Stopaj Nedir? Neden Ödenir?

Stopaj Nedir? Neden Ödenir?

Bugünkü yazımızda, işlerimizi yürütürken vergi konusunda sıklıkla duyduğumuz bir terim olan stopaj nedir ve kira sözleşmelerinde stopajın hesaplanmasını inceleyeğiz.

Stopaj Nedir?

Stopaj, gelir vergisi veya kurumlar vergisi mükellefi olan bir kişi veya kurumun kazanç tutarından ödeme esnasında, kanunlarda belirtilen oranlara göre ödemenin bir kısmının korunarak, vergi dairesine vergi mükellefi adına peşin olarak yatırılması anlamına gelmektedir.

Uygulanmakta olan vergi sisteminde gelir vergisi ve kurumlar vergisi için vergi mükellefi belirli dönemler için hazırladığı beyannameye esas olarak gelirine göre vergi ödemektedir. Gelir Vergisi Kanunu uyarınca belirlenmiş bazı durumlarda ise geliri elde eden kişi veya kurum bu beyannamelere ihtiyaç duymamakta çünkü ilgili ödemenin yapıldığı anda vergi kesintisi yapılmaktadır. Yani ödemenin kaynağında yapılan bu kesintiye stopaj denmektedir.

Stopaj Nedir, Neden Ödenir?

Stopaj Neden Ödenir?

  1. Devlet için vergi gelirlerinin tahsilatını hızlandırır. Verginin tahsil edilmesi için geçen her gün enflasyonla beraber verginin değerini düşüreceğinden dolayı, verginin hızlı tahsil edilmesi vergi değerindeki kaybı engellemektedir.
  2. Vergi tahsilatlarında ortaya çıkan maliyetleri en aza indirmektedir.
  3. Vergilerde kayıp ve kaçak durumunun önüne geçmekte ve vergi tahsil etme sürecini daha güvenli duruma getirmektedir.
  4. Vergiler birikmeden önce kesileceği için net gelir kazancı olan mükellef için vergi yükünü azaltmaktadır.

Kira Ödemelerinde Stopaj Nedir?

Stopaj konusunda en sık sorulan sorulardan bir tanesi de kira stopajı ile ilgili sorulardır. Her şirketin vergi dairesine kayıt esnasında göstereceği ve varlığını kanıtlayacağı bir faaliyet adresi bulunması gerekmektedir. Bu adres çoğu zaman şirkete ait olmamakta ve belirli süreler için kiralanmaktadır. İşyeri adresi için kiracı taraf, kira sözleşmesindeki miktarın stopaj uygulanacak oranını kira bedelinden ayrı şekilde ev sahibine değil vergi dairesine yatırmalıdır.

Kira Stopajı Nasıl Hesaplanır?

Gelir Vergisi Kanunu 94. madde uyarınca sadece ticari taşınmaz olarak kiralanan taşınmazların gerek net gerekse de brüt kira tutarı üzerinden %20 kira stopaj oranı uygulanacaktır.

Örneğin;  Ahmet Bey şirket sahibidir. Ahmet Bey işyeri adresi için kira sözleşmesini brüt 5.000 TL ücret üzerinden gerçekleştirmiştir. Ayşe Hanım ise net 5.000 TL ücret üzerinden gerçekleştirmiştir. Bu durumda Ahmet Bey’in ödeyeceği stopaj oranı %10 iken Ayşe Hanım ise %25 stopaj ödemekle yükümlü olacaktır.

Ahmet Bey; 5.000 TL x 0.10 = 500 TL
Ayşe Hanım; (5.000 x 1.1) x 0.10 = 555 TL stopaj ödeyecektir.

Temel Vergi Türleri yazımızı da inceleyebilirsiniz. Aklınıza takılan soru işaretleri için web sitemizdeki canlı destekten ve telefon üzerinden bize ulaşabilirsiniz.

New call-to-action