anonim ve limited şirketlerin kuruluş aşamaları

Anonim ve Limited Şirketlerin Kuruluş Aşamaları

Yayın Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Sermaye şirketleri anonim ve limited şirketler olarak ikiye ayrılır. Bu şirket türlerinin arasında farklar vardır. Anonim ve limited şirketler açıklayarak hangisinin daha avantajlı olduğuna daha önceki yazımızda anlatmıştık.

Sermaye şirketlerinin kuruluş işlemleri şahıs şirketlerinden farklı olarak, Ticaret Sicil Müdürlükleri tarafından yapılmaktadır. Ticaret sicilleri de, Ticaret Bakanlığı’nın gözetim ve denetiminde ticaret odaları bünyesine faaliyet gösteren Ticaret Sicil Müdürlüklerince tutulmaktadır.

Bu yazımızda ise sermaye şirketlerinin kuruluş aşamasından ve bu adımlarda dikkat edilmesi gereken konulardan bahsedeceğiz.

MERSİS Üzerinden Ticaret Siciline Kayıt ve Yapılması Gerekenler

Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS); Ticaret Bakanlığının tüzel kişilik sicillerini elektronik ortamda tuttuğu ve diğer e-devlet uygulamaları ile entegre çalışan bir sistemdir. Şirketlerin ana sözleşmeleri MERSİS üzerinden hazırlanmaktadır.

Öncelikle bu işlemler için şirket ortaklarından birisinin MERSİS’e kayıt olması gerekir. MERSİS’in internet adresi üzerinden üyelik oluşturularak, şirket kuruluş süreci başlatılmış olur. 

MERSİS’te şirket sözleşmesi hazırlanırken Türk vatandaşları kimlik numaraları ile, yabancılar ise pasaport numaralarıyla ortak veya yetkili olarak eklenebilir. Bu işlemlerden önce yabancıların vergi dairesinden, vergi numarası almaları ve ticaret sicili müdürlüğüne başvurarak kendilerini MERSİS’e kaydettirmeleri gerekir. 

MERSİS’te şirket ortaklarına ait kimlik, adres ve iletişim bilgileri girilir. Sonrasında şirkete ait unvan, faaliyet konuları, merkez adresi, sermaye, yetkililer gibi bilgiler de tamamlanarak Ana Sözleşme hazırlanır. 

Bu işlemler tamamlandığında, şirketin potansiyel vergi numarası da MERSİS tarafından otomatik olarak atanır. Tüm adımlar tamamlandıktan sonra Ana Sözleşme, MERSİS aracılığı ile ilgili Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne gönderilir.

Ticaret Sicil Müdürlüğü Tescil İşlemleri

MERSİS’ten alınan onay başvuru numarası ile birlikte ilgili Ticaret Sicil Müdürlüğü’nden randevu alınır.

Anonim ve limited şirket kuruluş için gerekli olan, dilekçe, oda kayıt beyannamesi ve, yabancı ortak varsa, şirket kuruluş bildirim formu hazırlanmalıdır. Bu evraklara ilgili Ticaret Sicil Müdürlük’lerinin internet sitelerinden ulaşılabilir. Burada tavsiyemiz şirket merkez adresiniz hangi ildeyse, yani hangi Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne tescil yaptıracaksanız, oranın sitesindeki gerekli evraklar bölümüne mutlaka göz atmanız. Örn. İstanbul ise İstanbul Ticaret Odası’na kayıt olacaksanız, bu odanın sitesindeki gerekli evraklar bölümüne mutlaka bakın.

Şirket sermayesinin %0,04’ünün “Rekabet Kurumu Payı” olarak, bu kurumun banka hesabına yatırılması gerekmektedir. Bu işlem için ayrıca bankaya gidilmesine gerek bulunmaz. Diğer kuruluş harçları ile birlikte bu bedeli, Ticaret Sicili Müdürlüğü’nde ödeyebilirsiniz. Burada dikkat edilmesi gereken husus anonim şirketlerde nakdi olarak taahhüt edilen payların en az %25’inin, şirketin tescilinden önce şirket adına açılmış bir banka hesabına yatırılması gerektiğidir.

Şirketi temsile yetkili kılınan kişilerin, şirket unvanı altında atacakları imzalarının yetkili makam tarafından onaylanarak, imza beyanlarının hazırlanması gerekmektedir. Bu işlem herhangi bir Ticaret Sicili Müdürlüğü’nde yapılabilir. Ancak, 20 Şubat 2021 tarihli resmi gazetede yayımlanan “ŞİRKET KURULUŞ SÖZLEŞMESİNİN TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜKLERİNDE İMZALANMASI HAKKINDA TEBLİĞ” ile imza kaydının elektronik ortamda temin edildiği hallerde ayrıca imza beyannamesi aranmayacağı belirtilmiştir.

Bir diğer bilinmesi gereken şey ise, anonim ve limited şirket kuruluşlarında, tutulacak olan ticari defterler Ticaret Sicili Müdürlüğü’nce tasdik ettirilir.

Anonim ve limited şirketlerinin kuruluş işlemlerinin bir vekaletname ile yetkilendirilen temsilci aracılığıyla da yapılması mümkündür.

Mükellef ile Şirketinizi Kolayca Kurun!

Mükellef, anonim ve limited şirketler dahil olmak üzere tüm şirket kurulum süreçlerinde size yardımcı olmak ve süreçlerinizi sorunsuz, hızlı bir şekilde tamamlayabilmeniz için kurulmuştur. Mükellef ile hem şirketinizi kurabilirsiniz hem de tüm finansal süreçlerinizi dijital olarak yönetebilirsiniz. Şirket kurulumu, online ön muhasebe programı, sanal ofis, e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-Serbest Meslek Makbuzu hizmeti gibi tüm süreçlerde yanınızdayız. Daha detaylı bilgi için tıklayınız.

New call-to-action


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir