(Güncellendi!)Vergi ve Sigorta Prim Borçlarına Yapılandırma

Kesinleşmiş kamu alacaklarının yapılandırıldığı: 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkındaki Kanun yani kısaca Vergi Yapılandırma Kanunu yürürlüğe girdi. 

Yazımızda hangi borçların kanun kapsamında olduğu ve ne zamana kadar nasıl başvuru yapılabileceğini detaylandıracağız. 

Hangi Borçlar Yapılandırılabilecek?

  • Vergi borçları ve bunların gecikme faizleri
  • Vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları, trafik, seçim, nüfus para cezaları, 
  • Sosyal Güvenlik Kurumu Primleri (Bağkur, işveren primleri, GSS borçları), bunlara bağlı idari para cezaları ve gecikme zamları.
  • Belediyelere ödenen: emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi, diğer vergi ve harçlar
  • Ticaret ve Esnaf Odalarına olan aidat borçları ve gecikme faizleri. 
  • Gümrük Vergileri 
  • KYK borçları (Öğrenim katkı kredisi ve öğrenim kredisi)
  • Karayolu Taşıma Kanunu’na göre kesilen para cezaları (kara yollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları)
  • KOSGEB tarafından kullandırılan ve uygunsuzluğu tespit edilmiş destek ödemelerinden kaynaklı olan alacaklar

Hangi Döneme Kadar Olan Borçlar Kanun Kapsamında? 

Kanunun yapılandırmaya ilişkin hükümleri, 31 Ağustos 2020 (bu tarih dahil) öncesindeki kesinleşmiş borçlarla sınırlıdır. 

Beyanname dönemlerine göre: Temmuz/2020 dönemi ve önceki dönemler kapsama girecek olup, Ağustos/2020 vergilendirme dönemi ise yapılandırılamayacaktır. 

Hangi Tarihe Kadar Nasıl Başvuru Yapılacak?

31.12.2020 tarihine kadar vergi dairelerine dilekçe ile başvurulabileceği gibi, interaktif vergi dairelerinden de başvuru yapılabilecektir. Diğer borçlar için yine 31.12.2020* tarihine kadar ilgili kurumlara başvurulması gerekmektedir. 

*31 Aralık 2020 olan son başvuru tarihi 1 ay uzatılarak 31 Ocak 2021’e uzatılmıştır. Yapılandırmadan yararlanmak isteyenler başvurularını 31 Ocak tarihine kadar gerçekleştirebilecektir.

Yapılandırılan Borçlar Nasıl Ödenecek?

Yapılandırılan borçlar taksitle ödeneceği gibi peşin olarak da ödenebilecektir. Hesaplanan borçların taksitle ödenmek istenmesi halinde; başvuru sırasında altı, dokuz, on iki veya on sekiz eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri şarttır. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamaz. Ancak daha kısa sürede taksitlerin ödenmesi durumunda hesaplanan tecil faizinden indirim yapılacaktır. 

SGK prim ve vergi yapılandırma taksitleri ayrı aylarda, birer ay arayla ödenebilecektir. Vergi yapılandırma ilk taksiti 31 Ocak 2021 tarihinde, Sosyal Güvenlik Kurumu yapılandırma ilk taksiti 28 Şubat 2021 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir. 

Yapılandırılan Borçlar Ödenmezse Ne Olur?

İlk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi, bir yılda 2’den fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, yapılandırmalar bozulacak ve borçlar yapılandırma öncesi haline dönecektir. 

New call-to-actionBir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir