Amerika’da Start-uplar için Önemli Son Vergi Tarihleri Nelerdir?

Amerika’da Start-uplar için Önemli Son Vergi Tarihleri Nelerdir?

Yayın Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Vergi ödemelerine hazırlanmak için iyi zaman veya kötü bir zaman yoktur, yeter ki işinizi son dakikaya bırakmayın.

Amerika’da hem bireyler hem de şirketler, federal ve eyalet gelir vergilerini en geç Mart/Nisan ayında beyan etmeleri gerektiğini bilir; ancak start-upların Vergi Günü’nden önce birkaç önemli verginin daha son tarihini de takip etmesi gerekir.

İşletmenizi ilgilendiren tüm vergi beyanı son tarihlerini bilmek, hem son dakikada ortaya çıkabilecek karışıklıklardan ve olası hatalardan hem de tarihi kaçırmanız durumunda ortaya çıkacak para cezası, hatta daha ciddi durumlarda hapis cezası gibi çeşitli sonuçlardan kaçınmanıza yardımcı olur.

Vergi sezonundan önce bir tarihte bir start-up vergi hizmeti sağlayıcı seçmek ve yıl boyunca bu sağlayıcıyla proaktif biçimde çalışmak, vergilerinizin zamanında ve doğru şekilde beyan edilmesini sağlar. Bu yıl biraz geç kalmış ya da şimdiden önümüzdeki yıl için hazırlanıyor olabilirsiniz. Bu yazımızda, her iki durumda da start-up’ınızı ilgilendiren önemli vergi son tarihlerini listeliyoruz.

1099-NEC beyanı

Son tarih: 31 Ocak

Şirketiniz tarafından çalıştırılan ve yıl boyunca en az 600 USD ödenmiş olan Amerika Birleşik Devletleri’ndeki sağlayıcılar, yükleniciler ve serbest çalışanlar için 1099 formlarını doldurmanız gerekiyor.

Son beyan tarihine kadar sağlayıcılar, yükleniciler ve serbest çalışanlar da 1099-NEC formlarının birer kopyasını almış olmalı.

Bu gerekliliğin kapsadığı belirli sağlayıcı türleri; bireyleri, tek malikleri, ortaklıkları ve limited şirketleri (LLC’leri) içeriyor.

Bu form ve diğer bilgi beyannameleri, IRS tarafından bireysel vergi mükelleflerinin vergi beyanlarında belirttiği geliri doğrulayarak vergi usulsüzlüğünü azaltmak için kullanıldığından dolayı, vergi sezonunun başlangıcında isteniyor.

IRS, 1099-NEC formlarının beyan edilmesi için normal şartlarda 30 günlük bir uzatma sağlamamakla beraber, belirli zorluklar yaşamanız halinde işletmenize böyle bir uzatma verilebiliyor. 1099-NEC uzatma talebi elektronik olarak doldurulamadığı için, formu doldurup, imzalayıp, IRS’e posta yoluyla göndermeniz gerekiyor.

İyi haber şu ki, ABD’de yaşamayan ve ABD’de çalışmayan sağlayıcılar, yükleniciler ve serbest çalışanlar için 1099-NEC formu doldurmanız gerekmiyor. Sağlayıcılara, yüklenicilere ve serbest çalışanlara ödeme yapmak için kredi kartı, banka kartı ya da PayPal gibi üçüncü taraf bir ödeme ağı kullanıyorsanız kartı veren ya da ödemeyi işleyen kurum, bu işlemleri sizin adınıza bildiriyor ve bu işlemi sizin yapmanıza gerek kalmıyor. Mercury, American Express (Amex) ve diğer işortaklarımızın size sağlayabileceği imkanlara, ücretsiz üye olabildiğiniz Mükellef portalinden ulaşabilirsiniz.

Expensify gibi ödeme işleyiciler ve Gusto, Zenefits, Rippling ya da Justworks gibi bordro sağlayıcılar, tüm sağlayıcı veya yüklenicilerinize ödeme yapmak için kullanıldıkları sürece, çoğunlukla sizin yerinize 1099-NEC formlarını dolduruyor.

ABD’deki sağlayıcıların, yüklenicilerin ve serbest çalışanların şirketinizle çalışmaya başlar başlamaz W-9 formu doldurması gerekiyor, çünkü vergi kimlik numaralarını bu sayede ediniyorsunuz. IRS’e, doğru bir 1099-NEC beyanında bulunabilmek için tüm ilgili sağlayıcıların, yüklenicilerin ve serbest çalışanların vergi kimlik numarasına (SSN veya ITIN) ihtiyacınız var.

IRS’e yanlış vergi kimlik numarası vermeniz veya tedarikçiden, yükleniciden ya da serbest çalışandan vergi kimlik numarası almamanız durumunda, çalışan olmayanlar için yapılan ödemelerden stopaj alınabilir. SSN veya ITIN sahibi olmayan yüklenicilerinizi, serbest çalışanlarınızı ve tedarikçilerinizi Mükellef destek ekipleri ile temasa geçmeleri konusunda bilgilendirebilirsiniz.

San Francisco İşletme Vergileri

Son tarih: 28 Şubat

San Francisco’da konut kiraya verme dışında bir iş yapan, belirli istisnalara tabi olmayan ve vergilendirilebilen brüt hasılatı 2 milyon USD’yi aşan tüm şirketlerin, City and County of San Francisco’ya yıllık olarak işletme vergisi beyanında bulunması gerekiyor.

San Francisco merkezli bir işletmenin yıllık vergi beyanı, belirli işletmelerden alınan birkaç farklı vergiden oluşuyor:

  • Brüt hasılat vergisi: San Francisco’da konut kiraya verme dışında bir iş yapan ve satışlardan, kiradan, faizden, telif ücretlerinden, kar payından ve lisans ücretlerinden gelen gelirler de dahil olmak üzere 2 milyon USD üzerinde vergilendirilebilir brüt hasılatı olan tüm şirketler. Kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve küçük işletmeler gibi belirli işletme türleri, San Francisco brüt hasılat vergisinden muaf tutulabiliyor.
  • İdari ofis vergisi: İdari ofisi San Francisco’da bulunan kayıtlı şirketlerin, burada çalışan bir çalışana ya da kombine çalışan grubuna ait bordro gideri üzerinden %1,4 oranında vergi vermesi gerekiyor. İdari ofis vergisi, yalnızca bir çalışanın veya çalışan grubunun toplam kombine bordro giderlerinin %50’sinden fazlası bu işletmeye veya işletmeyle ilişkili herhangi bir oluşuma idari hizmet ya da yönetim hizmeti sağlamakla bağlantılıysa alınıyor. Aynı zamanda 1000’den fazla çalışanı olan ve bir önceki vergi yılında toplam brüt hasılatı 1 milyar USD’yi aşan işletmeler de idari ofis vergisine tabi. Bu vergi; satış, pazarlama, doğrudan müşteri hizmeti, ürün destek hizmeti ve Ar-Ge çalışanlarını kapsamıyor.
  • Evsizlik brüt hasılat vergisi: San Francisco işletmelerinin, 50 milyon USD’yi aşan vergilendirilebilir kombine brüt hasılatları üzerinden ilaveten %0,175 ila %0,69’luk bir vergi daha ödemesi gerekiyor. İdari ofis vergisi ödeyen işletmeler ya da birleşik gruplar, San Francisco’daki bordro giderleri üzerinden %1,5’lik bir ilave vergi daha ödüyor.
  • Okul öncesi bakım ve eğitim ticari kira vergisi: Şehirde ticari alan kiraya veren San Francisco işletmelerinin, depo alanı kiralamaktan elde ettikleri brüt miktar üzerinden %1 oranında vergi ödemeleri gerekiyor. İşletmeler, tüm diğer ticari alanlar için kiradan elde ettikleri miktarın %3,5’ini ödüyor. Bu vergi, brüt hasılat vergisinden muaf olan işletmelerden genellikle alınmıyor.

Delaware İmtiyaz Vergisi

Son tarih: 1 Mart

Delaware eyaletinde kurulan tüm şirketlerin, kazanç veya kar elde edip etmediklerinden bağımsız olarak her yıl, yıllık vergi bildiriminde bulunması ve imtiyaz vergisi ödemesi gerekiyor.

Delaware’de kurulan komandit, limited ve kolektif şirketlerin yıllık bildirimde bulunması gerekmiyor, ancak yıllık olarak 300 USD’lik bir vergi ödeme zorunlulukları bulunuyor.

İşletmenizin ödeyeceği vergi miktarı, şirketinizin azami hisse senedi sayısına bağlı.

Genel olarak, işletmenizin ödemesi gereken vergi miktarını hesaplamanın iki yolu var; bunlardan düşük olanı seçebilirsiniz. Her iki hesaplama yönteminde de şirketler için maksimum vergi miktarı 200.000 USD.

  • Azami hisse senedi sayısı: Bu yöntemde vergiler, kaç tane çıkarıldığından ve kaçının aktif olarak hissedarların elinde bulunduğundan bağımsız olarak, şirket sözleşmenizde yer alan toplam hisse senedi sayısını baz alıyor. Bu hesaplama yöntemi ile minimum vergi oranı 175 USD.
  • Varsayılan itibari değer: Bu yöntem, geri alınmış hisse senetleri ve brüt varlıkların toplamı da dahil olmak üzere ihraç edilen tüm hisse senetlerini baz alıyor. Bu hesaplama yönteminde vergi oranı, her 1 milyon USD için 400 USD; minimum vergi ise 400 USD.

Delaware imtiyaz vergisini zamanında beyan etmemenin cezası, 200 USD artı ödenmemiş vergi bakiyesi üzerinden %1,5 faiz.

Federal ve Eyalet Gelir Vergileri (Ortaklıklar ve S Şirketler)

Son tarih: 15 Mart

Uzatma son tarihi: 15 Eylül

Esas olarak ortaklık, birlikte iş yapan ve bu işe para, mülk, emek ve beceri açısından katkıda bulunan iki veya daha fazla kişi arasındaki ortaklık olarak tanımlanıyor. Belirtilen bu ortaklar, aynı zamanda işletmelerinin elde ettiği tüm karın ve uğradığı tüm kayıpların da sorumluluğunu paylaşıyor.

Bu düşünceyle, ortaklıklar federal gelir vergisi ödemiyor. Bunun yerine, tüm kar ve kayıplardan doğan vergi yükümlülükleri, ortakların her birine bireysel olarak aktarılıyor.

Ortakların ise IRS’e yaptıkları vergi ve bilgi beyanlarında ortaklık hakkındaki bilgileri açıklaması gerekiyor.

Genel anlamda iki yaygın ortaklık türü bulunuyor:

  • Kolektif şirket: İşletme yönetiminde en az iki genel ortağın hak ve sorumlulukları paylaştığı şirket.
  • Komandit şirket: İşletmenin sahibi olan ve işletmeyi yöneten en az bir genel ortağın ve yalnızca yatırımcı olan en az bir sınırlı sorumlu ortağın bulunduğu şirket.

Bazı eyaletlerde belirli ortaklık türlerinin belirli vergileri ödemesi gerekebiliyor. Örneğin, California’da kolektif şirketler yıllık vergi ödemezken, komandit şirketlerin yıllık 800 USD vergi ödemesi gerekiyor.

Hangi tür ortaklığa sahip olduğunuzdan bağımsız olarak, 15 Mart’a kadar aşağıdaki vergi belgelerini IRS’e iletmeniz gerekli:

  • Form 1065: Bu form, ortaklığınızın toplam kazancına veya kaybına ek olarak maaşlar, ortaklara taahhüt edilen ödemeler, kira, vergiler ve onarımlar gibi vergi indirimlerini listelemek için kullanılıyor. Formun ekinde yer alan tablolarda, ortaklık hakkında sorular, son vergi yılı içerisinde meydana gelen değişiklikler, ne kadar gelir elde edildiği ve aynı süre zarfında ne kadar para harcandığı soruluyor.
  • K-1 Tablosu: Bu form, vergi yılı boyunca kazançtan, kayıplardan, indirimlerden, kredilerden ve benzerlerinden her bir ortağın üstüne düşen payı bildirmek için kullanılıyor. Hem kolektif hem de komandit şirketlerin, federal gelir vergisi beyanında ortaklıkların kazancının ya da kaybının oransal payını bildirmek için bu forma ihtiyacı var.

Bununla birlikte, Form 1065’i doldurup işletme ortaklarına K-1 Tablosu’nu iletmek için otomatik 6 aylık bir uzatma talep edebilirsiniz.

Federal vergiler için kurumsal kazancı, kayıpları, indirimleri ve kredileri hissedarlara aktaran S şirketlerin de gelir vergisi beyanlarını 15 Mart’a kadar yapması gerekiyor.

Tüm kazanç ve kayıplar, bunları bireysel gelir vergisi beyannamelerinde bildiren hissedarlar arasında bölündüğü için, S şirketlerin de ortaklıklar gibi kurumsal gelir vergisi ödemesi gerekmiyor.

Federal ve Eyalet Gelir Vergileri (Tüm Diğer Şirketler)

Son tarih: 15 Nisan (2022’de resmi tatiller nedeniyle çoğu şirket için 18 Nisan)

Uzatma son tarihi: 15 Ekim

Tıpkı bireysel vergi mükellefleri gibi ABD şirketlerinin çoğunun da (S şirketler hariç), 15 Nisan Vergi Günü’ne kadar gelir vergisi beyanında bulunması gerekiyor. Bu tarih zaman zaman resmi tatiller nedeniyle uzatılabiliyor.

Biraz daha zamana ihtiyacınız varsa, IRS’ten otomatik 6 aylık uzatma almak için Form 7004’ü doldurarak vergi olarak ödemeniz gerektiği tahmin edilen miktarı ödeyin.

Vergi Beyan Son Tarihlerinizi Mükellef ile Takip Edin

Vergileri beyan etmek ve hazırlamak stresli bir süreç olabilir.

Ancak böyle olmak zorunda değil. Mükellef ile şirketinizi oturduğunuz yerden kurarken, vergi konularında iş ortaklarıyla size destek olur.

Mükellef olarak müşterilerimize verdiğimiz desteklere göz gezdirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

New call-to-action


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir