Estonya'da Kurabileceğiniz Şirket Türleri

Estonya’da Kurabileceğiniz Şirket Türleri ve Vergi Yükümlülükleri

Yayın Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Estonya, elverişli yatırım koşulları ve dijital dünya standartlarının uygulanmasına ve geliştirilmesine yönelik politikaları ile hem girişimcilerin hem de yatırımcıların ilgi odağı durumundadır. Peki, Estonya’da kurabileceğiniz şirket türleri nelerdir? Hangi vergi yükümlülükleri bulunuyor?

Estonya’da Şirket Kurmanın Şartları

Estonya’da bir şirket kurduğunuzda, ticari faaliyetlere başlayabilmeniz için Ticaret Kanunu gereğince Ticaret Sicili’ne şirketinizi tescil ettirmeniz gerekir. Estonya’da bir yabancı olarak şirket kurmak istiyorsanız; Estonya hükümeti tarafından verilen e-Vatandaşlık (E-Residency), yani bir dijital kimliğe ihtiyacınız vardır. Bu kimlik ile bir şirket açıp yönetebilir ve ülkede mevcut olan tüm dijital hizmetlerden faydalanabilirsiniz. e-Vatandaşlık sisteminin bir diğer avantajlı kısmı ise, şirketin çevrimiçi olarak kurulabilmesini mümkün kılar. Türkiye Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanmış Estonya pazar bilgileri isimli kaynağa ulaşmak için tıklayınız

Estonya’da Kurabileceğiniz Şirket Türleri Nelerdir?

Estonya’da kurulmuş şirketlerin büyük bir çoğunluğu limited şirket türündedir. Bu bağlamda, ülkede yabancılar tarafından en çok tercih edilen şirket türü ise özel limited şirkettir. Estonya’da kurabileceğiniz şirket türleri aşağıdaki gibidir;

1) Özel Limited Şirket 

Estonya’da kurabileceğiniz şirket türlerinden biri de özel limited şirkettir. Bu türde bir şirketi kurmak için bir kişi yeterlidir. Bu şirket türü, hisselerden oluşan bir sermayeye sahiptir ve bireysel olarak sorumlu olmayan bir veya daha fazla hissedara ait olabilir. Özel limited şirket kurabilmek için gereken asgari tutar 2.550 Euro’dur. 

2) Halka Açık Limited Şirket

Estonya’da bu türde bir şirket kurmak istiyorsanız, 25.500 Euro’luk bir halka açık sermayeye ihtiyacınız vardır. Buradaki önemli bir bilgi ise, hissedarların şirketin yasal yükümlülüklerinde hiçbir sorumluluğu yoktur. Ancak, halka açık şirketin hissedarlarının Estonya Merkezi Menkul Kıymetler Siciline kayıt olmaları gerekir.

3) Genel Ortaklık

Bu şirket türünde bir şirket kurabilmek için iki veya daha fazla ortak bulunur ve ortaklar, ortaklık sözleşmesinin şartlarına tabi olur. Ortaklar, şirketin yükümlülükleri için tam sorumluluk taşırlar. Bu şirket türünde herhangi bir asgari sermaye yatırımı bulunmaz.

4) Sınırlı Ortaklık

Bir şirket türünde tam sorumlu genel bir ortak bulunur ve aynı zamanda şirketin bir sınırlı ortağa sahip olması gerekir. Genel ortak, şirketin yasal yükümlülüklerinden tamamen sorumlu olurken, sınırlı ortak şirkete yaptığı yatırım miktarına göre sorumludur.

5) Şahıs Şirketi

Estonya’da kurabileceğiniz şirket türlerinden bir diğeri de şahıs şirketidir. Bu türde bir şirketi kuran kişi, işletmenin yasal faaliyetleri için tam sorumluluğa sahiptir. Şirket kurucu kişinin noter tasdikli dilekçe verdikten sonra Ticaret Siciline kayıt yaptırma zorunluluğu bulunur.

Estonya’daki Vergi Yükümlülükleri Nelerdir?

Estonya’daki vergi sistemi, dünyadaki en liberal vergi sistemlerinden birisidir. Yeniden yatırımda kullanılan kârın vergi oranı %0’dır. Yeniden yatırım ise bir yatırımdan elde edilen getirinin tekrar yatırıma yönlendirilmesi demektir. Bir diğer vergi avantajı ise, yabancı ortaklara ödenen payların vergilendirilmemesidir. e-Vatandaşlık ile dijital kimlik sahibi olan şirket kurucusu, Estonya’da direkt vergi mükellefi olarak kabul edilir. Gelir vergisi, aylık değerlendirilir. Bu durumun avantajı ise her yıl vergi beyannamesi verme zorunluluğunuzun bulunmayışıdır. 

Estonya Vergi ve Gümrük Kurulu tarafından tahsil edilen kurumlar vergisi oranı Estonya kanunlarına göre %20’dir. Estonya’da şirket kurdunuz ancak ülkede ikamet etmiyorsanız, Estonya sözleşmeli fonundan veya diğer varlık havuzlarından elde ettiğiniz faizler dışında, temettüler veya faizler için stopaj vergisi ödemeniz gerekmez. Estonya’da bir şirket kurduğunuzda, otomatik olarak KDV amaçları için vergilendirilebilir kişi olarak değerlendirilmezsiniz. 

Şirketinizin vergilendirilebilir tedarikleri (ithalat hariç) bir yıl içerisinde 40.000 Euro’yu geçtiği takdirde KDV için kayıt yaptırmanız gerekir. Ek olarak, bir işveren olarak sosyal vergi ödeme yükümlülüğünüz bulunur. Sosyal vergi oranı %33’dür ve vergi matrahı işveren tarafından çalışanlara yapılan ödemelerdir. Sosyal vergi, Estonya sosyal güvenlik katkı payları arasında nitelendirilir.

Estonya’da Şirketinizi Mükellef ile Kurun!

Estonya sağladığı imkan ve teşviklerle birçok girişimcinin ilgisini çekmektedir ve ülkemizde de Estonya’da e-Vatandaşlık alan vatandaşların sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Estonya’da şirket kurmak ise Mükellef ile çok kolay! Şirket kurulumu, online ön muhasebe programı, yasal adres, online banka hesap açılışı hizmeti gibi tüm süreçlerde Mükellef ile şirketinize ve kendinize büyük kolaylıklar sağlayabilirsiniz. Mükellef ile dökümanlarınızın ve beyannamelerinizin takibini tek bir platformdan online olarak yapabilirsiniz. Daha fazla bilgi almak için tıklayınız.

New call-to-action