mükellef-genc-girisimci-destegi-1x2

2021 Genç Girişimci Desteği Rehberi

Bu yazımızda yeni şirket kuracak girişimcilerden en sık soru gelen konulardan birisini; genç girişimci desteği konusunu inceleyeceğiz.

TBMM gündeminde yer alan torba yasa 30.04.2018 tarihinde açıklanan ekonomi destek paketi ile birçok sektörde birçok vergi konusunda teşvikleri içermekteydi. Emekli ikramiyesi, stok affı, geçmiş dönemdeki borçların tekrardan yapılandırılması, imar barışı, öğrenci affı, Bağ-Kur prim desteği konularını kapsayan genel ve kapsayıcı torba yasa 18.05.2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Torba yasa içerisinde ilgililerin dikkatini çeken konu ise genç girişimcilere verilecek olan Bağ-Kur prim desteği.

Son yıllarda kendi işini kurup piyasaya atılmak  isteyen genç girişimci sayısı gerek üniversitelerin destekleri, gerek devlet teşvikleri sayesinde önemli bir artış göstermekte fakat şirket kurup kendi işini yapmak isteyen birçok kişi yüksek vergi ve sigorta maliyetleri yüzünden çekingen davranmaktadır.

genc girisimci kimler yararlanabilir

Genç Girişimci Desteği’nden Kimler Yararlanabilir?

  1. 18 yaşını tamamlamış ve 29 yaşını tamamlamamış olan genç girişimciler.
  2. Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 20. maddesi kapsamında genç girişimcilerde kazanç istisnası kapsamında olanlar.
  3. Bağ-Kur kapsamında 01.06.2018 tarihinden itibaren ilk defa sigortalı olanlar.
  4. Ticari veya serbest meslek faaliyeti nedeniyle adına ilk defa  mükellefiyet açılmış olanlar.
  5. Adi ortaklık veya şahış şirketi kurmuş olanlar.

Yukarıdaki maddeleri sağlayan genç girişimcilere 12 ay boyunca Bağ-Kur prim desteği sağlanmaktadır.

Genç Girişimci Desteği’nden Kimler Yararlanamaz?

  1. 01.06.2018 tarihinden önce işe başlayan mükellefler bu teşvikten faydalanamaz.
  2. Başka bir şirkette ortaklığı bulunan veya daha önce vergi mükellefi olup kapatmış kişilerde bu teşvikten faydalanamazlar.
  3. Anonim veya Limited Şirket kuruluşlarında bu teşvikten faydalanılamaz.
Genç Girişimci Desteği

Genç Girişimci Desteği Teşvik Tutarı

Genç girişimci desteğinden faydalanan mükellefler 3 yıl boyunca 75.000 TL’ye kadar gelir vergisinden muaf olmakla birlikte 1 yıl boyunca Bağ-Kur primleri de hazine tarafından karşılanmaktadır. 2021 yılında ödenecek en düşük aylık Bağ-Kur primi 1055,36 TL‘dir. Teşvikten yararlanan genç girişimcinin 12 ay boyunca ödemesi gereken toplam 12,664,32 TL prim hazine tarafından karşılanmaktadır.

Genç Girişimcilere Devlet Desteği ile İlgili Kanun

31.05.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 81. maddesinin birinci fıkrasına aşağıda yazılı olan bent eklenmiştir:

31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20. maddesi kapsamında genç girişimcilerde kazanç istisnasından yararlanan ve mükellefiyet başlangıç tarihinden itibaren 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını doldurmamış olanlardan, bu Kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinin 1 numaralı alt bendi kapsamında, 01/06/2018 tarihinden itibaren, ilk defa sigortalı sayılan gerçek kişilerin primleri 1 yıl süre ile 82. madde uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınır üzerinden Hazinece karşılanmaktadır. Adi ortaklıklar ve şahıs şirket ortaklıklarında sadece bir ortak bu fıkra hükmünden faydalandırılır.

01.06.2018 tarihinden itibaren ilk defa şahıs şirketi kuran 18–29 yaş arasındaki genç girişimcilere 1 yıl boyunca Bağ-Kur prim desteği sağlanacaktır. Böylelikle aylık olarak ödenmesi gereken prim 1 yıl boyunca devlet hazinesi tarafından karşılanacaktır. Teşvik 1 yıl ile sınırlandırılmıştır. Genç girişimcilere toplam destek tutarı ise 12,664,32 TL olacaktır.

Önemli Uyarı!

Genç girişimci desteğinden faydalanırken işe başlama tarihinin de göz önüne alınması gerekir. Başvuru sırasında işe başlama tarihiniz şirket kuruluş tarihiniz olarak kabul edilir ve teşvik başvurunuz onaylanabilir.  Şirket kuruluş tarihinden önce kayıtdışı gelirleriniz bulunuyorsa ve ilerleyen süreçte bu durum tespit edilirse hem kayıtdışı gelirleriniz için cezai işlem uygulanabilir hem de genç girişimci desteğinden haksız olarak faydalandığınız için cezai işlem uygulanıp sunulan faydaların geri iadesi talep edilebilir.

Ev Hanımlarına Vergi Muafiyeti konulu yazımızı da bu linkten inceleyebilirsiniz. Olası sorularınız için web sitemizdeki canlı destekten yardım alabilirsiniz. Dilerseniz e-posta ve/veya telefon ile bize ulaşabilirsiniz.

New call-to-action


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: