vekaletname ile şirket kuruluşu

Vekaletname ile Şirket Kuruluşu Nasıl Yapılır?

Yayın Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Ticari fikrinizi gelire dönüştürmek için Türkiye’de bir şirket açmak isteyebilirsiniz. Şirket kuruluşu sırasında resmî işlemlerin yürütülmesini kolaylaştırmak için vekalet verme avantajından yararlanabilirsiniz. Avukat, mali müşavir ya da ortaklara noter onaylı vekalet vererek şirket açılışı sırasında her adımla ilgilenme sorumluluğunu ortadan kaldırabilirsiniz. 

Vekaletname ile şirket kuruluşu, işlemleri hızlandırmak için tercih edilebilecek yöntemlerin başında yer alır. Bu sayede yerinize bir kişiyi vekil tayin ederek sizin adınıza dilekçe yazmasını, gazeteye ilanı vermesini, vergi işlemlerini başkasının yapmasını sağlayabilirsiniz. Noterde ve resmî makamlarda adınıza imza vermek, sözlü ve yazılı taleplerde bulunmak gibi birçok işlemi vekiliniz yürütebilir.

Vekaletname Ne İşe Yarar?

Bir başkasının işlemlerini yürütmek için resmî vekil olarak atanan kişinin, noter tarafından tasdik edildiği belgeye vekaletname denir. Vekaletname şunlar için kullanılır:

  • Vekil tayin edilen kişinin, vekili olduğu kişiye ait resmî işlerini yapabilme yetkisi verir.
  • Vekaletname kişilerin resmî işlemlerini yurt dışında ya da şehir dışındayken sorunsuz ve zamanında yapmasını sağlar.
  • Genel ya da sınırlı olarak farklı işlemler için vekil tayin edilmesi yoluyla uzaktan işlem yapılmasına olanak tanır.
  • Genel vekaletname sahibi olan kişiler sözleşme imzalama, dava açma ve feragat etme, mülkiyet devri, şirket kurma gibi işlemleri yerine getirebilir.
  • Sınırlı vekaletname sadece noter tarafından onaylanan ve tarafların imzaladığı işlem için kullanılabilir. 

Vekaletname Nasıl Alınır?

Vekaletname almak için tarafların kendilerine ait nüfus cüzdanı ya da pasaport gibi kimliğini gösteren belge ile notere başvurması gerekir. Tüm noterlerde vekaletname hazırlanabilir. Bunun için isim, soyisim, TC kimlik numarası, açık adres bilgilerine ihtiyaç duyulur. Şirket adına vekaletname düzenlemek isteyenlerin imza sirküleri gibi bazı özel belgeleri de notere teslim etmesi gerekir. Şirket yetkilisi olarak atanan kişi, kuruluşu ve kendini temsil ederek asaleten vekalet çıkarma imkânına sahiptir. 

Türkiye’de ikamet etmeyen ya da o sırada yurt dışında bulunan kişiler ülkedeki Türk konsolosluğuna giderek vekaletname çıkarabilir. Yurt dışındaki yetkili makamlar tarafından çıkarılan vekaletnameler, konsolosluk onayının ardından geçerlilik kazanır. “Apostille Convention (Şerh)” onayı alan tüm vekaletnameler Türkiye sınırları içindeki resmî işlemlerde kullanılabilir. 

vekaletname nasıl alınır

Şahıs Şirketi Kuruluşu için Vekaletname

Şahıs şirketi 18 yaşını geçmiş her birey tarafından kolaylıkla açılabilen, bir veya daha fazla gerçek kişiden oluşan şirket türüdür. Tüm ortaklar şirketin borçlarından kendi mal varlığı ile sorumlu olduğu için yönetimdeki kişinin, işleri takip etmesi ya da güvenilir birine devretmesi önemlidir. 

Vekaletname ile şirket kuruluşu şahıs şirketlerinde kolay ve fazla detay içermeyen bir durumdur. Şahıs şirketleri diğer şirket türlerinden farklı olarak sadece avukat vekaletnamesi ile açılabilir. Şirketin açılışı ve daha sonraki resmî işlemlerin yürütülmesi sırasında çoğunlukla avukat vekaleti yeterlidir. Şirket sahibi ya da ortakların kararı ile genel avukatlık vekaletnamesi ve diğer vekaletname türleri kolayca düzenlenebilir. 

Limited Şirket Kuruluşu için Vekaletname

Bir ya da daha fazla kişi tarafından kurulan limited şirketlerde esas sermaye tutarları bellidir. Ortaklar şirket borçlarından kendi mal varlıkları ile sorumlu olmasa da koydukları sermaye üzerinden sorumlu tutulur. Bu nedenle şirket kuruluşu ve sonrasında verilen vekaletnamelerde özenli davranmak gerekir.

Limited şirketler ticari faaliyetleri sırasında üçüncü kişilerle beraber iş yaparken genellikle temsilci kullanır. Bu nedenle vekaletnameler şirketin sadece açılışı değil, sonraki süreçte işin sorunsuz yürümesi için de önemlidir. Limited şirketlerde temsil yetkisi 6102 sayılı TTK, 623.  ve 625. maddeye göre düzenlenen vekaletler ile verilir. Kanuna göre şirket sözleşmesinde müdür sıfatıyla yer alan bir ya da daha fazla ortak temsil yetkilerini vekaletname ile devretme hakkına sahiptir.

New call-to-action

Anonim Şirket Kuruluşu için Vekaletname

Sermayesi belirli olan ve paylara bölünen anonim şirket türünde borçlardan sadece tüzel kişilik sorumludur. Şirket açılış süreçlerine ayıracak vaktiniz yoksa bu işi, profesyonellere bırakabilirsiniz. Fakat anonim şirket açılışından sonra TTK kanunlarına göre en az bir yönetim kurulu üyesinde temsil yetkisini korumanız gerekir. 

Anonim şirketler için temsil yetkisi TTK 365. maddeye göre düzenlenir. Buna göre anonim şirketlerin yönetim kurulu tarafından işletilmesi ve temsil edilmesi kanuni bir gerekliliktir. Bu nedenle TTK 370. maddeye göre temsil yetkisi sınırlar dahilinde vekalet ile verilebilir. Birden fazla yönetim kurulu üyesi olması hâlinde çift imza ile temsil yetkisi müdür veya yönetim kurulu üyelerine devredilebilir.

New call-to-action

Şirket Kuruluşu için Vekaletname Örneği

Ticaret siciline kaydı yapılmamış ve tecil edilmemiş tüm şirketlerle ilgili vekaletname verebilirsiniz. Noterde hazır olarak bulunan vekaletname sözleşmesinin belirli yerlerini doldurmanız ve imzalamanız yeterlidir. Dilerseniz yetki vermeden önce özel bir vekaletname sözleşmesi de hazırlayabilirsiniz.

Şirket kuruluşu için hazırlanan vekaletnamede yetki sınırları açık bir şekilde belirtilmelidir. Vekalet sözleşmesi genellikle şirket ana sözleşmesi, imza yetkisi, resmî kurumlarla görüşmelerde temsil hakkı sunan ibareler içerir. Vekaletnamenin kullanılabileceği kurumları belirlemek ve süre sınırlandırması koymak da güvenlik amacıyla metinde belirtilebilir.

Vekaletname için Gerekli Belgeler

Şirket adına düzenlenen vekaletnameler şahıslar arası vekaletnamelerden farklıdır. Genel ve sınırlı vekaletname için şu belgeler talep edilir:

  • İki adet vesikalık fotoğraf
  • Nüfus cüzdanı kopyası / pasaport kopyası
  • Vekil seçilen kişinin adı, soyadı, adresi, iletişim bilgileri

Şirketler için düzenlenen vekaletnamelerde ek olarak şunlar istenir:

  • İmza sirküleri
  • Yetki belgesi

Vekaletname Ücreti 2024

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 502. maddesi ile tanımlanan “Vekaletname Sözleşmesi” için karşılıklı vekil ve vekil tayin edilen arasında resmî sözler verilir. Noterde vekaletname hazırlatma ücretleri her yıl değişiklik gösterdiği gibi belgenin amacına göre de bazı farklar içerir. 2024 yılında genel vekaletname ücreti en az 750 TL olacak şekilde belirlenmiştir. İl ya da ülke dışında olanlar için 2024 yılında belirlenen vekalet ücretleri ise en az 890 TL’dir. 

Mükellef Vekaletname Hizmeti ile Zahmetsizce Şirket Kurun!

Şirket açmanın en kolay yolu olan Mükellef ile tüm resmî işlemlerinizi vekalet vererek tamamlayabilirsiniz. Noter onaylı vekaletname belgesini kargo yolu ile göndererek işlemlerinizi başlatabilirsiniz. MERSİS kaydı, şirket ana sözleşmesinin hazırlanması, Ticaret Odası’ndan randevu alınması ve görüşme sonuçları gibi her aşama sizin adınıza vekaleten yürütülür. Bu sırada tüm süreci online olarak Mükellef hesabınıza giriş yaparak adım adım takip edebilirsiniz. Mükellef vekaletname hizmeti ile anonim şirket açılışı ya da limited şirket açılışı fark etmeksizin yurt dışında olsanız dahi kolay bir şekilde işlemleri tamamlayabilir, ticarete başlamak için ilk adımı atabilirsiniz. 

New call-to-action

Vekaletname ile Şirket Kurmak Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Vekaletname ile şirket kurmak hakkında sıkça sorulan sorulara buradan ulaşabilirsiniz.

Vekaletname geçerlilik süresi ne kadardır?

Vekaletname, taraflar arasında anlaşılarak belli süreli olarak düzenlenebilir. Süre sınırı belirtilmeyen vekaletnameler süresiz kabul edilse de yargıtay bunu 10 yıl olarak kabul eder. 10 yıldan çok daha öncesine dayanan vekaletnameler aksi belirtilmediği sürece geçerliliği kabul görmez.

Vekaletname iptali nasıl yapılır?

Vekaletname düzenlemek gibi iptal işlemi yaptırmak da noter başvurusu ile olur. Notere vekaletnamenin iptal işlemi için tarafların başvurusu üzerine iptal/fesh belgesi ya da azilname düzenlenir.

Yurt dışından vekaletname nasıl verilir?

Yurt dışında ikamet eden ya da orada bulunduğu süre içerisinde vekaletname düzenlemesi gereken kişiler işlemlerini konsolosluk ile yapabilir. Vekaletname vermek isteyen kişi ülkede bulunan Türk konsolosluğuna başvuru yaparak “Noter Vekaletnamesi” talebinde bulunur. Konsolosluğun düzenlediği belge Türkiye’deki avukata ulaştırılır ve vekil tayin edilen kişi tarafından kullanılabilir.

Şirket vekaletname sorgulama nasıl yapılır?

Türkiye içindeki noterler ve yurt dışındaki Türk konsolosluklarında verilen vekaletnameler, online olarak sorgulanabilir. e-Devlet üzerinden “Noterlik İşlemlerim” sekmesine gidebilir, vekalet sorgulaması yapabilirsiniz. Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir