alman vergi sistemi

Alman Vergi Sistemi

Yayın Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Alman vergi sistemi dünyanın en kapsamlı vergi sistemleri arasında yer alır. Vergi konusunda sıkı bir takip sürdüren Almanya’da para kazanan her birey, gelir vergisi ödemekle yükümlüdür. Bu yöntemle Almanya, herkesin kamuya katkıda bulunmasını sağlar. Burada da ülkemizde olduğu gibi tam mükellef ve dar mükellef ayrımları görülür. Peki Alman vergi sistemi nasıl işler, kıstasları nelerdir? Bu yazımızda Alman vergi sistemi hakkında bilinmesi gereken detaylara yer vereceğiz.

Alman Vergi Sistemi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Almanya’da para kazanan her bireyin geliri üzerinden vergi alınır. Ülkede vergi oranının vergiye tabi gelirle birlikte arttığı bir sistem söz konusudur. Almanya’da birden fazla iş yapan veya kendi işletmesini yöneten kişiler bordro kesintileri yoluyla gelir vergisi öder. Bu ülkede mukim olan tüm bireyler dünya çapındaki gelirleri üzerinden vergi ödemesi gerçekleştirir. Yerleşik olmayan kişiler ise sadece Alman kaynaklı yatırım, istihdam ve stopaj yoluyla vergilerini öder. Ülkedeki en önemli vergi türleri gelir vergisi, kurumlar vergisi, ticaret vergisi ve VAT yani katma değer vergisidir. Alman vergi sistemindeki bu dört vergi türünü yakından inceleyelim.

Almanya’da Gelir Vergisi 

Elde edilen gelir üzerinden vergi ödeme yükümlülüğünün yanında, “daimî ikametgâh” testini geçenler de Almanya’daki ve denizaşırı ülkelerdeki gelirleri üzerinden vergiye tabi tutulur. Almanya’da 2024 yılı için bireysel gelir vergisi oranlarının aşağıdaki gibi olması öngörülmektedir:

  • 11.604 Euro’ya kadar %0 
  • 11.604 – 66.760 Euro arası %14 – %42 
  • 66.760 – 277.825 Euro arası %42 
  • 277.856 Euro ve üzeri %45 

Almanya’da Kurumlar Vergisi 

Alman vergi sisteminde kurumsal federal vergi oranına ek olarak bir dayanışma ücreti ödemesi alınır. Yani 2024 yılında kurumlar için belirlenen %15’lik vergi dilimi ödenirken aynı zamanda dayanışma ücretinin de ödenmesi gerekir.  Belediyeye ödenecek olan bu ücret %15’lik kurumlar vergisinin yüzde 5,5’i oranında belirlenir. Bunun yanı sıra ülkenin farklı şehirlerinde faaliyet gösteren şirketlerin çalışanlarının bulunduğu yere göre ödeyeceği işletme vergisi farklı olabilir.

Almanya’da Ticaret Vergisi 

Almanya’da ticari kazanç elde eden gerçek ve tüzel kişiler, gelir vergisine ek olarak ticaret vergisi ödemekle yükümlüdür. Burada kolektif şirket, komandit şirket ya da limited komandit şirketiniz varsa elde ettiğiniz kazançların ticari kazanç statüsünde değerlendirildiğini bilmeniz gerekir. 

Almanya’da ticaret vergisi, işletmenin faaliyet gösterdiği belediyeye bağlı olarak değişiklik gösterebilmekle birlikte, %8,75 ile %20,3 arasında bir oranda ticaret vergisi alınmaktadır. Bu noktada hisse satışından elde edilen sermaye kazançlarının genel olarak vergiden muaf tutulduğunu söylemek mümkündür.

Almanya’da Katma Değer Vergisi (VAT)

Avrupa’daki birçok ülkede olduğu gibi Alman vergi sisteminde de VAT yani katma değer vergisi, yapılan mal ve hizmet teslimleri üzerinden alınan bir vergi türüdür. Burada katma değer vergisine tabi tutulmayan bazı istisnalar söz konusudur. Bunlar; ihracatlar, Avrupa Birliği içerisindeki ihracatlar, bazı kira gelirleri, sosyal istisnalar ve diğer istisnalar olarak sıralanabilir. Almanya’da uygulanan katma değer vergisi oranı 2024 yılı için %19’dur. Belirli tüketim malları ve günlük hizmetler (yemek, gazeteler, toplu taşıma ve otel konaklama gibi) için ise %7’lik indirimli oran uygulanır.

Alman vergi sistemi, Almanya vergi sistemi, Almanya vergi oranları, Almanya gelir vergisi, Almanya KDV oranı, Almanya'da şirket vergileri, Almanya kurumlar vergisi

Almanya’da Kurulan Şirketlerin Vergilendirilmesi

Almanya’da bir kolektif veya kommandit şirket hissedarı iseniz elde ettiğiniz kazanç payları üzerinden gelir vergisi ödemekle mükellef olursunuz. Bu şirketlerde hissedar olan bireylerin gelir tanımı ticaret vergisinin ödenmesi noktasında belirleyici görev üstlenir. Söz konusu hissedarlar istisnai olarak, ticari geliri yerine gayrimenkul sermayesinden gelir elde ederse ticaret vergisi ödemekle yükümlü değildir. Ancak gerekli görülürse ticaret vergisi gelir vergisinden düşebilir. Limited ve anonim şirketler ise 15% oranında kurumlar vergisi ödemek zorundadır.

Almanya’da Kurumlar Vergisi Beyannamesi Nasıl Verilir?

Almanya’da pek çok farklı sebepten dolayı vatandaşların ELSTER’e kayıt olması gerekebilir. Özellikle bireyler, işverenler, girişimciler ve dernekler ELSTER kullanarak kurumlar vergisi beyannamesi için kayıt yaptırabilir. Almanya’da kurumlar vergisi beyannamesi vermek için birkaç adımı takip etmeniz gerekir. Kayıt formunu online olarak doldurup kayıt verilerini gönderdikten sonra ELSTER portalı üzerinden bir onay postası alırsınız. Daha sonra mektupla aktivasyon kodu göndermeniz gerekir. Bu işlemlerin ardından kurumlar vergisi beyannamenizi tamamlayabilirsiniz. ELSTER’dan alacağınız sertifika sayesinde bilgileri doğrulayabilir ve güvenli bir şekilde elektronik imza kullanabilirsiniz.

Avrupa’da Şirket Kurmak için Mükellef’ten Destek Alın

Avrupa pazarına giriş yapmak ve hayalinizdeki işi hayata geçirmek Mükellef ile artık çok kolay! Mükellef, Estonya üzerinden Avrupa’da şirket kurmak ve sonrasındaki tüm süreçler için online destek sağlar. Mükellef hizmetleri ile şirketiniz için durum ve doküman takibi yapabilir, ön muhasebe ve diğer vergisel süreçleri yönetebilirsiniz. Avrupa’daki şirketinizi tek platform üzerinden yönetirken size kalan tek şey, Mükellef ile kurduğunuz şirketin başarısına odaklanmak olur. Mükellef’in Estonya üzerinden Avrupa Birliği’nde sunduğu hizmetler hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.

New call-to-action