e-İrsaliye Nedir? Nasıl Başvurulur?

e-İrsaliye Nedir? Nasıl Başvurulur?

Yayın Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Teknolojinin gelişmesiyle artık tüm finansal süreçlerimizi online olarak gerçekleştirebiliyoruz. Birçok fatura kesme işlemini artık elektronik ortamdan yaparak zaman ve maliyet açısından tasarruf sağlıyor. Peki, e-İrsaliye nedir? Hangi belgeler yerine kullanılabilir?

e-İrsaliye Nedir?

İrsaliye, bir ürünün satıcı tarafından alıcıya ulaştırılması sırasında bulundurulması gereken bir belge türüdür. e-İrsaliye ise bu faturanın elektronik ortamda hazırlanan versiyonudur. Şirketler, klasik sistem yerine elektronik sistemde hazırlanan elektronik irsaliye kullanarak irsaliye basım, kargolama ve arşivleme giderlerinden ve zamandan tasarruf sağlayabilirler. Satıcı ve alıcı açısından daha kısa zamanda iade ve kabul işlemleri yapılmasını sağlar. Ayrıca, elektronik ortamda hazırlanan irsaliyeler, kağıt israfının önüne geçmede çok büyük avantaj sağlamaktadır. 

e-İrsaliye Kimler için Zorunludur?

e-irsaliye, irsaliye

e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan, 2018 ve sonraki yıllarda 25 milyon TL ve üzeri cirosu olan firmaların e-İrsaliye’ye geçme zorunluluğu bulunmaktadır. Bu zorunlu geçiş halleri Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) yayınladığı 509 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile genişletilmiştir. Bu tebliğe göre ciro kriterine bakılmaksızın zorunlu durumlar şu şekildedir:

  • Sebze ve meyve ticareti yapan, Hal Kayıt Sistemi’ne bildirim yapma yükümlülüğü bulunan komisyoncu ya da tüccarların,
  • Özel Tüketim Vergisi I ve III sayılı listelerdeki malların imal, ithal teslimini yapan EPDK lisanslı şirketler ve bayilerin,
  • Maden Kanunu kapsamında düzenlenen işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ve işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ile yaptıkları sözleşmeye istinaden maden üretim faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişi mükelleflerin,
  • Demir ve çelik (GTİP 72) ile demir veya çelikten eşyaların (GTİP 73) imali, ithali ya da ihracı faaliyetinde bulunan mükelleflerin,
  • Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından oluşturulan gübre takip sistemine kayıtlı mükelleflerin elektronik irsaliye kullanması zorunludur.

e-İrsaliye Düzenlememe Cezası Nedir?

Elektronik irsaliye’ye geçmesi zorunlu olmasına rağmen geçmeyen mükelleflere para cezası kesilmektedir. Elektronik irsaliyenin hiç düzenlenmemesi, düzenlense bile araçta görüntülenebilir bir formatta bulundurulmaması, sevk irsaliyesinde asgari olarak bulunması gereken zorunlu bilgilerin eksik olması ve belgede yer alan bilgilerin gerçeğe aykırı olması ya da sonradan değiştirilmesi durumunda, her belge hatası için 380 TL para cezası kesilir.

E-İrsaliye Yerine Hangi Belgeler Kullanılabilir?

Malın teslimi sırasında düzenlenen e-Fatura ya da e-Arşiv Fatura’da; düzenleme tarihi, zamanı ve belge üzerinde “irsaliye yerine geçer” ibaresi yer alması durumunda belge, irsaliye yerine geçer. Matbu çıktısında satıcı veya yetkilinin imzası ve kaşe bulunmak zorundadır. Bu durumda ayrıca elektronik irsaliye düzenlenmesi gerekmez. 

Mükelleflerin elektronik irsaliye sistemine geçiş yaptığı tarihten itibaren üç ay boyunca elektronik ve matbu irsaliyeyi aynı anda düzenleyebilme olanağı vardır. Dikkat edilmesi gereken husus, aynı belgenin iki türde düzenlenemez oluşudur. Üç aylık süre tamamlandığında 19 Ekim 2019 tarihli 509 Sıra No’lu VUK Genel Tebliğe göre, elektronik irsaliyeye kayıtlı kullanıcılar matbu irsaliye düzenleyemezler, tüm sevk irsaliyelerini elektronik olarak düzenlemek zorundadırlar.

e-İrsaliye Başvurusu Nasıl Yapılır?

e-İrsaliye başvurusu yapacak mükelleflerin e-Fatura kullanıcısı olmaları gerekmektedir. e-Fatura sisteminde kullanılan yöntemin e-İrsaliye için de kullanılması zorunludur. Elektronik irsaliye sistemine geçiş yapmak için kullanabileceğiniz üç farklı yöntem şu şekildedir:

  1. GİB Portal Yöntemi: Mükellefler GİB’in mevcut portal adresi üzerinden başvurarak geçiş yapabilirler.
  2. Doğrudan Entegrasyon Yöntemi: Sahip oldukları bilgi işlem sistemleri aracılığıyla GİB sistemlerine entegrasyon sağlayarak geçiş yapabilirler.
  3. e-İrsaliye Özel Entegrasyon Yöntemi: GİB’den e-İrsaliye özel entegratörlük izni alan entegratörlerden biri ile anlaşarak entegrasyon işlemlerini gerçekleştirerek geçiş yapabilirler.

Mükellef ile e-İrsaliye Düzenlemek Çok Kolay!

Mükellef ile şirketinizin tüm finansal süreçlerini ve fatura düzenlemelerini gerçekleştirmek çok kolay! Mükellef tüm e-İmza, e-Fatura, e-Arşiv ve e-Serbest Meslek Makbuzu gibi e-Dönüşüm çözümlerini hizmetinize sunar. Siz de belge düzenlemelerinizi pratik bir şekilde gerçekleştirmek için e-Dönüşüm sistemine geçmek isterseniz, daha fazla bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.

New call-to-action


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir