Anonim ve Limited Şirketler Nasıl Kapatılır?

Anonim ve Limited Şirketler Nasıl Kapatılır?

Yayın Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Anonim ve limited şirketler fark etmeksizin bir şirketiniz varsa ve finansal sıkıntılar yaşıyorsanız, şirketinizi kapatmanız alabileceğiniz en doğru karar olabilir. Bu zor kararı verdikten sonra şirketinizi kapatmadan önce bu konuyla ilgili öncelikle bir araştırma yapmanız gerekir. Peki, anonim ve limited şirketler nasıl kapatılır? Tasfiyeli ve tasfiyesiz şirket kapatma nedir? 

Tasfiye Nedir? 

Herhangi bir nedenden ötürü bir anonim ya da limited şirket kapanışı gerçekleşmesine ve bu şirket hesaplarının kapatılmasına ‘tasfiye’ denir. Tasfiye halindeki şirket, pay sahipleriyle olan ilişkileri de dâhil olmak üzere sonuna kadar tüzel kişiliğini korur. Ayrıca bu şirket ticaret unvanını “tasfiye halinde” ibaresi eklenmiş olarak kullanır. Bu halde şirketin tüm yetkileri ve gayesi tasfiye amacıyla sınırlıdır. Tasfiye halindeki şirketin temsili ve idaresi tasfiye memurları tarafından yapılır.

Tasfiyeli Şirket Kapatma

Kapanış işlemleri en kolay yapılan işletme türü şahıs işletmeleridir. Anonim ve limited şirketlerin kapanışı, kanun ve şirket ana sözleşmesinde yazılı hallerin yerine getirilmesi veya ortaklar kurulu kararı ile gerçekleşir. Şirketini kapatacak kişilerin, ticaret sicil müdürlükleri ve vergi dairelerine bildirimde bulunması gerekir. Yapılması gereken diğer işlemler şu şekilde sıralanabilir:

 • Şirket kapatma işlemlerinde Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne ticareti işi bırakma, tasfiye edilme ya da feshedilme belgesi şeklinde ibraz edilir.
 • Tasfiyenin ticaret siciline tescil ettirildiği tarih, şirket tasfiyesinin başlangıç tarihi olarak kabul edilir.
 • Ticaret siciline yapılan bildirimde tüm alacakların isim ve bilgilerinin yazılı olduğu mal beyanı bilgileri de sicil müdürlüklerine iletilmelidir.
 • Tüm bu bildirimlerin onaylanması ile beraber şirketin tasfiye isteği Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlanır.
 • Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlanan tasfiye isteği ile birlikte şirket sahibi kişiler en az 6 aylık süre ile işlemlerine devam eder.
 • Şirket tasfiye sonuçlanıncaya kadar yalnızca tasfiye amacıyla varlığını sürdürür.

Tasfiyesiz Şirket Kapatma

Anonim ve limited şirketlerinin kapanışını yapmanın bir diğer yöntemi ise tasfiyesiz şirket kapatmadır. Tasfiyesiz şirket kapatma kararları mahkeme tarafından haklı bir gerekçe olması durumunda alınır. Tasfiyesiz şirket kapatma işleminde haklı gerekçe sayılacak durumlar şunlardır;

 • Şirketlerin ortakları arasında bazı anlaşmazlıklar olması, 
 • Şirket borçlarının ödenmeyecek düzeyde olması
 • Şirketin faaliyetini devam ettirebilecek mali kaynaklara sahip olmaması. 

Mahkemeden tasfiyesiz şirket kapatma talebinde bulunabilmek için ortakların herhangi bir kusurunun olmaması şarttır. Haklı bir neden olması ve ortakların herhangi bir kabahatinin olmaması halinde ticaret mahkemeleri başvuru üzerine şirketin kapatılmasına karar verir. Tasfiyesiz şirket kapatma süreci en az 1 yıl sürmektedir. Şirketlerin borçlarını ödeyememesi gibi durumlarda bu süre uzayabilir. Ayrıca, tasfiyesiz şirket kapatma işlemlerinde tasfiyenin başlangıcı ilgili mahkemenin iflas kararına göre belirlenir.

Tasfiye Kararından Vazgeçilebilir mi?

Tasfiye kararından vazgeçmek için öncelikle 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’ndaki maddeler gözden geçirilmelidir. “Tasfiyeden dönülmesi” başlıklı 548. maddesinde bu kanun şu şekilde düzenlenmiştir: 

“ Anonim ve limited şirketlerin süresinin dolmasıyla veya genel kurul kararıyla sona ermiş ise, pay sahipleri arasında şirket malvarlığının dağıtımına başlanılmış olmadıkça genel kurul şirketin devam etmesini kararlaştırabilir. Devam kararının sermayenin en az yüzde altmışının oyu ile alınması gerekir. Esas sözleşme ile bu nisap ağırlaştırılabilir ve başkaca önlemler öngörülebilir. Tasfiyeden dönülmesine ilişkin genel kurul kararını tasfiye memuru tescil ve ilan ettirir.’’ 

Özetle; Anonim ve limited şirketlerin süresinin dolması veya genel kurulda alınan karar ile tasfiyeden vazgeçilebilir. Ayrıca tasfiyeden vazgeçmek için alınan genel kurul kararının tescil edilmesi gerekir. Bu tescil işlemi için  Ticaret Sicili Müdürlüğüne başvuru yapılması gerekir. Yapılan bu başvuru için bazı belgeler ibraz edilmelidir. 

Tescil İşlemi için Gerekli Belgeler

 • Ticaret Sicil Müdürlüğüne yazılmış dilekçe,
 • Tasfiyeden vazgeçildiğine dair genel kurul kararının noter onaylı bir örneği,
 • Hazır bulunanlar listesi (Hazirun cetveli),
 • Şirketin malvarlığının pay sahipleri arasında henüz dağıtılmaya başlanmadığına dair tasfiye memurları tarafından hazırlanmış bir rapor.

Mükellef ile Tüm Şirket Faaliyetlerinizi Kolayca Yönetin!

Anonim ve limited şirketleriniz var ve şirketinizi kapatmaya karar verdiniz, ancak ne yapacağınıza bir türlü karar veremiyor musunuz? Bu konuda Mükellef’ten profesyonel destek alabilirsiniz. Şirketinizin kuruluş sürecinde ve kuruluş sonrasında ihtiyaç duyabileceğiniz tüm süreçlerde Mükellef’i tercih edebilirsiniz. Online ön muhasebe programı, e-Fatura, e-Serbest Meslek Makbuzu ve Mükellef’in sunduğu diğer hizmetlerden yararlanabilirsiniz. Daha detaylı bilgi almak için tıklayınız. 

New call-to-action


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir