Ortak Girişim Nedir

Ortak Girişim (Joint Venture) Nedir? Şirket Türleri Nelerdir?

Yayın Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Yeni girişimlerle birlikte pazar rekabeti günden güne artış göstermektedir. Bu güçlü rekabet ortamında ayakta kalabilmek için gerçek ya da tüzel kişiler tarafından farklı çözüm yolları geliştiriliyor. Bu çözüm yollarından biri de ortak girişimdir. Peki, ortak girişim nedir? Amacı nedir? Konsorsiyum ile farkları nelerdir?

Ortak Girişim Nedir?

Joint venture olarak da adlandırılabilen bu girişim, en az iki tüzel kişilik tarafından bir yatırım projesi altında birleşerek kurdukları yeni işletme yapısı anlamına gelmektedir. Şirketlerin ortak bir fikirde buluşması yönünde kurulan bir topluluktur. Kurulan yeni işletmeye ortaklar eşit miktarda destek olabileceği gibi farklı miktarlarda da destek olabilir. 

Ortak Girişim Amacı Nedir?

Şirketler, anlaşma sonucunda ortak bir girişim yaptıklarında güçlerini birleştirebilir. Bir işletmenin tek başına ekleyebileceği yatırım ile ortak bir girişim kapsamında eklenen yatırım arasında farklılıklar meydana gelebilir. Böylelikle, girişimler rekabetin kuvvetli olduğu pazar ortamı içerisinde daha iyi rekabet edilebilir ve daha güçlü olabilir.

Ortak Girişim Şirket Türleri Nelerdir?

Ortaklaşa olan girişim türleri kendi içerisinde 3’e ayrılır. Bunlar: Adi Ortaklık, Ortak Girişim ve İş Ortaklığıdır.

1) Adi ortaklık 

Borçlar kanunu kapsamında tanımlanmaktadır. İki ve üzeri gerçek ya da tüzel kişilerce ortaya emek ya da sermayenin konması ile kurulan şirket tipidir. 

2) Ortak girişim

İhale kanunu kapsamında tanımlanmaktadır. Farklı konularda uzmanlık gösteren tarafların bir fikir doğrultusunda güçlerini birleştirmesi sonucu oluşmaktadır. 

3) İş ortaklığı

Vergi kanunu kapsamında tanımlanmaktadır. Ortakların hukuki ve ekonomik boyutlarda bağımsız, işin yapılması açısından ise işin tamamından sorumlu olunan şirket tipidir. Kolay kurulan ve geçici nitelik barındırması sebebi ile tercih edilebilmektedir. 

Ortak Girişim ve Konsorsiyum Arasındaki Farklar Nelerdir?

Konsorsiyum, işin tek bir kuruluş tarafından üstlenemeyeceği, ortakların uzmanlık ve olanaklarını birleştirerek üstlenilmesi ile kurulabilen ortaklıktır. Ortak girişimde ise bir araya gelen gerçek ya da tüzel kişiler işin tamamından sorumludurlar. Ayrıca, her türlü ihaleye teklif verilebilir ve iş sorumluluğunun bütün olmasının yanı sıra kar/zarar paylaşımı da ortaktır. Konsorsiyum ile arasındaki en temel fark sorumlu olma kısmıdır. Çünkü, işin yapılması sırasında konsorsiyum paydaşlarının uzmanlık alanları ne yönde ise sadece o alan ile sorumludurlar. Ayrıca, konsorsiyumda ihaleye girebilmek için ihale dokümanında yer almak gereklidir. Ayrıca, ortakların sorumlu olduğu alanların belli olması ile beraber o alandaki kar ve zararlar da ortağa aittir.

Mükellef ile Girişiminizin Finansal Süreçlerini Yönetin!

İşletmenizin kuruluş süreçlerini Mükellef ile kolayca yönetebilirsiniz. Kurduğunuz işletmeniz için ihtiyaç duyabileceğiniz konularda ve özellikle finansal yönetim kısmında hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz. Şirket kuruluşu, yönetimi, vergi işlemleri, online ön muhasebe programı ve diğer hizmetlerimizden kolayca yararlanmak ve daha detaylı bilgi almak için tıklayınız. 

New call-to-action


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir