amerikada-vergiler-ve-tesvikler

Amerika’da Vergiler ve Teşvikler

Yayın Tarihi: Güncelleme Tarihi:

ABD’de şirket kurulduktan sonra en önemli konulardan biri de vergidir. Dünyanın neresinde şirketiniz olursa olsun vergi sorumluluklarını yerine getirip getirmediğiniz çok önemlidir. Amerika’da vergiler açısından oldukça avantajlı olan eyaletlerden biri de Delawaredir. Delaware’da kurulmuş ancak farklı eyalette iş yapan bir şirket, eyalet içinde bir gelire sahip değildir. Böylelikle eyalet vergi gerekliliklerinden muaf tutulmaktadır. Bu tür şirketler sadece sabit bir miktarda olan Franchise (İmtiyaz) Vergisi ödemek zorundadırlar.

Amerika’da Vergiler

Franchise Vergisi ve Ödeme Tarihleri:

Türkçesi İmtiyaz Vergisi olan Franchise Tax, Delaware eyaletinin bir Delaware şirketine sahip olma hakkı veya imtiyazı için uygulanan ücrettir. Verginin gelir veya şirketin faaliyeti üzerinde hiçbir etkisi yoktur.

Verginin son ödeme tarihi şirket türüne bağlı olarak farklılık gösterir.

Bir şirketin Franchise Vergisi her yıl 1 Mart’a kadar ödenir. Verginin 1 Mart’ta veya bu tarihten önce ödenmemesi durumunda, eyalet 200 dolar gecikme cezası ve aylık yüzde 1,5 oranında bir faiz ücreti almaktadır.

Delaware LLC’nin Franchise Vergisi her yıl 1 Haziran’a kadar ödenmektedir. Sınırlı ortaklık (LP) Franchise Vergisi de her yıl 1 Haziran’a kadar ödenmesi gerekmektedir. Verginin 1 Haziran’da veya öncesinde ödenmemesi durumunda, devlet 200 dolarlık gecikme cezası ve aylık yüzde 1,5 oranında bir faiz ücreti almaktadır.

Delaware Şirketler Dairesi nezdinde şirketinizin hükümsüz kılınmasını istemiyorsanız, Delaware Franchise Vergisini düzenli olarak ödemeniz ve Delaware’da aktif olarak bir Yasal Temsilci bulundurmanız gerekir.

Tüm bu şartları yerine getirmezseniz, şirketiniz resmi bir fesih durumuyla karşı karşıya kalabilir. Örneğin, Delaware LLC’nizin Franchise Vergisini üst üste üç yıl boyunca ödememesi durumunda, Delaware Eyaleti şirketinizin tasfiyesini isteyecektir.

Söz konusu durum Delaware Corporation’ınız için de geçerlilik göstermektedir. Delaware Franchise Verginizi üst üste iki yıl boyunca ödemezseniz ve yıllık sunulması gereken faaliyet raporunun sunulmaması durumunda, Delaware Eyaleti şirketinizin feshini talep edecektir.

Mukelllef.co sizlerin de tercih etmesi halinde;

  • Sales Tax ödemelerinin yapılması
  • Payroll
  • Quickbooks clean up
  • 1040, 1040NR, 1040EZ, 1040ES
  • 1120, 5742 formları
  • ITIN & EIN Başvuru hizmetlerini sağlamaktadır.

Ayrıca uluslararası vergi konularında İngilizce/Türkçe/Ispanyolca özel danışmanlık sunmaktadır.

Amerika’da Teşvikler

  • Amerika’da Marka Tescil ve Reklam devlet desteklerinden faydalanan ve bir şubesi bulunan şirketler için faaliyetlerinin %60’ı desteklenmektedir. Bu destek maksimum 150.000 Dolar olacak şekilde karşılanır.
  • Amerika’da Marka Tescil ve Reklam devlet desteklerinden faydalanan ve bir şubesi bulunmayan şirketler için  faaliyetlerinin %60’ı desteklenmektedir. Bu destek maksimum 250.000 Dolar olacak şekilde karşılanır.

Reklam, tanıtım ve pazarlama desteğinden yararlanabilmek için şirketlerin yurt içinde marka tescil belgesine sahip olmaları gerekmektedir. Tanıtım yapacağı ülkede ise marka tescil belgesine sahip olması veya bu belge için başvurmuş olması gerekmektedir. Bu destekten, tıpkı kira desteği gibi faydalanılabilir. En fazla 4 yıl süreyle geçerlidir. Yurtiçi yayın organları, yurt dışına yönelik yayın yapan Türk medya organları ve Türkçe yayın yapan medya organlarına verilecek reklamlar bu destek kapsamına girmez.

Türkiye’de marka tescil belgesine sahip şirketlerin yurt dışında da sahip oldukları markalarını tescil ettirmeleri ve korumaları için bir takım harcamalar yapmaları gerekecektir. Yurt dışında marka tesciline dair bu giderlerin %50’si, en fazla 50.000 Dolar olacak şekilde desteklenir. Bu destekten en fazla 4 yıl faydalanılabilir.

Destek başvurusu yapıldığı sırada Türkiye’de marka tescil belgesine sahip olmayan şirketler, destek başvurusu süresince bu belgeyi edinmiş olmaları gerekmektedir.

Delaware eyaletinde şirket kurmanın avantajları hakkındaki yazımızı da bu linke tıklayarak inceleyebilirsiniz.

New call-to-action