Ciro Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Ciro Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Yayın Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Ciro birçok kişi tarafından gündelik hayatta sıkça kullanılan, ticari bir terimdir. Peki, çoğu kişinin anlamını tam olarak bilmeden kullandığı ciro ne anlama gelir, türleri nelerdir ve nasıl hesaplanır? 

Ciro Ne Demektir?

Ciro, şirketlerin belli bir zaman aralığı içerisindeki gider ve maliyetleri düşülmeden hesaplanan, kasaya giren tüm kazanç performansını gösteren bir kriterdir. Bu parametre, şirketin kazancını belirtir ve şirket performansının önemli bir ölçüsüdür.

Ciro ve Kâr Arasındaki Fark Nedir?

Kâr ve ciro terimleri eş anlamlı gibi düşünülse de aslında birbiriyle benzer yapıda ama farklı anlamlı terimlerdir. Ciro bir şirketin belli bir zaman aralığında elde ettiği toplam satış miktarını ifade ederken, kâr ise toplam satış miktarından gider ve maliyetler düşüldükten sonra kasada kalan parayı ifade eder. Kâr ve ciro terimleri birbiriyle iç içedir. Şirketin kârı ve kâr marjı ancak ciro belirlendikten sonra hesaplanabilir.

Ciro Türleri Nelerdir?

Şirketlerin kullandığı 4 çeşit ciro türü bulunmaktadır:

  • Günlük Ciro: Genellikle yevmiye yöntemi ile çalışan küçük işletmelerde günlük ciro terimi kullanılmaktadır. Kısa vadelerle kazanç sağlayan bu şirketlerde gelir ve giderler günlük hesaplanır.
  • Haftalık Ciro: Genellikle çalışan maaşlarını haftalık ödeyen şirketlerde tercih edilen bir ciro türüdür. Haftanın ilk günüyle son günü arasında geçen süreçte kasaya giriş yapan toplam para miktarını hesaplamak için bu yöntem kullanılır.
  • Aylık Ciro: Ülkemizde en fazla tercih edilen bu ciro türünde, çalışan maaşları aylık olarak ödenir ve ayın ilk gününden son gününe kadar kasaya giren paranın toplamı olarak hesaplanır.
  • Yıllık Ciro: Genellikle büyük şirketler tarafından kullanılan bu ciro türünde şirketler bir yıl içerisinde ne kadar büyüdüklerini görebilir. Elde ettikleri verileri önceki yılların sonuçlarıyla karşılaştırabilir, gelecek yıllar için önemli kararlar ve tedbirler alabilirler.

Ciro Nasıl Hesaplanır?

Ciro hesaplaması yapabilmek için ilk önce zaman aralığı ve kullanılacak ciro türü belirlenmelidir. Bu belirleme, ödeme ve satış faaliyetlerine göre tayin edilir. Ciro türü ve zaman aralığı seçildikten sonra indirim, ödenek ve iadeler dâhil edilmeden brüt satışlar toplanarak hesaplanır. İndirim, ödenek ve iade gibi maliyetler çıkarıldıktan sonra şirketin net cirosu elde edilir. Aylık ve yıllık hesaplamalarda enflasyon oranlarını ve buna bağlı olarak ortaya çıkan maliyet artışlarını hesaplamalara dahil etmek gerekir. Ciro hesaplaması iki farklı yöntemle yapılır ve bu yöntemler farklı sonuçlara ulaşılmasını sağlar.

Safi Hasılat Yöntemi

Safi hasılat katkısız gelir anlamına gelmektedir. Safi hasılat yönteminde indirim, iade, iskonto gibi giderler çıkarıldıktan sonra geriye kalan katkısız gelir safi hasılatı bulmayı sağlar. Bu yöntemde şirketlerin yurt içi ve yurt dışı gelirlerinin tamamı bir arada hesaplanır:

(Yurt İçi Satış + Yurt Dışı Satış + Diğer Gelirler) – (Satış İskontoları + Satış İadeleri + Diğer İndirimler) = Safi Hasılat

Gayrisafi Hasılat Yöntemi

Gayrisafi hasılat, net olmayan gelir anlamına gelmektedir. Gayrisafi hasılat yönteminde şirketin brüt cirosu hesaplanır:

Yurt İçi Satış + Yurt Dışı Satış + Diğer Gelir = Gayrisafi Hasılat

Ciro Hesaplama Örneği

Ciro hesabını bir örnek ile şöyle açıklayabiliriz:

Bir günlük brüt satışı 2000 TL olan bir şirketin 200 TL indirim, 100 TL ödenek ve 100 TL iade giderine sahip olduğu düşünülürse net ciro miktarı 1600 TL olarak bulunur. Kârlılığı bulmak için ise bu sonuçtan maliyetleri çıkarmak gerekir. Örneğin, söz konusu şirketin günlük maliyetleri 400 TL ise şirketin günlük 1200 TL kâr ettiğini söyleyebiliriz.

Mükellef ile Şirketinizi Kurun ve Finansal Süreçlerinizi Yönetin

Mükellef, şirket kurmak için ihtiyacınız olan tüm desteği sunar ve vergilerle ilgili gelişmelerden anında haberdar olmanızı sağlayarak beyan süreçlerinizi kolaylaştırır. Ayrıca şirket kuruluşu sonrası ön muhasebe desteği almak için Mükellef Plus ayrıcalıklarından faydalanabilirsiniz. Mükellef Plus ile ön muhasebe operasyonunuzu kolayca yönetebilir, ciro hesaplaması ve gelir-gider takibi gibi süreçleri size özel atanacak muhasebe uzmanı aracılığıyla gerçekleştirebilirsiniz.

New call-to-action