İngiltere’de Şirket Kurmak

Yayın Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İngiltere’de şirket kurmak belirli yasal şartlar altında herkes için mümkündür. Birleşik Krallık; İskoçya, Kuzey İrlanda, İngiltere ve Galler olmak üzere dört ayrı hukuk sistemine sahiptir ve söz konusu bu hukuk sistemleri arasında birçok benzerlikler bulunmaktadır. 

Birleşik Krallık’ta oluşturulabilecek çeşitli şirket varlıkları ile ilişkili farklı yasal gereklilikler vardır.

İngiltere’deki Şirket Türleri Nelerdir?

 1. Sınırlı Sorumluluk Ortaklığı (Limited Liability Partnership LLP)
 2. Kamu Limited Şirketi (Public Limited Company PLC)
 3. Garantili Özel Limited Şirket (Private Limited Company by Guarantee)
 4. Hisse Bazında Özel Limited Şirket (Private Limited Company By Shares)
 5. Özel Sınırsız Şirket (Private Unlimited Company)

Gelin bu şirket türlerini yakından inceleyelim.

1.Kamu Limited Şirketi

Genellikle sadece ‘halka açık şirket‘ olarak kısaltılan veya PLC olarak kısaltılan halka açık bir limited şirket, hisse senetlerini veya tahvilleri halka satabilen bir şirkettir.

Bu tür şirketler, sermaye artırmak için bir PLC olarak yeniden tescil edilmeden önce genellikle özel limited şirketler olarak başlarlar.

Halka açık bir limited şirket olmak için, bir işletmenin 50.000 £ veya daha fazla hisse sermayesine sahip olması ve şirketin ticarete başlayabilmesi için en az% 25’inin ödenmiş olması gerekir. Halka açık limited şirketlerin de en az iki yönetici ve bir şirket sekreterine sahip olması gerekir.

Bir borsada listelenen tüm işletmeler PLC’lerdir, ancak bir PLC olmanın sağladığı statü ve güvenilirlikten yararlanan birçok özel şirket vardır. Hissedarlar, gelecekte listelemeyi planladıkları için veya daha büyük görünmek ve daha fazla mali desteğe sahip olmak için genellikle bir PLC olarak dahil olmayı seçerler. Bir PLC’de hissedar olmak genellikle özel bir limited şirkette hissedar olmaktan daha prestijli olarak görülür.

Şirketin sorumluluğu, rezervlerinin değeri ile sınırlıdır.

2.Özel Garantili Limited Şirketi

Garanti ile sınırlı özel bir şirket, garantörlerinin sorumluluğunu, şirketin tasfiye edilmesi durumunda ödemeleri gereken önceden kararlaştırılmış bir tutarla sınırlar.

Hayır kurumları, kulüpler, öğrenci birlikleri, dernekler ve sosyal girişimler gibi kar amacı gütmeyen kuruluşlar, bir şeyler ters giderse üyelerin (sahiplerin) ödemesi gereken miktara düşük bir sınır koymak için bu tür bir şirketi kullanan tipik kuruluşlardır.

Garanti ile sınırlı özel bir şirkette sermaye yoktur ve dolayısıyla hissedar yoktur. Şirketin üyeleri garantörüdür.

3.Hisse Bazında Özel Limited Şirket

Companies House’da kayıtlı iki milyondan fazla kişiyle, hisselerle sınırlı özel şirketler, Birleşik Krallık’ta en sık kullanılan şirket türüdür. Daha yaygın olarak özel limited şirketler olarak adlandırılırlar ve adlarının sonunda “Sınırlı” kelimesi veya “Ltd.” kısaltılmış son eki bulunmalıdır.

Bu tür bir şirket kurulumunun bu kadar popüler olmasının ana nedenlerinden biri, halka açık limited şirketler gibi, şirketin tasfiye edilmesi durumunda hissedarların sorumlu olacağı miktarın şirketin rezervleriyle sınırlı olmasıdır.

Bunun aksine, bağımsız bir tüccar, işiyle ilgili tüm borçlardan şahsen sorumludur. Borçlarını geri ödemek için kişisel varlıklarına el konulabilir.

Halka açık limited şirketlerden farklı olarak, hisselerle sınırlı özel bir şirket için asgari sermaye gereksinimi yoktur, bu nedenle çoğu çok küçük bir sermaye yatırımı ile kurulur.

Birleşik Krallık’taki her 10 özel limited şirketten yaklaşık 9’u küçük veya orta ölçekli olarak sınıflandırılır.

4.Sınırlı Sorumluluk Ortaklığı (Limited Liability Partnership LLP)

Sınırlı Sorumluluk Ortaklığı, sınırlı sorumluluğun faydalarını sağlayan, ancak aynı zamanda üyelerine geleneksel bir ortaklık olarak iç yapılarını düzenleme esnekliği sağlayan alternatif bir kurumsal iş aracıdır. Bu tüzel kişilik, büyük avukat ve muhasebeci firmaları tarafından hem bir ortaklığın vergi avantajlarından hem de tabii ki bir şirketin sınırlı sorumluluğundan yararlanmak için kullanılır.

5.Özel Sınırsız Şirket

Diğer türlere göre çok fazla özel sınırsız şirket yoktur.

Şirketin tasfiye edilmesi durumunda üyelerinin ödemesi gereken tutarda herhangi bir üst sınır yoktur, bu nedenle iflasın çok düşük riskli olduğu şirketler için kullanılma eğilimindedirler.

Şahıs şirketleri için bir diğer önemli özellik ise, kanunen Şirketler Meclisi’ne yıllık hesap açtırma zorunluluğunun olmamasıdır. Bu, sınırsız şirketleri finansal durumları hakkında bir gizlilik düzeyini korumak isteyen işletmeler için çekici hale getirir.

New call-to-action

Neden İngiltere’de Şirket Kurmalısınız?

Uluslararası ticaretin merkezlerinden olarak kabul edilen Londra, birçok yabancı şirketin Avrupa’daki üzerindeki faaliyetlerini sürdürdükleri merkez olma özelliğiyle her zaman gözler önündedir. Yabancı şirketlerin Birleşik Krallığı bu kadar önemli bir ticaret merkezi olarak görmesinin birçok sebebi vardır. Bu sebeplerden en önemlisi diğer ülkelere göre iş kuruluşunun diğer ülkelere göre çok daha hızlı ve kolay olmasıdır.

İngiltere'de Şirket Kurmak

İngiltere’de Limited Şirketi Kurmak İçin Gerekenler

 1. Şirket İsmi:
  İstediğiniz şirket adının mevcut olduğundan ve mevcut bir şirket isminden farklı olduğundan emin olmanız gerekir, ayrıca herhangi bir hassas kelime içermemelidir.
 2. Yönetici (Director):
  Şirket kuruluşu için yalnızca bir yönetici bilgisi gereklidir. Atayabileceğiniz yönetici sayısında herhangi bir sınırlama yoktur. 16 yaşını dolduran, daha önce iflas etmemiş veya şirket yöneticisi olarak görev yapmaktan men edilmemiş herkes şirket yöneticisi olabilir.
 3. Hissedar:
  Yalnızca bir hissedar gereklidir. Atayabileceğiniz hissedar sayısında herhangi bir sınırlama yoktur. Bireysel veya tüzel bir kuruluş olabilir, aynı zamanda yönetici de olabilir. Şirket kaydı sırasında, her hissedara belirli sayıda hisse paylaştırmanız gerekecektir.
 4. Kayıtlı Adres:
  Bu adres Birleşik Krallık’ta olmalı ve kamu sicilinde görünecektir. Companies House ve HMRC den gelen tüm yasal postalar kayıtlı ofis adresine gönderilecektir. İngiltere’de şirketinizi Mükellef ile kurarsanız yasal adres hizmetinden de faydalanabilirsiniz.
 5. Dosyalama, Raporlama ve Vergiler:
  Şirketlerin yasal olarak yıllık hesaplar ve her yıl bir Onay Beyanı sunmaları gerekir. Herhangi bir yardıma ihtiyacınız olursa alanında uzman, profesyonel iş ortaklarımız hizmetinizdedir.

İngiltere’de Şube Açmak

Genel anlamda İngiltere’de şube açan yabancı şirketlere, burada kurulan yabancı limited şirketlere göre daha az rapor sunma zorunluluğu getirilmiştir. Bu şirketler daha az yasal prosedüre tabii tutulmaktadırlar. Yabancı şirketin yıllık genel muhasebesinin, Birleşik Krallıkta ki şubesinin yıllık muhasebesi ile birlikte Şirketler Odası’na (Companies House) ibraz etmesi gerekmektedir. Şirketler Odası’ndaki bu bilgiler halka açıktır.

Burada bilinmesi gereken önemli hususlardan bir diğeri de İngiltere’de şube açmanın limited şirketlere tanıdığı şekilde şubelere sınırlı yasal sorumluluk hakkı doğurmamasıdır. Bundan dolayı İngiltere’de ki şubenin sahibi, İngiltere de ki şubenin borçlarından kişisel olarak sorumlu tutulabilir ve yabancı şirkete karşı verilen mahkeme kararları doğrultusunda şubenin mallarına haciz konulabilir. Bunu problem olarak gören şirket sahipleri şube açmaktansa ayrı bir limited şirket kurma yoluna gitmektedirler.

İngiltere’deki yabancı şirketin şubesi, İngiltere’de sürekli kurulu olan bir teşebbüs olarak kaydedildiğinde şube gelirlerinden dolayı kurumlar vergisi (corporation tax) ödeme zorunluluğundadır. Vergilendirmeye karşı bir tür stratejinin geliştirilmesi mümkündür. Örneğin; yabancı şirket İngiltere’deki faaliyetlerine şube açarak başlayabilir bu arada zarar da ediyor olabilir. Şirket kar etmeye başladığında eğer İngiltere’de ödeyeceği kurumlar vergisi Türkiye’de ödeyeceği kurumlar vergisine göre düşük ise ayrı bir şirket olarak kayıt yapılabilir. Her durumun kendi özgünlüğü içerisinde değerlendirilmesi gerekmektedir.

Sizde oturduğunuz yerden İngiltere’de şirket kurmak ve yönetmek için [email protected] adresinden bizimle iletişime geçebilir veya online başvuru yapabilirsiniz: Online Başvuru Yap

New call-to-action


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir