Geçici Vergi Dönemleri Hakkında 4 Önemli Bilgi

Yayın Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Bir işletme kurmayı amaçlıyorsanız, bu konuda ilk bilmeniz gereken şey şirket kurulumundan sonra şirketin vergi mükellefi olacağınızdır. Vergi mükellefi olduğunuzda; katma değer vergisi, yıllık gelir vergisi, emlak vergisi gibi beyanname türlerinden sorumlu olursunuz. Bu yazımızda geçici verginin ne olduğunu, kimlerin ödemekle mükellef olduğunu, ödemeniz gereken vergi oranını nasıl hesaplayabileceğinize dair bilgileri derledik.

Geçici Vergi Nedir?

Geçici vergi, peşin vergi olarak da bilinmektedir. Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, tüm yılın gelir ve gider oranlarını hesaplayarak tek seferde ödeme yapmaktadırlar. Bu verginin mükellefleri ise; tek seferde yapılması beklenmeden yılın üçer aylık periyotlarında elde edilen kazancın vergisini ödemek ile mükelleftir. Ticari kazanç sahipleri, serbest meslek erbabı ve kurumlar vergisi mükelleflerinin üçer aylık kazançları üzerinden hesaplanarak ödenen bir peşin vergi uygulamasıdır.

Geçici Vergi Oranları Nedir?

Geçici vergi, kazancınız üzerinden ödeyeceğiniz verginin sizden üçer aylık dönemlerde parça parça tahsil edilmesidir. Yani, gelir/kurumlar vergisi dışında ayrıca ödenen bir vergi değildir. Bu verginin oranı gelir vergisi mükellefleri için %15; kurumlar vergisi mükellefleri için ise %20’dir. Her üç aylık periyotta kâr ve zarar durumları yılın ilk zamanlarından yılın sonuna kadar olan süreci de kapsayarak hesaplanır. Bir önceki dönem hesaplanan vergi tutarı ise beyannamede düşürülür. Ödeme dönemi ise, ilgili üç ayın ardından takip eden 2. ayın 17. günü akşamıdır.

Geçici vergi oranı üzerinden ödenmesi gereken vergi tutarının hesaplaması mali müşavirler tarafından yapılarak mükelleflere iletilir. Bu bağlamda gelir gider takibinizi düzenli yapmanız büyük önem taşır. Bu gibi finansal süreçlerinizi yönetmeniz için size uçtan uca çözüm sunan Mükellef ile şirket yönetimi süreçlerinizi kolaylaştırıyoruz. Online ön muhasebe programı, e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-Serbest Meslek Makbuzu ve e-Defter hizmetlerinden yararlanarak yönetim süreçlerinizi kolaylıkla yönetebilirsiniz. Daha detaylı bilgi almak için tıklayınız.

Geçici Vergi Beyannamesi Nedir?

Geçici vergilerin beyan edilmesi gerekir. Ticari kazanç sahipleri, kurumlar vergisi mükellefleri, serbest meslek kazanç sahipleri beyanname vermek ile yükümlüdür. Belirli durumlara göre aşağıdaki belgelerin beyannameye eklenmesi gerekir:

  1. Kurumlar vergisi ve bilanço defteri tutan mükelleflerin gelir tablosu eklemesi gerekir.
  2. İşletme defteri tutmakla yükümlü mükelleflerin beyannamelerine hesap özeti eklemeleri gerekir.
  3.  Serbest meslek kazanç defteri tutan mükelleflerin ise beyannamelerine serbest meslek kazancı bildirimi eklemeleri gerekir.

Beyanname, 3 aylık dönemi izleyen 2.ayın 17. günü akşamına kadar verilmelidir. Dönem aralıkları ve tarihleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

1.Dönem (Ocak – Şubat – Mart)17 Mayıs
2.Dönem (Nisan – Mayıs – Haziran)17 Ağustos
3.Dönem (Temmuz – Ağustos – Eylül)17 Kasım
4.Dönem (Ekim – Kasım – Aralık)6.10.2021 tarihli ve 31639 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7338 sayılı Kanunla 4. geçici vergilendirme dönemi, 2022 yılı vergilendirme dönemine ilişkin verilecek beyannamelerden itibaren uygulanmak üzere kaldırıldı.

2023 Geçici Vergi Oranları Nedir?

Gelir Vergisi mükellefleri için Geçici Vergi oranı %15, 2023 yılı için Kurumlar Vergisi mükellefleri için ise %20’dir. (Finansal kurumlar %25) Üçer aylık dönemlerde kar/zarar durumu kümülatif olarak (yıl başından ilgili dönemin sonuna kadar) hesaplanır ve bir önceki dönem hesaplanan Geçici Vergi tutarı beyannamede düşülür, böylece sadece bir önceki döneme ilave olarak elde edilen kar üzerinden vergi tahakkuk eder.

New call-to-action


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir