e-Dönüşüm Nedir? e-Dönüşüm Çözümleri Nelerdir?

e-Dönüşüm Nedir? e-Dönüşüm Çözümleri Nelerdir?

Yayın Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Dijital dönüşüm uygulamaları üzerinden belirli alanlardaki bilgilere erişimi kolay ve hızlı hâle getiren e-Dönüşüm, işletmeler için birçok avantajı bir arada sunar. Kurumlar için kâğıt tasarrufu sağladığı için işleri kolaylaştırmanın yanı sıra daha çevreci bir yaklaşım olarak da nitelendirilebilir. Bu yazımızda dijital teknolojilerin entegrasyonu ile toplumsal ve sektörel ihtiyaçlara çözüm üreten e-Dönüşüm hizmetlerine yer vereceğiz. 

e-Dönüşüm Nedir? 

e-Dönüşüm, dijitalleşme kapsamında kamu işlerinin dijital ortama geçişini içeren çeşitli çözümleri bir arada sunar. Dijital dönüşüm olarak da ifade edilen e-Dönüşüm; bilgi teknolojilerini kullanarak zaman ve para tasarrufu sağlayan, kişi ve kurumların faaliyetlerinin dijital ortamlara hızlı bir şekilde taşınmasını kolaylaştıran sistem olarak tanımlanabilir. Çok yönlü bir hizmet sunarak iletişimden alışverişe, finansal hizmetlerden eğlenceye kadar birçok günlük alışkanlığı kökten değiştiren bir çözümdür. İş hayatını farklı bir noktaya taşıyan e-Dönüşüm, şirketlerin bilgilerinin dijital ortama aktarılmasını kolaylaştırarak maliyet ve zaman avantajları ile verimliliği artırmayı amaçlar. 

e-Dönüşüm Çözümleri Nelerdir? 

İnternet kullanımının ve online imzaların yaygınlaşması gibi süreçler e-Dönüşüm çözümlerine duyulan ihtiyacı artıran faktörlerin başında yer alır. İş süreçlerini kolay ve hızlı bir şekilde yönetmek isteyen kişi veya işletmeler için e-Dönüşüm çok yönlü bir avantaj sağlar. Bu hizmet sayesinde kişi ve işletmeler e-Fatura, e-Defter, e-İrsaliye, çek ve banka ödemeleri gibi işlemleri dijital bir şekilde tamamlayabilir. Pek çok hizmetin otomatikleşmesini sağlayan bu çözümleri 4 başlık altında ele alabiliriz. 

e-Fatura

Son dönemlerde yaygın bir şekilde kullanılan e-Fatura, satıcı ve alıcı arasındaki güvenliği sağlayan önemli bir evraktır. Fatura işlemlerinin online olarak düzenlenmesini sağlayan e-Fatura sayesinde zaman ve maliyet tasarrufu sağlamak kolaylaşır. e-Fatura belirli bir formatta standardize edilmiş ve değiştirilemeyecek şekilde mühürlenmiş elektronik belge niteliği taşıdığı için güvenli bir yöntemdir. Hukuki açıdan kâğıt fatura ile aynı yasal geçerliliğe sahip olan e-Fatura günlük yaşamdaki işlemlerin pek çoğunda kullanılabilir. 

e-Arşiv Fatura

e-Arşiv fatura, Vergi Usul Kanunu gereğince kâğıt ortamında düzenlenmesi, saklanması ve ibraz edilmesi gereken faturalar arasında yer alır. e-Fatura kullanmayan şirketlere ve şahıslara gönderilen bir fatura türüdür. e-Fatura ise yalnızca e-Fatura kullanan şirketlere gönderilir. e-Arşiv faturanın elektronik ortamda düzenlenmesi, faturanın iki nüshasının elektronik ortamda saklanması ve ibraz edilmesi, uygulanması gereken adımlardan biridir. 

e-Defter 

Dijital dönüşüm sayesinde işletmelerin manuel olarak yapması gereken işlemlerin büyük bir çoğunluğu elektronik ortamda yürütülebilir. e-Dönüşüm uygulamalarından destek alan şirketlerin kullanabileceği bir diğer uygulama da e-Defter uygulamasıdır. İş dünyasında geniş yer tutan e-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’na göre zorunlu olarak defterlere kaydedilmesi gereken bilgileri kapsar. e-Defterin asıl amacı hızlı ve güvenli bir şekilde denetim sağlanmasını kolaylaştırmaktır. Son yapılan kanun değişikliğine göre, 2021 yılı vergi dönemleri içerisinde 4 milyon TL ve üstü cirosu olan gerçek ve tüzel mükellefler 1 Temmuz 2023 tarihine kadar e-Defter uygulamasına geçmek ile yükümlüdür. 

e-İrsaliye

e-İrsaliye, firmaların dijital ortamda irsaliye düzenleyerek karşı tarafa ulaştırdığı elektronik belge olarak tanımlanabilir. Kâğıt olarak kullanılan irsaliyelerde iki ayrı tip bulunur. 

e-İrsaliye genel olarak sevk irsaliyesi yerine geçen yani malı teslim alan kişiye iletilecek olan belgedir. Son yapılan değişikliklere göre, e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerin e-İrsaliye sistemine geçiş yapması zorunludur. 

e-Dönüşüm Entegrasyonunuzu Mükellef ile Yapın 

Şirketinizin dijital dönüşümünü gerçekleştirmek Mükellef ile çok kolay! Girişimcilere şirket kuruluşundan sonraki süreçlerde de destek sağlayan Mükellef, e-Dönüşüm uygulamalarıyla size birçok avantajı bir arada sunar. e-Fatura, e-Arşiv ve e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) kullanımı için gerekli olan e-İmza veya mali mühür başvurularınızı Mükellef ile kolayca yapabilir, e-Dönüşüm çözümlerimizi kullanarak faturalarınızı dijital ortamda saniyeler içinde oluşturabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için tıklayın!

New call-to-action