2023 Yılı e-Fatura Geçiş Zorunluluğu

2023 Yılı e-Fatura Geçiş Zorunluluğu

Yayın Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Hayatımızın her alanında adeta vazgeçilmez hale gelen dijitalleşme, artık iş hayatının da ayrılmaz bir parçası haline geldi. Şirketlerin iş yapış biçimlerini bu değişime hızla adapte etmesi ve süreçlerini dijitalleştirmesi; operasyonel yüklerden, maliyetlerden ve zaman kaybından kaçınmalarına yardımcı oluyor. Şirketlerin dijitalleştirdiği süreçlerden biri de 2023 itibarıyla bir zorunluluğa dönüşecek olan elektronik fatura uygulaması. Peki elektronik fatura, diğer adıyla e-Fatura nedir? Kimler e-Fatura kullanmalıdır? Elektronik faturaya geçiş nasıl yapılır? Cevaplar için blog yazımızı okumaya devam edebilirsiniz.

e-Fatura Nedir?

Elektronik fatura şeklinde de ifade edilebilen e-Fatura, mükellefler tarafından arz edilen ürün veya hizmet karşılığında kesilen faturaların kağıt yerine elektronik bir şekilde iletilmesidir. Geçerlilik açısından geleneksel kâğıt faturalar ile arasında hiçbir fark yoktur. e-Fatura; mükellefleri, önemli ölçüde iş ve zaman kaybından kurtarır. Ayrıca baskı ve nakliye masraflarını  ortadan kaldırdığı için çevre dostu bir uygulamadır. Bu avantajları sebebiyle ülkemizde 2010 yılında elektronik fatura uygulamasına geçilmiştir.

e-Fatura Kimler için Zorunludur?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bir sürece yayılmış vaziyetteki e-Fatura düzenlemesi için 2010 yılından itibaren sektör ve piyasaları kademeli bir şekilde elektronik faturaya geçirmeyi öngörmüştür. 2023 yılına gelindiğinde ise sektörel kategorilere ayrılarak farklı kazanç hadleri belirlenmiş ve bu hadler özellikle diğer yıllara göre düşük tutularak elektronik fatura uygulamasının kapsamının genişletilmesi hedeflenmiştir. Bu doğrultuda yaklaşık 150 bin şirketin temmuz ayında elektronik faturaya geçmesi öngörülmektedir.

2023 yılı için, Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile 2022 yılı brüt satış hasılatı 3 milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin, elektronik faturaya geçmesi zorunlu hale getirilmiştir.

Bununla birlikte, gerek kendi web siteleri gerek online satış platformları üzerinden ürün veya hizmet satışı gerçekleştirerek 500 bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı elde eden mükellefler de aynı şekilde elektronik faturaya geçmelidir.

Zorunluluk kapsamındaki işletmelerin 1 Temmuz 2023 tarihine kadar e-Faturaya geçiş yapmaları gerekmektedir. Elektronik faturaya geçiş işlemlerini bu tarihe kadar tamamlaması gereken farklı mükellef kategorilerine dair detaylı bilgi için aşağıdaki tabloyu inceleyebilirsiniz.

Brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı), 2022 ve müteakip hesap dönemleri için 3 milyon TL ve üzeri olan mükellefler.
Kendilerine veya aracı hizmet sağlayıcılarına ait internet sitelerinde veya diğer her türlü elektronik ortamda mal veya hizmet satışını gerçekleştiren mükellefler.2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) olanlar.
Gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar ile bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunan mükellefler.2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) olanlar.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediyelerden yatırım ve/veya işletme belgesi almak suretiyle konaklama hizmeti veren otel işletmeleri.Ciro sınırı yok.

Ancak her şirket bu hasılatların üzerine çıkmasa dahi gönüllü olarak e-Fatura kullanımına geçebilir.  Gönüllü geçiş için belirli bir tarih bulunmamaktadır.

e-Faturanın Avantajları Nelerdir?

Elektronik faturanın birçok avantajı bulunmaktadır.

  1. Maliyet Tasarrufu: Kağıt, yazıcı mürekkebi, zarf ve posta ücretleri gibi maliyetlerden tasarruf sağlar. Ayrıca faturaların düzenlenmesi, gönderilmesi ve saklanması için gereken iş gücü maliyetlerini de azaltır. 
  2. Hız ve Verimlilik: e-Faturalar, elektronik ortamda hızlı bir şekilde düzenlenebilir, gönderilebilir ve işlenebilir. Böylece işlem süreleri kısalır ve verimlilik artar.
  3. Doğruluk: Elektronik faturaların otomatik olarak oluşturulması, manuel hataları ve yanlışlıkları önler.
  4. Sürdürülebilirlik: Kağıt kullanımını ve atığı azalttığı için çevreye olan olumsuz etkisi daha düşüktür. e-Fatura doğa dostudur ve milyonlarca ağacın kesilmesini önler.
  5. Dijital Arşivleme: Elektronik faturalar, dijital formatlarda kolayca arşivlenebilir ve gerektiğinde hızlı bir şekilde erişilebilir. Bu, kağıt tabanlı faturaların fiziksel depolama ve saklama gereksinimlerini ortadan kaldırır.
  6. Güvenlik: Elektronik faturalar genellikle güvenli elektronik imzalar ve şifreleme gibi teknolojilerle korunur, bu da fatura bilgilerinin güvenliğini ve gizliliğini artırır.
  7. Gelişmiş Veri Analizi: Elektronik faturalar, işlem verilerini toplamak ve analiz etmek için daha fazla fırsat sunar. Böylece işletmelerin iş süreçlerini ve stratejilerini daha iyi anlamasına ve optimize etmesine yardımcı olur.

e-Faturaya Geçmemenin Cezası Var Mıdır?

Vergi Usul Kanunu’na göre, faturanın elektronik olarak düzenlenmesi gerekirken kağıt olarak düzenlenmesi durumunda e-Fatura belgesi düzenlenmemiş kabul edilir ve 2023 yılında her bir belge için 2.200 TL özel usulsüzlük cezası verilir. 

e-Faturaya Nasıl Geçilir?

Elektronik faturaya geçmek için öncelikle Kamu Sertifikasyon Merkezi’ne başvurarak mali mühür edinilmelidir. Şahıs firmaları ise e-İmza ile başvuru yapabilir. Mali mühür, şirketlere elektronik fatura kesebilme yetkisi veren bir çeşit sertifikadır.

Mali mühür edindikten sonra Mükellef desteğiyle Gelir İdaresi Başkanlığı’na başvuru yaparak kısa bir süre içinde elektronik faturaya geçebilirsiniz. Profesyonel ekibimizin yardımıyla geçiş işlemlerini tamamladıktan sonra GİB Portal veya Mükellef üzerinden e-Fatura kullanabilirsiniz.

e-Faturaya Geçiş İşlemlerinizi Mükellef ile Tamamlayın

Mükellef’in Starter paketiyle oldukça avantajlı fiyatlarla e-Fatura başvurusu yapabilir ve bu paket kapsamında sunulan ön muhasebe programıyla birlikte müşterilerinize elektronik fatura keserek finansal süreçlerinizi uçtan uca yönetebilirsiniz. Fiyatları incelemek ve daha detaylı bilgi almak için web sitemizi ziyaret edin.

New call-to-action