İnşaat Şirketi Kurmak için Bilmeniz Gerekenler

İnşaat Şirketi Kurmak için Bilmeniz Gerekenler

Yayın Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Pek çok girişimcinin farklı iş kollarında şirket kurması gibi mimarlar, inşaat mühendisleri veya müteahhitler de inşaat şirketi kurarak faaliyetlerini yürütebilirler. İnşaat şirketi kurmak isteyen girişimciler için işe başlamadan önce süreç ile ilgili bilgi sahibi olmak pek çok işlemin daha kolay yapılabilmesini sağlar. Böylece inşaat şirketi kurmakla ilgili detayları öğrenerek işlemleri daha hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Peki inşaat şirketi nasıl kurulur? İnşaat şirketi kurmak için neler gerekir? İnşaat şirketi kurmak için bilmeniz gereken tüm detayları bu yazıda bulabilirsiniz.

İnşaat Şirketi Ne İş Yapar?

İnşaat şirketleri, çeşitli yapı imar faaliyetlerini yürüterek yapım işlemlerini gerçekleştirir. Bir inşaat şirketinin faaliyetleri; inşaat projeleri için planlama yapmak, yapım faaliyetlerindeki tedarik sürecini yönetmek, yapı alıcıları ile iletişim kurmak, inşaat sürecindeki sorunları çözmek, iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak, malzeme temin etmek, bütçe hazırlamak, inşaat ekiplerini yönetmek olarak sıralanabilir.

İnşaat Şirketi Nasıl Kurulur?

Tek kişi veya birkaç kişinin ortaklığı ile inşaat şirketi kurmak mümkündür. Tek kişinin kurduğu işletmeler şahıs şirketi olurken, ortaklığa dayalı kurulan işletmeler ise anonim şirket veya limited şirket olarak piyasada yer alır. Anonim şirket açmak isterseniz en az dört kişi ile ortaklık kurmanız gerekir. Eğer limited şirketi kurmayı tercih ediyorsanız tek bir ortağınızın olması yeterlidir. İnşaat şirketi kurmak için ilk olarak ana sözleşme hazırlamak gereklidir. 

Türkiye Ticaret Kanunu’na göre ana sözleşmede kurucular, faaliyet konusu, sermaye, hesap dönemi, şirketin idaresi, şirketin merkezi ve şubeleri, ticaret unvanı, şirketin süresi, kurucuların imzası gibi tüm detaylar yer almalıdır. 

İnşaat şirketi kurmak için önemli detaylardan biri de sermayedir. Birikim hazır olduğu sürece ilgili kurumlara başvuru yaparak 1 hafta içerisinde şirketinizi açabilirsiniz. Finansman sürecini takiben iş gücünün oluşturulması, gerekli izinlerin alınması gibi aşamalar sonucunda şirket kurulabilir.

Girişimciler için inşaat şirket kurmak kârlı bir atılım olabilir. İnşaat sektörü, arz talep dengesi her dönemde yüksek olan bir sektördür. İş ve risk süreçlerinin doğru yönetilmesi, inşaat alanında uzmanlık derecesinde bilgi sahibi olunması durumunda inşaat şirketlerinden önemli kazançlar sağlanabilir. 

Ancak, şirket kurmadan önce kanuni yükümlülükler hakkında bilgi sahibi olmak, inşaat faaliyetlerinin gerekliliklerini yerine getirebiliyor olmak önemlidir. Bu evreleri takiben gerekli evrakları hazırlayıp ilgili kurumlardan izinleri alarak inşaat şirketi kurabilirsiniz.

inşaat şirketi kurmak

İnşaat Şirketi Kurmak İçin Neler Gerekli?

İnşaat sektöründe faaliyet gösteren bir şirket kurmak istiyorsanız ilk olarak Vergi Dairesi’nden, iş gücü olarak personel çalıştıracaksanız Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan, iş yeri ruhsatı için ise belediyeden gerekli izinleri almanız gereklidir. 

Ayrıca şirket türüne göre şahıs veya sermaye işletmesi kuracaksanız meslek ya da ticaret odasına müracaat etmelisiniz. İnşaat şirketi kurmak üzere izinler için başvurmanız gereken ilgili kurumlar şu şekildedir:

 • Vergi Dairesi
 • Sosyal Güvenlik Kurumu
 • Ticaret Odaları
 • Meslek Odaları
 • Belediye

Türkiye’de inşaat şirketlerin ticaret siciline sahip olması gerekir. Ticaret sicil kaydı başvurusu için gerçek veya tüzel kişilerin merkezi sicil kayıt sistemine başvuru yapılmalıdır. Merkezi sicil kayıt sistemine ticaret odaları bünyesinde faaliyet gösteren Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden kayıt olabilirsiniz. 

Ayrıca, girişimciler MERSİS üzerinden ücretsiz üyelik oluşturarak, şirket kuruluş sürecini başlatabilirler. Ancak bu işlemlerden önce Vergi Dairesi’ne başvurularak vergi numarası alınması ve Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden onaylatılması gereklidir. 

Vergi numarası onaylandıktan sonra girişimciler MERSİS’in yönlendirmelerini takip ederek ve kanuni olarak ana sözleşmede yer alan unsurları doldurarak şirket akitini hazırlayabilirsiniz. Şirketin potansiyel vergi numarası da otomatik olarak MERSİS üzerinden atanır. Ana sözleşmenin şirket kurucuları tarafından imzalanması, taahhütün yetkili makamlarca onaylanması üzerine süreç tamamlanır. 

Ayrıca, işletmeyi açmak için fiili faaliyetler haricinde kuruluş öncesi ve sonrası için maliyetler hesaplanarak gerekli sermayenin hazırlanması gerekir. 

İnşaat Şirketi Kurmak İçin Gereken Para

Kuruluş öncesi ve sonrasında sermayenin hazırlanması şirketin açılmasını kolaylaştırır. Pek çok kişi, şirket kurmadan önce maliyetler hakkında bilgi sahibi olmak ister. İşletme kurma maliyeti şirket türüne göre değişiklik gösterir. 

Eğer şahıs şirketi kurmayı düşünüyorsanız faaliyetlerinize başlayabilecek miktarda paraya sahip olmanız yeterlidir. Ancak ortaklığa dayalı anonim ve limited şirketleri kurmak için gereken asgari sermaye tutarına bağlı olarak şirket kurma maliyeti değişiklik gösterebilir.

inşaat şirketi kurmak için yapılması gerekenler

İnşaat Şirketi Kurmak İçin Gereken Belgeler

İnşaat şirketi kurmak için gereken belgeler işletmenin türüne göre değişiklik gösterir. Şahıs şirketi kurmak için gerekli belgeler şu şekilde sıralanabilir:

 • Kurucunun iki adet fotoğrafı
 • Kira kontratı
 • İkametgah belgesi
 • Noterden alınan muhasebeci vekaleti
 • Noterden tasdik edilen imza beyannamesi

Ortaklığa dayalı kurulacak işletmelerde ise anonim veya limited şirket türlerine göre gerekli belgeler değişiklik gösterir. Limited şirket kurmak için gerekli belgeler şu şekilde sıralanabilir:

 • Sermayenin yatırıldığına dair dekont
 • Kuruluş bildirim formu
 • Kira kontratı
 • İkametgah belgesi
 • Noter tasdikli sözleşme
 • Dilekçe
 • Oda kayıt beyannamesi

Anonim şirket kurmak istiyorsanız hazırlamanız gereken evraklar ise şu şekildedir:

 • Ana sözleşme onayı
 • Dilekçe
 • Sermayenin yatırıldığını beyan eden dekont
 • Oda kayıt beyannamesi
 • Tüm ortakların imza beyannamesi
 • Tüm ortakların kimlik belgesi

İnşaat Şirketi Kurma Maliyeti

İnşaat şirketi kurmak için farklı işletme türlerine göre belirli sermaye tutarlarına sahip olmak gerekir. Şahıs şirketleri cüzi miktarlar öderken anonim ve limited ortaklıklar yüksek maliyetler ile kurulur. 2024 itibarıyla limited şirket kurmak için 50.000 TL asgari sermayeye ihtiyaç duyulur. Anonim şirket kurmak için ise 250.000 TL asgari sermayeye ihtiyaç vardır. Ayrıca, inşaat şirketlerinin kurulduktan sonra da genel gider kalemleri şu şekildedir:

 • Her yıl yasal defter tasdiki
 • Aylık mali müşavir ücretleri
 • Yılda belirli dönemlerde meslek odası üye aidatları
 • Her ay belirli oranda KDV
 • Her ay Bağkur primi
 • Şirkette çalışanlar için her ay sigorta primi
 • Yıllık gelir vergisi veya kurumlar vergisi
 • Aylık veya üç ayda bir stopaj
 • Üç aylık periyotlarla geçici vergi

İnşaat Şirketi Kurmak KOSGEB Tarafından Destekleniyor mu?

İnşaat şirketi kurmak üzere KOSGEB desteği alınabilir. Şirket kuruluşundan önce KOSGEB bünyesinde gerçekleştirilen eğitimlere katılarak süreci tamamlamanız durumunda KOSGEB desteklerinden faydalanabilirsiniz. Şirket kuruluş maliyeti için KOSGEB desteğini girişimci olarak geri ödemesiz bir şekilde alabilirsiniz.

Mükellef ile İnşaat Şirketi Kurmak Çok Kolay

İnşaat şirketi kurmak için her aşamada Mükellef’ten profesyonel destek alabilirsiniz. Şirket kuruluşunuzu tek bir platform üzerinden online olarak gerçekleştirebilirsiniz. Şirket kuruluşu sonrası tüm finansal süreçlerin yönetimini Mükellef’in size sunduğu hizmetlerle kolaylıkla hallederek girişiminizi büyütme hedefinize odaklanabilirsiniz. Faaliyet alanı ve sermaye fark etmeksizin tüm girişimcilere şirket kurmaları için yardımcı olan Mükellef ile hayal ettiğiniz inşaat şirketine hemen sahip olabilirsiniz.

New call-to-action