Hedef Kitle ve Hedef Pazar Nedir? Nasıl Belirlenir?

Hedef Kitle Nedir? Nasıl Belirlenir?

Yayın Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Pazarlamanın söz konusu olduğu iş alanlarında, mevcut durumu analiz etmek ve doğru tanımlanmış bir hedef kitleye hitap etmek oldukça önemlidir. Bu yüzden hedef pazar ve kitle seçimi yaparken bazı noktalara dikkat etmek gerekir. Peki, hedef pazar ve kitle nasıl belirlenir? Hedef kitle analizi nasıl yapılır? 

Hedef Pazar Nedir?

Hedef pazar kavramı; e-Ticaret ile internetten satış yapan işletmelerin ürünlerini satın alabilme ihtimali yüksek olan ve dolayısıyla firmaların hitap etmek istediği müşteri grubu anlamına gelir. Hedef pazar belirlenirken ilgili grubun; bulunduğu coğrafya, ilgi alanları, ihtiyaçları, tüketim alışkanlıkları ve demografik özellikleri gibi veriler dikkate alınır. Hedef pazarla birlikte müşteri ihtiyaçlarını ölçmek, değerlendirmek ve talebin aktif olduğu ürün gruplarını belirlemek çok daha kolaylaşır.

Hedef Pazar Belirleme Stratejileri Nelerdir?

e-Ticaret şirketleri tarafından hedef pazar belirlemek için kullanılabilecek birden fazla strateji mevcuttur. Bu stratejiler aşağıdaki gibi özetlenebilir.

Farklılaştırılmış Pazarlama 

Çok pazar stratejisi olarak da bilinen farklılaştırılmış pazarlamanın amacı; satışları artırmak için her pazar dilimine özel ürünler geliştirmektir. Bu stratejiyi kullanan işletmeler, hedef pazarları parçalara ayırarak ilerler. Farklılaştırılmış pazarlamanın bu özelliği üretim, dağıtım ve pazarlama maliyetlerini artırırken aynı zamanda kârlılık oranlarının da yükselmesini sağlar. Farklılaştırılmış pazarlama stratejisini uygulayanlar, yer aldıkları pazarlarda şirketlerini hızlı bir şekilde geliştirerek güçlü firmalar arasındaki yerini alabilir.

Dar Dilimli Pazarlama

Daha çok niş pazar stratejisi olarak bilinen dar dilimli pazarlamada, şirketlerin hedef pazarlarında yer alan en küçük bölümlerden birine odaklanması amaçlanır. Genel olarak niş pazar stratejisinde işletmelerin şu hedefleri gerçekleştirmesi beklenir:

 • Hedef pazarda yer alan spesifik bir ürün grubunu seçmek, 
 • Niş grubun ihtiyaçlarını gidermeye yönelik ürünler üretip satmak, 
 • Niş ürünlerle ilgili pazardaki boşluğu doldurmak, 
 • Niş pazar stratejisi ile hareket ederek maliyetleri azaltmak, 
 • Niş pazar stratejisini uygulayan küçük ölçekli bir marka olmak. 

Yoğunlaştırılmış Pazarlama Stratejisi

Tek pazar stratejisi olarak da bilinen yoğunlaştırılmış pazarlama, e-Ticaret şirketlerinin hedef pazarda sadece bir bölüme odaklandığı strateji olarak tanımlanabilir. Bu yöntem ile ilerlemeyi tercih eden bir şirket, pazardaki bölümler arasından bir tanesini hedef pazar olarak kabul eder. Yoğunlaştırılmış pazarlama stratejisi daha çok hızlı bir şekilde satış yapmak isteyen şirketler için uygun bir tercihtir. Tek pazar stratejisi ile işletmeler aşağıdaki sonuçlara ulaşabilir:

 • Bu yöntemle bir şirket hedef kitlesinde yer alan kişilere daha kolay bir şekilde ulaşır. 
 • Aynı kategoride yer alan ürün ve hizmetlere ilgi duyan müşterilere yönelik geliştirilen çalışmalar, tek pazar stratejisini benimseyen işletmelerin operasyonel sürecini hızlandırır. 
 • İşletmeler tek pazar stratejisiyle kısa sürede rakiplerinin önüne geçebilir. 
 • Bu stratejinin uygulanması ilgili işletmenin satışlarını da artıracaktır.   

Farklılaştırılmamış Pazarlama Stratejisi 

Tüm pazar stratejisi adıyla da bilinen farklılaştırılmamış pazarlama, e-Ticaret şirketlerinin hedef pazarlarını bir bütün olarak değerlendirmesidir. Tüm pazar stratejisinde e-Ticaret firmalarının ilgili pazarı bölümlendirme yoluna gitmeden pazarın tamamına yönelik çalışmalar yapması amaçlanır. 

Hedef Pazar Seçiminde Dikkat Edilecek Faktörler Nelerdir?

Pazar bölümlendirme çalışmasını yapan işletmeler bu aşamadan sonra hedef pazar seçimine geçebilir. Hedef pazar seçerken e-Ticaret şirketlerinin belli faktörleri göz önünde bulundurması gerekir. İhtiyaçları karşılamaya ve zaman içerisinde bunu devam ettirmeye odaklanan firmalar, şu hususları göz önünde bulundurarak hedef pazar seçimi yapabilir:

 • İşletmenin mevcut kaynakları,
 • Hedeflenen ürün özellikleri,
 • Ürünün pazardaki yeri,
 • Pazarın yapısı,
 • Rekabet durumu.

Hedef Kitle Nedir?

Hedef kitle kavramı, pazarlaması yapılacak olan ürün veya ürünlere ilişkin istatistiksel bilgiler içerir. Buna göre hedef kitle araştırması, pazarlanacak olan ürünün kim için ve ne için satılacağı sorularının yanıtını verir. Özellikle internet üzerinden ürün satmak isteyen e-Ticaret şirketlerinin, her şeyden önce bir kitle belirlemesi gerekir. Hedef kitle; cinsiyet, yaş, eğitim, yaşanılan yer gibi filtreler sayesinde kolay ve etkili bir şekilde belirlenebilir. 

Hedef Kitle Analizi Nasıl Yapılır?

Hedef kitle analizi; iş planı oluşturarak pazarlama, reklam ve satış stratejileri geliştirip ürünlerin tanıtımını yapmak için gerekli adımların başında yer alır. Şirketinizi konumlandırmak için bu analizi yaparken aşağıdaki aşamaları takip edebilirsiniz.

Mevcut Hedef Kitlenizi İnceleyin 

Mevcut bir hedef kitleniz bulunuyorsa onların geçmiş alışverişlerini inceleyebilir, alışveriş yaptıkları konumları belirleyebilir ve anketler düzenleyerek alışveriş alışkanlıkları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Satış stratejilerinizi de buna göre ayarlayabilirsiniz.

İdeal Hedef Kitlenizi Tanımlayın 

Hedef kitle analizi yaparken öncelikle ulaşmak istediğiniz kitleyi tanımlamanız gerekir. Bu süreçte kitlenizi tanımlamak için; yaş, konum, ilgi alanları, cinsiyet, internetten alışveriş alışkanlıkları, gelir düzeyi, aktif oldukları sosyal ağlar gibi detaylara göz atabilirsiniz. 

Hedef Kitlenizi Bölün

Hedef kitlenizi detaylandırabilir ve farklı gruplara ayırabilirsiniz. Böylece reklam ve pazarlama stratejileri çeşitlendirilerek hedef kitle genişletilebilir. Kitlenizi bölerken; demografik yapı, ilgi alanları ve ihtiyaçlar, coğrafi konum ve internetten satın alma alışkanlıkları gibi unsurlara göre gruplandırma yapabilirsiniz.

Pazarlama Kanallarınızı Belirleyin

Hedef kitle analizi yaparken satış aşamasında tüketicilere nasıl ve nerede ulaşacağınızı bilmeniz oldukça önemlidir. Bu bilgiyi elde etmek için hedef kitlenizin aktif olduğu kanallara yönelebilirsiniz. Hedef kitlenize yönelik sosyal ağ reklamları, Google Ads kampanyaları, influencer pazarlama çalışmaları ve sponsorlu içerikler gibi konseptleri inceleyebilirsiniz. 

Mükellef ile Şirketinizi Kolayca Kurun ve Yönetin!

Hedef kitle ve pazar analizi yaptıktan sonra şirketinizi kurmaya hazırlanabilirsiniz. Finansal süreç yönetimi de dahil olmak üzere girişiminiz için ihtiyacınız olan tüm hizmetlere Mükellef ile çok kolay bir şekilde tek platform üzerinden ulaşabilirsiniz. Girişiminizi Mükellef ile hayata geçirdikten sonra marka tescil, sanal ofis, KOSGEB danışmanlığı gibi ek hizmetlerden faydalanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için tıklayın! 

New call-to-action