hangi şirket türü daha avantajlı

Hangi Şirket Türü Daha Avantajlı? | Şahıs, Limited, Anonim

Yayın Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Bir veya birden fazla kişinin bir araya gelerek kazanç elde etmek, ürün veya hizmet sunmak amacıyla kurulmuş olan tüzel yapılar şirket olarak tanımlanır. Kuruluş amacı, yönetim şekli farklılıkları ve ürün/hizmete bağlı olarak farklı şirket türü bulunmaktadır. Bu yazımızda Şahıs, Anonim ve Limited şirketleri arasındaki farkları ve avantajları ele aldık. Peki, bu şirketlerin birbirinden farkı nedir? Hangi şirket hangi durumlarda avantaj sağlar?

Şahıs Şirketleri

Şahıs şirketleri, tek bir kişi ya da birden fazla kişi tarafından kurulabilir. Şirket, tüzel bir kişiliğe sahip olmanın yanı sıra ortaklarının sorumlulukları sınırsızdır. Ortak ekonomik çıkarlar elde etmek amacıyla kurulan bu şirketin ortaklığının devri zor bir süreçtir; çünkü ortakların tamamı onay vermediği sürece ortaklık payı başka kişilere devredilemez veya satışı yapılamaz. Şirket ortakları, şirketin borçlarına tüm varlıklarıyla sorumludur. Şirket vergi mükellefi değildir, şirketin ortakları gelir vergisi mükellefidir.

Şahıs Şirketleri Türk Ticaret Kanunu’na (TTK) göre üçe ayrılır:

  1. Adi Komandit Şirket
  2. Adi Şirket
  3. Kolektif Şirket
New call-to-action

Limited Şirket Nedir?

Bir veya birden çok gerçek veya tüzel kişi tarafından ticaret unvanı altında kurulan bir şirket türü olan Limited şirket, belirli bir esas sermayesi olmakla birlikte bu sermaye, esas sermaye paylarının toplamından oluşur. Ortaklar, şirket borçlarından sorumlu değildir; sadece taahhüt ettikleri sermaye miktarı kadar sorumludurlar. 

Limited şirket türü, kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik amaç ve konu için kurulabilir. Limited şirketler, hisse senedi ve tahvil çıkaramaz; sermaye hisselere yerine paylara bölünür. Şirketin kendisi vergi sorumlusudur ve kurumlar vergisi mükellefidir. Ortak sayısı 50 kişiyi geçemez ve ana sermayesi en az 50.000 TL olmalıdır.

Anonim Şirket Nedir?

Önemli ekonomik faaliyetleri gerçekleştirmek için en uygun olan şirket türüdür. Bazı ticari faaliyetlerde anonim şirket kurulması zorunludur. Bunlara örnek olarak; bankacılık, sigortacılık ve finansal kiralama işleri yapan kuruluşlar verilebilir. Anonim şirketin ticaret unvanında A.O. (Anonim Ortaklık) veya A.Ş. (Anonim Şirket) ibaresinin bulunması zorunludur. Türk Ticaret Kanunu’na göre Anonim şirket, sermaye temin etmek amacıyla halka açılabilir ya da borç senedi ihraç edebilir. Ortakların ek ödeme yükümlülüğü yoktur; yalnızca taahhüt ettikleri sermaye payları ile şirkete sorumludur. 

şirket türü

Şirketin üçüncü kişilere sorumluluğu şirketin varlığı ile sınırlıdır. Şirket ortaklarının üçüncü kişilere sorumluluğu ise şirkete temin ettikleri sermaye miktarı ile sınırlıdır. Şirketin temel sermayesi bellidir ve eşit paylara bölünmüştür. Ortak sayısı en az 1 gerçek veya tüzel kişiden oluşmalı ve ana sermayesi en az 250.000 TL olmalıdır.

Ek not: E-Ticaret ve Faktoring şirketleri, anonim ve limited şirketlerin de içinde bulunduğu sermaye şirketi olarak veya şahıs şirketi olarak kurulabilir.

New call-to-action

Anonim ve Limited Şirket Farkları

  • Limited şirket ve Anonim şirket arasındaki farklar ortak sayısı, ortakların sorumlulukları ve hisse devri açısından ortaya çıkar.
  • Anonim şirketlerde ortak sayısında bir kısıtlama yokken, Limited şirketlerde ortak sayısı en fazla 50 kişi olabilmektedir.
  • A.Ş.’lerde şirket ortakları sermaye borçlarını ödedikten sonra kamu borçlarından sorumlu olmazken, LTD.’lerde şirket ortakları SGK primi ve vergi borcu gibi kamu borçlarından taahhüt ettikleri sermaye oranıyla sorumludur.
  • Hisse devri ise LTD.’lerde A.Ş.’lere göre daha zor bir süreçte gerçekleşir. Limited şirketlerde hisse devri noter huzurunda yapılırken, Anonim şirketlerde bir hisse devri sözleşmesi işlemin gerçekleşmesi için yeterlidir. 

Hangi Şirket Türü Avantajlı?

Türkiye’de ticari işletmeler ilk olarak tüzel kişiliğinin olup olmamasına bağlı olarak değişiklik gösterir. Şahıs, Anonim ve Limited şirketlerin tüzel kişiliği olmasının yanında bu şirket türlerinin aralarında önemli farklar da vardır. Bu farklardan ilki; şahıs şirketi ortakları şirketin borçlarından tüm mal varlıkları ile sorumlu iken Limited ve Anonim şirketlerde şirketin kendisi kendi mal varlığı ve borçlarından sorumludur. Şahıs şirketleri; kolay kurulup, kolay kapatılabilen ve kuruluş masrafları diğerlerine göre az olan şirketlerdir.

Şirket sahibi olmak isteyen kişi ve yatırımcılar açısından, ticari risk ve iş hacmine bağlı olmakla birlikte en avantajlı şirket türü limited veya anonim şirket denilebilir; ancak başlangıç aşamasında olup fikrinizi küçük çaplı da olsa harekete geçirmeyi ve vergi avantajlarından yararlanmayı hedefliyorsanız şahıs şirketi doğru bir başlangıç olacaktır.

Mükellef ile Şirketinizi Kurun!

Sizin için hangi şirket türünün daha avantajlı olduğuna karar verdiyseniz, şahıs, limited ya da anonim şirket fark etmeksizin Mükellef ile kısa bir süre içerisinde şirketinizi kurabilirsiniz. Halen daha hangi şirket türünün size daha uygun olduğundan emin değilseniz profesyonel Mükellef ekibi ile iletişime geçerek destek alabilirsiniz. Hemen ekibimiz ile iletişime geçin, hayalini kurduğunuz şirkete kısa süre içerisinde sahip olun!

New call-to-action


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir