV oranları listesine ulaşmak için tıklayınız.

Damga Vergisi

Kişiler ile kişiler, kişiler ile kurumlar veya kurumlar ile kurumlar arasında hukuki ve resmi işlemleri belgeleyen kağıtlardan alınan vergidir. Buradaki kağıt terimi, yazılıp imzalamak veya imza yerine geçen herhangi bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade eder.

Damga vergisi oranları ilgili işlemin türüne göre değişkenlik göstermektedir.

Bir şahıs işletmesinin 2020 yılında hazırlanan beyannameleri için ödeyeceği damga vergileri şu şekilde olacaktır;

  • KDV Beyannameleri için 58,80 TL (Her ay düzenlenir/ödenir, senelik toplam 12×58,80TL=705,6TL)
  • Muhtasar Beyannameleri için 58,80 TL (3 ayda 1 düzenlenir/ödenir, senelik toplam 4*58,80TL=235,20TL)
  • Gelir Vergisi Beyannamesi için 89,10 TL (Yılda 1 kez düzenlenir/ödenir.)

10 kişinin altında çalışanı bulunan şahıs şirketi sahiplerinin 2020 yılında yukarıda sayılı beyannameler için senelik toplam ödeyeceği damga vergisi 1029,9TL olacaktır.

Motorlu Taşıtlar Vergisi

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV)

Karayolları Trafik Kanununa göre trafik şube veya bürolarına kayıt ve tescil edilmiş bulunan motorlu kara taşıtları,Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne kayıt ve tescil edilmiş olan uçak ve helikopterlerin ödemesi gereken vergi çeşididir.Motorlu Taşıtlar Vergisi motorlu taşıtın cinsi, yaşı ve silindir hacmi gibi faktörlere bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.

Emlak Vergisi

Tapu kayıtlarında geçen, kendi adınıza ait olan konut, arsa, arazi ve bina gibi taşınmazlar için ödenmesi gereken vergi çeşididir. Emlak vergisi söz konusu taşınmazın cinsine ve bulunduğu şehre bağlı olarak değişiklik göstermektedir. 2020 yılı için uygulanacak emlak vergisi oranlarına ulaşmak için tıklayınız.

2020 Emlak Vergisi

Blog Anasayfa üzerinden diğer yazılarımızı da inceleyebilirsiniz. Temel vergi türleri hakkında ya da farklı konularda sormak istedikleriniz varsa; web sitemizde canlı destek ve telefon üzerinden bize ulaşabilirsiniz.

New call-to-action


Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: