Dijital hizmet vergisi nedir?

Dijital Hizmet Vergisi Nedir? Mükellefi Kimdir?

Yayın Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Dijitalleşmenin artması ve e-Dönüşüm uygulamalarının hayatımızda yer edinmesi sayesinde birçok işlem daha kolay hale getiriliyor. 7194 sayılı Kanunun 52/a maddesi uyarınca 1 Mart 2020 tarihi itibariyle yürürlüğe giren dijital hizmet vergisi ise bu değişimin sonucu olarak ortaya çıkan uygulamalardan biridir. Peki dijital hizmet vergisi nedir? Mükellefi kimlerdir? Vergi oranı nedir?

Dijital Hizmet Vergisi Nedir?

Türkiye’de dijital ortamda sunulan tüm hizmetler için devlete ödenmesi gereken vergi, dijital hizmet vergisidir. Bu vergi, dijital ortamda sunulan her türlü dijital içeriğin reklamı ve satışı gibi faaliyetlerden gelir sağlayan kişilerin mükellefi olduğu bir vergi türü olarak biliniyor.

Dijital hizmet vergisinin kapsadığı unsurlar ise aşağıdaki gibidir:

  • Dijital ortamda yer alan reklam hizmetleri,
  • Dijital içeriklerin dijital ortamda satışı (Örneğin; görsel ve sesli içerikler),
  • Dijital içeriklerin dinlenmesini, izlenmesini, oynanmasını ya da kaydedilmesini sağlayan dijital ortam hizmetleri,
  • Kullanıcılarına etkileşim olanağı tanıyan dijital ortamların işletilmesi ve sağlanması,
  • Dijital ortamlardaki aracılık hizmetleri vb.

Dijital Hizmet Vergisinin Mükellefi Kimlerdir?

7194 sayılı kanunun 3. maddesinde ifade edildiği üzere dijital hizmet sağlayıcıları, dijital hizmet vergisi mükellefidir. Bu hizmet vergisi kapsamındaki mükellefler şunlardır:

  • Dijital hizmet vergisine tabi hizmetlerden herhangi birini Türkiye’de sunan,
  • Sunduğu dijital hizmetler aracılığıyla Türkiye’den elde ettiği gelir 20 milyon Türk Lirası veya daha fazla olan ya da dünya genelinde elde ettiği gelir 750 milyon Euro veya daha fazla olan dijital hizmet sağlayıcıları.

Türkiye’de sunulan hizmet ifadesiyle kastedilen anlam ise; ilgili dijital hizmetin sadece Türkiye’de yer alması değil, ilgili hizmetten Türkiye’de yararlanılması, hizmetin Türkiye’de bulunan kişilere yönelik olarak sunulması ya da ilgili hizmetten Türkiye’de gelir elde edilmesidir.

Dijital Hizmet Vergisi Oranı Nedir? 

Dijital Hizmet Vergisi Oranı Nedir? 
Dijital hizmet vergisi oranı %7,5’tir. İlgili verginin mükellefleri, bir kazancın vergi miktarını belirlemede temel olarak alınan gelir matrahına, vergi oranının doğrudan uygulanması ile ortaya çıkan tutar kadar devlete ödeme yapmak ile yükümlüdür.

İlgili verginin matrahı ise, verginin konusuna giren hizmetler aracılığıyla elde edilen gelirlerdir. Vergi matrahından gider, maliyet ve vergi adı altında herhangi bir indirim yapılamayacağı belirtilmiştir.

Ne Kadar Süre İçinde Ödenmesi Gerekir?

Bu hizmet vergisinde vergi dönemi, yılın birer aylık dönemleridir. Ek olarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı hizmet türüne ve mükelleflerin iş hacimlerine göre bu süreyi üç ay olarak belirleme yetkisine sahiptir. Dijital hizmet vergisine ilişkin beyanname verme ve ödeme yükümlülüklerini süresinde yerine getirmeyen mükelleflere ihtarda bulunulur. 

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde de ilgili ödemenin yapılması için ilanlar yer alır. Mükellefler, ilgili ilanın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde yükümlülüklerini yerine getirmedikleri takdirde, bu yükümlülükler yerine getirilene kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından mükelleflerin sunmakta oldukları hizmetlere erişim engellenebilir. Bu hizmet vergisi, mükellefin beyanı ile hesaplanır ve tespit edilir, yani tarh olur. Dijital hizmet vergisi ödemesini vergi daireleri, yetkili bankalar ve Gelir İdaresi Başkanlığı web sitesi üzerinden yapabilirsiniz. 

Mükellef ile Şirketinizi Kolayca Kurun!

Şirket kurma ve yönetme sürecini kişisel olarak üstlenmeniz ile karşılaştırıldığında, Mükellef maddi yönden ve zamandan tasarruf etmenizi sağlar. Şirket kuruluşu ve kuruluş sonrası tüm süreçlerde yanınızda yer alır ve tüm vergi süreçlerinizi yönetmeniz için size uçtan uca çözümler sunar. Online Ön Muhasebe Programı, e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-Serbest Meslek Makbuzu ve e-Defter hizmeti gibi tüm süreçlerde Mükellef’in sunduğu hizmetlerden yararlanabilirsiniz. Daha detaylı bilgi almak için tıklayınız.

New call-to-action