Uykuda Sirket Dormant Company Nedir

Uykuda Şirket (Dormant Company) Nedir?

Yayın Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Bir şirketin aktif işlemleri veya yatırım geliri gibi başka gelir kaynakları olmadığında bu şirket pasif olarak nitelendirilebilir fakat pasif şirket ile uykuda şirketin aynı anlama gelmediği unutulmamalıdır. Bu durum sıklıkla bir işletmenin çeşitli nedenlerle faaliyetini durdurması ya da kurulduğu anda pasif hale gelmesiyle ilişkilidir. Buna karşın işletme faaliyetine göre pasif kelimesi farklı anlamlar da ifade edebilir. Örneğin, İngiltere’de bir şirket vergilerden tasarruf etmek için pasif hale gelebilir. “Uykuda şirket” olarak da adlandırılan bu durumla ilgili ayrıntılı bilgi için yazımızı okumaya devam edebilirsiniz.

Uykuda Şirket (Dormant Company) Ne Demektir?

Uykuda şirket, Companies House’a kayıtlı olan ancak herhangi bir ticari faaliyeti veya geliri olmayan bir şirkettir. Birleşik Krallık Gelir ve Gümrük İdaresi (HMRC), kurumlar vergisi amaçları doğrultusunda bu tür bir şirketi uykuda şirket (dormant) olarak kabul eder. Bir şirket, kuruluş tarihinden itibaren uykuda şirket olarak tescil edilebilir ya da belirli bir ticari faaliyet döneminden sonra bu duruma gelebilir.

Uykuda Şirket Ne İşe Yarar? 

Bir şirketin vergi yükümlülüklerini azaltmak ve yönetim yükünü hafifletmek için uykuda şirket statüsü tercih edilebilir. Uykuda şirket statüsünün avantajları şu şekildedir:

 • Uykuda şirketin vergi yükümlülükleri genellikle sınırlıdır ya da hiç yoktur. Örneğin, bir uykuda şirket genellikle kurumlar vergisi ödemez ya da daha düşük oranda vergilendirilir. Bu durum da işletme maliyetlerini azaltabilir ve şirketin sermayesini korumasına yardımcı olabilir.
 • Uykuda şirketin yönetimi, aktif bir işletmeye göre daha az zaman ve kaynak gerektirir. Ticari faaliyetlerin olmaması, yönetim yükünü hafifletir ve şirket sahibinin işletme süreçleriyle ilgilenme ihtiyacını azaltır.
 • Şirketin aktif iş faaliyetleri olmadığından, işletmenin varlıkları daha az riske maruz kalır. Böylece şirket, varlıklarını koruma altına alabilir. Buna ek olarak potansiyel hukuki veya finansal risklere karşı da güvence sağlayabilir.

Ancak bu statü sadece avantajlardan ibaret değildir, aynı zamanda işletmelere belirli sınırlamalar getirilmesine de neden olur. Uykuda şirketle ilgili bazı sınırlamalar şu şekildedir.

 • Uykuda şirketin ticari faaliyetlerde bulunmaması gerekir. Herhangi bir gelir elde etme veya iş yapma girişiminde bulunma durumunda mevcut uykuda şirket statüsü ihlal edilmiş olur.
 • Belirli bildirimlerin düzenli olarak Companies House gibi ilgili kurumlara sunulması önemlidir. Bildirimler genellikle onaylama bildirgesi ve hesap hareketlerinin dökümünü (annual reports) içerir.
 • Uykuda şirket statüsündeki bir işletmenin tekrar aktif hale getirilmesi gerektiğinde belirli prosedürler izlenmelidir. İlgili prosedürler arasında genellikle Companies House’a başvuruda bulunma, gerekli belgeleri sunma ve diğer yasal gereklilikleri yerine getirme gibi süreçler vardır.
 • Uykuda şirket statüsü birtakım riskleri de beraberinde getirdiğinden herhangi bir şirketin uykuda statüsüne geçmeden önce yerel düzenlemeleri iyi bilmesi ve gerekirse danışmanlık alması gerekir.

Uykuda Şirketler İngiltere’de Vergi Öder mi? 

Uykuda bir şirket, faaliyetlerini durdurduğunda ve HMRC’yi bilgilendirdiğinde vergi ödemesi yapmaz. Fakat bazı durumlarda vergiye tabi tutulabilirler. Bu durumlar şu şekilde özetlenebilir:

 • Uykuda şirketin sahip olduğu varlıklardan elde ettiği gelirler vergilendirilebilir. Örneğin, uykuda şirket banka faizi veya kira geliri gibi pasif gelir kaynaklarından gelir elde ediyorsa kurumlar vergisine tabi tutulabilir.
 • Şirket, faaliyetlerini durdurmuş olsa bile faaliyet dönemi içinde işlem yapmış ve gelir elde etmişse bu gelirler vergilendirilebilir. Örneğin, uykuda şirketin faaliyet dönemi içinde bir mal veya hizmet satışı yapması durumunda elde edilen gelirler vergi kapsamına alınabilir.
 • Uykuda şirket, kurumlar vergisi dışında diğer vergi yükümlülüklerine de tabi olabilir. Örneğin; VAT (katma değer vergisi), işveren vergileri ya da emlak vergisi gibi vergi türleri şirketin durumuna bağlı olarak ödenebilir.

Uykuda Şirket Nasıl Kapatılır? 

Uykuda olan bir şirketi kapatırken, şirketin iflas edip etmemiş olduğunu dikkate almanız gerekir. Eğer şirket iflas etmemişse iki seçenek vardır. Bunlar şu şekildedir:

 1. Şirketin Düşürülmesi (Dissolution)

Şirketin yasal varlığını sonlandırmak için, şirketin Companies House kayıtlarından çıkarılmasıyla yapılan bir işlemdir. Bunun için Companies House’a yazılı başvuru yapmanız ve uygun ücreti ödemeniz gerekir. Genellikle şirketin yaşam süresinin sonuna gelindiğinde, yöneticiler şirketin düşürülmesi için başvuruda bulunurlar. Şirketin en az üç aydır işlem yapmadığından ve üzerinizde herhangi bir hukuki işlem veya iflas kararı olmadığından emin olmanız gerekir.

 1. Üyelerin Gönüllü İstifası (MVL)

Bir şirketi kapatmanın vergi açısından avantajlı yollarından biri olan üyelerin gönüllü istifası; iflas etmemiş bir şirketi kapatmayı, kayıtlardan kaldırmayı ve şirketin hisse sermayesini serbest bırakmayı sağlar. Bu yöntemi kullanarak yatırımınızı geri çekebilirsiniz. Fakat şirket tasfiye döneminde getirdiğiniz yatırımla orantılı olacak şekilde eğer bir temettü bozulur veya alınırsa ve bu temettü de 25.000 sterlin üzerinde ise, sermaye dağıtımı vergi kurallarına tabi olacağından sermaye kazancı vergisine (CGT) dahil olacağınızı bilmelisiniz. 

Tüm bunların yanı sıra eğer şirket iflas eden bir işletme durumundaysa alacaklıların gönüllü tasfiyesi gerekir. Bazı durumlarda, bir şirket yöneticisi işletmeyi kapatmak isteyebilir. Buna karşın tüm alacaklılara tam olarak ödeme yapabilecek kadar nakit kaynağa sahip olmayabilir. Bu noktada şirketin kapatılması doğru olmayacaktır ve bir iflas uzmanı süreci yönetmek için devreye girecektir.

Alacaklıların gönüllü tasfiyesi, şirketin Companies House’dan düşürülerek varlığının sona erdirildiği bir süreçtir. Alacaklı baskısı çok fazlaysa veya bir şirket uzun süredir uykuda kalmışsa, alacaklıların gönüllü tasfiyesi en iyi seçenektir. Bir iflas uzmanı, şirketin tüm ofislerini kapatırken, çalışanlarını da işten çıkarır. Şirketin sahip olduğu varlıklar satılır ve alacaklılara eşit şekilde dağıtılır.

Uykuda Şirket Nasıl Tekrar Aktif Edilir?

Uykuda olan bir şirketi yeniden aktif hale getirmek için şu adımları izleyebilirsiniz:

 • İşletmenizin pasif durumdan çıkarak tekrar faaliyete geçmesine karar verdiğinizde, bu durumu HMRC’ye bildirmeniz gerekir. İlgili bildirim, şirketinizin pasif statüsünü hemen kaybetmesine ve vergi ödeme yükümlülüğünü yerine getirmek için aktif olarak değerlendirilmesine yardımcı olacaktır.
 • Firmanızın resmi Gateway kullanıcı kimlik numarasını ve şifresini girin. Eğer bir kullanıcı kimliğiniz yoksa, giriş yaparken yeni bir kullanıcı kimliği oluşturabilirsiniz.
 • Firmanızın hesap dönemi sonuna göre hukuki hesaplarınızı hazırlayın.
 • HMRC’ye tekrar şirket vergisi ödemeyi planladığınızı bildirerek, firmanızın faaliyetlerini yeniden başlattığınızı belirtin.
 • Firmanızın hesap dönemi sonunda, 9 ay içinde yıllık hesapları Companies House’a gönderin.
 • Hesap dönemi sonunda kalan kurumlar vergisini 9 ay içinde ödeyin.
 • CTR (company tax return) hesaplayın. Bu hesaplamalar tüm yasal hesapları içerir. Bu belgeyi firmanızın hesap dönemi sonundan itibaren 1 yıl içinde HMRC’ye gönderin.

İngiltere’de Şirketinizi Mükellef ile Kurun ve Yönetin

İngiltere’de şirket kurmak, yönetmek ve işinizi büyütmek için Mükellef’ten destek alabilirsiniz. Şirket kuruluşunun yanı sıra Mükellef ile yasal adresinizi prestijli bir lokasyonda temin edebilir, EORI & IOSS kaydı yaparak AB içi ya da AB dışında ithalat ve ihracat işlemleri gerçekleştirebilir, online banka hesabı açabilir ve e-ticaret için gerekli olan VAT numarasını alabilirsiniz. Ayrıca Mükellef, VAT ve kurumlar vergisi beyannamelerinizi de sizin adınıza gerçekleştirerek işlerinizi kolaylaştırır. Tüm bu hizmetler sayesinde şirketinizi etkili ve verimli bir şekilde yönetmenin konforunu yaşayabilirsiniz. Detaylı bilgi için web sitemizi ziyaret edin.

New call-to-action