Özel Güvenlik Şirketi Kurmak için Bilmeniz Gerekenler

Güvenlik Şirketi Kurmak için Bilmeniz Gerekenler

Yayın Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Bireyler, topluluklar ve ticari işletmeler için önemi her gün artmaya devam eden güvenlik ihtiyacı, güvenlik sektörünün büyümesini ve bu alana yönelik ilginin artışını da beraberinde getirmektedir. Günümüzde pek çok girişimci, yatırımlarını güvenlik sektörü özelinde değerlendirmek isterken bu anlamda özel güvenlik şirketi kurmak fikir olarak ön plana çıkmaktadır.

Özel güvenlik şirketi kurmak yüksek potansiyelli bir iş olmakla birlikte kamusal sorumluluğu olan ve insanların can ve mal güvenliğini doğrudan etkileyen bir hizmet alanıdır. Bu nedenle özel güvenlik şirketi yönetmek için hem operasyonel hem de yasal olarak yüksek sorumluluğa ve kaliteli hizmet anlayışına sahip olmak gereklidir. 

Özel Güvenlik Şirketi Ne İş Yapar?

Özel güvenlik şirketi, en temel anlamda çalıştığı alanın güvenliği ile ilgili çok yönlü olarak sorumluluk alır. Müşterilerinin güvenlik ihtiyacını karşılamak için gerekli olan bütün süreçleri ve adımları uygulayan özel güvenlik şirketleri, sorumluluklarını profesyonelce ve kusursuzca yerine getirmek durumundadır. Bu anlamda özel güvenlik şirketi kurmak isteyenlerin sağlaması gereken hizmetler şu şekildedir:

 • İş yerleri, ticari kurumlar, kamusal bina veya alanlar için güvenlik hizmetleri sağlamak
 • Güvenlik hizmeti sunacak personeli istihdam etmek ve yetiştirmek
 • Güvenlik kamerası, izleme sistemi, alarm sistemi gibi araçların kurulumunu, bakımını ve kullanımını üstlenmek
 • Gerekli konularda özel dedektiflik ve araştırma hizmeti sunmak
 • Ticari kuruluşlar için çalışanlar, iş birliği yapılan taraflar veya müşterilerle ilgili arka plan kontrolleri gerçekleştirmek
 • Çalışanlarına özel güvenlik eğitimlerinin yanı sıra kriz yönetimi, acil durum yönetimi gibi eğitimler sağlamak
 • Acil durumlar karşısında hızlı ve etkili çözümler üretmek

Güvenlik Şirketi Nasıl Kurulur?

Özel güvenlik şirketi kurma sürecinde uygulanması gereken çeşitli prosedürler ve atılması gereken birtakım adımlar vardır. Bu anlamda hem güvenlik sektörünün dinamiklerini bilerek hem de yasal gereklilikleri yerine getirerek adım atmakta yarar vardır. Eğer bir özel güvenlik şirketi kurmak istiyorsanız gerekli araştırmaları yaptıktan sonra sermaye, şirket konumu, hedef kitle, istihdam gücü gibi detayları göz önünde bulundurarak harekete geçebilirsiniz. Özel güvenlik şirketleri, ticari açıdan olduğu gibi kamusal açıdan da sorumlu oldukları için şirket kuruluş süreci yasal olarak diğer şirketlerden farklıdır. Bu anlamda ticari lisans ve kayıt süreçlerinin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü’nden de izin alınarak hareket edilir.

Özel Güvenlik Şirketleri Nasıl Para Kazanır?

Özel güvenlik şirketlerinin sahip olduğu gelir modeli, sundukları hizmete göre belirlenir. Özel güvenlik şirketleri, sabit müşterilerinden elde ettikleri gelirlerle veya dönemsel hizmetlerle farklı gelir modellerine sahip olabilirler. Örneğin bir toplu konutun güvenliğini sağlayan bir özel güvenlik şirketi, uzun vadeli bir anlaşma ile toplu konutun yönetimine belirli bir fiyat sunabilir. Bununla birlikte festival, spor etkinliği ve diğer etkinliklerde de hizmet sunan güvenlik şirketleri, bu tür dönemsel işlerden de etkinliğin büyüklüğüne bağlı olarak farklı gelirler elde edebilirler. Özel güvenlik şirketleri bunların yanı sıra bireyler için sağladığı özel güvenlik eğitimleri ve acil durum eğitimlerinden de gelir elde edebilir.

Özel güvenlik şirketi nasıl kurulur? Güvenlik şirketi kurmak kârlı mı?

Güvenlik Şirketi Kurmak Kârlı mı?

Güvenlik şirketi kurmayı düşünen girişimcilerin pek çoğu haklı olarak bu sektörün kârlılığını merak eder. Eğer bir güvenlik şirketi kurmak isterseniz yapacağınız işin geçerliliğini ortaya koyan faktörlere odaklanmalısınız. Örneğin, bir metropolde güvenlik şirketi kurmak son derece mantıklı ve kârlı bir yatırımdır çünkü büyük şehirlerde insan yoğunluğu fazladır. İnsan yoğunluğunun fazla olduğu yerlerde işletmeler, topluluklar ve bireyler için güvenlik desteğine duyulan ihtiyaç da artar. Günümüzde kentleşmenin ve nüfus artışının giderek büyüdüğü göz önünde bulundurulursa özel güvenlik şirketi kurmak bir hayli kârlıdır. Tabii bu bağlamda en doğru ve kârlı yatırımı yapmak için ön araştırma yapmanın önemini hatırlatmakta yarar vardır.

Özel Güvenlik Şirketi Kurmak için Gerekli Şartlar

Özel güvenlik şirketlerinin sahip olması gereken birtakım nitelikler, şirket kuruluş şartlarını da oluşturur. Bu anlamda özel güvenlik şirketi kurma şartları şunlardır:

 • Şirket sahibinin ve personellerinin özel güvenlik eğitimlerini almış olması gerekir. Bu kişiler, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından verilen ilgili lisanslara sahip olmalıdır.
 • Şirketin hizmet alanı ve çalışmaları net bir şekilde belirlenmelidir. Özel güvenlik hizmeti, özel güvenlik personel eğitimi, güvenlik sistemleri, dedektiflik hizmetleri gibi seçenekler arasından şirketin odaklanacağı alanlar belirlenmelidir.
 • Şirket kuruluşu için gerekli evrakların temin edilmesi ve şirket kuruluş süreçlerinin tamamlanması gerekir. Bu noktada vergi levhası alınmalı ve ticaret sicil kaydı yapılmalıdır. 
 • Şirketin güvenlik hizmetleri için gerekli ekipmanlara ve donanıma sahip olması gereklidir. Özel güvenlik şirketleri, kamusal sorumlulukları ve müşteri beklentileri doğrultusunda sunmayı taahhüt ettikleri hizmetler için uygun altyapıya kavuşturulmalıdır.
 • Şirkete bağlı tüm personellerin iş güvenliği, sigorta poliçeleri ve sosyal güvenceleri sağlanmalıdır.

Özel Güvenlik Şirketi Kurmak için Gerekli Belgeler

Özel güvenlik şirketi kurmak için yapılan başvuruda ilk olarak yöneticinin imzasını taşıyan başvuru dilekçesi istenir. Bu dilekçede yer alması gereken bilgiler eksiksizce doldurulmalıdır. Başvuru dilekçesinde yer alması gereken bilgiler şunlardır:

 • Şirket unvanı
 • Merkez adresi
 • Bağlı olunan vergi dairesi ve vergi numarası
 • Şirkete ait sabit IP numarası
 • Şirkete ait telefon ve faks numaraları
 • E-posta adresi ve kurumsal e-posta adresi
 • Şirket kurucu, yönetici ve ortak temsilcilerinin T.C. kimlik numaraları ile telefon numaraları

Şirket kuruluş dilekçesi dışında ibraz edilmesi gereken evraklar şunlardır:

 • Şirketin ana sözleşmesinin yer aldığı Ticaret Sicil Gazetesi
 • Şirket kurucu veya kurucularının fotoğrafları ile dijital ortamda doldurdukları onaylı güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formları
 • Varsa yabancı kurucuların kendi ülkelerinden aldıkları adli sicil belgesi, ikametgâh ve pasaport bilgileri (noter onaylı Türkçe tercümeleri ile)
 • Kurucuların varsa devam eden veya mahkûmiyet almış oldukları mahkeme evrakları
 • Kıyafet kataloğu
 • Güvenlik soruşturması sonucunda faaliyet izin belgesi alma hakkı kazanan şirketlerin, faaliyet izin belgesi için Maliye Bakanlığı Vergi Dairesi’ne ödedikleri ruhsat harcının dekontu
Özel güvenlik şirketi kurmak için gerekli şartlar ve belgeler

Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin Belgesi

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde özel güvenlik şirketi kurmak isteyen kişiler, yukarıda belirtilen evrakların tümünün ibrazı ve denetiminin ardından güvenlik kontrollerini başarıyla tamamladıkları takdirde faaliyet izin belgesi almaya hak kazanırlar. Faaliyet izin belgesi, özel güvenlik şirketlerine Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından verilir. Bu belgeyi alma hakkı elde edemeyen kişilerin özel güvenlik şirketi yönetmeye hakkı yoktur. 

Özel Güvenlik Şirketi Ruhsat Harcı 2024

Özel güvenlik şirketi faaliyet izin belgesi almaya hak kazanan özel güvenlik şirketleri adına Maliye Bakanlığı Vergi Dairesi’ne özel güvenlik şirketi ruhsat harcı ödenmeli ve yapılan ödemeye ilişkin oluşturulan dekontun harcı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne teslim edilmelidir. 2024 yılı için belirlenen ruhsat harcı 236 bin 422 TL’dir.

Güvenlik Şirketi Kurma Maliyeti

Güvenlik şirketi kurmak hem kuruluş sırasındaki yasal prosedürler hem de ekipman ve personel giderleri açısından çeşitli maliyetleri göz önünde bulundurmanızı gerektirir. Güvenlik şirketi kurma maliyeti şirketinizin büyüklüğüne ve niteliklerine göre değişiklik göstererek her yıl güncellenen rakamlara göre şekillenir. Bu bağlamda güvenlik şirketi kurma maliyeti için şirketiniz hakkındaki detayları göz önünde bulundurarak net bir sonuca ulaşmak mümkündür.

Güvenlik Şirketinizi Mükellef ile Kurun ve Yönetin

Özel güvenlik şirketi kurmak ve işletmek, pek çok açıdan hassasiyet gerektirir. Şirketinizi sürdürülebilir ve kârlı bir şekilde kurup yönetmek için doğru zamanlama ve maliyet yönetimi çok önemlidir. Bu bağlamda şirket kurmak isteyen girişimcilerin profesyonel çözümlerden yararlanmaları önerilmektedir. Şirket kuruluşu, ön muhasebe, vergisel süreçler gibi konularda Mükellef’in uçtan uca hizmetlerinden faydalanabilirsiniz. Mükellef tarafından sunulan hizmetler hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek ve özel güvenlik şirketinizi kurmaya başlamak için hemen bizimle iletişime geçin.

New call-to-action