İşletme Sözleşmesi (Operating Agreement) Nedir? Ne İşe Yarar?

İşletme Sözleşmesi (Operating Agreement) Nedir? Ne İşe Yarar?

Yayın Tarihi: Güncelleme Tarihi:

‘’Operating agreement’’ Türkçe’ye işletme sözleşmesi olarak tercüme edilmektedir. Bu yazımızda Amerika’daki şirketlerin faaliyetleri için oldukça önemli olan bu sözleşmeden bahsedeceğiz.

İşletme Sözleşmesi Nedir? 

İşletme sözleşmesi, LLC’ler tarafından kullanılan ve şirketin şartlarını üyelere açıklayan önemli bir yasal belgedir. Şirketin kurallar, düzenlemeler ve hükümler dahil olmak üzere mali ve işlevsel kararlarını ana hatlarıyla belirtir. Belgenin amacı, şirketin iç operasyonlarını işletme sahiplerinin özel ihtiyaçlarına uygun bir şekilde yönetmektir. Belge, limited şirket üyeleri tarafından imzalandıktan sonra, onları sözleşme şartlarına bağlayan resmi bir belge görevi görür.

İşletme Sözleşmesine Neden İhtiyaç Duyulur?

İşletme sözleşmesi, üyelere göre bir limited şirketin (LLC) şartlarını açıklayan bir belgedir. İşletmenin izleyeceği yolu ortaya koyar, operasyonlar ve yönetim açısından netlik sağlar. Tipik bir sözleşme, LLC için yönergeler ve kurallar belirleyen bir sözleşme belgesidir.

İşletme sözleşmelerinin yararları maddeler halinde şu şekilde sıralanabilir.

  • İşletmenin sınırlı sorumluluk statüsünü korumak için: İşletme sözleşmeleri, üyelerin LLC’ye karşı kişisel sorumluluktan korunmalarını sağlar. Bu özel formalite olmadan, LLC’ler tek kişilik şahıs şirketlerine veya ortaklığa benzeyebilir ve bu durumda şirket sahipleri kişisel sorumluluk üstlendikleri için tehlikeye girebilirler.
  • Sözlü anlaşmaları açıklığa kavuşturmak için: Üyeler belirli şartları sözlü olarak kabul etmiş olsalar bile, yanlış anlama veya yanlış iletişim gerçekleşebilir. Operasyonel koşulların ve diğer iş düzenlemelerinin yazılı olarak ele alınması her zaman en iyisidir, böylece herhangi bir çelişki durumunda bunlara başvurulabilir.
  • Sözleşmeyi eyaletin gözünde korumak için: Amerika’daki her eyalet resmi bir işletme sözleşmesi olmayan LLC şirketler için geçerli olacak kuralları ana hatlarıyla belirtmiştir. Eyalet tarafından belirlenmiş kurallar çok genel olduğundan, şirketlerin işletme sözleşmelerini kendi gerekliliklerine göre hazırlaması daha uygun olacaktır. 

İşletme Sözleşmeleri Hangi Maddelerden Oluşur?

Sadece burada sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte; üyelerin sahiplik yüzdeleri, üyelerin oy hakkı ve sorumlulukları, üye ve yöneticilerin yetki ve görevleri, kâr ve zararın dağıtılmasına ilişkin kurallar, bir üyenin şirketten ayrılmak ve payını satmak istemesi durumunda geçerli olan satın alma ve alım-satım hükümleri, herhangi bir üyenin ölümü durumunda ne olacağı gibi hususlara işletme sözleşmelerinde yer verilebilir. 

LLC’ler için İşletme Sözleşmesi Zorunlu Mudur?

İşletme sözleşmelerinin gerekliliği, oluşturulduğu duruma bağlıdır. Birçok eyalette şirketler için bu sözleşmeyi hazırlamak zorunlu değildir. Ancak çoğu eyalette şirket kurmak için böyle bir gereklilik olmasa bile işletme sözleşmesi olmadan faaliyet göstermek akıllıca değildir. Çünkü bu sözleşmeyi imzalamayan şirketler, eyaletler tarafından belirtilen kurallara tabidir. Böyle bir durumda eyaletin koyduğu genel kurallar her şirket için doğru olmayabilir. Örneğin; bir sözleşmenin yokluğunda, bazı eyaletler bir LLC’de elde edilen tüm kârların sermaye katkısına bakılmaksızın her bir ortak tarafından eşit olarak paylaşılmasını şart koşabilir. Ayrıca işletme sözleşmeleri, ortakları herhangi bir kişisel sorumluluktan da koruyabilir.

Tek Ortaklı LLC’ler İşletme Sözleşmesine İhtiyaç Duyar mı?

Bir ticari girişimin yalnızca tek bir sahibi/çalışanı olsa bile, şirketin işleyiş biçimini bir sözleşmeyle düzenlemek yine de faydalı olabilir. İşletme sözleşmesine sahip olmak, LLC ile şirket sahibi arasında yasal bir sınır oluşturur, böylece şirket sahibi LLC’nin borçlarından veya yükümlülüklerinden sorumlu tutulmaz. Aksi takdirde, LLC’nin alacaklıları, şirket sahibinin kişisel varlıklarını takip edebilir.

İşletme Sözleşmesinin Hükümleri Değiştirilebilir mi?

LLC işletme sözleşmeleri genel olarak değiştirilebilir, ancak bunu yapma prosedürleri farklılık gösterecektir. Çoğu durumda işletme sözleşmelerini değiştirme süreci, sözleşmenin kendisinde açıklanmalıdır. Örneğin bazı LLC’ler, sözleşmenin yalnızca üyelerin oybirliği ile değiştirilebileceğini veya yalnızca yılın dördüncü çeyreğinde değiştirilebileceğini belirtebilir. Bir LLC’nin değiştirilemeyen bir işletme sözleşmesine sahip olması bile mümkündür. Açıkça belirtilmemişse, işletme sözleşmelerini değiştirme süreci, o eyaletteki LLC’ler için varsayılan kurallara göre belirlenir.

İşletme Sözleşmesi Nerede Saklanmalıdır?

İşletme sözleşmeleri, şirketlerin temel kayıtları ile birlikte tutulmalıdır. Dosyalanmaları zorunlu değildir ve bu nedenle şirket kayıtlarıyla birlikte saklanması yeterli olup, herhangi bir kuruma ibrazı gerekmemektedir.

Amerika’da İşletmenizi Mükellef ile Kurun

Amerika’da şirket kuruluşunuzu hızlı bir şekilde tamamlamanın ve vergiler de dahil olmak üzere şirketinizin tüm finansal süreçlerini yönetmenin çok kolay bir yolu var! Mükellef’in, Amerika’da şirket kurma ve yönetme sürecini kolaylaştıran özellikleri ile hayalinizdeki işi en kısa sürede hayata geçirebilirsiniz. Amerika’da beyanname ve muhasebe hizmetleri de sunan Mükellef, Amerika’daki şirketinizin kuruluşundan finansal süreçlerinin yönetimine kadar her aşamada size destek olmaya devam eder. Ayrıntılı bilgi için tıklayın!

New call-to-action