Kuruluş için bakanlık izni gereken şirket türleri ve şartları

Kuruluş için Bakanlık İzni Gereken Şirket Türleri ve Şartları Nelerdir? 

Yayın Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Türkiye’de şirket kurmadan önce yasal süreçler araştırılmalı ve ona göre aksiyon alınmalıdır. Şirket kurmadan önce hangi türde kurulacağına karar verilmelidir. Şirket kuruluş işlemlerini yapabilmek için de bakanlık izni gereken şirket türleri bulunur. Peki, şirket kuruluş için bakanlık izni gerektiren şirket türleri hangileridir? Şartları nelerdir? Bakanlık izni gerektiren şirket türlerinde şirket faaliyet alanı önemli midir?

Şirket Kuruluşunda Bakanlık İzni Gereken Şirket Türleri Nelerdir?

Bazı anonim şirketlerin kuruluşu ve esas sözleşme değişiklikleri Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın iznine tabidir. Bakanlık izni gereken şirket türleri şu şekilde açıklanabilir: 

 • Bankalar (Mevduat bankaları ve katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankaları)
 • Finansal kiralama şirketleri,
 • Faktoring şirketleri,
 • Tüketici finansmanı ve kart hizmetleri şirketleri,
 • Varlık yönetim şirketleri,
 • Sigorta şirketleri,
 • Anonim şirket şeklinde kurulan holdingler,
 • Döviz büfesi işleten şirketler,
 • Umumi mağazacılıkla uğraşan şirketler,
 • Tarım ürünleri lisanslı depoculuk şirketleri,
 • Ürün ihtisas borsası şirketleri,
 • Bağımsız denetim şirketleri,
 • Gözetim şirketleri,
 • Teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri,
 • 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa tabi şirketler,
 • Serbest bölge kurucusu ve işleticisi şirketler.

Şirket Kuruluş İzni Alabilmek için Gerekli Belgeler Nelerdir?

Ticaret Bakanlığı iznine tabi olan şirketlerin tamamı açısından, şirket kuruluş için izin verilmesi hususunda İç Ticaret Genel Müdürlüğü’ne yönelik dilekçe metni gereklidir. Ayrıca kurucuların imzaları noter veya ticaret sicili müdürü tarafından onaylanmış esas sözleşmenin ne kadar nüsha için izin alınmak isteniyorsa bir adet fazla nüshası gereklidir. Fazla olan nüsha Ticaret Bakanlığı’nda saklanır. Konu ile ilgili Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı resmi internet sitesinde açıklamalar yer almaktadır. İlgili açıklamalara ulaşmak için tıklayınız.

Sermaye Piyasası Kanunu Dolayısıyla Bakanlık İznine Tabi Olan Şirketler Nelerdir?

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince bazı şirketlerin faaliyet alanları dolayısıyla, hem şirket kuruluş aşamasında hem de esas sözleşme değişikliklerinde Ticaret Bakanlığı izni almaları gerekir. Bu noktada bakanlık izni gereken şirket türleri aşağıdaki gibidir;

 • Portföy yönetim şirketleri, 
 • Aracı kurumlar (menkul değerler/kıymetler) şirketleri, 
 • Yatırım ortaklıkları (menkul/gayrimenkul/girişim sermayesi) şirketleri, 
 • Varlık kiralama şirketleri.

Ticaret Şirketleri Denetime Tabi midir?

Türkiye’de tüm şirket türlerinin kuruluşu Ticaret Bakanlığı gözetim ve denetimindedir. Bu bağlamda, Türkiye’de şirket kuruluş işlemleri için gerekli belgelerin ilgili Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne sunulması gerekir. Ticaret şirketlerinin kamusal denetimi, kamu kurum ve kuruluşları ile yürütülür. Bu doğrultuda, Ticaret Bakanlığı tüm ticaret şirketlerinin Türk Ticaret Kanunu kapsamındaki işlemleri bakımından denetim yetkisine sahiptir. Ayrıca, belirli faaliyet konularını yürüten şirketler (bankalar, sigorta şirketleri vb.) tabi oldukları özel kanunlar gereğince ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından da denetlenebilir.

Mükellef ile Şirketinizi Kolayca Kurun

Şirket kurma ve yönetme sürecini kişisel olarak yapmanız ile karşılaştırıldığında, Mükellef sizlere maddi yönden ve zamandan tasarruf etmenizi sağlar. Şirket kuruluş öncesi ve kuruluş sonrası tüm süreçlerde yanınızda yer alır ve tüm vergi süreçlerinizi yönetmeniz için size uçtan uca çözüm sunar. Online ön muhasebe programı, e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-Serbest Meslek Makbuzu ve e-Defter hizmeti gibi tüm süreçlerde Mükellef’in sunduğu hizmetlerden yararlanabilirsiniz. Daha detaylı bilgi almak için tıklayınız.

New call-to-action