Amerika'daki Şirket türleri

Amerika’da Yaygın Şirket Türleri Nelerdir?

Yayın Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Amerika’da şirket kurarken nelere dikkat etmeniz gerektiğine bir önceki yazımızda değinmiştik. Dikkat etmeniz gereken konulardan bir tanesi de kuracağınız Amerika’daki şirket türleri ve hangisinin size en uygun olduğudur.

Amerika’da şirket kurmanın veya şirketleşmenin genel amacı, şirket sahiplerine iş sorumluluklarına karşı koruma sağlamaktır. Şirket sahipleri veya yatırımcıların sorumlulukları, bağlı oldukları şirketlerinden yasal olarak da ayrı tutulabilir. Tüm bunlar Amerika’daki şirket türleri ile olmaktadır.

Amerika’da şirket türleri çeşitlidir ancak Corporation ve LLC (limited şirket) türleri en yaygın olanlardır. Bu yazımızda genel hatlarıyla Amerika’daki şirket türlerini ele alacağız.

Corporation Türü Şirket Nedir?

Corporation türü şirketler sahiplerinden ayrı olarak işleyen yasal kuruluşlardır. Eyalet yetkililerine, gerekli ücretler ödendikten sonra, “articles of incorporation” adı verilen kuruluş belgelerinin sunulması ile bir corporation kurulabilir.

Peki, şirketlerin sahiplerinden ayrı işlenmesi ne anlama gelir? Şirketin, şirket sahiplerinden bağımsız olarak işlev görmesidir diyebiliriz. Yani tüm hissedarlar gitmiş olsalar bile sözleşmeler, banka hesapları, vergi numaraları, kira sözleşmeleri gibi tüm şeyler geçerliliğini korur ve devam eder. Hissedarların varisleri, şirket sahipliğini devralırlar ancak şirket bu durumdan etkilenmez ve iş yapmaya devam eder.

Corporation türü şirketler kendi içinde de ayrılır bunlar genel olarak şu şekilde ayrılır;

  • C-Corporation
  • S-Corporation
  • Non Profit Corporation

C-Corporation Nedir?

Amerika vergi sisteminde bir “Corporation” doğrudan “C-Corporation” olarak kabul edilir. Çünkü sahiplerinden bağımsız tutulur ve edindiği gelire göre kendi vergilerini öder. Maaş, hizmet ücreti gibi şeyler olmadıkları sürece kimsenin şirketten para almasına izin verilmez. Harcama kesintileri ve yıpranma payı gibi kesintilerin ardından kalan gelir federal hükûmet ve bazen aynı zamanda eyalet yönetimi tarafından vergilendirilir. Bunun ardından elde kalan ise şirket içinde bir sermaye oluşturmak veya hissedarlara pay olarak dağıtmak için kullanılabilir.

Kısaca belirtmek gerekirse C-Corporation, doğrudan varlık olarak vergilendirilmek istemeyen normal bir kuruluştur. Biri kurumsal düzeyde (kurumsal karlar için) ve biri hissedarlar düzeyinde (temettüler için) olmak üzere iki vergiye tabidir.

S-Corporation Nedir?

S-Corporationların vergilendirilme şekli genel olarak partnership(ortaklık) ile benzerlik göstermektedir. Hem şirket hem de şahıs olarak iki kere vergi ödemek yerine, şirketten alınan kar payı ve maaş birleştirilerek direk kişisel vergi şeklinde ödenebilir. Çoğu hissedar için bu durum çifte vergilendirmeden kaçınmak anlamına gelir.
S-Corporation olabilmek için; 100’den az hissedar olması, hissedarların Amerikan vatandaşı veya oturma izninin olması ve başka bir şirket ile ilişkisinin olmaması gibi bazı koşulların sağlanması gerekir.

Kısaca belirtmek gerekirse Amerikan Gelir Dairesi (IRS) kuralları uyarınca ortaklık olarak vergilendirilen bir şirket türü ve Amerika’daki şirket türlerinden biridir.

Kar Amacı Gütmeyen Şirket (Non Profit Corporation) Nedir?

Kâr amacı gütmeyen şirketler, kâr amaçlı şirketlerden farklı bir yasayı takip eden kuruluşlardır. Kuruluşun eğitim, hayır işleri, din, bilim gibi kar amacı gütmeyen amaçlar için kurulmuş olması gerekmektedir. Kâr amacı gütmeyen şirketlerin hem federal hem de eyalet seviyesinde vergi muafiyeti için başvurma hakları bulunur.

Ortaklık (Partnerships) Nedir?

Ortaklıklar(partnerships) iki ya da daha fazla kişinin ticaret veya iş yapmak amacıyla bir araya gelip, yazılı bir anlaşma yapmasalar dahi, kar ve zarara ortak olmak için kurdukları kabul edilen kurumdur. Partnerships’in gelir, gider, kar ve zararları ortakları tarafından elde edilmiş kabul edilir. Her ortak tüm bu kalemleri kendi vergi formunda rapor eder. Bu yüzden de kar payı üzerinden vergi ödemesi yoktur. Her ortak elde ettiği partnership karlarının vergisini, kendi vergi oranı üzerinden öder.

LLC (Limited Şirket) Nedir?

LLC, ortaklık ve Corporation türü şirketlerin özelliklerini bir araya getiren Amerika’daki şirket türlerinden biridir. Corporation türü şirketlerin sınırlı sorumluluk avantajları ile ortaklıkların doğrudan vergilendirme ve yapısal esneklik gibi avantajlarını bir araya getirir.

  • LLC türü, Sınırlı Sorumluluk Şirketi anlamına gelir.
  • LLC şirketin ticari olarak borç veya yükümlülüklerinden, kurucuların şahsen sorumlu olmadığı anlamına gelir.
  • LLC şirketlerinde, işletmeyi kimin alabileceği, yönetebileceği ve vergi işlerini nasıl ilerletilebileceği kararları daha esnektir.
  • Bir LLC oluşturmaya karar verildiğinde fakat gereksinimler zamanla değişirse, gelecekte şirketin Corporation’a dönüştürülmesi mümkündür.

Genel Amerika’daki şirket türleri içerisinde LLC türü, şirket ihtiyaçlarını karşılamada en iyi seçenek olduğu düşünülebilir.

Authorized Share (Kayıtlı Hisse) Nedir?

Amerika’daki şirket türlerini incelerken authorized share kavramının ne olduğunu da ele almalıyız. Çoğu eyalet, kurulma aşamalarında şirketlerden hissedarlara sunulacak kaç adet hisse olduğunu belirtmelerini ister. Bir hisse satıldığında o hisse işlenmiş hisse (“issued”) olarak kabul edilmişken geriye kalan kayıtlı hisselere işlenmemiş hisse (“unissued”) denir. Eğer bir şirket belirttiğinden daha fazla hisseyi işletmek/satmak isterse, şirketin Kuruluş Sertifikasındaki kayıtlı hisse bölümünde resmi olarak değişiklik yapmalıdır.

Şirketinizi, Mükellef ile Amerika’da Anında Kurun!

Mükellef potansiyel pazarlara ulaşmak isteyen kişilere, uçak bileti, vize ve resmi prosedürler olmadan, vatandaşlık almadan online şirket kurmasını sağlıyor! Amerika’daki şirket türleri hakkında ve daha bir çok, Amerika’da şirket kurmaya dair gerekli bilgilere ve sunduğumuz paketlere, fiyat bilgisi ile birlikte buradan ulaşabilirsiniz.

Diğer sorularınız için bize her zaman [email protected] üzerinden ulaşabilirsiniz.

New call-to-action


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir