Genç Girişimci Desteği Nedir? Şartları Nelerdir?

Genç Girişimci Desteği Nedir? Şartları Nelerdir?

Yayın Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Son yıllarda kendi işini kurup piyasaya atılmak isteyen genç girişimci sayısı gerek üniversitelerin destekleri, gerek devlet teşvikleri sayesinde önemli bir artış göstermekte. Ancak şirket kurup kendi işini yapmak isteyen birçok kişi yüksek vergi ve sigorta maliyetlerini düşünerek çekingen davranıyor. Bu yazımızda yeni şirket kuracak girişimcilerin en çok işine yarayacak konulardan birini; 29 yaş altı genç girişimci desteği şartları konusunu inceleyeceğiz.

30.04.2018 tarihinde açıklanan ekonomi destek paketinin de kapsamında yer aldığı torba yasa, vergiler açısından birçok sektör için çeşitli teşvikler ve gençlere destek içeriyordu. Emekli ikramiyesi, stok affı, geçmiş dönemdeki borçların tekrardan yapılandırılması, imar barışı, öğrenci affı, genç girişimci Bağkur desteği gibi konuları kapsayan bu torba yasa 18.05.2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Torba yasa içerisinde genç girişimcileri en çok ilgilendiren konu ise tabii ki onlar için sağlanan Bağkur prim desteği.

İçindekiler

Genç Girişimci Desteği Nedir?

Genç Girişimci Desteği, belirli kriterleri sağlayan gençlere sunulan özel bir destektir. Bu destek kapsamında gençlere çeşitli muafiyetler ya da sigorta yardımları sunulur. Genç Girişimci Desteği’nin temel amacı, belirli bir yaşın altında olan kişilerin fikirlerini hayata geçirmelerini teşvik etmektir. Bu kapsamda gençlere bazı muafiyetler sunulur. Böylece girişimciliği teşvik ederek gençlerin kalkınma faaliyetlerine katılmalarını kolaylaştırır. Bu destek, Türk gençlerinin dinamik ve atılgan ruhunu desteklemeyi amaçlar. Bu sayede yeni nesil girişimcilerin iş dünyasında başarıya ulaşmalarına yardımcı olur.

Genç Girişimci Desteği Neleri Kapsar?

Genç Girişimci Desteği kapsamında birçok farklı program bulunur. Vergi muafiyeti ya da sigorta ödeme muafiyeti gibi birçok konuyu kapsar. Eğer genç girişimcilerin projeleri desteklenmeye uygun görülürse aşağıdaki destekler sunulur:

 • Desteğe uygun görülen gençler, belirli bir tutara kadar olan kazançları üzerinden vergi ödemez. Bununla beraber bu tutar her yıl yenilenir. 2023 yılında bu tutar yıllık 150.000 TL iken 2024 yılında bu tutar 230.000 TL’dir. İkinci vergi dilimini aşarsanız aradaki fark için vergi ödemesi yapmanız gerekir.
 • Kriterleri sağlayan genç girişimciler için Bağ-Kur desteği de yapılır. Genç Girişimci Desteği programı kapsamında gençlerin 1 yıl boyunca hazine tarafından sigorta ödemeleri karşılanır. Böylece gençlerin finansal yükü azaltılır.

Genç Girişimci Desteği Avantajları Nelerdir?

Genç Girişimci Desteği gençlere birçok farklı avantaj sağlar. Özellikle bir fikri olsa da bunu hayata geçirmek için yeterli finansmanı olmayan gençler için bu program birçok fırsat sunar. Genç Girişimci Desteği sayesinde gençler iş fikirlerini hayata geçirebilir, teşviklerle iş hayatına başarılı bir giriş yapabilir. Bu destek genel olarak gençlere işletme kurma sırasında yaşayabilecekleri problemleri aşma noktasında yardımcı olur. Ek olarak finansal olarak bazı avantajlar sunar. Genel olarak Genç Girişimci Desteği programının sağladığı avantajlar şu şekilde özetlenebilir:

 • Bu destekten yararlanan gençler bazı vergi muafiyetlerinden yararlanabilir. Vergi muafiyeti, gençlerin kurdukları şirket üzerindeki vergi yükünü azaltarak finansal olarak daha özgür hale gelmelerini sağlar.
 • Vergi muafiyetinin yanı sıra sigorta primi ödeme muafiyeti de Genç Girişimci Desteği’nin önemli avantajları arasındadır. 1 yıl boyunca gençler sigorta primi ödemeden Bağ-Kur’lu olur.

Genç Girişimci Desteği Şartları Nelerdir?

 1. Destekten yararlanabilecek genç girişimci yaş sınırı nedeniyle 18 yaşını geçmiş ve 29 yaşını tamamlamamış olanlar,
 2. Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 20. maddesine göre kazanç bakımından genç girişimci istisnası kapsamında olanlar,
 3. Bağkur kapsamında 01.06.2018 tarihinden itibaren ilk defa sigortalı olanlar,
 4. Ticari veya serbest meslek faaliyeti nedeniyle adına ilk defa mükellefiyet açılmış olanlar,
 5. Minimum mesleki/teknik lise ya da 2 yıllık üniversite mezunu olanlar,
 6. Adi ortaklık veya şahıs şirketi kurmuş olanlar genç girişimci desteğinden yararlanabilir.

Yukarıdaki maddeleri sağlayan genç girişimcilere 12 ay boyunca Bağ-Kur primi desteği sağlanmaktadır.

Genç Girişimci Desteğinden Kimler Yararlanamaz?

Genç Girişimci Desteği herkese sunulmaz. Bazı şartları yerine getirmeyen kişiler bu destekten yararlanamaz. Kimlerin yararlanamayacağı kısaca şöyle özetlenebilir:

 1. Başka bir şirkette ortaklığı bulunan veya daha önce vergi mükellefi olup şirketini kapatmış kişiler,
 2. Anonim şirket veya limited şirket kuran kişiler bu teşvikten faydalanamaz.
 3. Genç girişimci desteğinden kendi şirketi olmayan kişiler yararlanamaz. Bu destekten yararlanmak istiyorsanız şahıs ya da adi şirket sahibi olmanız gerekir.
 4. Şirketinizin kuruluş tarihi belirlenen şartları sağlamıyorsa destekten yararlanamazsınız.
 5. 29 yaşını doldurduktan sonra Genç Girişimci Desteği için başvuruda bulunamazsınız. Benzer şekilde 18 yaşından küçükseniz de destekten yararlanmanız mümkün değildir.
 6. Adi ortaklık veya şahıs şirketi kurmak suretiyle faaliyette bulunan mükellefler de ayrı ayrı istisnadan yararlanabilir. Bu durumda mükelleflerin istisnadan yararlanabilmeleri için tüm ortakların ayrı ayrı istisna şartlarını taşımaları gerekmektedir. Ortaklardan herhangi birinin istisna şartlarını taşımaması halinde, diğer ortaklar da istisnadan faydalanamaz.
 7. Daha önce şirket açmış ya da kapattıysanız da destekten yararlanmanız mümkün değildir. Genç Girişimci Desteğinden yararlanmak için ilk defa kendi şirketinizi açmanız gerekir.
 8. Genç Girişimci Desteği programlarını takip ederek şartları sağlayıp sağlamadığınızı öğrenebilirsiniz. Yasal düzenlemelere göre değişiklik gösterebilecek desteklerden yararlanmak için süreci dikkatli bir biçimde takip etmelisiniz.

Genç Girişimci Desteği Teşvik Tutarı Ne Kadar?

Genç Girişimci Desteği, gençlerin finansal anlamda kendilerini daha rahat hissetmelerine yardımcı olur. Şirketlerini kurduktan sonra ilk süreci zorlanmadan atlatmalarını destekler. Bu noktada Bağ-Kur desteği ve gelir vergisi muafiyeti sunan destek, genç girişimcilerin ihtiyaç duyduğu rahatlamayı elde etmelerine imkân tanır. 2024 yılında 1 yıl boyunca Bağ-Kur’dan herhangi bir ücret ödemeden sigortalı olabilirsiniz. Şahıs şirketleri için aylık Bağ-Kur ödemeleri 5.009,74 TL’dir. 2024 yılı boyunca toplanan ödenen prim destek tutarı ise 70.808,88 TL’dir. Gelir vergisi muafiyeti de Genç Girişimci Desteği teşvik tutarı içinde önemli bir yere sahiptir. Eğer 2024 yılı içinde elde ettiğiniz kazançlar 230.000 TL’yi geçmezse vergiden muaf tutulursunuz. Her sene yeni sınırların belirlendiğini bilmelisiniz. Bununla beraber KOSGEB tarafından da bazı teşvikler sunulabilir. Finansal olarak sunulan destekler gençlerin işletmelerini kurmalarını ve büyütmelerini kolaylaştırır.

New call-to-action

Genç Girişimci Desteği Yaş Sınırı Kaçtır?

Genç Girişimci Desteği belirli bir kesimi kapsar. 18 ile 29 yaş arasında olan kişiler bu destekten faydalanabilir. Bununla beraber bu yaş diliminin dışında kalan kişilerin Genç Girişimci Desteği programından yararlanması mümkün değildir.

genç girişimci desteği yaş sınırı kaçtır

Genç Girişimciler Nelerden Faydalanabilir? 

Genç girişimciler birçok farklı olanaktan yararlanabilir. Sunulan imkânlar şu şekildedir:

 • Veri muafiyeti desteği sayesinde belirli bir süre boyunca işletmenizi büyütmek için ihtiyaç duyabileceğiniz finansmanı şirket içinde tutabilirsiniz.
 • Sigorta prim ödemesi yapmadan 1 yıl boyunca destek kapsamında sigorta ödemelerinizin yapılmasını sağlayabilirsiniz.

Genç Girişimci Desteği ile İlgili Kanun

31.05.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 81. maddesinin birinci fıkrasına aşağıda yazılı olan bent eklenmiştir:

31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20. maddesi kapsamında genç girişimcilerde kazanç istisnasından yararlanan ve mükellefiyet başlangıç tarihinden itibaren 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını doldurmamış olanlardan, bu Kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinin 1 numaralı alt bendi kapsamında, 01/06/2018 tarihinden itibaren, ilk defa Bağ-Kur kapsamında sigortalı sayılan gerçek kişilerin primleri 1 yıl süre ile 82. madde uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınır üzerinden Hazinece karşılanmaktadır. Adi ortaklıklar ve şahıs şirket ortaklıklarında sadece bir ortak bu fıkra hükmünden faydalandırılır.

Buna göre 01.06.2018 tarihinden itibaren ilk defa şahıs şirketi kuran 18–29 yaş arasındaki genç girişimcilere 1 yıl boyunca Bağkur prim desteği sağlanacaktır. Aylık olarak ödenmesi gereken 5.900,74 TL tutarındaki primin devlet hazinesi tarafından karşılandığı bu teşvik 1 yıl ile sınırlandırılmıştır. Böylece 12 ay boyunca verilecek toplam genç girişimci Bağkur desteği tutarı 70.808,88 TL olacaktır.

genç girişimci desteği için nereye başvurulur

Genç Girişimci Desteği için Nereye Başvurulur?

Genç Girişimci Desteği başvurularınızı internet üzerinden rahatlıkla yapabilirsiniz. Dilerseniz süreci hızlandırmak için kendiniz de vergi dairesine giderek bireysel olarak başvurunuzu yapabilirsiniz.

Genç Girişimci Desteği Başvurusu Nasıl Yapılır?

Genç Girişimci Desteği için başvurularınızı internet üzerinden rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz. Vergi dairesine gitmeden dijital ortamda başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden bir dilekçe hazırlayarak destek için başvuruda bulunabilirsiniz. Eğer ilgili şartları karşıladığınızı düşünüyorsanız başvuru sırasında mali müşavirden de yardım alabilir, süreci daha hızlı bir biçimde tamamlayabilirsiniz. Eğer Genç Girişimci Desteği almaya hak kazandıysanız ardından başvuru için diğer aşamaları tamamlamalısınız. Başvurularınızı aşağıdaki adımları takip ederek yapabilirsiniz:

 • İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden dilekçe hazırlayarak başvurunuzu yapabilirsiniz.
 • Vergi dairesine bireysel olarak giderek başvurunuzu yapabilirsiniz.
 • Başvuru sonrasında “Genç girişimci desteğinden faydalanabilir.” Yazısını aldıysanız ikamet adresinizdeki Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğü’ne giderek bu belgeyi oraya teslim etmelisiniz.

Genç Girişimci Desteği Başvuru Süresi Ne Kadardır?

Genç Girişimci Desteği başvuru süresi genellikle KOSGEB’in sayfasında belirlenen takvimlerle sınırlıdır. KOSGEB tarafından ilan edilen programları ve mevzuatları takip ederek konu hakkında daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Genç Girişimci Desteği başvurularının süreli dönemden döneme farklılık gösterebildiği için başvuru süresi için bir vakit verilmesi doğru değildir. Başvuru dönemlerinde yayınlanan kılavuzları inceleyerek daha detaylı bilgilere ulaşabilir, süreci yakından takip edebilirsiniz.

genç girişimci desteği hangi sektörlere verilir

Genç Girişimci Desteği Hangi Sektörlere Verilir?

Genç Girişimci Desteği hemen hemen her sektöre verilebilir. Herhangi bir sektörün diğerine üstün tutulması söz konusu değildir. Genç Girişimci Desteği programının amacı gençleri ticari hayata kazandırmak ve ekonomiye katkıda bulunmaları için teşvik etmektir. Bununla beraber genellikle Genç Girişimci Desteği programına başvuru yapan bazı sektörler de bulunur. Aşağıdaki maddeleri inceleyerek hangi sektörlerin öne çıktığını öğrenebilirsiniz.

 • Bilişim ve teknoloji sektörü hızlı bir biçimde büyüme potansiyeline sahiptir. Bu sektörde faaliyet göstermek isteyen gençler, gerekli şartları sağlarsa teşvikten yararlanabilir.
 • İnşaat sektörü talebin hiçbir zaman bitmediği bir alandır. Ayrıca inşaat sektörü farklı alanlarda da girişimcilere olanaklar sunabilir. (Bkz. İnşaat Şirketi Kurmak)
 • İmalat sektöründe katma değerli ürünler üretmek isteyen gençler, Genç Girişimci Desteği programından yararlanabilir. Yeni ve farklı ürünler tasarlayan gençler de bu destekten faydalanabilir.
 • Kuru temizleme de benzer şekilde hizmet sektöründe her zaman talep gören alanlar arasında yer alır. (Bkz. Temizlik Şirketi Kurmak)
 • Toptan ve perakende satış sektörü geniş pazar olanaklarına sahiptir. Farklı ürün gruplarının satışı, girişimcilere kendilerine uygun iş bulma imkânı sağlar.
 • Ulaştırma ve depolama da oldukça önemlidir. Lojistik, herhangi bir malın ulaştırılması ve depolanmasıyla ilgilendiği için yenilikçi fikirlere sahip olan girişimciler bu alanda da avantajlar elde edebilir. (Bkz. Lojistik Şirketi Kurmak)
 • E-ticaret de genç girişimciler için iyi bir alandır. Dropshipping gibi yöntemlerle girişim yapabilirsiniz. (Bkz. Dropshipping Nedir? Nasıl Yapılır?)
 • Yapay zeka ve makine öğrenimi son yıllarda öne çıkan önemli bir alandır. Bu konuda bir fikriniz varsa ya da bu konu hakkında danışmanlık hizmeti verebilecek yetkinlikteyseniz destekten yararlanma ihtimaliniz vardır.

Genç Girişimci Bağ-Kur Desteği Nedir?

Genç Girişimci Bağ-Kur desteği, gençlerin herhangi bir sigorta primi ödemesi yapmadan 1 yıl boyunca Bağ-Kur’lu olmasını mümkün kılar. Hazine tarafından karşılanan destek sayesinde genç girişimciler 1 yıl boyunca herhangi bir ödeme yapmadan Bağ-Kur’lu olabilir. Böylece gençler iş kurma sürecinde 1 yıl boyunca sosyal güvenlik imkânlarından faydalanabilir. Bağ-Kur desteği, gençlerin işletme sahibi olmasının finansal yükünü azaltır. Böylece gençlerin sigortasız olma riskini almadan işletme deneyimi elde etmelerine imkân tanır.

Genç Girişimci Bağ-Kur Desteği Şartları Nelerdir?

Genç Girişimci Bağ-Kur desteği almak için bazı şartların yerine getirilmesi gerekir. Aşağıdaki maddeleri inceleyerek şartların neler olduğu hakkında bilgi alabilirsiniz.

 • Genç Girişimci Bağ-Kur desteği almak istiyorsanız 2018 yılından önce Bağ-Kur’dan sigorta yaptırmış olmamanız gerekir.
 • 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşına girmemiş olmalısınız.

Genç Girişimci Bağ-Kur Desteği Başvurusu Nasıl Yapılır?

Genç Girişimci Bağ-Kur desteği için gerekli şartları yerine getiriyorsanız bazı işlemleri yerine getirmelisiniz. Yapmanız gerekenler şu şekildedir:

 • Bağ-Kur desteğinden yararlanmak için dilekçe doldurmalısınız. Dilekçe doldurmazsanız destekten yararlanmanız mümkün değildir.
 • Bağlı olduğunuz vergi dairesine giderek Bağ-Kur desteği almak istediğinize dair dilekçe vermelisiniz.
 • Vergi dairesine dilekçe verdikten sonra uygun olmanız durumunda size bir yazı verilir. Bu yazıyla birlikte SGK’ya tekrardan dilekçe vermelisiniz.
 • SGK’ya vereceğiniz dilekçenin ek bölümüne vergi levhanızı ve genç girişimci onay yazısını ekleyerek işlemi tamamlayabilirsiniz.

Genç Girişimci Bağ-Kur Desteği Başvurusu Yapılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Genç girişimciler Bağ-Kur desteği için başvuruda bulunurken bazı kriterleri göz önünde bulundurmalıdır. Aşağıdaki maddeleri inceleyerek başvuru ipuçları hakkında bilgi alabilirsiniz.

 • Bağ-Kur desteği almak istiyorsanız iki farklı dilekçe yazmalısınız. İlk dilekçenizi vergi dairesine yazdıktan sonra alacağınız onay yazısını yeni bir dilekçe ile SGK’ya göndermelisiniz.
 • Belgeleri eksiksiz bir şekilde hazırlamaya özen göstermelisiniz. Belgelerde herhangi bir hata ya da eksiklik olursa başvurunuz kabul edilmeyebilir.
 • Verilen destek ile ilgili süreci dikkatli bir biçimde takip etmelisiniz.

Genç Girişimci Bağ-Kur Desteği Süresi Nedir?

Genç Girişimci Bağ-Kur desteğinin süresi 1 yıl ile sınırlıdır. Her ne kadar vergi muafiyeti 3 yıla kadar sürebilse de sigorta primi ödemelerinin süresi 1 yıldır. Bağ-Kur desteği almaya başladıktan sonra hazine sizin yerinize sigorta ödemelerinizi bir yıl süresince gerçekleştirir. 1 yıl dolduktan sonra da verilen bu Bağ-Kur desteği sonlandırılır.

Genç Girişimci Bağ-Kur Desteği Başvuru Formu Örneği

Genç Girişimci Bağ-Kur desteği için başvuru yaparken bazı konulara dikkat etmelisiniz. İlk önce her resmi belgede olduğu gibi bu belgede de T.C. kimlik numaranızı yazmanız gerekir. Türkiye’de toplam 81 Sosyal Güvenlik İlk Müdürlüğü ve 558 Sosyal Güvenlik Merkezi bulunur. Bağ-Kur desteği için hangisine dilekçe göndereceğinizi belirlemelisiniz. Vergi dairesinden şartları sağladığınızı belirleyen belgeyi aldıktan sonra aşağıdaki örnekte olduğu gibi SGK’ya Bağ-Kur desteği için başvurunuzu yapabilirsiniz. Bununla beraber Genç Girişimci Desteği almaya başladığınızla Bağ-Kur muafiyeti almaya başlayacağınız zaman arasında fark olabileceğini bilmelisiniz. Örneğin, yılın 2. ayında Genç Girişimci Desteği aldıysanız sigorta ödemeleriniz 3. ayda ya da daha sonra başlayabilir.

Genç Girişimci Bağ-Kur desteği almaya başlarsanız aradaki ayların farkının ödenmesi için de SGK’ya başvuruda bulunabilirsiniz. Eğer vergi dairesinden Bağ-Kur desteği alabileceğinize dair belge alırsanız sonrasında aradaki sigorta ödemelerinin hazine tarafından ödenmesini sağlayabilirsiniz. Vergi levhasını ve vergi dairesinden aldığınız genç girişimci yazını başvuruya ekleyerek dilekçenizi pratik bir şekilde tamamlayabilirsiniz.

Genç Girişimci Hibe Desteği Nasıl Alınır?

Genç girişimciler için hibe desteği programından yararlanmak istiyorsanız yapmanız gereken bazı şeyler vardır. Genç Girişimci Desteği’ni aldıktan sonra işletmenizi kurabilir, yeni fikirlerinizi hayata geçirebilirsiniz.

 1. Genç girişimci hibe desteği alabilmek için KOSGEB başkanlığı tarafından yayınlanan takvimleri takip etmelisiniz. Takvimde belirlenen tarihler arasında başvuru yaparak destek almak için ilk adımı atabilirsiniz.
 2. İlgili kanallar aracılığıyla başvuru yaptıktan sonra süreci tamamlayabilirsiniz.
 3. Başvuru yapmak için kimlik bilgilerinizi ve kendiniz hakkında genel bilgileri girmelisiniz.
 4. Ardından işletmenizin sektörünü, ölçeğini ve kuruluş tarihini de başvuru belgesine yazmalısınız.
 5. Başvuruya esas bilgilerle beraber destek kapsamındaki tahmini harcama tutarınızı da belirtmelisiniz.
 6. Destek kapsamında herhangi bir personel istihdam edecekseniz de onu başvuru sırasında bildirmelisiniz.
 7. Bütün bilgileri tamamladıktan sonra İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden girişimci destek başvuru sürecini gerçekleştirebilirsiniz.
 8. Vergi dairesi şartları karşıladığınıza hükmederse ikamet adresinize yakın SGK müdürlüğüne başvurarak aşamaları tamamlayabilirsiniz.

Bu bilgileri doldurduktan sonra başvuru sürecini tamamlayabilirsiniz. Başvurunun ardından belirli bir süre sonra size hibe desteği alıp almadığınıza dair geri dönüş yapılır.

Genç Girişimci Desteği Hakkında Önemli Uyarı

29 yaş altı genç girişimci desteğinden faydalanırken işe başlama tarihinin de göz önüne alınması gerekir. Başvuru sırasında işe başlama tarihiniz şirket kuruluş tarihiniz olarak kabul edilir ve teşvik başvurunuz onaylanır. Şirket kuruluş tarihinden önce kayıt dışı gelirleriniz bulunuyorsa ve ilerleyen süreçte bu durum tespit edilirse hem kayıt dışı gelirleriniz için cezai işlem uygulanabilir hem de genç girişimcilere devlet desteğinden haksız olarak faydalandığınız için cezai işlem uygulanıp sunulan faydaların geri iadesi talep edilebilir. Ayrıca mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması da gerekmektedir.

Genç Girişimci Olarak Ne İş Yapabilirim?

Genç girişimci olarak yapabileceğiniz birçok farklı iş vardır. Aşağıdaki başlıkları inceleyerek işler hakkında fikir edinebilirsiniz.

Online Eğitim Platformları

Bir konu hakkında bilgi birikiminiz varsa dijital bir şekilde eğitim veren platformlarda eğitim verebilir, insanları farklı konularda bilgilendirebilirsiniz.

Sosyal Medya ve Reklam Danışmanlığı

Sosyal medya günümüzde herhangi bir alanın en önemli parçasıdır. Bundan dolayı sosyal medyanın doğru bir şekilde yönetilmesi oldukça önemlidir. Eğer bu konular hakkında fikir sahibiyseniz danışmanlık hizmeti verebilirsiniz.

E-Ticaret

İnternet üzerinden satış yapmak genç girişimcilerin en çok tercih ettiği alanlardan biridir. Yurt dışı ya da yurt içi pazarında ticaret yaparak işinizi farklı bir noktaya taşıyabilirsiniz.

Mobil Uygulama Geliştirme

Programlama yapmayı biliyorsanız mobil uygulama geliştirmeyi düşünebilirsiniz. Mobil Pazar, her geçen gün daha da büyür ve oyun geliştiriciler bu pazarın önemli bir parçasıdır.

Kişisel Antrenörlük ve Spor Ürünleri Satışı

Spor konusunda bilgili olduğunuzu düşünüyorsanız kişisel antrenör olmayı düşünebilirsiniz. Ayrıca spor yapan kişiler için özel takviyelerle ticaret yapabilirsiniz. Genç girişimci olarak birçok farklı alanda çalışabilir, işletmenizi farklı bir noktaya taşıyabilirsiniz. Sevdiğiniz işlerin neler olduğunu belirledikten sonra sizin için uygun alnı tercih edebilirsiniz.

Genç Girişimciler KOSGEB Hibe ve Desteklerinden Yararlanabilir mi?

Genç girişimciler KOSGEB hibe ve desteklerinden yararlanabilir. Genç girişimci desteği alanlar aynı zamanda kredi gibi farklı imkânlardan yararlanabilir.

E-ticaret Genç Girişimci Desteği Kapsamında mı?

E-ticaret de Genç Girişimci Desteği kapsamında değerlendirilen sektörler arasındadır. İnternet üzerinden satış yapmak son yıllarda giderek yükseldiği için gençlerin aklına ilk olarak E-Ticaret gelebilir. E-ticaret sektöründe şirket kuran kişiler de rahatça destek için başvuruda bulunabilir. Eğer internet üzerinden satış yapmaya karar verdiyseniz başvururken bunu belirtmeniz yeterlidir.

Genç Girişimci Desteği Hangi Şirket Türleri için Geçerli?

Genç Girişimci Desteği’nden yararlanmak için gençlerin kendi şirketlerini kurmaları zorunludur. Bununla beraber şirketin türü de belirli şartlarla sınırlandırılır. Eğer Genç Girişimci Desteği alabilmek için bir şirket kurmayı düşünüyorsanız bu şirket türlerinden şaşmamanız gerekir. Genç Girişimci Desteği şirket türleri şu şekildedir:

 • Şahıs şirketi: Şahıs şirketi, isminden de anlaşılabileceği gibi tek bir kişinin sahip olduğu işletme türüdür. Ayrıca bu şirket türünün kuruluşu oldukça basit ve hızlıdır. Böylece gençler, destekten yararlanabilmek için süreci kısa süre içinde tamamlayabilir.
 • Adi şirket: Adi şirket genellikle 2 ya da daha fazla kişinin ortaklığıyla kurulur. Genç Girişimci Desteği’nden yararlanabilmek için ortakların gerçek kişi olması gerekir. Bu destek, yaşa bağlı olduğu için burada başvuran kişinin hangi aralıkta kaldığı oldukça önemlidir.

Öneri İçerik: Şirket Türleri Nelerdir?

Genç Girişimci Desteği Dilekçe Örneği

Genç Girişimci Desteği alırken dilekçenizi vergi dairesinin müdürlüğüne göndermelisiniz. Vergi numaranızı belirttikten sonra şartları sağladığınızı ve başvuruda bulunmak istediğinizi belirten bir yazı yazmalısınız. Bu yazıyı vergi dairesine gönderdikten ve onlardan olumlu sonuç aldıktan sonra SGK müdürlüğüne bir dilekçe göndermelisiniz. Bu ikinci belge, Bağ-Kur desteği almanız içindir.

Mükellef ile Genç Girişimci Desteğinden Yararlanarak Şirketinizi Kurun

Şirket kurmak ve genç girişimci desteğiyle ilgili tüm sorularınız için web sitemizdeki canlı destekten yardım alabilirsiniz. Dilerseniz e-posta veya telefon aracılığıyla da bize ulaşabilirsiniz. Genç girişimcilere büyük fayda sağlayabilecek başka bir konu olan KOSGEB destekleri hakkında bilgi almak isterseniz ilgili blog yazımızı okuyabilirsiniz.

New call-to-action

Genç Girişimci Desteği Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Genç Girişimci Desteği, özellikle kendi işini kurmak ve yönetmek isteyen gençler arasında oldukça popülerdir. Bununla beraber hala cevaplanması gereken bazı sorular olabilir. Aşağıdaki soruları inceleyerek süreç hakkında fikir edinebilirsiniz.

Daha Önce Şirket Açmış Olanlar Faydalanabilir mi?

Daha önce şirket açmış ya da kapatmış kişilerin herhangi bir şekilde destek alması mümkün değildir. 

Daha Önce Bir Şirkete Ortak Olanlar Faydalanabilir mi?

Şirket açmakla benzer şekilde daha önce herhangi bir şirkete ortak olan kişilerin de Genç Girişimci Desteği programına katılması mümkün değildir.

29 Yaş Altı Vergi Muafiyeti Nedir?

2024 yılında toplam 230.000 TL gelir elde ederseniz 3 yıl sürecince vergi ödemekten muaf olabilirsiniz. Bununla beraber tutarların her yıl yenilendiğini bilmelisiniz.

Genç Girişimci Başka Bir İş Yerinde Çalışabilir mi?

Bu destekten yararlanan biri başka bir iş yerinde çalışabilir fakat bu durumda Bağ-kur desteğinden yararlanamaz.

Genç Girişimci Vergi Muafiyeti Kaç Yıl?

Genç girişimciler için vergi muafiyeti eğer şartlar sağlanırsa 3 yıldır.

Genç Girişimci Vergi Muafiyeti Her Yıl Artıyor mu?

Genç girişimci muafiyeti değişen ekonomik atmosfer ve piyasa fiyatlarından dolayı genellikle her yıl değişir. Gelir vergi tarifesi 2. dilimine göre artar.

Genç Girişimci Desteği Alanlar Personel Çalıştırabilir mi?

Genç Girişimci Desteği alanlar elbette personel çalıştırabilir.

Genç Girişimci KDV Öder mi?

Genç girişimcilerin de herkes gibi KDV ödemesi zorunludur. 

Yabancı Kişiler Genç Girişimci Desteğinden Yararlanabilir mi?

Genç Girişimci Desteği’nden yararlanmak için Türk vatandaşı olunması zorunlu değildir. Yabancılar da bu destekten yararlanabilir.

Genç Girişimci Kira Desteği Ne Kadar?

Genç girişimci desteğinde kira desteği bulunmaz. 

18 Yaş Altında Olanlar Genç Girişimci Desteğinden Yararlanabilir mi?

Genç Girişimci Desteği 18 ile 29 yaş arasını kapsadığı için 18 yaşında olan biri destekten yararlanamaz.

Kaynakça:

 1. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü
 2. Defter-Beyan
 3. Gelir İdaresi Başkanlığı


Comments

 1. Merhaba,
  1991 yılı Kasım ayı doğumlu birisi (şu an e-nabız gibi sitelerde yaş olarak direkt 29 görünüyor) bu teşvikten yararlanabilir mi?

  1. Merhaba,
   İşe başlama tarihiniz 29. yaş gününüz olan Kasım 2020 tarihinden sonra ise maalesef bu destek faydalanamazsınız. Sorularınızla ilgili detaylı bilgi almak için bize [email protected] adresine mail göndererek, mukellef.co adresinde canlı destekten ya da 08502550826 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

 2. Şirket açtık 5 ay sonra diyelim kapattık belli süre sonra yine açtık bağkurun kalan aylarını devlet karşılıyor mu yine ?

  1. Merhaba,
   Genç girişimci desteği yalnızca ilk kurduğunuz şirket için geçerli olacaktır. Şirketinizi kapatmanız halinde yeniden kuracağınız şirkette maalesef bu destekten faydalanamazsınız. Sorularınızla ilgili detaylı bilgi almak için bize [email protected] adresine mail göndererek, mukellef.co adresinde canlı destekten ya da 08502550826 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

 3. 19 temmuz 1992 doğumluyum . şahıs şirketi kurmak istiyorum . Bağkur desteğinden faydalanabilir miyim ?

  1. Merhaba, ilk defa şirket kuracak ve diğer şartları karşılıyorsanız 29 yaşını dolduracağınız Temmuz 2021 tarihine kadar şirket kurarak destekten faydalanabilirsiniz.Sorularınızla ilgili detaylı bilgi almak için bize [email protected] adresine mail göndererek, mukellef.co adresinde canlı destekten ya da 08502550826 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

 4. 18 yaşını tamamlamış ibaresi diye bir ibare göremedim. 18 yaşından küçüklerinde bu istisnadan faydalanabileceğini düşünüyorum. Söz konusu GVK Mükerrer 20. Maddede 29 yaşını doldurmamış olanlardan bahsetmektedir. 18 yaşın altında olması mükellefiyet kapsamında etkili değildir.

  1. Merhaba,
   Dilerseniz konuyla ilgili olarak vergi dairesiyle görüşebilir eğer faydalanabileceğiniz belirtiyorsa başvuruda bulunabilirsiniz.

 5. Merhaba ben 2000 dogumluyum ve 2019 da bakkal dükkanı actım aradan 9 ay sonra kapattim ama destege basvurmadim simdi sanayi sektöründe dukkan açsam acaba destege basvursam yararlanabilirmiyim

  1. Merhaba,
   Maalesef, yalnızca ilk kurduğunuz şirket ile destekten faydalanabiliyordunuz. Sorularınızla ilgili detaylı bilgi almak için bize [email protected] adresine mail göndererek, mukellef.co adresinde canlı destekten ya da 08502550826 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

 6. Merhaba, 2018 tarihinden önce ve sonrasında kısa dönemli sigartalı olarak çalıştım. Teşvikten yararlanamayacak mıyım? Yaşım henüz 27

  1. Merhaba,
   SGK’lı olarak çalışmış olmanız etki etmez, ilk defa şirket kuruyor/Bağ-kurlu oluyor iseniz faydalanabilirsiniz. Dilerseniz öncesinde konuyla ilgili vergi dairesini arayarak bilgi alabilirsiniz. Tüm sorularınız için bize [email protected] adresine mail göndererek, mukellef.co adresinde canlı destekten ya da 08502550826 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

 7. Eren bey merhabalar.
  Ben ilk defa şahıs şirketi kurdum ve bu teşvik için başvuruda bulunacağım. Ancak internette belirtilen yazıda ’01/06/2018 tarihinden itibaren, ilk defa sigortalı sayılan gerçek kişilerin’ diyor. Bu tam olarak ne demek? 2018 öncesi maaşlı çalışan olarak sigortam yatmıştı. Bağkur ödemesinden Yararlanamaz miyim?

  1. Merhaba,
   SGK’lı olarak çalışmış olmanız etki etmez, ilk defa şirket kuruyor/Bağ-kurlu oluyor iseniz faydalanabilirsiniz. Dilerseniz öncesinde konuyla ilgili vergi dairesini arayarak bilgi alabilirsiniz. Tüm sorularınız için bize [email protected] adresine mail göndererek, mukellef.co adresinde canlı destekten ya da 08502550826 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

  1. Merhaba,
   Faaliyet alanınız etki etmez. Dilerseniz öncesinde konuyla ilgili vergi dairesini arayarak bilgi alabilirsiniz. Tüm sorularınız için bize [email protected] adresine mail göndererek, mukellef.co adresinde canlı destekten ya da 08502550826 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

 8. Merhaba Eren Bey 2003 Haziran ayı doğumluyum ve şahıs şirketi açarak genç girişimci desteğinden faydalanmak istiyorum sizce şuan yaşım şartlara uygun mu?

  1. Merhaba,
   Destekten faydalanabilmek için en az 18 yaşında olmanız gerekir. Doğum gününüzden sonra kuracağınız şirketle bu teşvikten faydalanabilirsiniz.

 9. Merhaba,

  2 Ortak olarak şahıs şirketi kuracağız. Birimiz kendi işine devam ederek şirketi yönetecek, diğeri sadece yeni kurulan şirkette yer alacak. İkimizin yaşı da 29’u aşmamış. Bağ-Kur priminden yararlanabilir miyiz.

  1. Merhaba,
   Şahıs şirketlerinde Adi Ortaklık olarak kuruluş yapabilirsiniz ancak Adi Ortaklık’ta online gerçekleştirilememesi sebebiyle Mükellef üzerinden işlemlerinizi gerçekleştiremezsiniz. Adi Ortaklıklar da genç girişimci desteğinden faydalanabilir.

 10. Merhabalar. Diyelim ki 28 yaşında açtık 29 yaşımızı dolduktan sonra yine 3 yıllık kazanç istisnasından faydalanmaya devam edebiliyor muyuz?

  1. Merhaba,
   Başvuru yaptığınız tarihte 29 yaşınızı doldurmadınız ve başvurunuz onaylandı ise 3 yıl boyunca teşvik devam eder. Tüm sorularınız için bize [email protected] adresine mail göndererek, mukellef.co web sitemizde canlı destekten ya da 08502550826 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

 11. Merhabalar 2001 doğumluyum, elimde yeteri yatırımla Ride sharing uygulaması geliştireceğim ve faaliyetini yurtdışında planlıyorum devlet desteğinden faydalanmam mümkün müdür? Genç girişimci desteğinden yararlanamıyorsam dışında başka desteklerden faydalanabiliyor muyum?

  1. Merhaba,
   Şirketinizi Türkiye’de kuracaksanız faaliyet alanınız engel değildir yine de öncesinde vergi dairesiyle görüşebilirsiniz. Tüm sorularınız için bize [email protected] adresine mail göndererek, mukellef.co web sitemizde canlı destekten ya da 08502550826 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

 12. merhabalar ben şahıs işletmesi kuracağım ve genç girişimci desteğinden faydalanabiliyorum şey sorcaktım devlet ne kadar destek sağlıyor?

  1. Merhaba,
   Yazıdaki şartları karşılıyorsanız faydalanabilirsiniz. Bu durumda yazıda belirtildiği gibi 3 yıl boyunca gelir vergisinden yıllık 75.000TL’ye kadar muaf olursunuz ve 12 ay boyunca Bağ-Kur primleriniz hazine tarafından karşılanır.

 13. Kardeşim şuna genç girişimci olarak gözüküyor bende bir işe başladım genç girişimci olarak bağkur desteği alabilirmiyim aynı evde 2 kişi genç girişimci olabiliyor mu

  1. Merhaba,
   Diğer şartları karşılıyorsanız kardeşiniz destekten faydalanıyor olması sizin faydalanmanızı engellemez. Tüm sorularınız için bize [email protected] adresine mail göndererek, mukellef.co web sitemizde canlı destekten ya da 08502550826 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

 14. genç girişimci desteğinden yararlandım sahış şirketi kurdum 1 yıl olmadan şirketi kapatırsam bana bağkur gibi herhangi bir destekten geriye dönük borç çıkarmı?

  1. Merhaba,
   Teşvik süresi dolmadan da şirketinizi kapatabilirsiniz, bununla ilgili geriye dönük borçlandırma gibi bir işlem yapılmaz.

 15. merhaba ben 29 yaşımı doldurmadım ancak daha önce bir işte çalıştığım için sigortam başlamıştı sonra işten ayrıldım bende destekten faydalanabiliyor muyum

 16. Merhaba,

  Sigortalı bir işte çalışıyor iken ayrıca şirket kurduğumuzda vergi muafiyetinden yararlanabilir miyiz ?

 17. Merhaba,
  Bütün işlemleri sırası ile yaptım ama hala e devletten baktığımda bu borç gözüküyor ve yeni ay ile birlikte yeni prim borcuda çıkıyor. Bütün şartları sağlamış bulunmaktayım. Bu borçlar üstümden ne zaman silinir? SGK YA başvuru yaptıktan sonra ortalama kaç gün içinde işleme alınır teşekkür ederim

 18. Merhabalar, ben genç girişimci olarak bir şahıs firması açtım. 2 Aydır çalışıyorum. Size sormak istediğim, bir tane daha firma kurmak istiyorum. Bir problem yaşar mıyım? Bir den fazla şahıs firması açılabiliyor mu? Teşekkür ederim 🙂

  1. Merhaba,
   Maalesef birden fazla şahıs şirketi açamazsınız. Dilerseniz var olan şahıs şirketinizi ilgili faaliyet kodunu ekleterek birden fazla alanda faaliyet gösterebilirsiniz.

 19. merhabalar ben bu desteksen yararlanmak istiyorum her şey uygun üniversite okumam gerekiyor mu ve kredi desteği var mı?

  1. Merhaba,
   Üniversite mezunu olmanıza gerek yoktur. Yukarıdaki şartları karşılıyorsanız 3 yıl boyunca gelir vergisinden muaf olursunuz ve 1 yıl boyunca Bağ-Kur prim borcunuz hazine tarafından karşılanır.

  1. Merhaba,
   Genç girişimci desteğine başvurunuz olumlu sonuçlandı ise SGK’ya başvurarak oluşan prim borcunuzu sildirebilirsiniz.

 20. Bu desteği aldık diyelim acaba KYK borcumuzdan dolayı aldığımız desteğe haciz konulur mu?2.5 senedir işsizim.Borcu ödeyemiyorum.
  Ve de bu destekle Amazon fba gibi şeyler yapılabilir mi?

  1. Merhaba,
   Bu destek size nakit olarak verilen bir destek değildir, ödemeniz gereken vergiden ve sigorta priminden muafiyet sağlar. Dolayısıyla desteğe haciz konması gibi bir durum olamaz. Ayrıca sektörünüz bu desteğe engel olmaz.

 21. Ben şu kısmı tam anlayamadm ben daha önce bir yerde SGK li olarak çalıştığım için Bagkur biriminden yararlanamıyor muyum ?

  Hatta şuan özel bir şirkette çalışmaya devam ediyorum.

  1. Merhaba,
   Halihazırda çalışıyorsanız zaten 4/A Sigortalı olduğunuz için 4/B Bağ-Kur prim borcunuz çıkmayacaktır.

 22. 2020 ekim ayıydı sanırım ben bi şahıs sırketı actım, Bu arada 25 yasındayım. Açtıgım şirketi 1 gün sonra kapattım. Şirketi açma ıslemını telefonla yaptım yanı bır yere ımza falan atmadım. Sadece 1 gun acık kalan bı sırket yüzünden sımdı tekrar actıgım yenı bır sırkette bu genc gırısımcı sıgortasından yararlanamıyomuyum acaba bılgı verırmısınız lutfen TEŞEKKÜRLER.

  1. Merhaba,
   1 gün bile olsa şirketiniz aktif olduysa maalesef destekten faydalanamazsınız. Dilerseniz vergi dairesini arayarak bilgi alabilirsiniz.

 23. Ben 03.05.2015 yılında bi kuaför dükkanı açtım 2 ay sonra kapattım yaşım 28 herşey tam uyuyor başvursam onaylanırmı benim ki olurmu tekrar kuaför dükkanı açsam

 24. 2012 de işe girmiştim, 1 yillik işci
  olarak sigortam var, baska hiç sigortam bagkurum olmadi, 2 kez uzerime araba alip sattik, 29 yaş altiyim, yararlanabiliyormuyum…

  1. Merhaba,
   Daha önce yalnızca 4/B yani çalışan sigortanız bulunuyorsa teşvikten faydalanmanıza engel olmayacaktır. Dilerseniz konu ile ilgili en yakınınızdaki vergi dairesi ile görüşerek daha detaylı bilgi alabilirsiniz.

 25. Merhabalar,
  30 Ekim 1996 Doğumluyum
  2013 den bu zamana kadar hep başkasının şirketinde eleman olarak çalıştım . çalıştığım yer sürat kargo, dükkan Kapanmak Üzere . 1 hazirandan itibaren çıkışımız olucak bende Artik kendi işimi kurup girişimcilik adına bir adım atmak İstiyorum. Başvuru yapsam Bu hizmetten Yararlanabilir miyim?

 26. Merhabalar
  Şahıs şirketi kurmak istiyorum fakat şuan sigortalı bir işte çalışmaya devam ediyorum bu durum genç girişimci desteğinden yararlanmama engel olurmu

  1. Merhaba,
   Destek şartlarını karşılıyorsanız sigortalı olarak çalışıyor olmanız destekten faydalanmanıza engel değildir.

 27. Merhabalar, birsey sormak istiyorum. sigortalıyken genc girişimci kapsaminda bir sirket kursak ve çalıştığımız sigortalı isten 3 -4 ay sonra kurduğumuz şirket için isten ayrılsak, bağkura gecebiliyormuyuz ? Eger geçebiliyorsak devlet yine 1 yillık bağkur primimizi ödüyor mu ?

  1. Merhaba,
   Çalışan sigortanız bittiği aydan itibaren otomatik olarak Bağ-Kur prim borcunuz çıkacaktır. Genç girişimci desteğiniz ise şirket kurulduktan sonraki 12 ay boyunca geçerli olur ve bu prim borçları hazine tarafından ödenir.

 28. Merhaba şirketi kurar kurmaz bu yazdıklarınızdan faydalanabiliyormuyuz. (şirketin belli bir süre doldurması lazımmı yoksa şirketi kurup direk başvurumu yapalım.

 29. Merhabalar, benim anlamadığım bir kısım var. Yıllık gelir mi 75.000 TL’nin üstüne çıkınca vergi başlıyor, yoksa yıllık gelir vergisi 75.000 TL’ nin üstüne olunca mı? (200 küsür yıllık gelire tekabul ediyor sanırım.)

  1. Merhaba,
   Yıllık geliriniz 75 bin TL’nin üzerine çıktığı zaman fazla olan miktar üzerinden vergilendirilirsiniz.

 30. Aynı zamanda başka bir yerde sigortalı çalışan olarak devam ederken, genç girişimci desteğinden faydalanarak şahıs şirketi kurabiliyor muyum?

 31. Merhaba Eren bey, ben şahıs şirketi kurdum ve E-Ticaret yapıyorum. Şuan Bağ-kur primim, hazineden karşılanıyor. Ben şimdi başka bir işe girip sigorta başlatsam ve daha sonra o işten geri çıksam, teşvik olarak aldığım Bağ-kur primim kaldığı yerden devam eder mi? Yoksa benden aylık o prim ücretini keserler mi?

  1. Merhaba,
   4-A sigortalılığınız bittiği zaman Bağ-Kur muafiyetinizin devam etmesi gerekir ancak teşvik başlanıcından itibaren 12 ay geçtiği zaman muafiyetiniz biter. Örneğin 7 ay Bağ-Kur muafiyetinden faydalandıktan sonra 3 ay 4-A sigortalı olarak çalışırsanız işten ayrıldığınızda Bağ-Kur muafiyetiniz 5 ay değil 3 ay daha devam eder. Öncesinde SGK ya da vergi dairesiyle görüşerek daha detaylı bilgi almanızı öneririm.

 32. Eren bey merhaba ben genc girisimci bagkur desteginden yararlandım 3 ay oldu. 4-5 gün biyerde sigortalı gösterilmem gerekti sigortalı sürem bitince tekrar bagkur destegi devam edermi

  1. Merhaba,
   4-A sigortalılığınız bittiği zaman Bağ-Kur muafiyetinizin devam etmesi gerekir. Öncesinde SGK ya da vergi dairesiyle görüşerek daha detaylı bilgi almanızı öneririm.

  1. Merhaba,
   Genç girişimci desteğine başvurunuz onaylandı mı? Konuyla alakalı dilerseniz mali müşaviriniz veya vergi dairesiyle görüşerek bilgi alabilirsiniz.

 33. merhabalar aile olarak limited şirketi kurduk ve ortaklığım var ve ardından kendi şahıs şirketimi kurdum genç girşimciden faydalanabilir miyim ?

 34. Merhaba, 26 yaşında part time sigortalı çalışıyorum. Ayda 10 gün sigortam yatıyor. İşten çıkmadan şahıs şirketi kursam kalan 20 gün bağkur u devlet karşılıyor mu?

 35. selamlar, daha önce bir işletmede sigortalı olarak çalıştım bu olay genç girişimci desteğinden faydalanmama engel olur mu?

  1. Merhaba,
   Çalışan olarak 4/A sigortalı çalışmış olmanız engel değildir. Diğer şartları karşılıyorsanız başvuruda bulunabilirsiniz.

 36. Merhabalar, bende bu destekten faydalanmak istiyorum ancak şahıs şirketimi kurmadan ve bu teşviğe başvurmadan önce youtube kanalımdan belli bir miktar kazanç elde ettim. “Önemli uyarı” başlığı altında “kayıt dışı gelir” olarak tanımladığınız şirketin faliyet tarihinden önce kazanılan gelir ileride başımıza sorun açılacağından bahsettiniz. Bu sorundan kurtulmak için ne tür bir yollar var biliyor musunuz. İyi günler.

 37. merhaba 5 kasım 1992 doğumluyum 2018 yılından önce kısa bir sigortalı çalışmam oldu. bu destekten faydalanabiliyormuyum?

  1. Merhaba,
   Çalışan olarak 4/A sigortalı çalışmış olmanız engel değildir. Diğer şartları karşılıyorsanız başvuruda bulunabilirsiniz.

 38. Selamlar Eren Bey.

  27 yaşındayım ve e-ticaret ile ilgilenip hem kendi sitemi kurmak hem de Amazon – Hepsiburada gibi şirketlerde ürün satışları yapmak istiyorum. Bununla alakalı da şirket açmayı planlıyorum. Size 2 sorum olacak izninizle;

  1. Şahıs şirketini internet üzerinden kurup, hemen ardından genç girişimci desteği için başvuru mu yapmam gerekiyor?

  2. Şahıs şirketim e-ticaret üzerine kurulduktan sonra ve genç girişimci onayı da alınca; devletten hibe ya da kredi alma durumum oluyor mu acaba? Daha önce herhangi bir kredi girişimim de olmadı.

  Dönüşünüzü merakla bekliyorum, saygılarımla.

  1. Merhaba,
   Mükellef üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirmeniz halinde bütün süreçlerde size destek olunacaktır. Genç girişimci desteğinden faydalanıp aynı zamanda KOSGEB teşviklerine de başvuruda bulunabilirsiniz.

 39. Merhaba, sizin aracılığınızla şirket kurduğumuzda genç girişimci başvurularını sizmi yapıyorsunuz yada süreç nasıl ilerliyor. Teşekkürler.

  1. Merhaba,
   Mükellef kullanıcısı mali müşaviriniz tarafından başvuru dilekçesi verilmektedir. Başvurunuz vergi dairesince onaylandıktan sonra onay sonucunu SGK’ya teslim etmeniz gerekir.

 40. Merhaba
  29 yaşımı henüz doldurmadım ama haktan yararlanıp yaşımı doldurduktan sonra isteğim üzerine kurduğum şirkete devam edebiliyor muyum ?

 41. Merhaba 10.10.1992 doğumluyum 11.02.2021 şahıs şirketi açtım teşvikten faydalandım peki yaşım 29 olunca geri kalan 2 yıl için 75.000 tl gelir vergisi muafiyet biter mi yoksa faydalandığım için 3 sene kullanabilir miyim

 42. Selamlar, Kasım 1992 doğumluyum. Şimdi başvuruda bulunup başvurum onaylanırsa bağkur desteğinden 1 yıl mı yoksa 3 ay mı yararlanırım? Yine aynı şekilde 3 yıl vergi muafiyeti de 3 ay mı olur yoksa 3 yıl mı?

  1. Merhaba, doğum gününüzden önce şirket kurmanız halinde 12 ay Bağ-Kur, 3 yıl ise Gelir Vergisi desteklerinden faydalanmaya devam edebilirsiniz.

 43. Cevabınız için teşekkür ederim. Peki şirketi açıp ve destekten faydalanıp askere gidince donma oluyor mu yoksa süre işliyor mu. Son olarakta işim gereği SMM kesmem gerekiyor ama ek iş olarak e-ticaret yapıyorum. Tek şahıs şirketi üzerinden hem SMM hem de online satış yapılan ürünler için fatura kesebilir miyim?

 44. Merhaba, baska bir kaynakta 3 yil boyunca her yil 75.000 tl muhafiyet diye okudum, yani toplamda 225.000 TL. Bu bilgi dogru mu? Yoksa 3 yil toplami icin sadece 75.000 TL mi? Tesekkurler

 45. Merhabalar, ben 01.01.1993 yılı doğumluyum.
  01.10.2021 tarihinde şahıs şirketi açılışı yaptık. 10.10.2021’de genç girişimci başvurusunda bulunduk fakat 18.12.2021 tarihi oldu hâlâ genç girişimci yazımız onaylanmadı. GİB’te işleminiz sonlandı diyor. Yani anlayamadım yazıyı bekliyoruz ama henüz birşey yok. Acaba yaşım 29’a az kaldı o yüzden sürecimi uzatıyorlar. Yoksa onaylandı da yazıyımı bekliyorum anlamadım. Yardımcı olabilir misiniz?

  1. Merhaba,
   Başvuru tarihiniz esas alınacağı için yaş ile ilgili bir problem olmayacaktır. Gecikmeyle ilgili vergi dairenizi arayarak bilgi alabilirsiniz.

 46. Benim sorum şu, şu anda 4/a olarak sigortalı olarak çalışıyorum. Şahıs şirketi kurulunca 12 ay bağkurdan yararlanıyor deniliyor. Ben sigortalı olarak devam edersem Bağkurdan yararlanmayıp 75 bin vergi istinadından yararlanabiliyormuyum.

  1. Merhaba,
   Evet, yaptığınız iş ticari faaliyetinizi etkilemiyorsa ilgili teşvikten faydalanabilirsiniz. Bağ-kur borcunuz olmayacağı için teşviğin bu kısmı sizi ilgilendirmeyecek ancak gelir vergisi istisnasından faydalanabileceksiniz.

 47. Merhaba,
  2019 yılında noterden üzerime bir kamyon aldım.
  Ve otomatik olarak ticari bir araç olduğu için işe başlatılmış gözüktüm ve mükellef oldum.
  3.günde işi bırakma bildirimimi verdim.
  Devlet teşviğinden yararlanamayacak mıyım ?

  1. Merhaba,
   Daha önce vergi mükellefiyetiniz olduğu için faydalanamazsınız. Yine de vergi dairesini arayarak daha sağlıklı bilgi edinebilirsiniz.

  1. Merhaba,
   Diğer şartları karşılıyorsanız doğum tarihiniz olan 9 Eylül’e kadar şirket açmanız durumunda ilgili destekten faydalanabilirsiniz.

 48. Merhaba 01/01/1993 doğumlu olan
  Bu destekten yararlanabilir mi?
  Bildim kadarıyla 29i doldurmuş yani 30a girmeyen doğru mudur acaba?
  yine de size sormak istedim
  Şimdiden teşekürler

  1. Merhaba,
   29 yaşınızı doldurduğunuz için maalesef bu destekten faydalanamazsınız. 1993 doğumlular için 2022 yılında henüz doğum günü gelmemiş kişiler faydalanabilir.

 49. Merhaba. 29 yaş altındayım ve şahıs şirketi kurup bu olanaklardan yararlanmak istiyorum. Merak ettiğim iki şey var. Devraldığımız bir şahış şirketi için de bunlar geçerli midir? Kendim kurmayıp şahıs şirketini devralsam ve ilk defa bağkurlu firma sahibi olsam da bu olanaklardan yararlanıyor muyum? kinci olarak da genç girişimci desteğinden faydalanırken kadın girişimci desteklerinden de faydalanabilir miyim?
  Teşekkürler

  1. Merhaba,
   Şahıs şirketleri kişinin kendi üzerine oldukları için devredilebilen/devralınabilen bir şirket türü değildir.

 50. Merhabalar,
  Genç girişimci desteğini alanlar için devlet eskiye yönelik inceleme yapıp, cezai işlem uyguluyor diye duyumlar alıyorum. Bu destekten yararlanıp sorun yaşayan müşterileriniz var mı acaba?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir