KOSGEB Yeni Girişimcilik Programı

KOSGEB Yeni Girişimci Destek Programları

Yayın Tarihi: Güncelleme Tarihi:

KOSGEB Yeni Girişimci Programı, Geleneksel Girişimci Programı ve İleri Girişimci Programı olmak üzere iki alt programdan oluşur.

Geleneksel Girişimci Programı

Geleneksel Girişimci Programı’nın hedefi, işletmeleri kuruluş yıllarında desteklemek ve bu işletmelerde istihdamı teşvik etmektir. Geleneksel Girişimci Programı kapsamında işletmelerin kuruluşuna ve performansına yönelik olarak destek sağlanır.

Kuruluş Desteği

Kuruluş desteği kapsamında geri ödemesiz olarak,

 • Gerçek kişi statüsünde kurulmuş olan işletmeye 5.000 TL,
 • Sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan işletmeye 10.000 TL destek sağlanır.

İşletmenin program süresinde türünü değiştirmesi durumunda belirlenen ilk destek üst limiti değişmez.

Performans Desteği

Performans desteği, işletmenin vergi mükellefiyetinin devam etmesi ve istihdam sayısına göre belirlenir ve destek tutarı hesaplanırken ilgili dönemde Sosyal Güvenlik Kurumu nezdinde 4(a) kapsamındaki tüm personelin tahakkuk eden prim gün sayılarının toplamı dikkate alınır.

Performans desteği, program başlangıç tarihinden itibaren 1. yıl birinci performans dönemi ve 2. yıl ikinci performans dönemi olmak üzere, performans dönemleri sonunda işletmeye geri ödemesiz olarak sağlanır. Her performans dönemi bir yılı kapsar.

Her bir performans dönemi sonunda, işletmenin ilgili dönemde gerçekleştirdiği toplam prim gün sayısına göre;

Birinci performans dönemi için;

 • 180-539 olan işletmeye 5.000 TL
 • 540-1079 olan işletmeye 10.000 TL
 • 1080 ve üstü olan işletmeye 20.000 TL

İkinci performans dönemi için;

 • 360-1079 olan işletmeye 5.000 TL
 • 1080-1439 olan işletmeye 15.000 TL
 • 1440 ve üstü olan işletmeye 20.000 TL

olmak üzere en fazla 40.000 TL’ye kadar destek sağlanır. Asgari prim gün sayısına ulaşan işletme için girişimcinin; genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda her bir performans döneminde belirlenen tutarlara 5.000 TL eklenir.

İleri Girişimci Programı Kapsamında Sağlanan Destekler

İleri Girişimci Programı’nda işletmelerin kuruluşuna, performansına, makine, teçhizat ve yazılım giderleri ile mentorluk, danışmanlık ve işletme koçluğuna yönelik hizmet alımlarına destek sağlanır.

Kuruluş Desteği

Kuruluş desteği kapsamında geri ödemesiz olarak;

 • Gerçek kişi statüsünde kurulmuş olan işletmeye 5.000 TL
 • Sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan işletmeye 10.000 TL destek sağlanır.

Performans Desteği

Performans desteği, işletmenin vergi mükellefiyetinin devam etmesi ve istihdam sayısına göre belirlenecek olup; destek tutarı hesaplanırken ilgili dönemde Sosyal Güvenlik Kurumu nezdinde 4(a) kapsamındaki tüm personelin tahakkuk eden prim gün sayılarının toplamı dikkate alınır.

Performans desteği, program başlangıç tarihinden itibaren 1 inci yıl birinci performans dönemi ve 2 nci yıl ikinci performans dönemi olmak üzere, performans dönemleri sonunda işletmeye geri ödemesiz olarak sağlanır. Her performans dönemi bir yılı kapsar.

Her bir performans dönemi sonunda, işletmenin ilgili dönemde gerçekleştirdiği toplam prim gün sayısına göre;

Birinci performans dönemi için;

 • 180-539 olan işletmeye 5.000 TL
 • 540-1079 olan işletmeye 10.000 TL
 • 1080 ve üstü olan işletmeye 20.000 TL

İkinci performans dönemi için;

 • 360-1079 olan işletmeye 5.000 TL
 • 1080-1439 olan işletmeye 15.000 TL
 • 1440 ve üstü olan işletmeye 20.000 TL

olmak üzere en fazla 40.000 TL’ye kadar destek sağlanır. Asgari prim gün sayısına ulaşan işletme için girişimcinin; genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda her bir performans döneminde belirlenen tutarlara 5.000 TL eklenir.

Makine, Teçhizat ve Yazılım Desteği

Makine, teçhizat ve yazılım desteği için destek oranı %75’tir. Alınması planlanan makine, teçhizat ve yazılı Yerli Malı Belgesine sahip ise destek oranına %15 ilave edilir.

Makine, teçhizat ve yazılım desteği kapsamında,

 • Düşük teknoloji seviyesinde faaliyet göstermesi durumunda geri ödemesiz olarak sağlanacak desteğin üst limiti 100.000 TL
 • Orta yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet göstermesi durumunda geri ödemesiz olarak sağlanacak desteğin üst limiti 200.000 TL
 • Yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet göstermesi durumunda geri ödemesiz olarak sağlanacak desteğin üst limiti 300.000 TL’dir.

İşletmenin teknoloji düzeyi, KOBİ Bilgi Beyannamesinde yer alan faaliyet konuları arasından işletmenin Yeni Girişimci Programı Başvuru Formu’nda seçtiği faaliyet kodunun İleri Girişimci Programı Faaliyet Konuları Tablosu’ndaki teknoloji düzeyine göre belirlenir. Yeni Girişimci Programı Başvuru Formu’nda seçilen faaliyet konusu ile başvuruya konu iş modelinde belirtilen faaliyetin uyumlu olması gerekir. İşletmenin program süresi içinde faaliyet konusunu değiştirmesi durumunda teknoloji düzeyine göre belirlenen destek üst limiti değişmez.

Desteklenmesi planlanan makine-teçhizat yeni veya en fazla 3 yaşında olabilir. Makine-teçhizatın ikinci el olması halinde ilk kullanıcıya satış faturası tarihi ile işletmeye kesilen fatura tarihi arasındaki sürenin 3 yılı geçmemiş olması gerekir. İlk satış faturası bulunamaması durumunda ilgili odalardan alınabilecek yaşı gösterir belge veya benzeri dokümanlardan herhangi birinin sunulması gerekir.

Kurulun desteklenmesine karar verdiği her bir gidere ait özellikler; asgari nitelikleri ve teknik özellikleri ifade eder. Uygulama Birimi tarafından, gider kaleminin;

 1. Makine-teçhizat ve yazılıma ait destek ödemesi yapılmadan önce, işletme KOSGEB uzmanları tarafından ziyaret edilerek, İleri Girişimci Programı Tespit Tutanağı düzenlenir.
 2. Destek ödemesine konu makine, teçhizat ve yazılıma ilişkin marka/model/seri numarası vb. ayırt edici özelliklere yer verilen tespit tutanağında belirtilir.

Mentorluk, Danışmanlık ve İşletme Koçluğu Desteği

Mentorluk, danışmanlık ve işletme koçluğu desteği, orta yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında faaliyet gösteren işletmeler için;

 • Danışmanlık hizmeti; Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip danışmanlık kuruluşlarından, kamu kurum ve kuruluşlarından ve kamu kurum/kuruluşları tarafından kurulmuş araştırma merkezleri/enstitülerden, yurt içi/yurt dışındaki üniversitelerden, Teknoloji Transfer Ofislerinden, Teknoloji Geliştirme Bölgesi yönetici şirketlerinden görevlendirilmiş öğretim elemanlarından, teknoloji geliştirme bölgesinde firması bulunan öğretim elemanlarından ve KOBİ Danışmanından alınabilir. Danışmanlık desteği kapsamında işletme koçu tarafından hazırlanan Danışmanlık ve İşletme Koçluğu Desteği Raporu iş zaman planında yer alan konularda işletmenin alacağı danışmanlık giderleri için destek sağlanır.
 • Mentörlük, danışmanlık ve işletme koçluğu desteği kapsamındaki danışmanlık ve işletme koçluğu giderleri için geri ödemesiz olarak sağlanacak desteğin üst limiti 10.000 TL’dir. Destek oranı %75’tir

Not: Yeni programın uygulama usul ve esaslarına göre kira desteği kalkmıştır. Geleneksel girişimci desteği kapsamında makine, teçhizat ve yazılım desteği bulunmamaktadır. Sadece performans dönemine göre eleman istihdamı kapsamında eleman desteği yer almaktadır.

Mükellef ile İşletmenizi Kurun ve KOSGEB Geleneksel ve İleri Girişimcilik Programlarından Yararlanın

Mükellef, KOSGEB Yeni Girişimcilik Destekleri hakkında bilgi sahibi olmanız ve başvuru süreçlerinizi kolaylıkla tamamlamanız için yanınızda. Mükellef, tüm şirket kurulum süreçlerinde size yardımcı olmak ve süreçlerinizi sorunsuz, hızlı bir şekilde tamamlayabilmeniz için kurulmuştur. Bir çok ek hizmetinin yanı sıra size Yeni Girişimci Destek Programı’ndan da yararlanabilmeniz için hizmet sunar. Süreçler hakkında detaylı bilgi ve başvuru sürecini başlatmak için tıklayınız.

New call-to-action


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir