İngiltere'de Şirket Kurmak için Noter Tasdik ve Apostil İşlemleri

İngiltere’de Şirket Kurmak için Noter Tasdik ve Apostil İşlemleri

Yayın Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Yurt dışında şirket kurmak, sağladığı avantajlar nedeniyle pek çok girişimcinin ilgisini çekmektedir. Özellikle operasyonlarını global ölçekte sürdürmek isteyen kişiler, bu sayede yurt dışındaki pazar alanlarına erişim sağlayabilirler. Şirket sahiplerine sunduğu avantajlarla globale açılmak isteyenler için ideal bir tercih olan İngiltere, yurt dışında şirket kuruluşu için en çok tercih edilen ülkelerin başında gelmektedir. İngiltere’de şirket kurma süreci, her ülkede olduğu gibi karmaşık resmi prosedürleri de içinde barındırır. İngiltere’de şirket kurmak isteyen girişimcilerin bu süreç boyunca noter tasdik ve apostil işlemlerini eksiksiz bir şekilde gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Noter Tasdiki Nedir? Nasıl Yapılır?

Noter tasdiki, en basit tabirle belgelerin noterler tarafından onaylanıp hukuki olarak geçerli bir statüye kavuşturulmalarıdır. Adalet Bakanlığı tarafından görevlendirilen noterler, alım-satım işlemlerinden şirket kuruluşuna kadar pek çok alanda ihtiyaç duyulan belgelerin ilgili makamlara ibraz edilebilmesi için geçerliliklerini onaylar. Noter tasdik işlemleri kamu hizmetleri arasında yer alır ve bakanlık tarafından belirlenen fiyatlandırmalara uygun şekilde gerçekleştirilir.

Noter tasdik işlemleri bizzat şahıslar veya aracı kurumlar tarafından yürütülebilir. Yurt dışındaki makamlara sunulacak evraklar öncelikle çeviri için çeviri bürosuna yönlendirilir. Bu aşamada evrak, yeminli bir tercüman tarafından çevrilerek bağlı bulunan noterliğe sunulur. İlgili evrakların kanuni olarak uygunluğunu kontrol eden noter, herhangi bir eksik veya hukuki kusur bulunmadığı takdirde evrakların geçerliliğini onaylar ve tasdik işlemini tamamlar. Ancak bazı durumlarda noterin direkt olarak evrakı geri çevirebileceği de unutulmamalıdır. Tasdik edilecek evrakın aslının ve tarafların kimlik bilgilerini içeren pasaport veya benzeri belgelerin mevcut olmaması hukuki geçerliliğin teyit edilmesini engelleyeceğinden, evrakların eksik veya hatalı olduğu durumlarda noter tasdik işlemleri gerçekleştirilemez.

Noter Tasdiki Gereken Belgeler Nelerdir?

Resmi makamlara ibraz edilen hemen her belge için noter tasdiki talep edilir. Şahıslar veya şirketler arasında gerçekleştirilen alım, satım ve devir işlemlerinden şirket kuruluş sözleşmelerine kadar pek çok evrakın hukuki statüsünün tanınması için noterler tarafından tasdik edilmesi gerekir. Ayrıca bu belgelerin yurt dışındaki makamlara sunulacağı durumlarda yeminli bir tercüman tarafından çevrilmesi gerektiği de unutulmamalıdır. Noterler tarafından tasdik edilen başlıca evraklar şu şekilde sıralanabilir:

 • Taahhütname
 • Vakıf senedi 
 • Evlilik Sözleşmesi
 • Temlik
 • Kira Sözleşmeleri
 • İfade Tutanağı
 • Vasiyetname 
 • Beyanname
 • Muvafakatname
 • Sükna Hakkı Sözleşmesi
 • Şirket Sözleşmesi

Bu belgeler, noter tarafından tasdiki istenen en yaygın evraklardır. İngiltere’de şirket kurmak isteyen girişimcilerin noter tasdikinin yanı sıra apostil işlemlerini de yaptırmaları gerekir. Apostil işlemleri, noter tasdikinden sonra gerçekleştirilir ve uluslararası alanda geçerliliğin sağlanabilmesi için gereklidir.

Noter Tasdik Ücretleri Ne Kadardır?

Noter tasdik ücretleri düzenli olarak Adalet Bakanlığı tarafından belirlenir ve Türkiye genelinde hizmet veren tüm noterlikler bu ücret tarifesine uygun şekilde hareket ederler. Ancak bu ücretler; evrakların türü, niteliği ve sayfa sayısı gibi kriterlere göre değişiklik gösterebilir. Yurt dışında şirket kurmak isteyen girişimcilerin noter tasdik işlemleri için ödeyecekleri ücretler, kurmak istedikleri şirket türüne göre de değişebilir. Şirket kurulumu için istenen evrakların yeminli bir tercüman aracılığıyla çevrilmesi gibi işlemler de tasdik fiyatlandırmasını etkileyen diğer faktörler olarak öne çıkar. Kısacası noter tasdik ücretleri başvurulara göre değişkenlik gösterebilir ve bu nedenle sabit bir fiyatlandırmaya sahip değildir. Yurt dışında şirket kurmak isteyen girişimcilere yardımcı olan aracı firmalar, Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen güncel fiyatlandırmalar üzerinden müşterilerine fiyat bilgisi sunabilirler.

New call-to-action

Apostil Nedir?

Apostil, Lahey Konferansı’na üye veya taraf devletler arasında evrak trafiğinin hukuki geçerliliğini sağlamak adına kullanılan bir doğrulama sistemidir. 5 Ekim 1961 tarihli Lahey Konvansiyonu ile kabul gören bu sistem, şahısların veya şirketlerin farklı bir üye devlete ibraz edecekleri evrakları devlet mercilerine onaylatması şeklinde gerçekleşir. Noter işlemleri tamamlanan evraklar, Valilik veya Kaymakamlık tarafından apostil edilebilir. Noter tarafından tasdik edilmiş olsa da apostil taşımayan evraklar, yurt dışındaki yasal merciler tarafından kabul edilmeyebilir. Tasdik sisteminin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi için apostil evrakları aşağıdaki kriterleri içermelidir:

 • Belgenin düzenlenmiş olduğu ülke
 • Belgeyi imzalayan yetkilinin tam adı
 • Belgeyi imzalayan kişinin sıfatı
 • Belgedeki mührün ait olduğu resmi makamın adı
 • Tasdik edildiği yer ve tarih
 • Apostili düzenleyen makam
 • Apostil numarası
 • Apostili düzenleyen makamın mühür veya kaşesi
 • Apostili düzenleyen yetkilinin imzası

Ayrıca apostil belgesinin Fransızca “Apostille (Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)” başlığını taşıması da zorunludur. Tüm kriterleri karşılayan ve apostil taşıyan belgeler, Lahey Konferansı üye ve taraf devletleri tarafından tanınır ve kendi ülkelerinde de geçerli olarak kabul edilir. Yurt dışında şirket kurmak isteyenlerin ihtiyaç duyacakları en önemli tasdikin apostil olduğu söylenebilir.

Nitekim şirket kuruluşu için gerekli olan evraklar noter tarafından tasdiklenmiş olsalar bile apostil taşımadıkları takdirde, şirketin kurulmak istendiği ülkenin resmi makamları tarafından tanınmayabilir ve şirket kuruluş talebi direkt olarak reddedilebilir. Bu sebeple yurt dışı şirket kuruluş sürecinin hızlı ve eksiksiz bir şekilde sürdürülmesi için şirket sahiplerinin veya aracı kurumların apostil kriterlerine özen göstermesi gerekir. Bu konuda profesyonel ve eksiksiz bir hizmet almak için şirket kuruluşu alanında faaliyet gösteren firmalardan destek talep edebilirsiniz.

New call-to-action

Apostil ile Tasdik Edilebilecek Belgeler Nelerdir?

Lahey üyesi veya tarafı tüm devletlerin makamlarına ibraz edilecek evraklarda apostil yer alması zorunludur. Apostil, iki devlet arasında evrakların hukuki geçerliliğinin bulunduğunu teyit eder. Bu sebeple pek çok evrak ve başvuruda apostil talep edilir. Diplomalar, vize başvuruları, şirket kuruluş sözleşmeleri ve benzeri evrakların apostil taşıması gerekir. Örneğin eğitim konulu evrak trafiklerinde öğrencilerin ve akademisyenlerin, Türkiye’deki belgelerini yurt dışında da kabul edilebilir hale getirmek için ilgili makamlarca apostil ettirmeleri gerekir.

İngiltere’de şirket kuruluşu için hazırlanacak belgeler de aynı şekilde bu uluslararası doğrulamaya sahip olmalıdır. İngiltere’de resmi bir şirket kurmak için devlet makamlarına ibraz edilen belgelerin apostil ile doğrulanmış olması, tüm süreçlerin daha hızlı bir şekilde sürdürülmesi ve şirket kuruluşunun yasalara uygun şekilde tamamlanması için son derece önemlidir.

Mükellef ile İngiltere’de Şirket Kuruluş Sürecinizi Kolay Hale Getirin

Globalleşen bir dünyada girişimciler, işlerini ve markalarını yurt dışına açmanın hızlı ve kolay yollarını aramaktadır. Ancak yurt dışında şirket kurma süreci, girişimciler için oldukça zorlayıcı olabilir. Talep edilen evraklar, bürokrasi süreci ve çok daha fazlası, bireysel olarak yurt dışında şirket kurmaya çalışan kişileri bunaltabilecek detaylarla doludur. Yurt dışında şirket kurmayı çok daha kolay ve zahmetsiz bir hale getiren Mükellef, girişimcilerin diledikleri yerden online olarak kolayca şirket kurabilmelerine yardımcı olur.

İngiltere’de şirket kurmak isteyenler için de kapsamlı hizmetler sunan Mükellef, profesyonel ekibi ve deneyimi sayesinde noter tasdik ve apostil işlemleri de dahil olmak üzere tüm başvuruları eksiksiz bir şekilde tamamlayarak girişimcilerin hayallerine kavuşmasını sağlar. Siz de Mükellef ile şirketinizi İngiltere’de zahmetsiz bir şekilde kurmak için hemen tıklayın.

New call-to-action