Alt İşveren Nedir? Asıl İşveren ile İlişkisi Nedir?

Alt İşveren Nedir? Asıl İşveren ile İlişkisi Nedir?

Yayın Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Şirket içerisindeki tüm işin asıl işveren tarafından yapılması, asıl iş haricinde diğer alanlarda da çok çalışmaya ve dolayısıyla da asıl işe odaklanamamaya sebep olabilmektedir. Peki, alt işveren nedir? Asıl işverenle ilişkisi nedir?

Alt İşveren Nedir?

Bir şirketteki asıl işin yapılmasının yanı sıra şirketin bazı bölümlerinde çalıştırılmak üzere ikinci bir işveren görevlendirilmektedir. Taşeron olarak da adlandırılabilir. Asıl işveren, çalıştığı alanların yanı sıra işyerinde belirlenen bazı bölümlerde uzmanlık gerektiren teknoloji, zaman, ekipman gibi çok sayıda sebepler doğrultusunda alt işverenliklerle çalışabilir.

Örneğin; şirket içerisinde görevlendirilecek olan güvenlik görevlileri ya da temizlik hizmetleri vb. hizmetler asıl işverenler tarafından devredilebilir. Asıl işveren bu konuda ikinci bir işverenin hizmeti ve tecrübelerine güvenerek ona sorumluluk yüklemektedir. İşin yapılması sırasında oluşacak masraflar, personellere ödenecek tutarlar, personel seçimi ve yönetimi alt işveren tarafından karşılanmaktadır. 

Asıl İşverenle Arasındaki İlişki Nedir?

4857 sayılı iş kanununca da yürütülmekte olan alt işverenlik, asıl işin yanı sıra gerekli olan diğer işler için yardımcı olabilmesi açısından bir anlaşma sağlanılması durumudur. 

Asıl işin yürütülmesinde yardımcı olan kişi, işin yalnızca belirlenen kısımlarında sorumluluk sahibidir. Kanun kapsamında devamlılık zorunluluğu yoktur. Geçici olarak çalıştırılabilen alt işverenler, asıl işverenin onayı ile devamlılık da sağlayabilmektedir. Asıl iş, mal ya da hizmet üretiminin esasını oluşturan iş iken; yardımcı iş ise mal ve hizmet üretimine bağlı, zorunlu olmayan, ihtiyaç duyulan işlerdir. Asıl işveren ekstra bir masraf yapmamak ve ekstra bir zaman harcamamak adına bu görevleri üstlenecek kişilerle birlikte çalışmaktadır. 

Alt İşverenlik Yönetmeliği için Gerekli Koşullar Nelerdir?

Yönetmelik kapsamında olan 4. Madde ile gerekli koşulların neler olduğu açıklanmıştır. Bu koşullar şunlardır:

  1. İş yerinde işçi çalıştıran asıl işverenin varlığı: İş yerinde asıl işverenin kendi çalışanları ile işi yürüterek işveren sıfatını korumalıdır. Asıl işverenin işi bütünüyle alt işverenlere yüklememesi anlamına da gelmektedir.
  2. İşin asıl işverene ait iş yerinde yapılması: Alt işverene verilmiş olan işin asıl işverenin bulunduğu iş yerinde yapılması koşuludur. Fakat bazı durumlarda çalışmanın bir bölümünü asıl işverenin iş yerinde yerine getirilememektedir. Böyle bir durumda da koşul kabul edilmektedir.
  3. İşin iş yerinde yürütülen mal ve hizmet üretimine ilişkin olması: Asıl işverenin alt işverene vermiş olduğu işin, asıl iş kapsamında bir bölüm ya da yardımcı bir iş olması gerekmektedir. Bu kapsamda bahsedilen asıl iş bölümü, üretimin devamlılığını sağlayan bölüm olurken; yardımcı iş, üretimle ilişkili fakat zorunluluğu olmayan kısmı anlamına gelmektedir. İş yerindeki güvenlik, temizlik veya yemek gibi hizmetler yardımcı iş kapsamına girmektedir.
  4. İşin, işletme ve asıl iş gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektirmesi: Asıl işverenin yardımcı işler için yapısal, teknolojik, ekonomik ve uzmanlık gerektirmesi nedenleri gereğince işi alt işverene vermesi koşuludur. 
  5. İşçilerin sadece asıl işverenin iş yerinde çalıştırılması: Asıl işverenin bünyesine katmış olduğu alt işveren elemanları, sadece asıl işverenin olduğu iş yerinde ve yalnızca görevlendirildiği iş doğrultusunda çalıştırılması koşuludur. İşçiler, asıl işverenin iş yerinde görevinden başka işlerde çalışamayacağı gibi görev yerinden farklı bir yerde de çalışamayacaktır. 

Mükellef ile Finansal Süreçlerinizi Kolaylıkla Yönetin! 

Mükellef, şirket kuruluş sürecinde ve sonrasında sunduğu hizmetler ile sizlere destek sağlar. Mükellef ile şirketinizi dakikalar içerisinde kurabilir, sizlere sunduğu ön muhasebe ve e-Dönüşüm hizmetlerinden faydalanabilirsiniz. Mükellef, e-Dönüşüm hizmetlerine geçiş yaparken işlemleri takip eder. Sizler de Mükellef’in sağladığı e-Dönüşüm hizmetlerinden yararlanabilirsiniz. Daha detaylı bilgi almak için tıklayınız.

New call-to-action


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir