sermaye artırımı nedir

Sermaye Artırımı Nedir? Nasıl Yapılır?

Yayın Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Şirketlerin büyüme hedefleri belirlemesi, rekabetçi iş dünyasının gerekliliklerinden biridir. Büyüme; pazar payını artırma, yeni ürün ve hizmetler sunma, daha geniş müşteri kitlesine ulaşma, finansal performansı iyileştirme gibi pek çok avantajı beraberinde getirir. Bu noktada şirketlerin, büyüme hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla etkili stratejilere yönelmesi gerekir.  Birçok şirket için büyüme stratejilerinden biri, sermaye artırımıdır. Çünkü sermaye artırımı, şirketlerin büyüme, genişleme süreçlerinde önemli bir adım olduğundan şirketler; mevcut sermayelerini artırarak yeni fırsatlar yakalama, büyüme stratejilerini hayata geçirme imkânına erişebilir. Peki, sermaye artırımı nedir? Sermaye artırımının faydaları ve zararları nelerdir? Gelin, şirketler için önemli bir finansal araç olan sermaye artırımına birlikte göz atalım.

Sermaye Artırımı Nedir?

Sermaye artırımı, şirketlerin mevcut sermayesini artırarak yeni fonlar elde etme sürecidir. Bu süreçte şirket, hisse senedi ihraç ederek veya ortakların ek sermaye yatırımı yapmasıyla sermayesini artırır. Şirketin büyüme stratejilerini desteklemek, mali yapısını güçlendirmek veya borçlarını azaltmak gibi amaçlarla gerçekleştirilebilir. Uygulama aşamasında şirketin; mevcut ortaklarına veya yeni yatırımcılara hisse senedi satışı yapılarak sermaye artırılır, böylece şirketin işletme sermayesi ve faaliyetleri için daha fazla kaynak sağlanmış olur.

Sermaye Artırımı Ne İşe Yarar?

Şirketin finansal yapı ve büyüme potansiyelini güçlendirmek amacıyla gerçekleştirdiği önemli bir adım olan sermaye artırımı, adından anlaşılacağı üzere ilk olarak şirketin mevcut sermayesini artırarak yeni fonlar elde etmesini sağlar. Şirketin finansal yapısını güçlendirerek sermaye, borçları azaltma, işletme sermayesini artırma, büyüme fırsatlarına yatırım yapma ve riskleri dengeleme gibi çeşitli amaçlar için kullanılabilir. Para akışı yeni projelerin finanse edilmesine yardımcı olacağından pazar payını genişletme, farklı pazarlara girme veya ürün geliştirme gibi fırsatları beraberinde getirebilir. Şirketin risklerini dengelemede yardımcı olan sermaye artırımı özellikle kriz dönemlerinde veya belirsiz ekonomik koşullarda oldukça önemlidir.

Sermaye Artırımı Çeşitleri Nelerdir?

Sermaye artırımı çeşitleri, şirketlerin ihtiyaçlarına ve stratejik hedeflerine göre farklılık gösterir. Seçim aşamasında şirketlerin finansal durumu, büyüme stratejileri, piyasa koşulları ve mevcut hissedarların durumu gibi faktörler ele alınır. Böylece şirketler finansal durumlarına uygun olarak sermaye artırımı yapabilir. Örneğin şirketler nakit ihtiyaçlarını karşılamak için bedelli sermaye artırımını tercih edebilirlerken mevcut hissedarların değerlerini korumak, hisse senedi fiyatlarını dengelemek açısından bedelsiz sermaye artırımını tercih edebilir. Sermaye artırımı çeşitleri ise şu şekilde sıralanabilir: 

 • Bedelli sermaye artırımı
 • Bedelsiz sermaye artırımı

Bedelli Sermaye Artırımı

Bir şirketin mevcut hissedarlarından belirli oranda, nakit para karşılığında yeni hisse senetleri satın almasını sağlayan işlem türü bedelli sermaye artırımıdır. Bu işlem, şirketin nakit akışını artırırken aynı zamanda sermayesini güçlendirmesine olanak tanır. Yeni hisse senetleri genellikle piyasa fiyatının altında satışa sunulur, böylece mevcut hissedarlar avantajlı alım yapabilir. Bedelli sermaye artırımı, şirketin büyüme stratejilerini finanse etmek amacıyla kullanılır veya finansal yapıyı güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilir. Bu özelliği sayesinde şirketin sermaye yapısını değiştirmeden hissedarlarına daha fazla yatırım fırsatı sunar.

Bedelsiz Sermaye Artırımı

Bedelsiz sermaye artırımı, bir şirketin mevcut hissedarlarına nakit ödeme yapmadan veya hisse senetleri karşılığında yeni hisse senetleri dağıtarak sermayesini artırdığı yöntemdir. Yani, şirketin içsel kaynaklarını kullanarak gerçekleştirilir ve mevcut hissedarlara yeni hisse senetleri alma hakkı verir. Amacı ise şirketin sermaye yapısını güçlendirmek, büyüme için gerekli finansmanı sağlamaktır. Bu şekilde bedelsiz sermaye artırımı yapacak şirketler büyüme stratejilerini finanse etmek için mevcut hissedarların varlıklarını artırabilir, yeni yatırımcıları çekme potansiyeline sahip olabilir.

Bedelli ve Bedelsiz Sermaye Artırımı Arasındaki Farklar

Bedelli sermaye artırımı, mevcut hissedarların ek sermaye katkısı yaparak yeni hisse senetleri almasıyla gerçekleşirken bedelsiz sermaye artırımında hissedarlar ek sermaye katkısı yapmadan mevcut hisse senetleri üzerindeki haklarını artırır.

sermaye artırımı

Sermaye Artırımında Dikkat Edilmesi Gereken Faktörler

Sermaye artırımı kararı almadan önce şirketin gelecekteki büyüme stratejileri, mevcut pazar koşulları ve sektördeki rekabet durumu gibi faktörler göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca sermaye artırımının şirketin finansal yapılanmasına olan etkileri de detaylı şekilde değerlendirilmelidir. Şirketin finansal geleceği açısından son derece önemli olan bu konuyu uygulamaya geçmeden önce şu detaylara dikkat etmek gerekir;

 • Sermaye artırımı yapmadan önce şirketin genel olarak mali durumunu analiz etmek önemlidir. Borçluluk oranları, likidite durumu ve gelir-gider dengesi göz önünde bulundurulmalıdır.
 • Yeni hisse senetlerinin piyasada talep göreceği, mevcut hissedarların bu yeni payları satın almak isteyip istemeyeceği analiz edilmelidir.
 • Sermaye artırımının mevcut hissedarlar üzerindeki etkileri değerlendirilmelidir. Çünkü hisse senetlerinin değer kaybetmesi veya kazanması mümkündür.
 • Sermaye artırımı sürecinde geçerli yasal düzenlemelere uyum sağlamak ve gerekli izinleri almak gerekir.
 • İyi bir piyasa ortamı, sermaye artırımının başarılı olma olasılığını artırabileceğinden piyasa koşullarını araştırmak son derece önemlidir.
 • Süreç içinde yatırımcılarla etkili iletişim kurulması, onların endişelerinin ve beklentilerinin anlaşılması daha fazla fayda sağlanmasına olanak tanır.

Sermaye Artırımı Yapılırken Karşılaşılabilecek Zorluklar Nelerdir?

Sermaye artırımı yapılırken karşılaşılabilecek zorluklar şu şekildedir:

 • Finansal kaynakların yetersizliği
 • Mevcut hissedarların onayı alınmadan yapılan artırımların hukuken geçersiz sayılması
 • Artırılan sermayenin işletme performansını olumsuz etkileyebilecek düzeyde olması

Sermaye Artırımı Nasıl Yapılır?

Şirketin mevcut sermayesini artırmak için uyguladığı bir finansal işlem olan sermaye artırımı dikkatle uygulanması gereken stratejidir. Bu stratejide işlemler, hisse senetleri aracılığıyla gerçekleşir. Sermaye artırımı yapılırken şirketler, mevcut ortaklarına öncelik tanır ve yeni hisse senetleri ihraç eder. Öncelikle şirketin finansal durumu ile piyasadaki durum dikkate alınarak sermaye artırımının miktarı belirlenir. Ardından ihraç edilecek hisse senetlerinin değeri belirlenir ve söz konusu değer üzerinden yeni hisse senetleri ortaklara sunulur. Bedelsiz sermaye artırımında ise mevcut ortaklara yeni hisse senetleri bedelsiz olarak dağıtılır. İşlemler sürerken şirketlerin yasal düzenlemelere uygun hareket etmeleri, ortaklarına adil davranmaları da son derece önemlidir.

Sermaye artırımı hesaplama; şirketin mevcut sermayesi, sermaye artırımıyla elde edilecek fon miktarı, yeni hisse senetlerinin değeri, ihraç edilecek hisse senetlerinin sayısı gibi faktörlere dayanır. Bedelsiz sermaye artırımı hesaplama işleminde ise mevcut hissedarların yeni hisse senetlerine oranlarına bakılır. Bu tür hesaplamalar, yasal düzenlemelere uygun olarak şirketin finansal danışmanları veya yöneticileri tarafından detaylı şekilde gerçekleştirilir. Peki, sermaye artırımı hangi şirket türlerine uygulanır? İşte sermaye artırımı yapılabilecek şirketler:

Anonim Şirketlerde Sermaye Artırımı

Anonim şirketlerde sermaye artırımı, şirketin büyümesi veya yeni projelere yatırım yapabilmesi için sermaye miktarının artırılması işlemidir. Şirketin mevcut ortaklarından veya dışarıdan yatırımcılardan fon sağlayarak gerçekleştirilir. Anonim şirketlerde sermaye artırımı yapılırken Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili düzenlemeleri doğrultusunda hareket edilmesi gerekir. Bu süreçte genel kurul kararı alınır, sermaye artırımı işlemi tamamlanır ve ilgili belgeler resmî mercilere sunulur.

Limited Şirketlerde Sermaye Artırımı

Limited şirketlerde sermaye artırımı; şirketin faaliyetlerini genişletmek, yeni yatırımlar yapmak veya finansal gücünü artırmak amacıyla sermaye miktarının artırılması işlemidir. Sermaye artırımı işlemlerinde genellikle şirketlerin çeşitli belgeler toplaması, prosedürlere uyması gerekir. Örneğin şirket kaşesi ile imzalanan dilekçe, noter onaylı genel kurul karar örneği, şirket sözleşmesinin tadil metni, nakden taahhüt edilen sermaye ödeme belgeleri, YMM veya SMMM raporu, faaliyet belgesi gibi belgelerin hazırlanması ve sunulması gerekebilir. Ayrıca sermaye artırımının iç kaynaklardan yapılması durumunda ilgili rapor ve belgelerin sunulması da gerekebilir. Ayni sermaye konularak artırılması durumunda ise değerleme raporları, sicil kayıtları ve Rekabet Kurumu’na yapılan ödemelere dair belgelerin sunulması önemlidir.

Sermaye Artırımı Süreçlerinizi Mükellef ile Yönetin!

Doğru stratejiler ve uzman desteğiyle, sermaye artırımı gibi karmaşık süreçleri Mükellef ile etkili şekilde yönetebilir, işletmenizin finansal sağlığını iyileştirebilirsiniz. Mükellef’in profesyonel yaklaşımı ve uzmanlığı, sermaye artırımı süreçlerinizi başarıyla yönetmenizi sağlar;  böylece işlerinizi istediğiniz yönde büyütmenize olanak tanır. Sermaye artırımı prosedürleri ve diğer hizmetler için hemen iletişime geçebilirsiniz.

New call-to-action


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir