Sigorta Şirketi Kurmak için Bilmeniz Gerekenler

Sigorta Şirketi Kurmak için Bilmeniz Gerekenler

Yayın Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Sigorta alanında çalışıyorsanız, kendi işinizi kurmak gibi bir hayaliniz varsa ve atılım yaparak uzmanlık alanınızda girişimci olmayı düşünüyorsanız sigorta şirketi kurmak sizin için iyi bir seçenek olabilir. Ancak sigorta şirketi kurmadan önce süreçle ilgili bilgi sahibi olmak ve tüm detayları planlamak gerekir. Hayaliniz olan sigorta şirketini kurmak hakkında merak ettiğiniz tüm detayları bu blog yazımızda bulabilirsiniz.

Sigorta Şirketleri Ne İş Yapar? 

Sigorta acenteleri önceden ödenen prim karşılığında beklenmedik ve öngörülemez olaylara karşı sorumluluk almak, ortaya çıkan kazalarda sorunlara çözüm üretmek için çalışır. Farklı alanlarda bireylere sunulan sigorta güvencesi kapsamında ortaya çıkan hasarın ortadan kaldırılmasına yönelik hizmetler sunar. Şirketler sağlık, araba, konut veya seyahat sigortaları yaparak kişilere bir konfor alanı sağlar. Olası riskleri hesaplayarak ortaya çıkan sorunlarda maddi hasarın karşılanmasında görev alır. 

Sigorta Şirketi Nasıl Açılır?

Gerçek ve tüzel kişiler gerekli koşulları sağlayarak sigorta şirketi açabilir. Gereken sermaye ve şartları sağladığınız takdirde istediğiniz zaman kolaylıkla sigorta şirketinizi faaliyete geçirebilirsiniz. Hayaliniz olan şirketi kurmanın ilk adımlarından biri asgari sermayeye sahip olmaktır. Ayrıca, sigorta faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli insan kaynakları, fiziki mekan, idari ve teknik altyapıyı sağlamak da şirket kuruluşunun önemli adımlarındandır. Bunun yanı sıra, sigorta şirketi kurmak için gerekli evrakları hazırlamak, yetkili kuruluşlara başvurmak ve belirli uzmanlık belgelerine sahip olmak gereklidir. 

Sigorta Şirketi Açmak İçin Ne Gerekli?

Tüzel veya gerçek kişilerin sigorta şirketi açmak için belirli şartları yerine getirmesi gerekir. Sigorta şirketi kurmak için gerekli şartlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Türkiye’de ikamet ediyor olmak
 • T.C. vatandaşlığına sahip olmak
 • Sicilin temiz olması
 • Lisans veya ön lisans mezunu olmak
 • Lisans mezunları için en az 12 ay mesleki tecrübeye sahip olmak
 • Ön lisans mezunları için en az 24 ay mesleki birikime haiz olmak
 • Sigortacılık alanından mezun olan kişiler için deneyim şartı aranmaz
 • Yaklaşık en az 50.000 TL sermayeye sahip olmak
 • Fiziki iş yeri, sigortacılık için teknik ve idari altyapıyı hazırlamak
 • SEGEM belgesi ve Ticari Sicil Tasdiknamesi’ne sahip olmak
 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne müracaat ederek ilgili kurumdan onay almak
 • Hazine Müsteşarlığı tarafından verilen uygunluk belgesini almak
sigorta sirketi

Sigorta Şirketi Kurmak İçin Gerekli Şartlar

Sigorta alanından mezun olup gerekli iş deneyimine sahip olmak ve asgari sermayeyi hazırlamak sigorta şirketi kurmak için yeterli değildir. Bunların yanı sıra SEGEM belgesine sahip olmak, idari, fiziki ve teknik altyapıyı sağlamak, TOBB ve Hazine Müsteşarlığı’ndan ilgili belgeleri almak gibi şartları da yerine getirmek gerekir. Ayrıca, sicilin temiz olması, T.C. vatandaşı olmak ve Türkiye’de ikamet etmek de sigorta şirketi kurmak için gerekli olan diğer şartlardır.

Sigorta Şirketi Kurmak İçin Asgari Sermaye

Asgari sermaye, sigorta sigorta şirketi kurmak için minimum maliyet olarak kabul edilir. Şirket için genellikle en az 50.000 TL mal varlığına sahip olmak gerektiği önerilse de aslında tüm işlemleri yerine getirdiğinizde bu maliyet yükselebilir. İlk olarak SEGEM belgesine sahip olmak için belirli tutarda teminat vermeniz gereklidir. Ayrıca, fiziki, idari ve teknik altyapıyı sağlamak da yüksek maliyetler gerektirebilir. 

Asgari sermayeyi tespit etmek için hangi alanlarda faaliyet göstereceğinizi de belirlemeniz gerekir. Faaliyet alanına göre sigorta şirketi kuruluşu için gereken sermaye değişebilir. Asgari sermayeyi hesaplarken baz alabileceğiniz ücret tutarları şu şekildedir:

 • TOBB levha kayıt ücreti için en az 63.000 TL
 • Fiziki altyapı için en az 40.000 TL
 • İdari ve teknik altyapı için çalıştırılan personellerin SGK ve maaş ücretleri
 • Fatura, vergiler ve kira giderleri için en az 40.000 TL

Bu maliyetler güncel olmasına rağmen enflasyon ve ekonomik gelişmeler oranında asgari sermaye farklılık gösterebilir. Sigorta şirketi açmak için asgari sermaye yıldan yıla, dönemden döneme değişebilir.

Sigorta Şirketi Kurmak İçin Gerekli Evraklar

Sigorta şirketi kurarken gerçek veya tüzel kişiler gerekli evrakları hazırlayarak ilgili kurumlara müracaat etmelidir. Gerçek veya tüzel kişiler adına kurulan sigorta şirketleri için farklı evraklar hazırlanmalıdır. Gerçek kişilerin sigorta şirketi kurmak için hazırlaması gerekli evraklar şu şekilde sıralanabilir:

 • İkametgah belgesi
 • T.C. kimlik belgesi
 • İki tane vesikalık fotoğraf
 • Ticaret sicil tasdiknamesi
 • SEGEM belgesi
 • Diploma sureti
 • Adli sicil belgesi
 • İflas konkordato belgesi
 • Ticaret sicili gazetesi
 • Islak imzalı bilgi formu
 • Islak imzalı taahhütname
sigorta şirketi kurmak için gerekli evraklar

Tüzel kişilerin sigorta şirketi kurmak için hazırlaması gerekli evraklar ise şu şekildedir:

 • Ticaret sicili tasdiknamesi
 • Şirket ana sözleşmesi
 • Vergi levhası sureti
 • SEGEM belgesi
 • Ticaret sicili gazetesi
 • İflas konkordato belgesi
 • Islak imzalı bilgi formu
 • Islak imzalı taahhütname
 • İmza sirküleri fotokopisi
 • İletişim adresleri beyanı

Sigorta Şirketi Kurma Maliyeti

Girişimcilerin sigorta şirketi kurma maliyetini hesaplarken pek çok detayı göz önünde bulundurmaları gerekir. Maliyet hesabından önce hangi alanda sigorta hizmeti sunacaklarına karar vermeleri önemlidir. Ayrıca, sigorta şirketi kurmak için fiziki, idari ve teknik altyapıyı oluşturmak adına tüm maliyetler de hesaba katmalıdır. Sigorta türüne göre sigorta şirketi kurmanın toplam maliyeti aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Sigorta TürüTutar (TL)
1Kaza (meslek hastalıkları dahil)25.000.000
2Kara araçları200.000.000
3Raylı araçlar25.000.000
4Hava araçları25.000.000
5Deniz araçları25.000.000
6Sağlık / Hastalık50.000.000
7Genel zararlar40.000.000
8Nakliyat (ticari mal, bagaj ve tüm diğer mal türleri)40.000.000
9Kara araçları sorumluluk500.000.000
10Hava araçları sorumluluk40.000.000
11Deniz araçları sorumluluk40.000.000
12Genel sorumluluk75.000.000
13Yangın ve doğal afetler40.000.000
14Kefalet200.000.000
15Kredi100.000.000
16Hukuksal koruma25.000.000
17Finansal kayıplar25.000.000
18Destek25.000.000
19Branşlar için gerekli sermaye1.500.000.000
20Baz sermaye100.000.000
21Toplam maliyet gereksinimi1.600.000.000

Sigorta Şirketleri İçin KDV Muafiyeti

6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu 28. madde uyarınca sigorta şirketleri gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerde kendi lehlerine yatırdıkları nakit veya hesaptaki paralarının tamamı vergi kapsamındadır. Sadece 6802 sayılı kanunda belirtilen sigorta işlemlerinin tamamı Banka ve Sigorta Muamelelerine dahil olduğu için sigorta şirketleri her çeşit mal teslimi ve hizmetlerinde KDV’den muaftır.

Mükellef ile Hızlı ve Kolay Bir Şekilde Sigorta Şirketi Kurun

Bir girişimci olarak Türkiye’de sigorta şirketi kurmak istiyorsanız hayalinizi Mükellef aracılığıyla kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Mükellef ile tek platform üzerinden şirketinizi kurmak, büyütmek ve gelir-giderlerinizi yönetmek mümkündür. Mükellef’in online platformuna kayıt olarak şirket kurma işlemlerini hemen başlatabilirsiniz. Üyelik işleminden sonra gerekli evrak ve dokümanları sisteme yükleyerek kuruluş işlemlerini başlatabilir, tüm aşamaları online olarak takip edebilirsiniz.

Şirket kuruluşu için vergi levhasından gerekli diğer evraklara kadar tüm dökümanları platform üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca, gelir ve giderlerinizi Mükellef’in sunduğu online ön muhasebe programından takip edip yönetebilirsiniz. Sigorta şirketi kurmak için hemen Mükellef ile iletişime geçin.

New call-to-action