Komandit şirket nedir?

Komandit Şirket Nedir? Kuruluşunda Hangi Belgeler Gereklidir?

Yayın Tarihi: Güncelleme Tarihi:

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda (TTK) geçen şirket türlerinden biri olan komandit şirket, son dönemlerde yatırımcılar ve ticari faaliyette bulunmak isteyenler tarafından sıklıkla merak edilmektedir. Peki, komandit nedir? Nasıl kurulur? Hangi belgeler gereklidir?

Komandit Şirket Nedir?

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre komandit şirket, ticari olarak faaliyette bulunan bir işletmeyi iki ya da daha fazla ortağın aynı ticari unvan altında işletmesiyle meydana gelen şirket türüdür. Bir sözleşme ile kurulur. 

Komandit Şirket Türleri 

Komandit şirket kendi içinde 2 alt türe ayrılır. Bunlar:

Adi komandit şirket: Ticari faaliyette bulunan girişimcilerin tercih ettiği bir şirket türüdür. Bu şirket türünde ortaklardan biri sınırlı sorumlu iken diğerinin sorumluluğu belirli bir sermaye ile sınırlandırılmıştır. Adi komandit şirketlerde doğrudan ticaret ile uğraşmadan da kazanç sağlayabilirsiniz. Ticari bilgi ve yeteneğe sahip olduğunuzu ancak yeterli sermayenizin olmadığını düşünüyorsanız bu şirket türünü tercih edebilirsiniz.

Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket: Bu şirket türünde ortaklardan bazıları şirketin alacaklarına karşı kollektif şirket ortağı, diğerleri ise anonim şirket pay sahibi olmaktadır. Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin ortak sayısı en az 5 olmalıdır.

Komandit Şirketlerin Özellikleri Nelerdir?

Bu şirket türünün diğer şirket türleri gibi kendine has bazı özellikleri bulunur. Bu özellikler aşağıdaki gibidir:

 • Bu şirket türünde ortakların bir kısmı sınırlı sorumlu (komanditer) oluşuyla öne çıkarken bir kısmı ise sınırsız sorumluluğa sahiptir.
 • Komandit şirketler tüzel kişiliğe ve en az 5 ortaklı bir yapıya sahiptir.
 • Ticaret ile uğraşmayı tercih etmeyip yatırımcı olarak faaliyet göstermek isteyen kişiler için bu şirket türü tercih edilebilir.
 • Bu şirketlerin Denetim Kurulu ve Yönetim Kurulu bulunur.
 • Kuruluş aşamasında şirket sözleşmesinde ortaklar ve sorumlulukları önceden belirlenir.

Komandit Şirket Nasıl Kurulur?

Bu türde şirket kurmak isteyenlerin öncelikle gerekli belgeleri temin etmesi ve şirket kurmak için başvuru yapması gerekir. Bu belgeler şunlardır:

 • Kanuni defterler,
 • Vergi dairesine verilmesi gereken evraklar,
 • Ticaret sicil memurluğuna verilecek olan belgeler.

1) Ticaret Sicil Memurluğuna İletilmesi Gereken Evraklar 

Kuruluş aşamasında Ticaret Sicil Memurluğu’na teslim etmeniz gereken evraklar sırasıyla şunlardır:

 • Bu tür şirket kurmak isteyen kişiler tarafından imzalanmış ve yetkililerin adının bulunduğu dilekçe,
 • Noter onaylı sözleşme,
 • Ortakların noter veya muhtar onaylı nüfus cüzdanı fotokopileri,
 • Ticaret Sicil Memurluğu’ndan temin edebileceğiniz taahhütname,
 • İmza yetkisinin bulunduğu kişilerin noter onaylı ve imzalı tescil beyannamesi,
 • Merkez Bankası’na yatırılan sermayeye dair bir nüsha.

2) Kuruluş Aşamasında Gerekli Kanuni Defterler

Kanuni defter, bu tür şirketlerde tutulması zorunlu olan defter türüdür. Bu defteri kırtasiyeden temin edebilirsiniz. Ayrıca doldurduğunuz bu defteri noterden tasdik etmeniz gerekir. Diğer kanuni defterler şunlardır:

 • Pay,
 • Envanter,
 • Yevmiye,
 • Defteri Kebir,
 • Yönetim Kurulu Karar Defteri,
 • Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri.

3) Vergi Dairesine İletilmesi Gereken Belgeler 

 • İmza sirküleri,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Kontrat fotokopisi,
 • Matbu dilekçe,
 • İkametgah bilgileri.

Yukarıda sayılan tüm belgeler tamamlandıktan sonra komandit şirket kuruluşu için başvurunuzu yapabilirsiniz. Belgelerinizi ilettikten sonraki süreçte işletmenize dair; yazar kasa levhası temini, sanayi odası, ticaret odası, esnaf ve sanatkarlar odası kayıtları gibi işlemleri de tamamlamanız gerekir. Hangi odaya kayıt yaptıracağınız, iş faaliyetine göre değişebileceğinden kuruluş aşamasında bu süreci doğru bir şekilde yönetmeniz gerekir. Oda kaydınızı da yaptıktan sonra SGK işlemlerinizi tamamlayarak işe giriş belgelerinizi iletebilirsiniz.

Şirket Kuruluşunda Mükellef’ten Yararlanın!

Şirket kurma ve yönetme sürecini kişisel olarak üstlenmeniz ile karşılaştırıldığında, Mükellef maddi yönden ve zamandan tasarruf etmenizi sağlar. Şirket kuruluşu ve kuruluş sonrası tüm süreçlerde yanınızda yer alır ve tüm vergi süreçlerinizi yönetmeniz için size uçtan uca çözüm sunar. Online ön muhasebe programı, e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-Serbest Meslek Makbuzu ve e-Defter hizmeti gibi tüm süreçlerde Mükellef’in sunduğu hizmetlerden yararlanabilirsiniz. Daha detaylı bilgi almak için tıklayınız.