KOSGEB Başvurusu Nasıl Yapılır?

KOSGEB Hizmetleri

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı(KOSGEB), ülkemizde sosyal ihtiyaçların ve ekonominin karşılanabilmesi için orta ve küçük ölçekli işletmelerin(KOBİ) etkisini ve sanayideki payını artırmak amacıyla kurulmuştur.

KOSGEB’in bir diğer amacı ise KOBİ’lerin ihracat, kurumsallaşma ve AR-GE gibi konularda kendilerini geliştirmelerine olanak tanıyarak rekabet gücünü ve düzeyini arttırmak, gelişmelerine yardımcı olmaktır.

KOSGEB Avantajları Nelerdir?

KOSGEB işletme kuruluş sürecindeki masrafların bir kısmını karşılayarak, kişilerin rahat etmesini sağlamayı amaçlar. Girişimcilerin, yeni kuracağı ve İleri Girişimci statüsünde olan işletmelerine alacağı makine ve teçhizat için destek %75 oranında hibe vermektedir. Tüm bunları yaparken aynı zamanda yeni istihdam alanı yaratmış ve Türkiye ekonomisine de ciddi anlamda katkı sağlamış olur.

KOSGEB’e Kimler Başvurabilir?

Maalesef her iş kurmak isteyen KOSGEB’den yararlanamaz. Öncelikle kişilerin işletmelerini kurmadan önce kurum tarafından verilen girişimcilik eğitimlerinden birini tamamlaması gerekmektedir. Geleneksel Girişimci Programı veya İleri Girişimci Programı’ndan sadece birinden ve bir defa faydalanabilir.

Peki, KOSGEB’ten kimler faydalanabilir? Sizler için maddelendirdik:

  • Yeni bir iş kurup, iş hayatına atılmak isteyen herkes,
  • İşletmesine alacağı teçhizat ve makine için destek almak isteyenler,
  • Yeni Girişimci Destek Programına, Geleneksel Girişimci veya İleri Girişimci Eğitimi’ni tamamlamış olan girişimcinin kurduğu işletme başvurabilir.
  • Yeni Girişimci Destek Programı’na, eğitimini tamamlamış olan girişimcinin kurduğu ve faaliyeti Başkanlık tarafından belirlenen Geleneksel Girişimci veya İleri Girişimci Programı Faaliyet Konuları Tablosu’nda yer alan işletmeler başvurabilir.
  • Yeni Girişimci Programı’na başvuru yapılabilmesi için ilgili girişimcilik eğitiminin işletme kuruluş tarihinden önce tamamlanmış olması gerekir.
  • Girişimci veya işletme Geleneksel Girişimci Programı veya İleri Girişimci Programından sadece birinden ve bir defa faydalanabilir. Girişimcilik eğitimini almış birden fazla girişimcinin aynı işletmede ortak olması durumunda işletme programdan bir defa yararlanır.
  • Girişimcinin program başvurusunda bulunduğu işletmedeki kurucu ortak payı en az %50 olmalıdır.
  • İşletmenin program başvuru tarihi itibari ile son bir yıl içinde kurulmuş olması gerekir.
  • Başvuruda bulunacak işletmenin Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlı gerçek kişi veya sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olması gereklidir.

Programa Başvuru Nasıl Yapılır?

Girişimci eğitimini tamamladıktan sonra işletmesinin maliye ve oda kaydını yaptıktan sonra KOSGEB veri tabanına işletme kaydını yapmalıdır.

İşletme, Yeni Girişimci Programı Başvuru Formu’nu KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden hazırlamalı ve İş Modeli Formu ile diğer ekleri yükleyerek onaylamalıdır. Başvurunun işletme tarafından ilk onaylandığı tarih program başvuru tarihidir.

Program Başvurusunun Değerlendirilmesi ve İtiraz Süreci

Geleneksel Girişimci Programı başvuruları, 45 gün içinde KOSGEB tarafından değerlendirilir. gerekli görülmesi halinde başvurunun sahibi Kurula davet edilir. Başvuruların sonuçları işletmeye/kişilere KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden bildirilir.

İleri Girişimci Programı başvurusu ise, Uygulama Birimi tarafından mevzuata uygunluk, belge ve şekil yönünden en geç 45 gün içinde ön değerlendirmeye tabi tutulur ve İleri Girişimci Programı Ön Değerlendirme Formu düzenlenir. Ön değerlendirme sonucu uygun bulunan başvurular değerlendirilmek üzere Kurula sevk edilir. Kurul kararı, İleri Girişimci Programı Kurul Karar Formuna işlenir, Kurul üyelerine imzalatılır, evrak kaydına alınır ve 15 gün içerisinde KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden işletmeye bildirilir.

Başvuruda eksiklik tespit edilmesi veya reddedilmesi halinde ise, bu durum KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden işletmeye bildirilir. Kurul tarafından revizyon istenmesi halinde, gerekli revizyonlar belirtilen süre içinde işletme tarafından KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden yapılır. Belirtilen sürede istenen revizyonu yapmayan işletmenin başvurusu reddedilmiş sayılır.

Program başvurusunu yapan işletme, kurulun red kararına bir defaya mahsus olmak üzere itiraz edebilir.

Desteklemeye ilişkin kararın evrak kaydına alınması ile birlikte işletmenin, Yeni Girişimci Programı Başvuru Formu’ndaki talebi doğrultusunda Yeni Girişimci Programı Taahhütnamesi KOBİ Bilgi Sistemi tarafından onaylanır.

Desteklemeye ilişkin kararın bildiriminde taahhütnamenin onaylandığı ve programın başlangıç tarihi belirtilir. İşletme eğer programdan yararlanmak istemezse, bildirim tarihinden itibaren 30 gün içerisinde işletmenin programdan yararlanmak istemediğine dair yazılı olarak talebini iletmelidir. Böylece ilgili KOSGEB Birimi tarafından program başvurusu iptal edilir. Aksi halde işletme programdan yararlanmış sayılır.

Taahhütnamenin kayda alındığı tarih, Programın başlangıç tarihi olarak kabul edilir. Program süresi, programın başlangıç tarihi itibariyle iki yıldır.

Girişimci Destek Programı Süresinde Revizyon

İleri Girişimci Programı kapsamında desteklenen işletmenin talebi üzerine program süresi içinde Kurul Kararı ile en fazla 2 defa revizyon yapılabilir.
Geleneksel Girişimci Programı kapsamında desteklenen işletme revizyon talep edemez.

Mükellef ile İşletmenizi Kurun ve KOSGEB’den Yararlanın

Mükellef, tüm şirket kurulum süreçlerinde size yardımcı olmak ve süreçlerinizi sorunsuz, hızlı bir şekilde tamamlayabilmeniz için kurulmuştur. Aynı zamanda Mükellef, bir çok ek hizmetinin yanı sıra size Yeni Girişimci Destek Programı’ndan da yararlanabilmeniz için hizmet sunar. Daha detaylı bilgi için tıklayınız.

New call-to-action


Comments

  1. KOSGEB kuruluş desteği için danışmanlık hizmeti aldım ve her aşama da detaylı bir şekilde yardımcı olundu. Sayenizde kuruluş desteği ödemem hesabıma yatırıldı. Danışmanlık in teşekürler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: