BOI Raporu

BOI Raporu: Amerika’da Şirketler için Yeni Yükümlülük

Yayın Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Kurumsal Şeffaflık Yasası (Corporate Transparency Act) kapsamında Ocak 2024’ten itibaren yürürlüğe giren BOI raporuyla birlikte Amerika’da şirketler için finansal şeffaflık ve hesap verebilirlik her zamankinden daha önemli hale geldi. Kara para aklama ve dolandırıcılık gibi yasa dışı faaliyetleri azaltmaya yönelik bu rapor ile, şirketlerin kontrolünü elinde bulunduran gerçek kişilerin ortaya çıkarılması amaçlanıyor.

Kurumsal Şeffaflık Yasası (Corporate Transparency Act) Nedir?

Kurumsal Şeffaflık Yasası (Corporate Transparency Act), ticari kuruluşlara tanınan anonimliği ortadan kaldırarak kurumsal yapıların şeffaflığını artırmak için 2021’de Amerika’da yürürlüğe giren bir mevzuattır. Bu mevzuat, yasal olarak “intifa hakkı sahipleri” unvanıyla tanımlanan şirket sahiplerinin ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Mali Suçları Engelleme Ağı’na (FinCEN) bildirilmesini zorunlu kılmakta ve böylece finansal şeffaflığın oluşturulmasını hedeflemektedir.

Kurumsal Şeffaflık Yasası’nın öncelikli amacı, şirket sahiplerinin kimliklerini kurumsal perdelerin arkasına gizlemelerini zorlaştırarak kara para aklama, terörizm finansmanı ve finansal dolandırıcılık gibi yasa dışı faaliyetleri önlemektir. Kurumsal Şeffaflık Yasası; şirket üzerinde hak sahibi olan bireylerin bilgilerinin BOI raporu ile ayrıntılı bir şekilde raporlanmasını zorunlu kılarak, Amerika’da faaliyet gösteren şirketlere nihai olarak kimin sahip olduğunu ve kontrol ettiğini ortaya çıkarmaktadır.

BOI Raporu Beyan Gereklilikleri

Kurumsal Şeffaflık Yasası kapsamında yürütülen süreç, emniyet güçleri ve finansal kuruluşlar tarafından kolayca erişilebilmesi için Amerika’daki şirket sahiplerine dair bilgilerin kapsamlı ve şeffaf bir kaydını oluşturmak üzere tasarlanmıştır. BOI raporu bu sürecin en kritik aşamalarından biridir ve raporlama yapan şirketlerin kendilerini kontrol eden bireyler hakkında ayrıntılı bilgi vermesini gerektirir.

  • Tanımlayıcı bilgiler: Raporda şirket üzerinde hak sahibi olan her bir bireyin adı, soyadı, doğum tarihi, adresi ve benzersiz bir kimlik numarası (pasaport veya ehliyet gibi) bulunmalıdır. Bu bilgiler, şirketin sahiplerinin veya şirketi kontrol eden kişilerin kimliğini doğrulamak için çok önemlidir.
  • Şirket sahipliğinin niteliği ve kapsamı: BOI raporu, yalnızca şirket üzerinde hak sahibi kişileri tanımlamanın ötesine geçerek bunların şirkete dair çıkarlarını da kapsar. Dolayısıyla bu kişilerin şirketin yüzde kaçına sahip olduğu, oy hakları ve yetkiler gibi ayrıntılar da raporda yer almalıdır.
  • Güncellemeler ve değişiklikler: Şirketlerin, yapılarında önemli bir değişiklik olduğu takdirde BOI raporlarını güncellemesi gerekmektedir. Bu, FinCEN veritabanındaki bilgilerin güncel kalmasını ve şirket sahiplerine ilişkin bilgilerin doğru bir şekilde aktarılmasını sağlar.

Bu bilgilerin toplanmasının nedeni; emniyet güçlerinin ve finansal kuruluşların, Amerika’daki şirketleri kontrol eden kişilerin bilgilerini doğrulamak için erişebilecekleri şeffaf bir kayıt defteri oluşturmaktır.

Kimler BOI Raporu Beyan Etmek Zorundadır?

BOI raporu doldurma ve FinCEN’e sunma zorunluluğu aşağıdakiler başta olmak üzere neredeyse Amerika’daki tüm ticari kuruluşları kapsar:

Şirketler kurulduktan hemen sonra BOI raporlarını hazırlayıp sunmalı ve yapılarında değişiklikler meydana geldikçe bu raporları güncellemelidir.

Kimler BOI Raporundan Muaftır?

Bazı kuruluşlar, genellikle halihazırda mevcut olan şeffaflık yükümlülükleri nedeniyle BOI raporlama gerekliliklerinden muaftır. Bu muafiyet şunlar için geçerlidir:

  • Halka açık şirketler,
  • Bankalar ve kredi birlikleri gibi federal kurumlar tarafından denetlenen kuruluşlar,
  • ABD’de fiziksel varlığı bulunan, 20’den fazla tam zamanlı çalışanı olan ve brüt gelir veya satışlarının 5 milyon dolardan fazla olduğunu gösteren federal gelir vergisi beyannamesi vermiş şirketler.

BOI Raporu Nereye Beyan Edilir?

BOI raporu, ABD Hazine Bakanlığı’nın finansal sistemi yasa dışı faaliyetlerden korumakla görevli bürosu olan Mali Suçları Engelleme Ağı’na (FinCEN) beyan edilmelidir.

BOI Raporu

BOI Raporu Nasıl Beyan Edilir?

BOI raporu, FinCEN’in elektronik beyan sistemi aracılığıyla gerekli bilgiler gönderilerek beyan edilir. Bu sistem, güvenli ve kullanıcı dostu olacak şekilde tasarlanmıştır ve kuruluşların raporlama gerekliliklerine kolayca uyum sağlamasına olanak tanır.

BOI Raporlama Gerekliliklerine Uymamanın Cezası Nedir?

BOI raporlama gerekliliklerine uyulmaması para cezalarına ve cezai yaptırımlara neden olabilir. Bu, Kurumsal Şeffaflık Yasası’na uymanın ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. BOI raporu beyanı için geç kalınan her gün başına ödenecek ceza 500 dolara kadar yükselebilir. Kasıtlı ihlal durumunda ise bu miktar 10.000 dolara, hatta 2 yıl hapis cezasına kadar çıkabilmektedir.

BOI Raporu Beyanı için Risk Almayın, Mükellef’ten Profesyonel Destek Alın!

Kurumsal Şeffaflık Yasası ve BOI raporları, özellikle Amerika dışında ikamet eden girişimciler için göz korkutucu olabilir. Dolayısıyla bu konuda profesyonellerden destek almanız önerilmektedir. Şirket kuruluşu, online ön muhasebe programı ve vergi beyanının yanı sıra BOI raporu beyanlarınızı da Mükellef’in ABD mevzuatına uyumluluk konusunda uzman ekibinin yardımıyla gerçekleştirebilirsiniz. BOI raporunuzun hazırlanması ve beyanıyla ilgili ekibimizle görüşmek için hemen toplantı planlayın.