Limited Şirket Kurmak

Limited Şirket Nedir? Nasıl Kurulur?

Kuracağınız şirket türünün yapmayı planladığınız iş ve gelir modeliniz ile uyumluluk sağlaması önemli bir husustur. Bu bağlamda limited şirketlerde ortaklığın nasıl olduğuna ve hem kuruluş masraflarını hem de sonrasındaki muhtemelen harcamalara ilişkin detaylı bilgiler verdiğimiz yazımızda tüm sorularınızın cevabını bulabilirsiniz. Peki, öncelikle limited şirket nedir?

Limited Şirket Nedir?

Limited şirket, bir veya daha çok gerçek ya da tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulan şirketlere denir. Bu şirket türünde esas sermaye bellidir ve bu sermaye, ortakların sermaye paylarının toplamından oluşur. 10 Mart 2018 tarihli resmi gazetede yayımlanan 7099 sayılı kanun ile limited şirketin kuruluşu tek bir yerde toplanmıştır ve artık tek bir noktadan kurulduğu için de kuruluş süreci kolaylaştırılmıştır. Sigortacılık ve bankacılık faaliyetleri dışında yasal olan her türlü ticari amaç ve konu için kurulabilmektedirler.

Limited şirketler için önemli hususlar ise şu şekilde ifade edilebilir: Sermaye payı karşılığı hisse senedi çıkaramazlar ve hisse senedi çıkaramadıklarından halka açılamazlar. Aynı şekilde uzun vadeli borçlanmak amacıyla tahvil çıkaramazlar.

Limited Şirketlerde Ortaklık Nasıldır?

Limited şirketi tek başınıza kurabileceğiniz gibi en fazla 50 ortak ile de kurabilirsiniz. Ortaklar şirket borçlarından sorumlu değildir ve sadece şirket kurulumunda taahhüt ettikleri esas sermaye paylarını ödemekle yükümlüdürler. Limited şirketlerin ortakları kamu borçlarından sermayeleri oranında sorumludurlar. Şirket, esas sermaye paylarını içeren bir pay defteri tutmalıdır. Bu defterin içeriğini; ortakların adları, adresleri, her ortağın sahip olduğu esas sermaye payının sayısı, devirleri ve geçişleri durumunda itibari değerleri, grupları ve esas sermaye payları üzerindeki intifa ve rehin hakları ve bu hakların sahiplerinin adları ile adresleri oluşturmaktadır.

Limited şirketlerde sermaye en az 10.000 TL olmalıdır ve her ortağın esas sermaye payının değeri 25 TL ve katları şeklinde olması zorunludur. Ortakların taahhüt ettikleri sermaye paylarının en az 1/4’ü tescilden önce, kalan kısmı ise şirket tescilinden sonraki 24 ay içerisinde ödenmelidir.

Şirketin yönetimi ve temsili şirket sözleşmesi ile düzenlenir. Müdür sıfatını taşıyan bir veya birden fazla ortağa, tüm ortaklara, hatta üçüncü kişilere şirket yönetimi ve temsili verilebilir. Ancak en azından bir ortağın yönetim hakkı ve temsil sorumluluğu olmalıdır. Kararlar ise oy çokluğu ile alınmaktadır.

Kuruluş Masrafları Ne Kadardır?

Mükellef olarak şirket kurulumunda avantaj sağlayacak birçok konuda hizmet sunmaktayız. Bu süreci kişisel olarak yürütmeniz ile karşılaştırıldığında sizlerin hem maddi hem de emek ve zaman açısından tasarruf etmenizi sağlamaktayız. Paket hizmetlerimizden ihtiyacınıza yönelik olanı seçebilirsiniz. Şirket kurulması, online ön muhasebe programı, e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-Serbest Meslek Makbuzu ve e-Defter hizmeti gibi tüm süreçlerde yanınızdayız. Fiyat listesine ulaşmak ve daha detaylı bilgi almak için tıklayınız. 

Limited şirketler kurumlar vergisi mükellefidir ve kurumlar vergisi oranı vergi matrahının %22’sidir. Son zamanlarda bu vergi için bir indirim önerisi sunulmaktadır. Mükellef Blog ve sosyal medya hesaplarımızı takip ederseniz bu gelişmeleri ilk öğrenenlerden biri olabilirsiniz. Verilmesi gereken diğer vergileri ise şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Gerçek kişilerden kiraladıkları işyerleri, aldıkları serbest meslek hizmetleri için muhtasar beyanname vermeli ve gelir vergisi stopajı ödemelisiniz. Muhtasar beyanname aylık olarak verilebileceği gibi çalışan sayısı 10 kişinin altında ise üç ayda bir olacak şekilde de verilebilir.
  • Her ay Katma Değer Vergisi beyannamesi vermelisiniz.
  • 3 ayda bir Kurum Geçici Vergisi beyannamesi vermelisiniz.
  • Limited şirketler verdikleri beyannamelerde maktu damga vergisi ödemekle yükümlüdürler.

Şirket kurulumu ve kuruluşu sonrası tüm süreçlerde yanınızdayız. Muhasebe işlerinizi yönetmeniz için size uçtan uca çözüm sunuyoruz. Mükellef uygulaması hakkında daha detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız. 

New call-to-action
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir