İngiltere’de Açabileceğiniz Şirket Türleri Nelerdir?

Yayın Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İngiltere’de bir şirket sahibi olabilmek için başlıca yasal şartlara uyulmalıdır. Şirket kurabilmek, bir işletme sahibi olabilmek için şirket türlerinden birini seçmeniz gerekmektedir. Uygulanan yasal yükümlülüklerin tanımlanması açısından ise şirket türünü doğru seçmek oldukça önemlidir. Peki, İngiltere şirket nasıl kurulur? Avantajları nelerdir?

İngiltere’de Şirket Açmak için Gerekli Şartlar Nelerdir?

Şirket kurmak için birtakım şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. İngiltere’de yaşayan ya da yaşayacak olan Türk vatandaşları kendi şirketlerini İngiltere’de kurabilir. Bir adres ve direktör bilgileri ile şirket kurulabilir. Şirket sahibinin İngiltere vatandaşı olma zorunluluğu da bulunmaz. Şirket ortağı müdür de olabilir. 

İngiltere’de Şirket Kurmanın Avantajları Nelerdir?

Uluslararası ticaretin merkezi olan İngiltere’de şirket kurmanın birçok avantajı vardır. Bu avantajlar şu şekilde sıralanabilir:

  • Var olan projeleri ya da yeni bir projenin başlangıcını İngiltere’de yapmak istediğinizde karşılaşacağınız kısıtlamalar diğer ülkelere oranla düşük seviyelerdedir. Dolayısıyla yeni bir fikrin doğuşu, yürürlüğe konuluşu kolaydır.
  • Vergiler, yönetilebilir bir sistemdedir. Diğer ülkelerle kıyaslandığında vergi sistemi de basittir. 
  • PayPal Türkiye’den çekildiği için müşteriler para gönderemez veya alamaz, hesaplarına erişemez ya da tanımlı banka hesaplarına para çekemezler. Fakat, İngiltere’de şirket kurduğunuz takdirde PayPal hesabı açabilir ve işlemlerinizi daha kolay yerine getirebilirsiniz.
  • Şirket bünyesine alınacak işçiler, nitelikli elemanlardır. İngiltere, vasıflı işgücünün fazla olduğu bir ülkedir. Yanı sıra işgücü maliyeti düşüktür. Bu da işverene daha az gider olması anlamına gelmektedir. 
  • İş yapmak için güçlü bir altyapıya sahiptir. İşletmelerin büyümesinde altyapı önemli bir noktadır.
  • Hukuk, vergi, finans vb. alanlarda ülke ihtiyaçlarına göre kendi düzenlemelerini oluşturabilir seviyededir. Bu durum, her ülke ile farklı maddelerin oluşturulduğu anlaşmaların uygulanması anlamına gelmektedir. İngiltere’deki artan esneklikle gelecek yıllarda daha iyi konumda bir şirkete sahip olabilirsiniz. Küresel olaylara ya da piyasada oluşabilecek değişimlere hızla tepki verebilir, önlemler alabilirsiniz. 
  • Kurumlar vergisi oranın %19 olması da İngiltere’de şirket kurmanın avantajları arasında bulunmaktadır. 
  • Birleşik Krallık’ın Hollanda, Türkiye, Polonya, Kanada, Almanya gibi birçok ülke ile arasında çifte vergi anlaşmaları bulunmaktadır. Bu da yatırımcılara büyük avantaj sağlamaktadır. 
  • Bir limited şirket kurmayı gerektirecek asgari bir sermaye miktarı bulunmaz.

Şirket açmanın çok sayıda nedeni olabileceği gibi şirket türlerinin de çeşitleri bulunmaktadır. Eğer bir girişiminiz, fikriniz ve birikiminiz varsa daha fazla zaman kaybetmeden şirketinizi kurmaya başlamak iyi bir seçim olacaktır.

İngiltere’de Açabileceğiniz Şirket Türleri Nelerdir?

İngiltere’de açılabilecek başlıca dört şirket türü bulunmaktadır. Bunlar;

1) Şahıs Şirketi

İngiltere’de şirket kurmanın en kolay yolu şahıs şirketi açmaktır. Şahıs şirketlerinde şirketin yönetimi bir bireye aittir ve işletme kimliğinin yoktur. Şirketin tüm geliri şirket sahibine aittir. Fakat, gelirin bir kısmı vergi ve ulusal sigorta ödemelerine ödenmesi gerekmektedir. İşletme kimliğinin olmaması, bir şahıs şirketi olması oluşan zararların şirket sahibine sorumluluk yüklemekle birlikte işletmeye bir sorumluluk yüklememektedir.

2) Ortaklıklar

Şirket kurmak amacıyla iki ya da daha fazla ortağın bir araya gelmesi ile kurulan şirket türüdür. Kurucu ortaklar şirketle ilgili geliri, riski, sorumlulukları, kar ve zararları paylaşmaktadır. Kazanılan gelirin ortaklar arasında ayrılmasının yanı sıra ödenecek vergiler de kar payı üzerinden paylaştırılmaktadır.

3) Sınırlı Sorumluluk Ortağı (LLP) 

Sınırlı sorumluluk ortaklığı, ortaklıklara benzer bir şirket türüdür. Fakat birbirinden bir noktada ayrılmaktadır. İki veya daha fazla sayıdaki ortakların şirketle ilgili sorumlulukları şirketin kuruluşunda yatırmış oldukları bütçe ile sınırlandırılır. Şirket üzerinden kazanılan gelirler, ortakların kendilerine düşenn pay üzerindeki karlarından ödenecek vergi miktarı hesaplanmaktadır.

4) Limited Şirket

En yaygın şirket türü olan limited şirketlerde şirketin genel yapısı, hissedarlar ve yöneticilerden oluşmaktadır. Hissedarlar, şirket hisselerine sahip olan kişiler iken, yöneticiler şirketi yönetmekle sorumlu kişilerdir. Dilenirse hissedarlar da yönetici olabilmektedir.

Limited şirketler bir tüzel kişiliğe sahiptir. Dolayısıyla şirkette elde edilen kar vergilerin ödenmesi halinde şirkete ait olmaktadır. Elde edilen kar, şirketin hissedarlarına ve pay sahiplerine dağıtılmaktadır.

Mükellef ile Şirketinizi Kurmak Çok Kolay!

Mükellef olarak şirket kuruluşu ve kuruluş sonrası tüm süreçlerde yanınızda yer almaktadır. Muhasebe işlerinizi yönetmeniz için size uçtan uca çözüm sunar. Bu süreci kişisel olarak yürütmeniz ile karşılaştırıldığında sizlere maddi yönden ve zaman açısından tasarruf etmenizi sağlar. Mükellef’in paket hizmetlerinden ihtiyacınıza yönelik olanı seçebilirsiniz. Şirket kurulması, online ön muhasebe programı, e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-Serbest Meslek Makbuzu ve e-Defter hizmeti gibi tüm süreçlerde Mükellef’in sunduğu hizmetler hakkında daha detaylı bilgi almak için tıklayınız.

New call-to-action


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir