anonim şirket nedir

Anonim Şirket Nedir? Nasıl Kurulur?

Yayın Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İlk kez şirket kurma girişiminde olan kişilerin akıllarına takılan sorulardan biri de hangi tür şirket kuracakları oluşudur. Her şirket türü farklı prosedürler içerebildiği gibi tercih edilme sebepleri de birbirlerinden farklı olmaktadır. Anonim şirketler ise fazla ortağa sahip olan girişimler için ideal bir şirket türüdür. Peki, anonim şirket nedir? Nasıl kurulur?

Anonim Şirket Nedir?

Anonim şirket, Türkiye’de en çok kurulan şirket türleri arasında bulunur. Anonim şirket, sermayesi belirli paylara bölünen ve bir unvana sahip olan şirketleri ifade eder. Anonim şirket yapısında ortaklar, sadece ödeyeceklerini taahhüt ettikleri sermaye miktarından sorumludur. Şirket, borçlarından malvarlığıyla sorumludur. Şirketin borçlarından şirketin malvarlığı sorumlu tutulur. Anonim şirketler, her türlü ekonomik amaç için rahatlıkla kurulabilir. Yasal olan bütün sektörlerde anonim şirket ortaklık yapısıyla faaliyet göstermek mümkündür. Bankalar da dahil olmak üzere bütün işletmeler anonim şirket çatısı altında toplanabilir. Anonim şirket kurucuları hem gerçek hem de tüzel kişilerden oluşabilir. Örneğin, iki şirket birlikte bir ortaklık yapısı altında bir araya gelmek istiyorsa anonim şirket kurarak bunu gerçekleştirebilir.

Anonim şirketlerde 500’e kadar ortak olmasına izin verilir. Bununla beraber anonim şirket halka arz edilirse daha fazla ortağa da sahip olabilir. Ortak sayısı 500’ü geçerse Sermaye Piyasası Kurulu yönetmeliklerine tabi olunur.Eğer işletmenizin borsada işlem görmesini istiyorsanız anonim şirket türünü düşünebilirsiniz. Anonim şirkette de limited şirkette olduğu gibi iki organ vardır. “Genel Kurul” ve “Yönetim Kurulu” farklı işlevleri yerine getirir. Genel kurul toplantılarına genellikle pay sahipleri katılır. Bununla beraber bazı durumlarda pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyesi ve denetçi de katılabilir.

Genel kurulu toplantısında üyelerin seçimi, görevden alınması ya da ibrası gibi temel konular üzerine kararlar alınır. Ayrıca esas sözleşmenin değiştirilmesi ya da şirketin feshi gibi kararlar da genel kurulu toplantısında belirlenir. Yönetim kurulu ise isminden de anlaşılabileceği gibi yönetimden sorumludur. Gerçek ya da tüzel kişiler yönetim kurulu üyesi olabilir. Yönetim kurulu üyesi en az 1 kişi olabilir ancak bankalar ve finansal kiralama şirketlerinin yönetim kurulları her koşulda beş kişiden az olamaz. Yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri en fazla 3 senedir. Şirketin günlük işlerini yürütmek, çıkarlarını korumak ve şirket adına sözleşme yapmakla mesuldür. Şirkete zarar verebilecek hatalar yaparsa yönetim kurulu üyeleri sorumlu tutulabilir.

Anonim Şirket Özellikleri Nelerdir?

Anonim şirket nedir sorusuna genel olarak sermayesi paylara bölünen ve kendi borçlarından sorumlu tutulan bir şirket türü olarak cevap verilebilir. Bununla beraber anonim şirket tanımı yapmak için bazı özelliklerden da bahsedilmesi gerekir. Genel olarak anonim şirketin özellikleri şu şekildedir:

 • Anonim şirkete ortak olan kişiler, şirketin borçlarından kişisel varlıklarıyla sorumlu değildir. Şirketin borçları şirketin malvarlıklarıyla ödenebilir. Örneğin, şirketin sahibi olduğu bir gayrimenkul varsa borç ödemeleri o gayrimenkul üzerinden gerçekleştirilebilir.
 • Bu türdeki şirketlerin en önemli özelliği her sektörde faaliyet gösterebilmesidir. Örneğin, bankacılık sektöründe faaliyet göstermek istiyorsanız bunu anonim şirket çatısı altında gerçekleştirebilirsiniz. Bununla beraber limited şirketlerde böyle bir durum söz konusu değildir.
 • Limited şirketlerden farklı olarak hem hamiline hem de nama yazılı pay senedi çıkarılabilir.
 • Anonim şirketlerde tahvil ya da bono gibi borçlanma araçları ihraç edilebilir. Böylece anonim şirketler farklı yatırım ihtiyaçlarına uygun finansal araçlar sunabilir.
 • Anonim şirketlerde yazılı bir şekilde esas sözleşme bulunması gerekir. Bu sözleşmede şirket hakkında önemli bilgiler yer alır.
 • Anonim şirketler tek ortaklı bir yapıya sahip olabileceği gibi çok ortaktan da oluşabilir. Yani anonim şirketlerin sahibi hem tek kişi hem de birden fazla kişi olabilir.
 • Şirketlerdeki ortaklar, diğer ortaklara danışmadan paylarını satabilir ya da devredebilir. Bu yönüyle anonim şirketler, limited şirketlerden farklılaşır. Anonim şirketlerde ortakların paylarını satmak için diğer ortaklara danışması gerekmez.
 • Bütün şirket türlerinden farklı olarak anonim şirketin tüm payları halka arz edilebilir. Ayrıca borsada işlem görebilen tek şirket türü de anonim şirkettir.
 • Bazı anonim şirketlerin bağımsız denetimden geçmesi zorunlu tutulur. Bankacılık ya da sigortacılık gibi alanlarda faaliyet gösteren işletmelerin bağımsız denetimden geçmesi gerekir. Ayrıca yıllık net satış hasılatı ya da çalışan sayısı belirlenen ölçütleri aşan işletmelerin de denetlemesi zorunludur. Bu denetimler bağımsız bir yapı tarafından gerçekleştirilmelidir.

Kimler Anonim Şirket Kurabilir?

Anonim şirket kurmak için belirli şartları yerine getirmelisiniz. Aşağıdaki şartları yerine getiren kişiler anonim şirket kurabilir:

 • Hem gerçek hem de tüzel kişiler anonim şirket kurabilir. Örneğin, birden fazla şirket ortaklık yapısı altında bir araya gelmek istiyorsa anonim şirket kurarak bunu gerçekleştirebilir. Benzer şekilde gerçek kişiler de anonim şirket çatısı altında toplanabilir.
 • Türkiye’de anonim şirket kurmak için Türk vatandaşı olma zorunluluğu yoktur. Yabancı uyruklu olan kişiler de anonim şirket kurabilir.
kimler anonim şirket kurabilir

Anonim Şirket Nasıl Kurulur?

Anonim şirket kurmadan önce bazı konular hakkında bilgi sahibi olmalısınız. Anonim şirket, limited şirketle karşılaştırıldığında daha karmaşık bir kuruluş sürecine sahiptir. Bununla beraber adımları doğru bir şekilde takip ederek anonim şirket kurma işlemini kısa süre içinde tamamlayabilirsiniz. Anonim şirket nasıl kurulur diye merak ediyorsanız ilk başta faaliyet alanınıza karar vermeniz gerektiğini bilmelisiniz. Faaliyet alanına karar verdikten sonra bir esas sözleşme hazırlamalısınız. Esas sözleşme, limited şirketle benzer bir yapıya sahiptir. Esas sözleşmede şirketin unvanı, amacı, payları, sermayesi, yönetim organları; kısacası işleyişi için gerekli olan bilgiler yer alır. Esas sözleşme hazırlandıktan sonra bütün ortakların imzası alınıp bu sözleşmenin noterde onaylanması gerekir. Ardından şirketin kuruluşundan sonra yer ve ticaret sicilini 30 gün içinde gerçekleştirmelisiniz. Son adımda anonim şirket kurulduktan sonra Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde (TOBB) kuruluşunun duyurulması gerekir.

Anonim Şirket Kurmak için Gerekli Belgeler Nelerdir?

Anonim şirket kurmak için bazı belgeleri hazırlamanız gerekir. Her şirkette olduğu gibi anonim şirket kurarken de bazı belgelerin hazırlanması şarttır. Aşağıdaki maddeleri inceleyerek anonim şirket kuruluşu için gerekli olan belgelerin ne olduğunu öğrenebilirsiniz:

 • İlk önce şirket kurma talebinizi resmileştirecek bir dilekçeye ihtiyacınız vardır. Dilekçede şirket unvanı, merkezin adresi, ortakların kimler olduğu ya da yönetim kurulu üyeleri bilgiler yer almalıdır.
 • Şirketin temel bilgilerinin yer aldığı esas sözleşme onayı da belgeler arasında yer almalıdır. Esas sözleşmede işletmenin unvanı, amacı, sermayesi, payları ya da yönetim organları gibi bilgiler bulunmalıdır.
 • Şirkete ortak olan herkesin imza beyannamesi olmalıdır. Her ortağın noter tarafından onaylanmış imza örneği kuruluş belgeleri arasında yer almalıdır.
 • İmza beyannamelerinin yanı sıra her ortağın kimlik bilgileri de noter tarafından tasdik edilmelidir. Nüfus cüzdanı fotokopisi noter tarafından onaylanmalıdır.
 • Şirketi bir odaya kaydettirmeden açmanız mümkün değildir. Bundan dolayı şirketinizi ticaret odalarından birine kayıt ettirdiğinize dair bir belge sunmalısınız.
 • Şirket sermayesinin belirli bir oranının bankaya yatırıldığını gösteren bir banka mektubuna ihtiyacınız vardır.
 • Eğer işletmenizde reşit olmayan bir kişi ortak ise mahkemeden alınmış bir kayyum atama kararı gerekir.
 • Kuracağınız anonim şirkette belediye ya da diğer mahalli idareler varsa bu kuruluşların iştirake iznini gösteren bir Bakanlar Kurulu kararı örneğine ihtiyacınız vardır.

Anonim Şirket Kuruluş Aşamaları

Anonim şirket kuruluşu bazı aşamalardan oluşur. Bütün adımları takip ederek işletmenizi pratik bir şekilde kurabilirsiniz. Anonim şirket kuruluş aşamaları ise genel olarak bu şekilde özetlenebilir:

 1. İlk önce şirketiniz için esas sözleşme hazırlamalısınız. Ana sözleşme, anonim şirketinizin takip edeceği kurallardan oluşur. Mali müşavir şirketinizin türüne, faaliyet alanına ya da sermaye yapısına göre bir esas sözleşme hazırlamanıza yardımcı olur.
 2. İkinci olarak şirketinizin yönetim kurulu ve genel kurul üyelerini belirlemelisiniz. Ardından bu üyeleri esas sözleşmede belirtmelisiniz. Yönetim kurulu, şirketin günlük işleyişinden sorumluyken genel kurul şirketin üst kararlarının alındığı organıdır.
 3. İmza beyannamesi vermelisiniz. İmza sirküsü hazırladıktan sonra noter onayı almalısınız. Noter, imzalaarınızın doğruluğunu teyit ederek gerekli belgeleri tasdik eder.
 4. Esas sözleşmeyi hazırladıktan sonra sanayi ya da Ticaret Odası’na başvuru yapmalısınız.
 5. Ticaret Odası ile beraber şirketiniz için uygun bir unvan belirlemelisiniz. Ticaret Odası, yasalara uygun olacak şekilde özgün bir unvan belirlemenize yardımcı olur. Unvan tercihinde bulunurken faaliyet alanınızı ve sektörünüzü göz önünde bulundurarak ona uygun bir seçim yapmanız gerekir.
 6. Ticaret Odası şirketinizin sermaye taahhüdünü belirler. Genellikle sermayenin dörtte birini bankaya yatırmanızı size bildirir. Banka dekontu ise şirket kuruluşu için gereklidir.
 7. Bütün bu adımları tamamladıktan sonra MERSİS sistemine kaydınızı yaptırmalısınız. Bu kayıt sonrasında vergi dairesi ve vergi numarası bilgileri edinebilirsiniz. Ardından vergi dairesine giderek şirketinizi kurduğunuzu bildirmeli ve gerekli kayıt işlemini tamamlamalısınız.
 8. Son olarak anonim şirketiniz için uygun bir odaya kayıt yaptırmalısınız. 

Anonim Şirket Kurmanın Avantajları Nelerdir?

Anonim şirket kurmak bazı fırsatları beraberinde getirir. Anonim şirket avantajları hakkında bilgi almak istiyorsanız aşağıdaki maddeleri inceleyebilirsiniz:

 • Anonim şirket kurmanın en önemli avantajları arasında kurduğunuz işletmeyi halka arz edebilmeniz gelir. Anonim şirketinizin borsada işlem görmesini sağlayabilir ve piyasanın sunduğu fırsatlardan yararlanabilirsiniz.
 • Anonim şirketin ortak sayılarında herhangi bir üst sınır yoktur. Örneğin, limited şirketler en fazla 50 ortakla beraber kurulabilirken anonim şirketlerin ortak sayıları sınırlandırılmaz.
 • Anonim şirketlerde ortaklar paylarını diledikleri kişiye herhangi bir kurul onayına ihtiyaç duymadan devredebilir.
 • Anonim şirketlerde eğer bir ortak yönetim kurulu üyesi değilse onun için sigorta zorunluluğu yoktur.
 • Anonim şirketlerde ortakların sorumluluğu üstlendikleri sermaye ile sınırlıdır. Bundan dolayı ortaklar, şirketin kamu borçlarından sorumlu tutulamaz. Böylece ortakların şahsi mal varlıklarıyla ilgili herhangi bir sorun ortaya çıkmaz.

Anonim Şirket Kaç Kişi ile Kurulur?

Anonim şirket kuruluşu için herhangi bir kişi sayısı sınırlaması yoktur. Anonim şirketler tek kişiyle kurulabilir. Ayrıca anonim şirketlerin kuruluşu için herhangi bir üst sınırlama yoktur. Bununla beraber eğer anonim şirketlerde ortak sayısı 500’ü geçerse Sermaye Piyasası Kurulu yönetmelikleri işletme için geçerli olur.

Anonim Şirket ve Limited Şirket Farkı Nelerdir?

Anonim ve limited şirket arasında birçok farklılık bulunur. İlk olarak anonim şirketlerin kuruluşu için gereken sermaye tutarı limited şirketten yüksektir. Yani, anonim şirket kurmak için daha fazla sermayeye ihtiyaç vardır. Bununla beraber limited şirketler 50 kişiden fazla ortakla kurulamazken anonim şirketlerde ortak sayısında bir sınırlama yoktur. Hem anonim hem de limited şirketler her hesap döneminin ardından üç ay içinde genel kurul toplantısı yapmalıdır. Limited şirketlerde ortaklardan biri pay devri yapmak için genel kuruldan onay almalıdır. Anonim şirketlerde ise böyle bir durum yoktur. Anonim şirkette pay sahipleri elindeki hisseyi 2 yıl boyunca tuttuktan sonra satışını/devrini gerçekleştirirse gelir vergisine tabii olmaz. Bununla beraber limited şirketlerde ortaklar hisselerini devrettiklerinde değer artışı kazancı elde ettikleri belirlenir ve bundan dolayı gelir vergisi ödemekle mükelleftir.

Anonim şirketlerde hem hamiline hem de nama hisse çıkarılabilir. Bununla beraber limited şirketlerde ortaklar nama yazılı hisse çıkarmak zorundadır. Anonim şirketlerde ortakların şirketin kamu borçlarına karşı sorumluluğu yoktur. Bununla beraber yönetim kurulu üyelerinin borçlara karşı sorumluluğu vardır. Bununla beraber limited şirketlerde yatırılan sermaye tutarı kadar sorumluluk vardır. Limited şirketlerde bütün ortaklar bir araya gelerek haklı bir nedenleri olduğu takdirde ortaklardan birini ortaklıktan mahkeme talebiyle çıkarabilir. Anonim şirketlerde ise böyle bir durum söz konusu değildir. Anonim şirketler ortaklardan birinin şirket müdürü olarak atanmasına gerek olmasa da limited şirketlerde ortaklardan en az biri müdür olmalıdır. 

Anonim Şirketlerde Sermaye Artırımı

Anonim şirketlerde sermaye artırımı oldukça önemlidir. Sermaye artırımı, şirketin mali gücünü ve büyüme potansiyelini geliştirir. Anonim şirketlerde sermaye artırımı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre gerçekleştirilir. Sermaye artırımı kayıtlı sermaye ya da esas sermaye sistemi üzerinden yapılabilir. Bu karar genel kurul ya da yönetim kurulu tarafından verilir. Eğer sermaye artırımı yapılırken esas sözleşmede değişiklik yapılması gerekiyorsa ilgili değişikliklerin hem genel kurul hem de Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanması gerekir. Sermaye artırımı iç kaynaklar kullanılarak yapılacaksa yedek akçelerin serbestçe kullanılabilen kısımları sermayeye dönüştürülerek artırılabilir. Ayrıca iç kaynakların gerçekten var olduğu onaylanmış yıllık bilanço ve yönetim kurulu tarafından yazılı olarak onaylanmalıdır. Şartlı sermaye artırımı durumunda ise genel kurul tarafından alınan kararlar doğrultusunda yeni çıkarılacak tahviller ya da benzeri borçlanma araçlarıyla sermaye artırılabilir. Sermaye artırımı sürecinde yönetim kurulu, bir beyan imzalar. Bu beyanda sermaye artırımının detayları ve kanuna uygunluğuna dair bilgiler açık ve net bir şekilde verilir. Örneğin, nakit sermaye artışı söz konusuysa ödenmesi gereken tutar belirtilir. Ayni sermaye artışında değerlendirmenin yöntemi ve verilecek karşılığın uygunluğu anlatılır.

Anonim Şirket Hangi Vergileri Öder?

Anonim şirket her işletme gibi bazı vergileri öder. Genel olarak anonim şirketlerin ödediği vergiler şu şekildedir:

 • Anonim şirket de limited şirketler gibi kurumlar vergisi mükellefidir. Kurumlar vergisi beyanı hesap döneminin kapandığı ayı izleyen 4. ayın son günü akşamına kadar verilir, beyannamenin verildiği ayın sonuna kadar ödenir.
 • Anonim şirketler sattığı ürün/hizmete göre Katma Değer Vergisi öder. KDV, takip eden ayın 28’ine kadar beyan edilir ve ödemesi gerçekleştirilir.
 • Şirketlerin muhtasar beyanname vermeleri gerekir. Muhtasar beyanname, takip eden ayın  26’sına kadar beyan edilir ve ödemesi gerçekleştirilir.
 • Anonim şirketler kurum geçici vergi ödemesi yapar. Bu verginin bildirimi Mayıs, Ağustos, Ekim ve Şubat aylarının 14’ünde bildirilir. Ödemeleri ise aynı ayların 17’sinde gerçekleştirilir.

Anonim Şirket Vergi Oranları

Anonim şirketlerde vergi oranları değişken olabilir. Bununla beraber kurumlar vergisi sabittir. Geçmişte kurumlar vergisi oranı %20 iken 2024 yılı itibariyle bu oran %25 olarak belirlenmiştir. Katma Değer Vergisi, satışı yapılan/mal hizmete göre değişiklik gösterir. Türkiye’de KDV oranları %1, %10 ve %20’dir. Gelir vergisi de benzer şekilde işletmenin elde ettiği kazanca göre farklılık gösterir. Türkiye’de artan oranlı bir sistem vardır. Şirketin geliri arttıkça dahil olduğu vergi dilimi ve sorumlu olacağı oran da değişir.

Anonim Şirket Kurma Maliyeti

Anonim şirket kurma maliyeti değişiklik gösterebilse de 2024 yılı itibariyle sermayesi 250.000 TL’ye yükselmiştir. Geçmişte anonim şirket kurmak için 50.000 TL’lik bir sermaye yeterliyken 2024 yılında bu sermaye 5 kat artırılmıştır. Bununla beraber sermayenin haricinde anonim şirket kurarken katlanılması gereken bazı maliyetler de vardır. İlk önce Ticaret Odası kaydı yapılırken kayıt ilanı masrafları ve şirket sermaye harcı için bir tutar yatırılması gerekir. 2024 yılında 500.000 TL ile kurulan bir işletme için bu tutar 4.665 TL’dir. Anonim şirket kuruluşunda noter giderleri de vardır. Ek olarak şirketin kuruluşu vekaletname ile yapılacaksa da vekaletname ücreti söz konusudur. Şirket kaşesi ve kira sözleşmesi için de damga vergisi söz konusudur. Genel olarak bir anonim şirketin kuruluşu sırasında bu ücretlerin ödenmesi gerekir.

anonim şirket kurma maliyeti

Online Anonim Şirket Kuruluşu Mümkün mü?

Anonim şirketin online bir şekilde kurulması mümkündür. Mükellef, bu konuda size yardımcı olabilir. Minimum sermaye tutarı, ortak sayısı, hisse devri ya da ortaklık sorumluluğu gibi konularda bilgi edindikten sonra ilk önce hangi şirket türünün sizin için uygun olduğunu belirlemelisiniz. Ardından gerekli belgeleri Mükellef’e gönderdikten sonra online bir şekilde anonim şirketinizi kurabilirsiniz. Mükellef ekibi tarafından şirketinizin türüne bağlı olarak sizin için esas sözleşme hazırlanır. Birkaç gün geçmeden şirketiniz kurulur ve işleme başlayabilirsiniz. Mükellef, online bir şekilde şirket kuruluş işlemlerinizi sizin yerinize gerçekleştirmesiyle süreci sizin için pratik hale getirir. Böylece gerekli belgeleri gönderdikten sonra şirket kuruluş aşamalarıyla uğraşmadan bütün işlemleri Mükellef’in sizin yerinize gerçekleştirmesini sağlayabilirsiniz.

Anonim Şirketlerde Ortakların Sorumlulukları Nelerdir?

Her şirkette olduğu gibi anonim şirketlerde de ortakların bazı sorumlulukları vardır. Bunlar:

 • Şirket tüm malvarlığıyla sorumlu olsa da anonim şirketlerde ortakların sorumlulukları daha sınırlıdır.
 • Anonim şirketlerde ortaklar, taahhüt ettikleri sermaye payları kadar sorumludur. Yani eğer şirket borcunu ödeyemezse alacaklılıklar ortaklardan taahhüt ettikleri sermaye paylarını talep edebilir.
 • Yönetim kurulu üyesi olan ortakların ise sorumluluğu biraz daha fazladır. Yönetim kurulu üyesi olan ortakların sorumlulukları sadece paylarla sınırlı değildir. Yönetim kurulu üyeleri görevlerini yerine getirirken özenli ve dikkatli olmak zorundadır. Eğer dikkatsiz ve özensiz bir şekilde zarar verirlerse ve bu durum şirkete zarar verirse bu zarardan sorumlu tutulabilirler.
 • Anonim şirketlerde ortaklar şirketin kamu borçlarından sorumlu değildir. Bununla beraber yönetim kurulu üyesi olan ortaklar bu borçlardan sorumludur. Şirket kamu borçlarını ödeyemezse alacaklılar yalnızca yönetim kurulu üyelerinden borçları talep edebilir.

Anonim Şirket Sermayesi

Anonim şirket sermayesi şirketi kurarken başlangıçta ödemeleri gereken tutarı belirtir. Belirlenen tutarın altında bir sermaye ile anonim şirket kurmak mümkün değildir. 2024 yılında ise bu sermaye 250.000 TL’dir. Eğer 250.000 TL’nin altında sermayesi paylara bölünmüş bir şirket kurmak istiyorsanız limited şirket açmayı düşünebilirsiniz.

Anonim Şirketlerde Avukat Bulundurma Zorunluluğu

Anonim şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğu limited şirketlere göre daha farklıdır. Bir anonim şirket, belirlenen sermaye tutarının 5 katı ile kuruluyorsa bir avukat bulundurmak zorundadır. Ayrıca anonim şirkette üye sayısı 100 ve daha fazlasıysa da benzer şekilde avukat bulundurma zorunluluğu vardır. Sermaye tutarının 5 katını aşan işletmeler (2024 yılında bu tutar 1.250.000 TL) ya sözleşmeli ya da kadrolu olarak avukat bulundurmak zorundadır. 2008 yılından beri sermayesi büyük olan anonim şirketlerin avukat bulundurma zorunluluğu vardır. Avukat bulundurmak zorunda olduğu halde bu kurala uymayan anonim şirketler 40.000 TL ile cezalandırılır.

Anonim Şirket Ticaret Ünvanı Örnekleri

Anonim şirketler ticaret unvanına sahip olmak zorundadır. Ticaret unvanı, genel olarak işletmeleri diğer tacirlerden ayırt etmeye yardımcı olur. Her tacirin işletme merkezinin yer aldığı ticaret siciline kuruluşundan 15 gün sonra ticaret unvanını kayıt ettirmesi zorunludur. Ticaret unvanı belirlenirken şirketin türünü belirleyen bölümler Türkçe olduğu takdirde çoğu ifade ticaret unvanında kullanılabilir. Bununla beraber içerisinde “Milli” ya da “Türk” gibi kelimelerin geçebilmesi için Bakanlar Kurulu’ndan onay alınması gerekir. Ayrıca işletme konusunun ne olduğunu belirten ibarelerde kısaltma yapılması mümkün değildir. Ticaret unvanı genel olarak ek ve çekirdek olmak üzere iki bölümden oluşur. Çekirdek, unvanda bulunması gereken zorunlu alanları nitelendirirken ek bazı durumlarda zorunluluktan bazı durumlarda ise isteğe göre eklenir. Anonim şirketlerde ticaret unvanının nasıl olduğunu merak ediyorsanız aşağıdaki örneklere göz atabilirsiniz.

 • X Ticaret A.Ş. (Burada X işletme adıyken Ticaret A.Ş. bölümü çekirdektir.)
 • Y Turizm İnşaat Sanayi A.Ş. (Burada Y işletme ismi yani ektir. Bununla beraber Turizm İnşaat Sanayi A.Ş. bölümü çekirdektir ve bulunması zorunludur.)
 • Eğer X İnşaat Limited Şirketi varsa X İnşaat Anonim Şirketi ticaret unvanı olarak alınamaz. Burada X ifadesinin değiştirilmesi ve orijinal bir şekilde ifade edilmesi gerekir.
 • Anonim şirket ticaret ünvanı alırken başka bir işletmeyle karıştırılmayacak orijinal bir isim bulmanız gerekir.

Mükellef ile Anonim Şirketinizi Kurmak Çok Kolay!

Mükellef olarak şirket kurulumu ve kuruluş sonrası tüm süreçlerde yanınızda yer almaktadır. Muhasebe işlerinizi yönetmeniz için size uçtan uca çözüm sunar. Bu süreci kişisel olarak yürütmeniz ile karşılaştırıldığında sizlere maddi yönden ve zaman açısından tasarruf etmenizi sağlar. Mükellef’in paket hizmetlerinden ihtiyacınıza yönelik olanı seçebilirsiniz. Anonim şirket kuruluşu, online ön muhasebe programı, e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-Serbest Meslek Makbuzu ve e-Defter hizmeti gibi tüm süreçlerde Mükellef’in sunduğu hizmetler hakkında daha detaylı bilgi almak için hemen iletişime geçebilirsiniz.

New call-to-action

Sıkça Sorulan Sorular

Anonim şirketler ile ilgili sık sorulan sorulara buradan ulaşabilirsiniz.

Anonim Şirketi Kısaltması Nedir?

Anonim şirketi kısaltması A.Ş.’dir.

Anonim Şirket Ne Demek?

Anonim şirket genel olarak sermayesi paylara bölünmüş ve ortaklar tarafından taahhüt edilmiş olan şirketi ifade eder. Bu şirket türünde yönetim kurulu dışında kalan ortaklar, sadece taahhüt ettikleri sermaye kadar sorumludur.

Anonim Şirket Ne Zaman Tüzel Kişilik Kazanır?

Anonim şirket, her işletme gibi ticaret siciline tescil edildiği an tüzel kişiliğe kavuşur.

Anonim Şirket En Az Kaç Kişi ile Kurulur?

Anonim şirket en az bir kişiyle kurulabilir.

Anonim Şirket Tüzel Kişi midir?

Anonim şirket gerekli onayları aldıktan sonra tüzel kişi kimliği kazanır.

Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Kaç Kişiden Oluşur?

Anonim şirketlerde yönetim kurulun 1 veya daha fazla kişiden oluşur.

Memurlar Anonim Şirket Ortağı Olabilir mi?

Memurlar anonim şirketlerde ortak olabilir. Bununla beraber memurların yönetim ya da denetim görevlerinde çalışması mümkün değildir.

Anonim Şirket Sermayesi En Az Ne Kadar Olmalı?

Anonim şirketlerin sermayesi en az 250.000 TL olmalıdır. Daha az sermaye ile kurulamaz.Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir