İş Güvenliği Nedir? Neden Önemlidir?

İş Güvenliği Nedir? Neden Önemlidir?

Günümüzde şirket sahiplerinin çoğu; statüsü her ne olursa olsun iş yerinde oluşabilecek herhangi bir kazaya karşı kendini, işçilerini ve iş yerini koruma altına alıyor. Peki, iş güvenliği nedir? Neden önemlidir? Nasıl sağlanır? Bu soruların cevapları için blog yazımızı okumaya devam edebilirsiniz.

İş Güvenliği Ne Demektir?

İş güvenliği, çalışma ortamında işçileri koruma amaçlı alınan önlemleri ve politikaları ifade eder. İş yerinde meydana gelebilecek ölümleri, kazaları, yaralanmaları ve meslek hastalıklarını önlemek için çeşitli müdahale ve işlemler geliştiren bir disiplindir.

İş koruma önlemleri; iş yerindeki riskleri değerlendirmeyi, tehlikeleri sınırlamayı, riskleri en aza indirmeyi veya ortadan kaldırmayı, çalışanların eğitimini ve uygun koruyucu ekipman sağlamayı içerir. Hem işçileri hem de işverenleri kapsamaktadır. İşverenler, iş yerlerinde güvenli bir ortam sağlamak için gerekli önlemleri almalı, hataları belirlemeli ve riskleri azaltmalıdır. Çalışanlar ise eğitimlere katılmalı, güvenlik kurallarına uymalı ve kişisel koruyucu ekipmanları doğru şekilde kullanmalıdır.

İş güvenliği, çalışanların fiziksel ve psikolojik sağlıklarını korumasının yanı sıra iş yerinin üretkenliğini artırır ve maliyetleri azaltır. Ayrıca, çeşitli yasal düzenlemeler ve standartlar tarafından da desteklenmektedir.

İş Güvenliğinin Başlıca Amaçları Nelerdir?

İş güvenliği, işçileri ve işverenleri korumak için bir dizi amaç ve hedef içerir. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

 • İş kazalarını önlemek,
 • Riskleri azaltmak,
 • Meslek hastalıklarının önüne geçmek,
 • Çalışanları psikolojik ve fiziksel açıdan korumak,
 • Olumsuz çalışma şartlarına karşı çalışanların haklarını korumak,
 • İş yerindeki kaza veya hastalıktan dolayı zarar görmüş çalışanların haklarını korumak,
 • Maddi ve manevi zararı en aza indirmek.

İş Güvenliği Şirketler İçin Neden Önemlidir?

Çalışanların yanı sıra işverenleri de koruyan iş güvenliği, birçok ülkede şirketlerin uyması gereken yasal bir zorunluluktur. Önlemlerini alan ve bunları doğru şekilde uygulayan şirketler yasalar önünde korunmaktadır. Bununla birlikte güvenlik önlemlerini almayan iş yerleri herhangi bir kaza olmasa dahi idari para cezasıyla karşılaşacaktır.

Gerekli tedbirleri alan iş yerleri, çalışanları ile birlikte şirketin faaliyetlerini ve kalitesini korur. Bu sayede şirket kendini maddi ve manevi koruma altına almış olur. Unutulmamalıdır ki tedbir almak, etik bir sorumluluk olduğu kadar, şirketin çalışanlarına verdiği değeri ve önemi de gösterir. Bu nedenle söz konusu tedbirler şirketin itibarını yükseltir.

İş Güvenliği Malzemeleri Nelerdir?

İş güvenliği malzemeleri, çalışma ortamını ve çalışanları korumak için kullanılan çeşitli kaynaklar ve araçlardır. Bu malzemeler, çalışma ortamında bulunan potansiyel tehlikelere karşı koruma sağlamak amacıyla kullanılır. Bu malzemeler aşağıdaki gibi sıralanabilir.

1. Kişisel Koruyucu Ekipmanlar (KKE)

 • Yüz, vücut, solunum koruma ekipmanları
 • Gürültü azaltma ve kulak koruma ekipmanları
 • Koruyucu giysiler, ayakkabılar
 • Can yelekleri
 • Uyarı giysileri

2. Trafik Güvenliği ve İşaret Ekipmanları

 • Yol güvenlik ağları
 • İnşaat alanı ve yön bariyerleri
 • Trafik aynaları
 • Uyarı panoları 

3. Hijyen Malzemeleri

 • El temizleyicileri
 • Dezenfektanlar
 • Hijyen ve sıhhi amaçlı malzemeler
 • Çalışan duşları

4. İlk Yardım Ekipmanları

 • İlk yardım malzemeleri 
 • İlaç dolapları 

5. Elektrik Malzemeleri

 • Topraklama, kısa devre ve elektrostatik güvenlik ekipmanları
 • İzolasyon malzemeleri
 • Sigortalar, anahtarlar ve fişler

İş Güvenliği Eğitimi Nereden Alınır?

İş güvenliği eğitimi, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından onaylı iş güvenliği uzmanı sertifikasına sahip kişiler ve kurumlar tarafından verilir. Bu eğitim çeşitli yollarla elde edilebilir. Çalışanların eğitimi işverenler tarafından sağlanabilirken kişiler kendi inisiyatifiyle de bu eğitimi alabilirler.

Şirketlerin İş Güvenliği Uzmanı Görevlendirmesi Zorunlu mu?

Şirketlerin iş güvenliği uzmanı görevlendirmesi; bulundukları ülkeye, çalıştıkları sektöre ve iş yerlerinin büyüklüklerine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Belirli sayıda çalışanı olan şirketlerin bir uzman görevlendirmesi zorunluluktur. 

İş yerlerinde çalışan kişi sayısının yanı sıra, tehlike sınıflandırması da uzman görevlendirilmesinde önemli bir etkendir. Bazı iş yerlerinde sadece OSGB hizmeti almak yeterli olurken bazılarında 4 iş güvenliği uzmanının yanı sıra iş yeri hekimi ve hatta iş yeri hemşiresi bulundurma zorunluluğu vardır.

Mükellef’in Hızlı ve Güvenli Şirket Kuruluş Hizmetleriyle İşinizi Başlatın

Mükellef; sunduğu şirket kuruluş, ön muhasebe, e-dönüşüm ve finansal hizmetlerin yanı sıra kuruluş sürecinde şirkete dair tüm belgelerin hazırlanması konusunda da sizlere yardımcı olur. Bu hizmetler daha az zaman harcanmasını, hukuki değerlendirmenin doğru bir şekilde yerine getirilmesini sağlar ve yasal gerekliliklere uygun olarak hareket edilmesine yardımcı olur. Kısacası kuruluş sürecinde profesyonel bir destek almak girişimcilerin şirketlerini daha hızlı, verimli ve güvenli bir şekilde kurmalarını sağlar. Mükellef’in sunduğu hizmetlerden yararlanmak ve ayrıntılı bilgi almak için web sitemizi ziyaret ediniz.

New call-to-action