KOSGEB Başvurusu Nasıl Yapılır?

KOSGEB Hizmetleri Nelerdir? KOSGEB Başvurusu Nasıl Yapılır?

Yayın Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), ülkemizde sosyal ihtiyaçların karşılanabilmesi ve ekonominin güçlenmesi için orta ve küçük ölçekli işletmelerin (KOBİ) etkisini ve sanayideki payını artırmak amacıyla kurulmuştur. KOSGEB’in bir diğer amacı ise KOBİ’lerin yurt dışına ihracat, kurumsallaşma ve AR-GE gibi konularda kendilerini geliştirmelerine olanak tanıyarak rekabet gücünü ve düzeyini arttırmak, gelişmelerine yardımcı olmaktır.

KOSGEB Avantajları Nelerdir?

KOSGEB işletme kuruluş sürecindeki masrafların bir kısmını karşılayarak, kişilerin rahat etmesini sağlamayı amaçlar. Girişimcilerin, yeni kuracağı ve İleri Girişimci statüsünde olan işletmelerine alacağı makine ve teçhizat için %75 oranında hibe vermektedir. Tüm bunları yaparken aynı zamanda yeni istihdam alanı yaratılmış ve Türkiye ekonomisine de ciddi anlamda katkı sağlanmış olur.

KOSGEB’e Kimler Başvurabilir?

Maalesef her iş kurmak isteyen KOSGEB’den yararlanamaz. Kişilerin işletmelerini kurmadan önce kurumun web sitesinden erişebilecekleri girişimcilik eğitimlerinden birini tamamlaması gerekmektedir. Geleneksel Girişimci Programı veya İleri Girişimci Programları‘nın sadece birinden ve bir defa faydalanılabilir.

Peki, KOSGEB’ten kimler yararlanabilir? Detayları sizler için sıraladık:

  • Yeni bir iş kurup, iş hayatına atılmak isteyenlere destek verilmektedir.
  • İşletmesine alacağı teçhizat ve makine için destek almak isteyenler KOSGEB başvurusu yapabilir.
  • Yeni Girişimci Destek Programı’na, Geleneksel Girişimci veya İleri Girişimci Eğitimi’ni tamamlamış olan girişimcilerin kurduğu işletmeler başvurabilir.
  • Yeni Girişimci Destek Programı’na, eğitimini tamamlamış olan girişimcilerin kurduğu ve Başkanlık tarafından desteklenen sektörlerin birinde yer aldığı için (ör: perakende ticaret), faaliyet alanı Geleneksel Girişimci veya İleri Girişimci Destek Programı Faaliyet Konuları Tablosu’nda bulunan işletmeler başvurabilir.
  • Yeni Girişimci Programı’na başvuru yapılabilmesi için ilgili girişimcilik eğitiminin işletme kuruluş tarihinden önce tamamlanmış olması gerekir.
  • Girişimci veya işletme Geleneksel Girişimci Programı veya İleri Girişimci Programlarından sadece birinden ve bir defa faydalanabilir. Girişimcilik eğitimini almış birden fazla girişimcinin aynı işletmede ortak olması durumunda işletme programdan bir defa yararlanır.
  • Girişimcinin program başvurusunda bulunduğu işletmedeki kurucu ortak payı en az %50 olmalıdır.
  • İşletmenin program başvuru tarihi itibari ile son bir yıl içinde kurulmuş olması gerekir.
  • Başvuruda bulunacak işletmenin Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlı gerçek kişi veya sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olması gereklidir.

KOSGEB Başvurusu Nasıl Yapılır?

Girişimci eğitimini tamamlayıp işletmesinin maliye ve oda kaydını yaptırdıktan sonra KOSGEB veri tabanına işletme kaydını yapmalıdır. İşletme, Yeni Girişimci Programı Başvuru Formunu e-devlet içindeki KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden hazırlamalı ve İş Modeli Formu ile diğer ekleri yükleyerek onaylamalıdır. Başvurunun işletme tarafından ilk onaylandığı tarih program başvuru tarihidir.

KOSGEB başvuru şartları hakkında detaylı bilgi için aşağıdaki videomuzu izleyebilirsiniz.

Program Başvurusunun Değerlendirilmesi, KOBİ Bilgi Sistemi ve İtiraz Süreci

Geleneksel Girişimci Programı başvuruları, 45 gün içinde KOSGEB tarafından değerlendirilir. Gerekli görülmesi halinde başvurunun sahibi Kurula davet edilebilir. Başvuruların sonuçları işletmeye/kişilere KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden bildirilir.

İleri Girişimci Programı başvurusu ise, Uygulama Birimi tarafından mevzuata uygunluk, belge ve şekil yönünden en geç 45 gün içinde ön değerlendirmeye tabi tutulur ve İleri Girişimci Programı Ön Değerlendirme Formu düzenlenir. Ön değerlendirme sonucu uygun bulunan başvurular değerlendirilmek üzere Kurula sevk edilir. Kurul kararı, İleri Girişimci Programı Kurul Karar Formuna işlenir, Kurul üyelerine imzalatılır, evrak kaydına alınır ve 15 gün içerisinde KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden işletmeye bildirilir.

Başvuruda eksiklik tespit edilmesi veya reddedilmesi halinde ise, bu durum KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden işletmeye bildirilir. Kurul tarafından revizyon istenmesi halinde, gerekli revizyonlar belirtilen süre içinde işletme tarafından KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden yapılır. Belirtilen sürede istenen revizyonu yapmayan işletmenin başvurusu reddedilmiş sayılır. Program başvurusunu yapan işletme, kurulun red kararına bir defaya mahsus olmak üzere itiraz edebilir.

Desteklemeye ilişkin kararın evrak kaydına alınması ile birlikte işletmenin, Yeni Girişimci Programı Başvuru Formundaki talebi doğrultusunda Yeni Girişimci Programı Taahhütnamesi KOBİ Bilgi Sistemi tarafından onaylanır.

Desteklemeye ilişkin kararın bildiriminde taahhütnamenin onaylandığı tarih ve programın başlangıç tarihi belirtilir. İşletme eğer programdan yararlanmak istemezse, bildirim tarihinden itibaren 30 gün içerisinde işletmenin programdan yararlanmak istemediğine dair yazılı olarak talebini iletmelidir. Böylece ilgili KOSGEB Birimi tarafından program başvurusu iptal edilir. Aksi halde işletme programdan yararlanmış sayılır. Taahhütnamenin kayda alındığı tarih, programın başlangıç tarihi olarak kabul edilir. Program süresi, programın başlangıç tarihi itibariyle iki yıldır.

Girişimci Destek Programı Süresinde Revizyon

İleri Girişimci Programı kapsamında desteklenen işletmenin talebi üzerine program süresi içinde Kurul Kararı ile en fazla 2 defa revizyon yapılabilir. Geleneksel Girişimci Programı kapsamında desteklenen işletme revizyon talep edemez.

Mükellef ile İşletmenizi Kurun ve KOSGEB’den Yararlanın

Mükellef, tüm şirket kurulum süreçlerinde size yardımcı olmak ve süreçlerinizi sorunsuz, hızlı bir şekilde tamamlayabilmeniz için size yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda Mükellef, birçok ilave hizmetinin yanı sıra Yeni Girişimci Destek Programı’ndan yararlanabilmeniz için de hizmet verir. Daha detaylı bilgi için tıklayınız.

New call-to-action


Comments

  1. KOSGEB kuruluş desteği için danışmanlık hizmeti aldım ve her aşama da detaylı bir şekilde yardımcı olundu. Sayenizde kuruluş desteği ödemem hesabıma yatırıldı. Danışmanlık in teşekürler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir