Butce Planlama Nedir Sirketler icin Neden Onemlidir

Bütçe Planlama Nedir? Şirketler İçin Neden Önemlidir?

Yayın Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Şirketler her iş yılının sonunda, önlerini daha rahat görebilmek ve kâr edebilmek için gelecek yılların bütçe planlamalarını yaparlar. Peki, şirketlerin olmazsa olmazı hâline gelen bütçe planlaması nedir ve ne işe yarar?

Bütçe Planlama Ne İşe Yarar? 

Bütçe planlaması, ticari bir işletmenin önceki yıl yaptığı satış ve faaliyetleri göz önüne alarak gelecek yıl için yaptığı finansal hazırlık sürecine verilen addır ve şirketin bünyesinde bulundurduğu tüm departmanları kapsar. Bütçe planlaması ile şirketler sadece finansal durumları hakkında detaylı bilgiye ulaşmakla kalmaz, aynı zamanda ihtiyaçlarına uygun bir plan sayesinde gelecek yıl için de hazırlık yapabilir ve tedbir alabilirler.

Şirketlerde Bütçe Planlama Neden Önemlidir?

Şirketler hazırladıkları bütçe planı sayesinde finansal süreçlerini etkili bir şekilde yürütebilir ve oluşturdukları dönemsel planlamalar ile başarıyı ölçebilirler. Bunun yanı sıra oluşturulan bütçe planı, işletmeler için birçok avantajı da beraberinde getirir. Bu avantajlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Maliyet ve para yönetimi,
 • Yürütülecek proje ve faaliyetler için uygun kaynaklar sağlama ve denetleyebilme,
 • İş performansını ve verimliliği takip edebilme,
 • Hedeflere daha kolay ulaşma ve ileriye doğru çok yönlü düşünebilme,
 • Finansla ya da diğer konularla ilgili çıkabilecek sorunlara karşı tedbir alabilme,
 • Çalışan ve birim motivasyonu,
 • Bölümleri, yöneticileri ve çalışanları ortak bir amaç etrafında birleştirme ve verimliliklerini ölçebilme.

Şirketlerin bu avantajları elde edebilmesi için bütçe planlama sürecinin etkin bir şekilde sürdürülmesi gerekir. Süreç içinde tüm departmanların planlamaya dahil edilmesi önemlidir. Tüm departmanlar tarafından ayrı ayrı hazırlanacak olan detaylı bütçeler sayesinde şirket için etkili bir plan hazırlanabilir.

Bütçe Planlama Nasıl Yapılır?

Şirketinize doğru ve etkili bir bütçe planı hazırlayabilmek için takip etmeniz gereken adımları sıralayalım:

 1. Bütçe Planının Kapsayacağı Dönemin ve Hedeflerin Belirlenmesi

Şirketler, bütçe planı hazırlarken ilk olarak planın kapsayacağı döneme karar vermelidir. Ticari işletmelerin çoğu daha gerçekçi olmak için 6 aylık veya 3 ayı kapsayacak şekilde 4 çeyrekten oluşan 1 yıllık bütçe planlaması hazırlar. Daha uzun süreler için hazırlanan planlar gerçekçilikten uzaktır ve hata oranını artırır. Zaman dilimi kararlaştırıldıktan sonra işletme gelir hedefleri ve giderlerin belirlenmesi ile bütçe planının temeli oluşturulur.

 1. Bütçe Planı Hazırlanması ve Tahmin

Bütçe planı, şirkette yönetim de dâhil bütün departmanların ve bu departmanlardaki çalışanların iş ile ilgili gelecek dönem ihtiyaçları dikkate alınarak özenle hazırlanır. Bu hazırlıklar yapılırken aylık nakit giriş-çıkış tahmini ve sapma analizleri de yapılmalı, gerekli tedbir alınmalıdır.

 1. Hedef Belirlenmesi

İşletmenin geçmiş dönemlerdeki satış verileri incelenmelidir. Ardından döneme ait satış miktarları, maliyetler ve gelirler ile ilgili hedefler belirlenerektüm departmanlara bütçe hedefleri bildirilmeli ve uygulatılmalıdır.

 1. Bütçe Takibi

Şirket; hazırlamış olduğu bütçe planını sürekli olarak takip etmeli, sapmaları belirlemeli ve gerekli revizeleri yaptıktan sonra sapmalara fırsat vermemek için tedbir almalıdır. 

Bütçe Planlama Örneği

Bütçe planı; işletme gelirinden kira, çalışan masrafları gibi sabit giderler, değişken giderler ve vergi gibi işletme dışı giderler çıkarıldıktan sonra geri kalan kâra göre hazırlanır. Daha net sonuçlara ulaşabilmek için mutlaka sapma miktarı da hesaba katılmalıdır. Bir örnek üzerinden açıklarsak:

X işletmesinin aylık geliri 100 bin TL olsun. Sabit giderleri 30 bin, değişken giderleri 20 bin, işletme dışı giderler ve sapma miktarı da 10 bin olarak planlansın.

100.000 – 50.000 = 40 bin TL işletmenin ulaşmak istediği kârdır. Ay sonunda şirket kasasında 40.000 varsa plan %100 başarılı olmuş ve doğru uygulanmıştır.

40 bin TL üzerinde bir miktar varsa plan başarısı %100’ün üzerindedir, 40.000 altında bir miktar varsa plan başarı %100’ün altında kalmıştır. Bütçe planını etkin şekilde uygulayabilmek en az planı hazırlamak kadar önemlidir.

Mükellef ile Şirketinizi Kurun, Yönetin ve Büyütün

Mükellef olarak girişimciler için şirket kuruluşunun yanı sıra finansal süreç yönetimi ve ön muhasebe desteği gibi kapsamlı hizmetler sunuyoruz. Uzman ekibimizin yardımıyla şirketinizin tüm ihtiyaçlarını online olarak tek bir platform üzerinden karşılayabilmenizi sağlıyoruz. Türkiye’nin yanı sıra ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği ülkelerinde de şirket kurma hizmeti veren Mükellef hakkında daha fazla bilgi almak için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

New call-to-action