ticaret sicil kaydı nedir

Ticaret Sicil Kaydı Nedir? Nasıl Yapılır? 

Yayın Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Ticaret sicil kaydı, iş hayatına atılanlara tacir sıfatı kazandıran ve hukuki olarak tanınmalarını sağlayan zorunlu bir prosedür olarak nitelendirilir. Ticaret sicil kaydı ile hem şirketin hem de şirket ortaklarının üçüncü kişiler tarafından bilinmesi mümkün olur. Aynı zamanda bu yöntem ile işletmenin takibi de rahatlıkla yapılabilir. Ticari faaliyette bulunma hakkını elde etmek için kayıt işlemlerine hemen başlayabilirsiniz. Sizin için hazırladığımız bu blog yazısını okuyarak ticaret sicil kaydı hakkında merak ettiğiniz her türlü bilgiyi kolaylıkla öğrenebilirsiniz.

Ticaret Sicil Kaydı Nedir?

Ticaret sicili, tüm tacirlerin kayıt altına alındığı sicil olarak tanımlanır. Aynı zamanda hem işletmeleri hem de işletme sahiplerini temsil edebilir. Bir nevi hukuki dayanağa sahip olan şirketlerin varlığını ispat eder de diyebiliriz. Dolayısıyla ticaret sicil kaydı oluşturarak şirketinize bir kimlik kazandırmış olursunuz. Resmi olarak da yurt içinde ve yurt dışında tanınabilir pozisyona getirebilirsiniz.

Şirketinizi kurduğunuz andan itibaren hukuki olarak resmiyet kazanması için ilk işlem olarak ticaret sicil kaydını yaptırmanız gerekir. Bu sayede gerçek veya tüzel kişiliğiniz hakkında gerekli olan tüm bilgileri Ticaret Odası’na sunarak hak ve yükümlülüklerinizi belirleyebilirsiniz. Aynı zamanda geleceğe yönelik planlarınızı, yatırımlarınızı, iş akitlerinizi sağlam ve hukuki dayanağı olan bir zemin üzerine kurmuş olursunuz.

Kimler Ticaret Sicil Kaydı Yaptırmalıdır?

Öncelikle tüm tacirlerin şirketini ve haklarını koruyabilmeleri için ticaret sicil kaydı yaptırma zorunluluğu bulunduğunun bilinmesi önemlidir. Bununla birlikte ticari işletme için kayıt başvurusunda bulunacak olan kişi gerçek ise işletme sahibi olarak kendisi yaptırabilir. Vekalet olarak birine yetki verildiyse o kişi tarafından da kayıt oluşturulabilir. Eğer tüzel kişilik için başvuru yapılacaksa temsile yetkili olan kişi veya kişiler kayıt başvurusunda bulunabilirler.

Ticaret Sicil Kaydı Öncesi Yapılması Gereken Hazırlıklar

Yeni bir şirket kurdunuz ve ticari sicil kaydı başvurusunda bulunmadan önce nasıl hazırlık yapmanız gerektiği konusunda hiçbir fikriniz yok mu? İşte tam da bu noktada size, işinizi kolaylaştıracak bir öneride bulunabiliriz. İş dünyasına adım atmadan önce şirket türünü belirleyerek işe koyulabilirsiniz. Yeni kuracağınız şirketin şahıs şirketi mi, limited şirket mi yoksa anonim şirket mi olduğuna karar vermek son derece önemlidir.

Kayıt başvurusu yapılmadan önce; başvuru formu, imza beyannamesi, vergi levhası fotokopisi, kimlik fotokopisi gibi önemli evraklar istenir. Tüm bunların tam ve doğru bir şekilde hazırlandığından emin olmanız gerekir. Çünkü bu gibi kıstaslar başvuru işlemleri ve ödeme şartları gibi belli başlı prosedürlerin kolaylıkla yapılmasına yardımcı olur. Böylece Ticaret Odası başvurusu kolaylıkla tamamlanabilir.

Ticaret Sicil Kaydı için Gereken Belgeler

Ticari sicil kaydı oluşturmak için istenilen belgeler gerçek veya tüzel kişiliklere göre değişiklik gösterir. Gerçek kişi için istenilen belgeler arasında nüfus kayıt örneği, ikametgah belgesi, matbu dilekçe, vergi levhası fotokopisi, kira kontratı veya benzeri belgeler, ticari defterin noter tasdik kısmının fotokopisi, ticaret odası tarafından verilen taahhütname, iki adet imza beyannamesi yer alır. Tüzel kişiler için istenilen belgeler ise; sermayenin 10.000’de 4’ünün Rekabet Kurulu payı niteliğinde ticaret sicile kuruluş aşamasında verildiğine dair dekont örneği, şirket yetkililerinin imza beyannamesi, Ticaret Odası tarafından onaylanan taahhütname ve matbu dilekçedir.

Ticaret Sicil Kaydı Nereden Alınır?

Ticari sicil kaydı almak için iki yöntem sunulur. İsterseniz ikamet ettiğiniz şehirdeki Ticaret Odası’na başvuru yapabilirsiniz. Bunun için yanınızda şirketin ana sözleşmesi, kuruluş bildirim formu, tescil talepnamesi, oda kayıt beyannamesi, bankadan alınan blokaj yazısı, dilekçe ve Rekabet Kurumu’na yaptığınız ödemenin dekontunu bulundurmanız gerekir.

Ticaret Odası’na gitmek yerine online olarak başvuru yapabilirsiniz. Şirket, işletme veya kooperatif temsile yetkili tarafından MERSİS’e giriş yapmanız mümkündür. Burada e-İmza zorunluluğu yoktur. MERSİS üzerinden “Başvurular” sekmesini, ardından “Belge Başvurusu” sekmesini tıklayarak işlemlere başlayabilirsiniz.

Ticaret Sicil Kaydı Nasıl Yapılır?

Şirket kurmadan önce şirket türünün belirlenmesi gerektiğini unutmayınız. Bu doğrultuda şirket türüne göre evraklar ve izlenilecek yol rahatlıkla belirlenebilir. Ardından şirket ana sözleşmesi, NACE kodu, şirket faaliyet alanı gibi pek çok detay önceden hazırlanmalıdır.

Bununla beraber ticaret sicil kaydı yapabilmek için şu yollar takip edilmelidir:

  • MERSİS aracılığıyla şirket ana sözleşmesinin hazırlanması gerekir. Burada unvan, şirketin kuruluş amacı, merkezi adres, sermaye payları, kurucu ortakların bilgileri gibi önemli bilgilere yer verilmelidir.
  • Sözleşme yaparken ticaret sicil bünyesinde imzaların yapılmasına dikkat ediniz. Kurucu ortak veya vekalet verilmiş kişiler tarafından imza işlemi yapılabilir.
  • Sözleşme yürürlüğe girdikten sonra ortaklar tarafından bankada hesap açılarak sermayenin en az ¼’inin yatırılması gerekir. Daha sonra bankadan “Blokaj Yazısı” belgesi alınmalıdır. Şirket kuruluşu sırasında gerçekleştirilen blokaj bu sayede ortadan kalkmış olur.
  • Mali müşavir tarafından Halk Bankası’na bütçenin %0,04’lük kısmına tekabül eden miktar Rekabet Kurumu fonu adı altında yatırılır.
  • Oda kayıt beyannamesi için kurucu ortakların vesikalık resimleri istenir. Sonrasında kurucu ortaklar, yönetici veya vekalet sahibi kişiler tarafından mali müşavirin hazırlamış olduğu resmi belgeler imzalanır.
  • Mali müşavir tüm bu belgeleri derleyerek Ticaret Odası’na başvuru yapar. Bundan önce de şirket ana sözleşmesinin Ticaret Odası tarafından incelenmesi ve onay alınması gerekir. Daha sonra da randevu alınarak başvuru işlemi tamamlanır.
  • Ticaret Odası belli bir süre evrakları inceleyip eksik veya hatalı olanları düzeltmek için talepte bulunabilir. Eğer bir sorun yoksa şirketi olduğu gibi tescil eder.
  • Mali müşavir tarafından Ticaret Odası’ndan işlemlerin tamamlandığına dair sicil tasdiknamesi alınır.
  • Ayrıca şirketlerin Türk Ticaret Kanunu’na göre belirtilmiş defterlere sahip olmaları gerekir. Bunlar; envanter defter, kebir defteri, yevmiye defteri, ortaklar pay defteri, genel kurulu müzakere defteri, yönetim kurulu karar defteri, damga vergisi defteri şeklinde sıralanabilir.
  • Daha sonra şirket ortakları tekrar notere gidip, imza sirküleri ve mali müşavirlik vekaleti çıkartarak başvuru aşamalarını bitirebilirler.

Tüm bunların yerine başvuru işlemlerini daha kolay hale getirmeniz de mümkündür. Mükellef ile prosedür karmaşıklığından ve çokluğundan kurtularak başvurularınızı rahatlıkla tamamlayabilirsiniz. Kayıt işlemleriniz ve çok daha fazlası için bu işin uzmanı olan profesyonel ekiplerimizden destek alabilirsiniz.

Ticaret Sicil Kaydı Harçları 2023

2023 yılı itibarıyla ticaret sicil kaydı oluştururken gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işlemler için 1.343,30 TL, şahıs şirketlerine ait işlemlerde 3.855,30 TL, sermaye şirketlerine ait işlemlerde ise 8.688,00 TL harç ödemesi yapılmalıdır.

Ticaret Sicil Kaydı Sorgulama

Ticaret sicil kaydı sorgulamak için Türkiye Ticaret Sicili Gazete Müdürlüğü‘nün internet sitesi üzerinden “Unvan Sorgulama” sekmesini kullanabilirsiniz.

Mükellef ile Şirketinizi Kurun, Yönetin ve Büyütün

Kendi şirketinizi kurmak ve yönetmek için tüm detayları Mükellef ile öğrenebilir, temeli güçlü olan adımlarla şirketinizi başarıya götürebilirsiniz. Mükellef’in uzman ekibinden yararlanarak tüm yasal gereklilikleri yerine getirebilir ve finansal süreçlerinizi kontrol altına alabilirsiniz. Mükellef aracılığıyla size gönderilen bildirimler ve takvim entegrasyonları doğrultusunda şirketinizin yasal prosedürlere tamamen uygun kalmasını sağlayabilirsiniz. Kuruluş, yönetim ve büyüme aşamalarının her birinde uzman ekibimizden destek almaya devam edebilirsiniz. Mükellef ile ilgili tüm ayrıntılara erişmek için web sitemizi ziyaret edin.

New call-to-action