Şirketinize hukuk desteği almanız için 3 neden

Şirketinize Hukuk Desteği Almanız için 3 Neden

Yayın Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Şirketler, kuruluşlarından itibaren tüm süreç boyunca hukuk ile iç içe faaliyet gösterirler. Şirketler çeşitli mevzuat hükümlerine tabidir. Bu doğrultuda bir şirketin yaptığı sözleşme hükümlerinin hukuki çerçevede olması gerekir. Aksi halde ciddi zararlar ile karşılaşılır. Bu noktada şirket için hukuk desteği almak son derece önemlidir. Peki, şirketinize hukuk desteği neden almalısınız? Hukuk desteği almak size hangi avantajları sağlar?

Şirketler Avukat Bulundurmak Zorunda mı?

Bir şirket avukatı, şirketin kuruluşundan tasfiyesine kadar her aşamada hukuki destek sağlar. Peki, şirketiniz için bir avukatı ile çalışmak zorunda mısınız? Bu sorunun cevabı 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 35. maddesinde şöyle yer alır:

“Dava açmaya yeteneği olan herkes kendi davasına ait evrakı düzenleyebilir, davasını bizzat açabilir ve işini takip edebilir. Ancak, Türk Ticaret Kanunu’nun 272’nci maddesinde öngörülen esas sermaye miktarının beş katı (250.000 TL) veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler ile üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatifleri sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır. Bu fıkra hükmüne aykırı davranan kuruluşlara Cumhuriyet Savcısı tarafından sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe çalışan on altı yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan, asgarî ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idari para cezası verilir.”

Şirketinize Neden Hukuk Desteği Almalısınız?

Şirketinizin olası problemlerde herhangi bir zarar uğramaması için bir avukatla beraber işlerin yürütülmesi son derece önemlidir. Şirketiniz için avukatla çalışmanın önemini 3 maddede şu şekilde sıralayabiliriz:

1) Hak Kaybına Uğramamak

Yukarıda ifade edildiği gibi eğer esas sermaye miktarı 250.000 TL veya daha fazla olan bir anonim şirketiniz varsa, şirket avukatı bulundurma zorunluluğunuz vardır. Avukatlık Kanunu limited veya şahıs şirketlerine herhangi bir zorunluluk getirmemiş olsa da, herhangi bir hak kaybına uğramamak için şirketin faaliyet alanı doğrultusunda bir avukattan hukuki destek almak önemlidir.

2) Şirket Avukatlığı Hizmet Kapsamından Yararlanmak

Şirket avukatı, şirketinize ticaret ve iş hukuku alanında hizmet sunar. Şirket avukatlarının hizmet kapsamı aşağıdaki gibidir:

  • Şirketinize iş hukuku alanında dava açılırsa hem işveren olarak sizin hakkınızı hem de şirketinizde çalışan personelin hakkını korur.
  • Şirketinizin vergiye tabi olduğu konularda hukuki işlemleri gerçekleştirir.
  • Şirketinizin tahsilat işlemlerinde icra süreçlerini yürütür.
  • Şirketinizin yaptığı veya yapacağı hem ulusal hem de uluslararası sözleşmeleri düzenler ve kontrol eder.
  • Şirket birleşme, bölünme ve devir işlemlerini yürütür.
  • Şirketiniz herhangi bir haksız rekabetten doğan uyuşmazlık ile ilgili bir sorun yaşadığında bu durumun çözümünü sağlar.
  • Şirketinizin ihtiyaç duyduğu hukuki konularda hukuksal prosedürler hakkında tarafınıza bilgi verir.

3) Maddi Anlamda Zarara Uğramamak

Şirketiniz hukuki yaptırım doğuran yanlış faaliyetler sonucunda maddi anlamda zarara uğrayabilir. Bu gibi bir duruma en başından engel olabilmek için şirketinizin hukuk desteği alması kritik öneme sahiptir. Doğru bir hukuki destek ise şirketinize bir dava açıldığında savunma yapması için değil, şirketinize dava gelmemesi için sizin doğru adım atmanızı sağlayan işin uzmanı kişiler ile birlikte çalışmaktır.

Mükellef ile Tüm Finansal Süreçlerinizi Yönetin!

Mükellef, şirketinizin kuruluş sürecinde ve sonrasında sunduğu hizmetler ile sizlere destek olur. Mükellef’in danışmanlık hizmeti ile şirket hukukuna dair merak ettiğiniz tüm soruların cevabını anında alabilirsiniz. Online olarak şirket kurulumunuzu hızlıca tamamlayabilir ve girişiminizi hayata geçirebilirsiniz. Finansal süreçlerinizde yanınızda olan Mükellef’in ön muhasebe programı, sanal ofis, marka tescili, ve e-Dönüşüm hizmetlerinden faydalanabilirsiniz. Daha detaylı bilgi edinmek için tıklayınız.

New call-to-action